Ett Gott Nytt År

Med dessa rader vill jag säga ett stort tack för 2012, samtidigt som jag ser fram emot 2013. Att få vara förtroendevald är stort och på många sätt ett hedrande uppdrag. Förtroende tar ofta lång tid att bygga upp men kan förloras omgående. I Skövde har vi ett gott samarbete mellan de politiska partierna och när vi blickar framåt så är det många satsningar som finns på önskelistan. Vi har nu passerat 52 000 invånare och vi satsar mot 60 000. Men då måste fler bostäder bygggas. Det är alltid diskussion kring var nya områden ska etableras och särskilt har detta skett kring etableringen av bostäder i Aspö-Karstorp. Nu har kommunfullmäktige bestämt sig och planerna på en ny och annorlunda stadsdel förbereds. Träteknik och lågenergihus och stort fokus på ekologi ska prägla vår nya stadsdel. Säkert kommer detta att väcka stor uppmärksamhet.
På årets sista dag utropades också årets skövdebo. 2012 är det vår egen låtkung Thomas G:son som får ståta med en ny titel. Genom att vinna Eurovision Song Contest och därmed placera Skövde på kartan så har vi en stark ambassadör för vårt varumärke.
Ska bli spännaden att se vad 2013 kommer att medföra!