Aldrig mer!

I dag, 27 januari, markerar vi (man kan väl knappast säga att vi firar) Förintelsen. De flesta som tog del av grymheterna i Europa under 30- och 40-talen är avlidna, men deras berättelser lever kvar. Krig är fruktansvärt och det finns alltid offer. Men Förintelsen var inte bara orsakad av att det var krig, det var en ideologisk kullerbytta som låg bakom. Nämligen att man ansåg att vissa människor hade ett högre värde än andra. Därför är kampen om människovärdet angelägen även idag. Alla människors lika och unika värde är något vi alla måste erövra dagligen. Ingen har ett större värde än någon annan. När vi uppmärksammar Förintelsens Dag så säger vi också Aldrig Mer!