Media har alltid en vinkel

Det är väldigt intressant att följa medias bevakning och tolkning av Kristdemokraternas val av ny ledning. En gång om året sker ett val av partiledare och partistyrelse. I år är intresset ovanligt stort. Så sent som i somras valdes Göran Hägglund enhälligt som partiordförande. Nu är valberedningen igång och ställer frågor till de olika distrikten. Medierna hänger på. En stor undersökning som Dagens Samhälle gjort visar på ett starkt stöd för Göran och rubriken på framsidan av tidningen är "Rör inte Göran". Samma undersökning används i andra tidningar med då handlar det om att flera kräver hans avgång. Samma undersökning, men helt olika vinklingar. De senaste dagarna har också SVT lagt resurser på denna fråga. Distrikt efter distrikt uttalar sitt stöd för Göran, men då väljer man att lyfta fram Uppsala. Se SVT. Frågan är vad är en nyhet och hur ska ett beslut värderas rent nyhetsmässigt. Om ett distrikt väljer att säga vi vill se Göran även i framtiden så är det ointressant medan däremot ett besked om att de vill se någon annan får huvudrubriken.
Det är också intressant att se bildsättning. En glad och leende partiledare eller en bild av en stukad person. Nu går drevet och media verkar ha en gemensam agenda. Det känns tryggt att det inte är media som väljer partiledare utan det gör partiets medlemmar. De senaste sju åren har de sagt att de vill se Göran Hägglund som ledare och mitt stalltips är att de kommer att säga samma sak i januari. Göran är den bäste att leda Kristdemokraterna.