Billingen - västsveriges stora framtida besöksmål

 
I går hade kommunfullmäktige i Skövde bjudit in tre experter för att berätta om möjliga utvecklingsplaner för Billingens fritidsområde. Bengt Ringqvist, som är affärsjurist, presenterade den avsiktsförklaring som finns skissad mellan Skövde kommun och Hotell Billingehus. Mattias Fritiof, från WSP analys & strategi gick igenom de ekonomiska effekter som en stor satsning på besöksnäringen kan innebära. Eftersom det varit många frågor kring det juridiska hade professor Olle Lundin, som är expert på förvaltningsrätt, gjort ett rättsutlåtande.
Samtliga tre sa att satsningen är laglig, möjlig att genomföra i enlighet med lagar och EU-rätt, och ger stora ekonomiska effekter.
Nu ska ledamöterna fundera kring detta och beslut om en färdriktning för området ska tas i april. Det är många som har ifrågasatt lagligheten i affären, men de frågetecknen blev nog helt uträtade igår. Däremot om affären är lämplig och ekonomiskt försvarbar är frågor som återstår för de politiska partierna att besvara. För oss i alliansen är det grönt ljus. Som kristdemokrat har jag gått till val flera gånger på frågan och vi menar att en satsning på Billingen stärker kraftigt kommunens attraktivitet.
 
Bilden ovan är tagen i ett av vindskydden vid Hållsdammen där jag och Charlie, mitt fyraåriga barnbarn, åt donuts och drack Oboy en kall vinterdag. Området är fantastiskt för både idrottare och de som vill ägna sig åt friulfutsliv. Ute på Blängs mosse råder en tystnad och omgivningen gör att man nästan tror att man är i de svenska fjällen. Rätt satsat och rätt marknadsfört har Billingen potential att bli Västsveriges starkaste besöksmål. Men som politiker är vi medborgarnas företrädare. Om våra medborgare tydligt visar att de inte vill så måste vi ta hänsyn till detta. Men just nu upplever vi stöd i frågan och är beredda att ta steget vidare.