Högskolan i Skövde får examinera doktorer

Idag kom ett glädjebesked till Högskolan i Skövde. Högskoleverket meddelade att skolan nu får examinationsrätt för doktorer inom informationsteknologi. Därmed har ett stort steg i den akademiska världen tagits och högskolan får nu rättigheter som tidigare var enbart för universiteten.

Det är en tio-årig kamp som nu lett till resultat. I dagarna avgår Leif Larsson som rektor och Sigbritt Karlsson tar över. Måste kännas skönt för avgående rektor att varit den som lyckats få igenom ansökan.

Redan idag är forskningen inom informationsteknologi en etablerad forskningskultur. Under den senaste sexårsperioden har 26 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar inom området informationsteknologi lagts fram av forskarstuderande handledda av Högskolans professorer. Men eftersom Högskolan i Skövde inte har haft egen examensrätt har dessa doktorander lagt fram sina avhandlingar vid lärosäten som Högskolan samarbetar med.

Läs mer på Högskolans hemsida