•Föräldrarna ska få fatta sina egna beslut

Under valrörelsen lovade vi att värna familjen. Detta återkommer med jämna mellanrum i debatter, förslag och artiklar. Med anledning av beslut som socialdemokraterna fattat känner vi det angeläget att upplysa om att vi har ett helt annat alternativ. Vi vill att föräldrarna själva ska få bestämma över sina föräldradagar. Nedan är ett inlägg publicerat i veckan i SLA.

 

Familjens frihet hotas. Det borde vara självklart i en demokrati att de beslut som familjen själv kan fatta ska den få göra. Statens roll är att agera i det offentliga rummet, medan familjen tar ansvar för det privata.

 Sverige har en föräldraförsäkring som politiker ansvarar för. Den innebär att samhället anser att det är bra att barn och föräldrar får tid tillsammans. Vi kristdemokrater vill utvidga denna och att barnen och föräldrarna ska få ändå mer tid tillsammans. Tyvärr kommer idén om vårdnadsbidraget troligen att röstas bort. Vi har aldrig vara nöjda med den låga ersättningen, men att avskaffa bidraget är att gå åt fel håll.  Här finns en tydlig skillnad i svensk politik. Kristdemokraterna vill öka möjligheterna för föräldrarna att få vårda sina barn. Andra partier vill inskränka denna möjlighet.

En annan stor skillnad i synen på familj är vem som ska fatta beslut. Vi menar att det är politisk klåfingrighet att reglera sådant som föräldrarna själva kan bestämma. Socialdemokraterna valde på sin kongress att tydligt klargöra att det är politikerna som ska bestämma om föräldraförsäkringens uttag, inte föräldrarna.

Vi kristdemokrater anser att föräldrarna ska själva komma överens om vem som ska vara hemma med barnen. Detta är en valfrihetsfråga men också ett bemyndigande av familjen. S menar att föräldraförsäkringen är en jämställdhetsfråga och därför ska dagarna delas lika mellan föräldrarna. Vi anser att föräldrarna själva ska fatta beslut om vem som ska vara föräldraledig. Den typen av frågor tillhör privatlivet och politikerna ska hålla sig undan från sådana beslut. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för föräldrarnas möjligheter att vara tillsammans med sina barn, inte att peta i detaljer.

 Föräldraförsäkringen är inte i första hand en fråga om jämställdhet mellan föräldrarna. Den har barnen i fokus och ska säkerställa att barnen får så mycket tid tillsammans med sina föräldrar som är möjligt.

 Sedan valet girar Sverige åt vänster. Familjen som är samhällets grundläggande byggsten är utsatt av flera hot. Regerande partier vill styra och ställa, så till den grad att de även vill reglera privatlivet, och därmed säger de att politiken vet bäst.

 Kristdemokraterna tror på familjen och menar att föräldrarna ska själva få bestämma över sina föräldradagar.

 

Conny Brännberg (KD)

 Kommun- och regionpolitiker