Mycket bra TV-framträdande av Hägglund

Jag ger Göran Hägglund ett mycket högt betyg för hans insatser i samband med kvällens utfrågning. När jag skriver detta har han också fått höga siffror i kvällspressen. Han visade att han bryr sig, är engagerad och uppträder på ett sätt som gör att han "går hem". Kanske var detta Hägglunds stora genombrott? En del politiker svarar på frågor rent faktamässigt, men Göran visade tydligt i kväll att han tror på det han kämpar för.
Han har ett avspänt sätt då han framträder. Han är precis likadan på TV som han är i "verkligheten".

Bilden togs häromdagen då Göran Hägglund gästade oss i Skövde.