E20 - ännu ett uttalande

I dag har vi haft Kristdemokraternas regionstämma i Göteborg. Jag föreslog att stämman skulle göra ett uttlande. Det antogs och lyder enligt följande:

Kristdemokraterna i Västra Götaland har på sin regionstämma 2012-04-28 beslutat att göra följande uttalande:

Kristdemokraterna i Västra Götaland kräver en utbyggnad av E20 som innebär en 2+2-väg. Förbindelsen mellan landets två största städer kräver en omedelbar investering och vi är mycket oroade över den trafiksäkerhet som råder på vägen. Det krävs stora och omedelbara insatser för att uppnå en vägstandard som utvecklar vägen. Den politiska ledningen i Västra Götalandsregion har bestämt att inte ha någon egen uppfattning i frågan utan accepterar de lösningar som staten erbjuder. Vi anser att regionen, med kraft, ska framföra en egen uppfattning i frågan. För oss Kristdemokrater gäller en satsning som skapar en modern, snabb och trafiksäker väg. I klartext måste det vara en fyrfältsväg.