Regionens politiska ledning ändrade sig inte om E20

Det blev ett väntat beslut vid dagens Beredning för Hållbar Utveckling. Den politiska ledningen stod fast vid sitt beslut om att endast tala om en mötesfri E20. Sorgligt, men sant. Socialdemokraterna sitter hellre kvar vid makten och låter sig styras av Miljöpartiet än att söka breda politiska lösningar där vi kunde få en bred politisk majoritet. Frågan är ännu inte avgjort, men i dag hade varit ett bra tillfälle för S att ändra sig. Nu blir det regionstyrelsen som härnäst tar upp frågan.