Vi bygger ett nätverk

 
Runt om i landet har kristdemokraterna fått ledande uppdrag inom kulturnämnder. Eller som det oftast handlar om kultur/fritid/idrott. Att arbeta med dessa frågor är starkt förknippad med vad vi menar att ett väldfärdssamhälle ska innehålla. Kultur handlar om en inre odling och vi menar att kultur berikar. Vad vi gör på vår fritid har också stor betydelse för vår folkhälsa. Kristdemokraterna menar att civilsamhället är oerhört viktigt och att ingå i en förening och dess gemenskap är berikande. Riksidrottsförbundet har en devis som heter "rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse" och det sammanfattar bra varför vi menar att denna sektor behövs. För oss kristdemokrater är också gemenskap över generationerna viktigt. Att utöva eller ta del av kultur och idrott är något vi gärna gör tillsammans. Vi vill verka för att familjer får möjligheten att göra sådant tillsammans. Därför betonar vi tillgänglighet till våra institutioner och arenor. Att göra tillsammans är viktigt. Det är t ex intressant att notera att många av de stora rockstjärnorna som nu själva är i "pensionsålder" drar stor publik och att det inte är ovanligt att tre generationer går tillsammans. Paul McCartney är ett sådant exempel. Han är född 1942 och drar stor publik.  
Bilden ovan är några av oss kristdemokrater som är engagerade inom kultursektorn. Vi möts vid olika tillfällen för att stötta och inspirera varandra. Denna gång möttes vi i Eskilstuna under Folk och Kultur.