Vikten av att lyssna

Det är många samtal om planerna på förändring av skolområden i Skövde. Olika intressen kommer i konflikt med varandra. Föräldrarna ser till sina barns bästa och driver på att inga förändringar ska ske. Ansvariga politiker försöker se till helheten och fatta beslut som håller över tid. Eftersom jag bor i den stadsdel, Södra Ryd, som berörs av de största förändringarna, får jag en hel del frågor. Även om jag inte är med i Skolnämnden som ska fatta besluten upplever uppenbarligen många att de vil prata med mig om den uppkomna situationen. Det känns stort att ha medborgarnas förtroende och flera säger att de uppskattar at man lyssnar på dem. Det är nog så att en av politikens viktiga uppgifter är att lyssna på medborgarna. Kanske är det därför som vi har en mun men två öron.