Ett Sverige som håller samman

Ett av temana som Göran Hägglund berörde i sitt tal i Almedalen handlade om ett Sverige som håller samman. Tyvärr ser vi fler och fler klyftor i samhället och begreppet solidaritet behövs verkligen. Det klasssamhälle som inledde 1900-talet trodde många var utplånat men tyvärr så verkar det dröja sig kvar. Det märks i utbildning, intressen och i folkhälsan. Medellivslängdens variation kan förklaras med socio-ekonomiska termer. Politiken har betydelse och kristdemokraterna har en tydlig balans mellan det privata ansvaret och den sociala omsorgen om varandra. Det är bra att KD finns med inregeringen, men partiet behöver betydligt större stöd för att driva solidarietetsfrågorna tuffare. Nu verkar det som att Hägglund har fått med övriga partiledare på att sänka skatten för landets pensionärer. Det är bra, men barn och ungdomars uppväxtvillkor är i främsta rummet. Skolan framstår här som ett område som måste få större fokus. KD har nyligen lagt fram ett program för att åstadkomma förbättringar inm skolsektorn.
Mer att läsa  om KD-politiken finns på http://www.kristdemokraterna.se