Bok om omvalet

Omvalet i Västra Götaland 2011 var omstritt. Valmyndighetens beslut att göra om hela valet kritiserades, men skapade också vissa förhoppningar om bättre valresultat för vissa partier. Trots att valdeltagandet sjönk drastiskt så förändrades inte styrkeförhållandena mellan partierna nämnvärt. Någon majoritet gick inte att få i det regionala parlamentet, regionfullmäktige.
Omvalet däremot gav forskarna en unik möjlighet att ställa mångder av frågor kring väljarna, demokratin och tillförlitligheten till vårt svenska valsystem.
Nu har en forskningsantologi getts ut och den har tillhört min sommarlitteratur. För den som är intresserad av omvalet och demokrati i största allmänhet så kan den rekommenderas. Samtidigt så är förhoppningen att vi inte behöver ha ett omval igen.