Behåll ROT och RUT

Att avdrag för renoveringar och tillbyggnader (ROT) och avdrag för hushållsnära tjänster (RUT) införts är väldigt bra. Vi har sett många positiva effekter av detta. Svarta jobb har blivit vita och många nya jobb har tillskapats. Många har tagit steget från en trygg anställning till ett entreprenörsjobb. Trots osäkerheten har de valt att satsa på sina idéer och detta har Rot och Rut bidragit till.
Men nu har en vänstersväng av regeringen ägt rum. Sånt som skapar privata jobb, som gör att enskilda människor själva kan fatta beslut, att medborgarna tar ansvar för sin egen vardag, är inte egenskaper som vänstersidan uppskattar. Därför vill man se större statlig kontroll, ökat politiskt inflytande och mindre egenutrymme för självständiga beslut. Medborgaren ska inte ta ansvar, det ska staten göra. Medborgaren ska inte själv fatta beslut om sin vardag, det ska ske i Stadhus eller nationella beslutssalonger.
Därför är ROT och RUT hotade. De passar helt enkelt inte in i ett socialistiskt system. Konsekvensen av valet 2014 blev ju att alliansregeringen föll och det som byggts upp under flera år håller nu på att raseras.
Det är tråkigt att detta sker. Det är en förlust för Sverige, Men framför allt är det en förlust för en enskilda människan och hennes frihet och självständighet.
Min uppmaning är: Rör inte ROT och RUT