Passion för mat

nubi helgen pågår mässan PASSION FÖR MAT på Eriksbergshallen i Göteborg. massor med utställare och ett mycket varierat scenprogram. Under flera år har Turistrådet Västsverige arbetat för matutveckling i regionen. Nu kommer satsningen att heta Smaka på Västsverige. När en person vistas i vår region vill vi att denne ska trivas. Maten är en viktig del av upplevelse. Goda råvaror. Odlade på en gård som krögaren har kontakt med. Förädling av råvarorna. Kärlek vid matlagningen. Serveri gapersonal som älskar sitt jobb. Snyggt dukat. Personlig stil på miljön och så gott sällskap vid bordet. Det skapar upplevelser. Jag skrev inte god dryck, men självklart är det viktigt. För mig som nykterist är det så att jag avstår från alkohol och detta kan leda till ett sämre bemötande. Så ska det inte vara och våra proffsiga matställen hanterar numera även nykterister med finess. Ett stort framsteg.
Vil du läsa mer om mat i Västsverige och om Turistrådet så kan du börja på www.vastsverige.se
 

Nytt uppdrag inom besöksnäringen

Under många år har jag varit vice ordförande för Västsvenska Turistrådet AB. Igår valdes jag till ordförande. Det känns stort att få leda det regionala utvecklingsbolaget inom besöksnäringen i Västra Götalandsregionen. Vi har också ett namnbyte på gång. Vår destination marknadsförs som Västsverige och därför kommer vi att byta namn till Turistrådet Västsverige AB.
Turismen, eller som vi hellre säger, besöksnäringen, är under stark utveckling. Antalet besökare i vår region ökar och särskilt ser vi fler utländska besökare. Detta innebär att vi är en stor exportbransch, vilket många kanske inte tänker på. De utländska besökarna omsätter stora medel när de är på besök. Ett sådant exempel som är på stark frammarsch är kryssningsfartygen. Det gjordes hela 70 anlöp förra året och i land omsatte dessa passagerare över 60 miljoner kronor. Den s k mötesindustrin, alltså de som ordnar med att kongresser kan genomföras i form av logi, mat, teknik, transporter och alt som krävs för att möten ska genomföras, växer starkt. Men denna typ av möten kan enbart ske om  det finns lokala värdar som bjuder in sina kolleger att mötas i Sverige.
Vi kristdemokrater i Västsverige gjorde ett bra val. Vi fick många nya röster och även om vi inte ökade våra mandat så har vi ändå flyttat fram våra positioner. Detta märktes inte minst vid Bolagsdagen som Västra Götalandsregionen genomförde igår. Vi har sju egna bolag och tre av dem har nu kristdemokratiska ordföranden.
 
Till vänster i bild är Magnus Berntsson, ordförande för framgångsrika Film i Väst AB, Conny Brännberg, ordförande för Turistrådet Västsverige AB och Benny Strandberg, ordförande för Sahlgrenska IC AB.
Det är nu vår ambition, som parti, att visa väljarna vårt ansvar och väl förvalta det förtroende vi fått. Att få ingå i en stark och väl sammansvetsad majoritet är nytt för oss. Efter att ha verkat i opposition under många år får vi nu chansen att vara med och driva politikutvecklingen i Västsverige. Det kommer väljarna att märka av framöver.

Stående ovationer till Hägglund

 
 
 
Göran Hägglund höll sitt sista partiledartal under Kommun- och landstingspolitiska dagarna i Örebro. När han valdes 2004 myntade han devisen "Ett samhället där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter". Detta knöt han an till då han på ett engagerande och empatiskt sätt uppmuntrade partivännerna till fortsatt engagemang. Han var skarp i sin argumentation varför kristdemokratin behövs och pekade på framgångar med avskaffandet av fastighetsskatten och halveringen av sjukvårdsköerna för att nämna några av de reformer som KD drivit på i regeringsställning. Men han berörde också vikten av att vårdnadsbidraget får fortsätta som ett valfrihetsalternativ. Kritiken mot FP var stark. Han berörde också de 1,3 miljarder kr som samlats in till frivilligorganisationer och där medborgarna fått möjlighet till ett skatteavdrag. Att regeringen nu ger sig på både vårdnadsbidraget och skatteavdraget fick utrymme i talet där Hägglund tydligt visade på att vänsterpartierna i riksdagen nu förstör mycket av det som alliansregeringen byggde upp.
Talet var också personligt och det "kändes i luften". Det blev faktiskt några tårar både hos Hägglund och oss i publiken. Talet avslutades med en stående ovation från partikamraterna och Hägglund ropades upp på scenen flera gånger. Det blev ett mäktigt tack efter elva år som partiledare. Formellt sett avgår han vid det extra rikstinget i april. Han lär synas i debatten även framöver. 

Börjar omvärdera detta med personkryss

När personval infördes och väljarna kunde kryssa en kandidat var jag väldigt positiv till denna möjlighet. Men efter att nu ha haft det några val så börjar jag omvärdera min syn. Det finns många positiva saker med detta men också rätt många negativa. Fokus måste alltid vara på LAGET och inte JAGET. Men jakten på personkryss gör att personen kommer i fokus. Politik handlar alltid om lagarbete och alltid om att föra fram partiets talan. Innan en fråga hamnar i ett valmanifest har en lång demokratisk process ägt rum. Ett personval kan bygga på att en enskild partikamrat vill lyfta fram en särskild fråga och får gehör för den. Självklart är detta bra, men kan innebära att en fråga får sådan tyngd att den stjälper helheten.
För oss i Kristdemokraterna Skaraborg har personkryssen förbryllat. Min gode vän och partikamrat Dan Hovskär överklagade resultatet då han ansåg att länsstyrelsen räknat fel. Beslutet om att utse honom som ersättare blev alltså överklagat och nu har en omräkning skett. Den innebar inte att länsstyrelsen gjort något fel då de utsåg Hovskär som ersättare. Vill du läsa mer om detta? http://www.skovdenyheter.se/artikel/251763/ett-kd-kryss-for-lite-for-hovskar
 
Men detta överklagande har också lett till många diskussioner om personvalet. I det här fallet visar det på vikten att folk kryssar. Det gör inte majoriteten av väljare.
 
Om man tar mig själv som exempel så har jag många personkryss. Tittar man procentuellt på kryssen i regionvalet förra gången så var siffrorna följande:
Personröster Kristdemokraterna 3406 32,20%
KD Conny Brännberg 1213 11,47%
KD Dan Hovskär 528 4,99%
KD Eva-Lott Gram 416 3,93%
KD Tommy Larsson 270 2,55%
KD Maj Ader 190 1,80%
KD Morgan Forsberg 140 1,32%
KD Isabella Carlén 87 0,82%
KD Maria Maric´ 72 0,68%
KD Peter Eclund 59 0,56%
KD Gunilla Hermansson 50 0,47%
Detta innebär alltså att 67,8 % av väljarna tyckte att listan var OK och ville inte kryssa någon särskild. För min del som då hade allra flest kryss så skulle man kunna säga att få ville kryss mig och de flesta ville ha en annan kandidat. Men det resonemanget brukar man aldrig höra. Förutsättningen att gå förbi på listan är att man skulle få 5% vilket ingen annan kandidat uppnådde.
Det innebär att listan blev fastställd. Väljarna godkände alltså det förslag som partiet hade tagit fram.
 
Vilket betydelse har det då att få många kryss? Först och främst handlar det om inkallelseordningen till fullmäktige. I vårt fall går det helt enligt listan.
 
Jag upplever att det blivit så mycket personfokus i och med kryssen och att detta inte lett till så mycket positivit. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer önskemål om förändringar. Det positiva med kryssen är att det kan sporra en del kandidater att jobba hårdare, men det argumentet tycker jag inte bär. De allra flesta valarbetare är inte alls med om att kampanja för egen del. De går till valstugan eller delar ut flygblad för att de tror på politiken och vill hävda den, snarare än enskilda kandidater.
 
 
 af