Göran Hägglund i stan

Göran Hägglund har varit på rundresa i Skaraborg. För Skövdes del blev det ett besök på Högskolan där vi samtalade om Avancerade Specialistsjuksköterskor. I Sverige har det varit en trög process att få igång denna nya yrkesroll för vidareutbildade sjuksköterskor. Det lär finnas över 140 000 Nurse Practitioner i USA. Lärare, programansvariga, studenter och yrkesverksamma NP berättade för socialministern om alla de fördelar som finns med denna funktion och gav goda argument varför regelverken bör förändras så att tillgängligheten till vården kan öka. Kruxet handlar om rätten till förskrivning av läkemedel och nu fick Göran Hägglund och hans medarbetare med sig många tankar från besöket i Skövde. Kanske leder detta besök till en stor förändring inom hälso- och sjukvården?