Ansvar som arbetsgivare

I Tidningen Dagen har under en tid pågått en debatt som rör församlingar och dess anställda. I dagens tidning har jag en insändare där jag lyfter fram arbetsgivarens ansvar. (Dagen 080826)

Debatten om "Guds hand" rasar

Det har blivit en mediastorm kring debatten om "handen" på signalerna vid övergångsställen. Semiotik är ett intressant ämne och tolkning av tecken lockar många. Många personer tar dagligen del av tecken som de inte är medvetna om. Till och med så att man bär kläder med symboler som man inte har en aning om att man sprider. Är debatten om handen en "pseudo-debatt" eller är den ett uttryck för att man inte längre får stå för sin tro i vårt land? Debatten pågår bland annat i Dagen.

Klimatmärkning av livsmedel

Klimatmärkning av livsmedel


Genom att handla lokalt producerade livsmedel medverkar vi konkret till att ta ansvar för miljön. Men det är svårt för konsumenten att veta vad som är det bästa valet. Därför är det positivt att initiativ tas till nya märknings- eller certifieringssystem där man ser den miljöpåverkan eller energikostnad som en produkt kräver allt från odlingen till butiken. Allt fler konsumenter kräver deklarationer av olika slag och ekologiska eller KRAV-märkta grödor lockar stort. Särskilt ekologisk mjölk har blivit en stor framgång. Makten för att åstadkomma de verkliga förändringarna ligger hos konsumenten, inte genom lagstiftning. Det man efterfrågar och köper kommer också att finnas tillgängligt. Genom att köpa lokalt producerade grödor gör vi konkreta miljösatsningar. Där det inte finns lokala alternativ är det viktigt att noga kolla vilka märkningar som finns. Någon typ av miljömärkning eller rättvisemärkning borde vara en självklarhet för alla hushåll.

(Insändare publicerad i SLA 080818)

Familjen är det som bygger ett samhälle

Ännu en gång ryter Gudrun Schyman till och kritiserar oss som tror på familjen som samhällets byggsten och pekar på att det blåser "familjefundamentalistiska" vindar i Europa. (Aftonbladet Debatt 080816). När hon utropade "död åt familjen" visade hon tydligt var hon står i dessa frågor. Det ligger dock en hel del i det som Feministiskt initiativ tar upp och alla partier bör ta åt sig av kritiken. De patriarkala strukturerna är inte i linje med vad kristdemokraterna står för. Jämställdhetsfågan ligger högt på vår politiska agenda. Detta är också en viktig fråga att driva i de kommande diskussionerna om Sveriges roll och representation i EU.