Många ungdomar mår dåligt

Det är många ungdomar som söker sig till vårdcentralerna. De anger att de inte mår bra. Vi kallar det psykisk ohälsa. Men hur kan det komma sig? I ett välfärdsland? Där man har det så bra materiellt sett?
Kanske är det just orsaken? Materialism och konsumism löser inte de inre behoven. De existentiella frågorna har förpassats till gårdagens samhälle och anses förlegade. Tron på människan och hennes egen förmåga att lösa problemen leder till alienation. Det är först då vi inser att vi är skapade till mening och sammanhang som vi förstår vår egen situation men också ansvaret för vår nästa. Den kristna etiken, som är grunden för den politik som Kristdemokraterna driver, skapar förutsättningar för oss att ägna oss pt de som är väsentligt. Om vi funderar på vad som är det bästa vi har, blir nog svaret; våra barn och ungdomar. Det är därför som Kristdemokraterna driver på och satsar på barn och ungdomars uppväxtvillkor.