Det fanns inte rum för dem

I berättelsen om Maria och Josefs strapatser i Betlehem möter vi stängda dörrar. Den gravida Maria har färdats en lång väg, men hemmen och härbärgena var stängda för henne. Jesus-barnet föddes under oerhört spartanska och utsatta förhållanden. Inte dröjde det heller länge innan de blev flytkingar och tvingades bort från sitt eget land.
Den här berättelsen är lika aktuell idag. Kvinnor och män, barn och unga, är på flykt och behöver logi. Men de möts av hårda attityder och stängda dörrar. Det öppna hemmet börjar med det öppna hjärtat. Om det inte finns plats inom oss finns det heller ingen plats bredvid oss. Själviskheten är en kraft som hindrar mänsklig gemenskap, men ofta luras man att tro att den är en god kraft. Tyvärr visar den sig ofta vara bedräglig. Att möta främlingen, att dela livets olika villkor, leder ofta till att man berikas som människa. Därför blir uppmaningen denna jul: Öppna ditt hjärta och öppna ditt hem.