Politisk röra - hela havet stormar

Alla pratar med alla och ingen kan finna en majoritetslösning. Det har varit oerhört intensiva dagar bland de ledande politikerna i Västra Götalandsregionen. Det har gått en rätt så lång tid sedan valet 19 september och ännu har inga lösningar presenterats. Alla försök har av olika anledningar spruckit.

Just nu tror jag att ödmjukhet, öppenhet och respekt är förutsättningar för att finna en lösning.

På tisdag (2 nov) har vi regionfullmäktige. Då ska vi välja en ny regionledning. Då måste frågan vara löst. Just nu ser det ut som att det är under själva mötet som vi kommer att finna en lösning.

Demokrati har många fördelar, men när väljarna vill att nio partier ska representera dem och då flera av dessa partier inte kan samarbeta så uppstår problem. Någon har beskrivit situationen som att hela havet stormar.

Det krav som vi måste ställas på dem som väljs på tisdag som regionråd är att de kommer att göra allt för Västra Götalandsregionens bästa. Eftersom ingen verkar få egen majoritet gäller samverkan och breda lösningar.

Det ser ut att bli en spännande tisdag.