Ändra vallagen - ingen ska kunna bli politiker mot sin vilja

Jag har skrivit ett brev till Göran Hägglund, i rollen som partiordförande, och bett att han ska ta ett initiativ. Det handlar om en förändring av vallagen.

Bakgrunden är följande: I samband med valet 2006 skrevs ett namn på en kvinna på en valsedel som var märkt Sverigedemokraterna. Kvinnan har aldrig haft något med detta parti att göra och vill inte på något sätt bli sammankopplad med det. Hon har kontaktat valmyndigheten och bett att de stryker hennes namn. Beskedet är att det går inte.
Nu har ett avhopp skett i Skövde kommunfullmäktige och länsstyrelsen har utsett kvinnan som ny ledamot i KF. Kvinnan vill inte vara med om detta och har överklagat valmyndighetens beslut. Det resulterar inte i någon åtgärd eftersom vallagen är konstruerad så att man kan skriva dit en person på en valsedel försedd med partibeteckning.

Kvinnan har alltså gjort allt hon kan för att slippa detta, men är nu utsedd som politiker.

Jag tycker att detta är absurt. En demokratisk ordning som tvingar någon att bli förknippade med ett parti, mot sin egen vilja, och dessutom bli utsedd som ledamot av fullmäktige trots att hon överklagat ett beslut.

Jag hoppas att Göran Hägglund tar tag i frågan och ser till att lagen ändras. Alla kandidater som vill vara med i valet får skriva på en förklaringsblankett. Detta borde gälla även för de som skrivs på en valsedel. Då kan de skriva att de inte ställer upp och så avförs de.

En sådan lagändring borde vara enkel att genomföra.