Många småbarnsföräldrar vill vara hemma

Vårdnadsbidraget är borta. Troligtvis dött och begravet. Men socialdemokraterna är nog rätt nöjda nu. De drev frågan om att stoppa föräldrastödet och fick också till en rejäl splittring inom alliansen. Kristdemokraterna anser att föräldrar som väljer att vara hemma ska få ekonomiskt stöd. Tack vare att KD fanns med i alliansregeringen var det en möjlighet under de åtta alliansåren och under förra året så fanns det kvar i rådande budget. Nu när socialdemokraterna fick igenom sin budget genom stöd av mp och v så begravdes detta stöd. Det är numera inte tillåtet att erbjuda vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget blev aldrig någon hit. Det var alldeles för lågt för att attrahera och uppnå det mål som kristdemokraterna har, nämligen att föräldrarna själva ska kunna göra aktiva val. Idag råder på nytt en stor orättvisa. De föräldrar som väljer att vårda sina barn får bära alla kostnader själva. Samhället bidrar med noll kronor. För de föräldrar som väljer den kommunala barnomsorgen sker en omfattande subvention. Barn som finns i förskolan stöttas alltså med ett stort bidrag från skattekollektivet.

Kristdemokraterna kommer troligtvis inte att återkomma med vårdnadsbidraget. Vi smider nu nya planer för att stärka familjer och förbereder ett paket av åtgärder som vi tror kommer att locka många att välja ett familjevänligt alternativ.

Vårdnadsbidraget var mycket strikt riktat och beloppet för lågt. Därför blev det inte så många som valde att använda det. Den sista månaden i Skövde kommun var det 38 personer som tog emot bidrag (gällde för 41 barn).

Varför ska man då kämpa för att samhället ska stötta föräldrar? För oss kristdemokrater är familjen en hjärtefråga. Vi menar att samhället byggs genom de nära och små gemenskaperna. Särskilt viktig är familjen och släkten. Trygga familjer är en viktig grund för ett tryggt och solidariskt samhälle. Det är i den lilla och nära gemenskapen som man får med sig de grundläggande värdena som bär under resten av livet. Vi menar att fostran är, i första hand, föräldrarnas ansvar.

Socialdemokraterna bygger på en annan ideologisk grund. Där har inte familjen det grundläggande ansvaret för barnens fostran och formandet av värdegrund. Det ska samhällets olika institutioner sköta, främst grundskolan, men helst ska också alla barn formas i en gemensam förskola.

Som företrädare för Sveriges familjeparti kommer jag att fortsätta kämpa för att samhället visar stöd till de föräldrar som valt att vara hemma under några år och vårda sina barn. Jag är övertygad om att tid tillsammans, mellan barn och föräldrar, i synnerhet under barnens första år, ger många positiva värden. Svenska föräldrar är värda att få stöd från samhället så att de har råd att vara hemma under några år. För det kommer KD att fortsätta kämpa.

Conny Brännberg (KD)