Om detta må ni berätta

Idag uppmärksammar vi Förintelsens Dag. De avskyvärda övergrepp som skedde under Hitlers tid får vi aldrig glömma. Fortfarande finns det några personer som själva kan berätta om de fruktansvärda upplevelser som de var med om, och vi andra säger "aldrig mer". En bra sak som Göran Persson gjorde var att dra igång det viktiga arbetet om Levande Historia och devisen "Om detta må ni berätta" har satt avtryck.
Vi tar kraftfullt avstånd från det som förintelsens innebar i Europa men samtidigt konstaterar vi att liknande övergrepp sker på flera platser runt om i världen. Krig och övergrepp är hemskt och måste fördömas.
I dag uppmanar vi varandra att delta i någon av de aktiviteter som sker runt om i landet. Tips på vad man kan göra eller läsa finns på