Vikten av att lyssna

Det är många samtal om planerna på förändring av skolområden i Skövde. Olika intressen kommer i konflikt med varandra. Föräldrarna ser till sina barns bästa och driver på att inga förändringar ska ske. Ansvariga politiker försöker se till helheten och fatta beslut som håller över tid. Eftersom jag bor i den stadsdel, Södra Ryd, som berörs av de största förändringarna, får jag en hel del frågor. Även om jag inte är med i Skolnämnden som ska fatta besluten upplever uppenbarligen många att de vil prata med mig om den uppkomna situationen. Det känns stort att ha medborgarnas förtroende och flera säger att de uppskattar at man lyssnar på dem. Det är nog så att en av politikens viktiga uppgifter är att lyssna på medborgarna. Kanske är det därför som vi har en mun men två öron.

Advent handlar om ankomst

Idag var kyrkan välfylld. Kör och solister sjöng adventssånger och vi tog del av texterna kring inträdet i Jerusalem. Advent handlar om ankomst och den tid som är då vi förbereder oss inför det möte som ligger framför. Nu handlar detta om julen. I livet är det så lätt att vi planerar och ser fram emot vissa händelser eller vissa datum. Många av de som jag umgås med planerar sitt liv långt i förväg. Redan nu börjar vi boka datum inför 2013. Med det gäller också att inse att livet ska levas här och nu. Inte bara planera för det som komma skall. Carpe Diem handlar om att fånga det som är i flykten, att se till att man gör det bästa av nuet.

Vill se ett mänskligare Sverige

Jag satsar på politiken därför att den har en kraft som innebär att man kan vara med och påverka och förändra. Inför nästa mandatperiod önskar jag ett starkare väljarstöd för de kristdemokratiska frågorna eftersom det ger större möjlighet att påverka. Men idag har jag en plattform som jag gärna anänder för att tala om det mänskliga samhället. Där vi bryr oss om varandra och tar solidariskt ansvar. Där vi ser till att ingen lämnas efter men inte heller att någon hålls tillbaka. Vi ska först ta ett individuellt ansvar, men sedan ett kollektivt socialt ansvar för varandra. Det är mycket som är så hört i samhället och därför fortsätter vi kampen för de mjuka frågorna. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst.

Berättelsen om Daniel visar på mod

I dag dramatiserade vi berättelsen om Daniel vid mellangruppens samling i Barnriket i Pingstkyrkan. Det är vår variant av söndagsskola. Berättelsen handlar om Daniel som visade stort mod och följde sin inre förvissning om vad som var rätt. Därmed trotsade han kungens lag och drog på sig ett straff. Tanken med lektionen var att barnen skulle göra det som känns rätt för dem. Det är mäktigt att lyssna till små barn som berättar om vikten att ta ansvar och inte hänga på negativt som kompisarna gör. Det kommer ofta väldigt kloka saker ur barnens munnar. Man lär sig alltid något när man lyssnar till barnen.

Att ge sitt tysta bifall

Men du höll väl med? Du sa ju ingenting annat! Det är lätt att vara tyst då det stormar. Om någon stark part gör ett tydligt uttalande eller handlar på ett sätt som man inte själv gillar, men väljer att vara tyst, har man då inte gett sitt tysta bifall? Om man ser t ex att mobbing sker, men inte gör något åt det, är man då ansvarig och medskyldig? Vi kristdemokrater talar om civilkurage. Det innebär att man tar ansvar och gör sin röst hörd, att man inte säger ifrån, att man markerar sitt avståndstagande. Det är alltid lättare att hänga på. Döda laxar flyter med strömmen, men de som har kraft simmar uppströms. Martin Luther King sa att den stora tragedin är inte de ondas brutalitet, utan de godas tystnad. Se till att du inte svansar med, att du hänger på negativa trender, att du ger stöd till sådant som du egentligen inte vill se. Se till att du inte ger ditt tysta bifall.

Demokrati bygger på delaktighet

I Skövde är det starka känslor kring ett förslag till ny indelning av skolområden. För några år sedan infördes ett fritt val av skola och trenden är att elever på högstadiet vill till skolorna i centrum. I stadsdelen, där jag bor sedan 30 år, finns Rydskolan som har ett kraftigt vikande elevunderlag. Trots en satsning på 180 miljoner kronor har vi inte lyckats med att få alla de närboende eleverna att välja skolan,ändå mindre att elever från andra stadsdelar pendlar till skolan.  Detta får nu ansvariga skolpolitiker att agera. Nämnden har ett helikopterperspektiv och ska se till hela kommunens utbud. Som förälder ser man oftast till sina egna barn och deras behov. Detta skapar ett spänningsfält som inte alltid är förenligt. Jag har tre barn. De har gått alla sina förskole- och grundskoleår på Rydskolan. det mångkulturella inslaget har berikat dem.
Nu är många elever och föräldrar upprörda. Dels kämpar de för att behålla högstadiet i stadsdelen eftersom en väl fungerande skola skapar attraktivitet och dessutom slipper eleverna att åka in till centrum. Men, om jag förstår det rätt, så består den mesta upprördheten i att de känner sig berövade av sin delaktighet. De flesta föräldrar och elever fick förslaget via lokaltidningen. Reportern hade fått information från en person som var delaktig i förarbetet och hela bilden blev inte presenterad. Media ansåg att konflikten som uppstått var det mest intressanta och andra delar av områdesindelningen fick inte samma fokus. Från kommunens sida vara tanken att först skulle berörd personal och elever/föräldrar få informationen, sedan allmänheten. Nu blev det tvärtom och därför känner många sig totalt överkörda. Hela förslaget uppfattades som "dom i stadshuset sitter i stan och bestämmer över oss". När denna känsla var etablerad så blev det väldigt starka känslor inblandade.
Skolnämnden består av ett gäng förtroendevalda politiker som har en stark ambition att skapa en bra skola i Skövde. Jag har stort förtroende för dessa politiker och det är intressant att notera att såväl M som S bidrar aktivt till konstruktiva diskussioner. I första hand är det inte partipolitiken som råder utan en gemensam vilja att göra det bästa för barnen, skolan och kommunen.
Skolnämndens ordförande Anders G. Johansson skriver rätt utförligt på www.andersgjohansson.se om detta och det kan vara bra för att mer förstå helheten.
Nu kommer det att anordnas informationsmöten och diskussioner. Vilket förslag som är det bästa kommer det nog att finnas många synpunkter kring, men om en konstruktiv dialog får förekomma är jag hoppfull och tror att ett väl balanserat beslut kommer att tas. Däremot kommer nog inte alla att bli nöjda. Men det är alltid lättare att acceptera ett beslut om man fått delta i diskussionen kring det. Om man inte får delta känner man sig överkörd och utanförskap har aldrig vara bra för utvecklingen av ett samhälle.

Jag är mån om stadsdelen Södra Ryds utveckling. Den har under många år varit utsatt för negativa rykten. Därför skapade jag för några år sedan en facebookgrupp som nu kanske kommer till liv igen. (http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=36045324086)

Hur ska Sverige möta framtiden?

Vi ser många förändringar i samhället. Inte minst att vi lever längre. Idag blir en kvinna 83 år i snitt, men vi kan räkna med att en nyfödd flicka blir 100 år. Detta kommer att ställa stora krav på samhällsservicen. Dessutom föds det inte så många barn som det borde för att hålla jämna steg i invånarantalet. Detta innebär att de som arbetar kommer att bli färre framöver och försörja allt fler. Inom alla samhällsområden finns utmaningar. Man ska inte se dem först som problem utan som möjligheter. Därför är det bra att regeringen tar ansvar och tillsätter Framtidskommissionen. Den ska undersöka och samtala med invånare, forskare och organisationer om deras syn på framtidsfrågorna. Det är ett bra initiativ från regeringen. Mer om framtidskommissionen finns att läsa på regeringens hemsida.

Vårdskandal är något fruktansvärt

Den senaste tidens debatt om vanvård av äldre upprör. Det ska absolut inte få förekomma och alla politiker har ett stort ansvar. Men debatten har gått snett då den enbart handlar om privat vård. Vi måste vara lika angelägna att se till att den offentligt drivna vården, likväl som den privata, håller hög kvalitet. Våra äldre ska kunna känna trygghet i att vi ser till att de får den bästa vården och omsorgen. Vi ska ställa lika höga krav på alla vårdgivare. Det är fullständigt oacceptabelt att äldre inte möts med värdighet och respekt. Det är därför som vi kristdemokrater till och med kräver värdighetsgarantier från alla vårdgivare.

Politikerdagar i Göteborg

I Göteborg pågår Kvalitetsmässan. Tusentals tjänstemän möts och inspireras. Mängder av nya rön, metoder och teknik presenteras. Parallellt ordnas Politikerdagar som blir en bra mötesplats där vi politiker kan vidga våra vyer. Jag var på flera inspirerande seminarier bl a om hur Kungsbacka arbetat med kvalitetsutveckling.

Maria Larsson (kd), vår äldreminister talade om äldres rätt att välja.


Utan spaning ingen aning

Skövde kommun växer. Intresset för att flytta hit är stort och en rad nya verksamheter har etablerats. Som kommunledning är vi väldigt måna om att hushålla med skattepengarna och se till att kommunen gör största möjliga nytta för skattepengarna. Vi tycker att mycket som görs är bra, men ständiga förbättringar är viktigt. Därför har vi idag varit i Växjö för att studera hur deras kommunala bolag aktivt bidrar till att utveckla kommunen. Det blev en intressant och lärorik dag där ledningen för de kommunala bolag tog emot oss och berättade om hur deras koncern verkar. En del av det som sades gjorde att fick bekräftat att vi tänkt rätt, men vi fick också en hel del med oss som vi nu får fundera vidare kring.
Det är väldigt nyttigt att kommunledningen är ute och ser sig omkring. Att bara simma omkring i sin egen ankdamm leder oftast inte till utveckling. Men då man tar del av andras erfarenheter så kan det bidra till en utveckling på hemmaplan. Vi behöver ut och spana oftare och jag är övertygad om att det finns många goda idéer som vi kan hämta hem. Devisen "utan spaning ingen aning" sporrar.

Bra att Maria Larsson tar i

Äldreminister Maria Larsson gör ett mycket bra jobb. Den senaste tidens vårdskandaler är oacceptabla och Maria har på ett tydligt sätt markerat att hon står på de äldres och sjukas sida. Idag har hon dessutom tagit ett initiativ tillsammans med två andra statsråd om lagstiftning för att förhindra orimliga vinster för de riskkapitalbolag/koncerner som gett sig in på denna nya marknad. Det görs ett bra jobb från Kristdemokraternas tre statsråd i regeringen. Ibland kommer de lite i skymundan av andra partier, men det står helt klart att det är av stor vikt att KD finns med i regeringen.

Mer information från dagens händelser finns att läsa på regeringens hemsida.

Höststämma i Kalmar Län

Idag har jag varit och talat på Kristdemokraternas höststämma i Kalmar län. Mötet var på Oskarshamns folkhögskola och jag var ombedd att tala om kristdemokratiks idepolitik och beskriva den värdegrund som Kristdemokratin bygger. Temat för dagen var barn och ungdomars uppväxtvillkor och det blev livliga samtal kring den framtida politiken. Det är verkligen god stämning inom partiet. Detta kan man knappast tro när man läser i medierna. Det finns en värme och gemenskap inom partiet som är mycket stark och nu handlar det om att berätta för väljarna om det samhälle som vi vill vara med och skapa. Jag har nu flera inbjudningar att tala om partiets idégrund och det känns spännande att få detta förtroende.

Bilden är tagen i samband med en presskonferens i Oskarshamn. Anders Andersson, riksdagsledamot, Gudrun Brunegård, landstingsråd, Conny Brännberg och Oskarshamns KD-gruppledare Klaus Leidecker.

Höststämma i Kalmar Län

Idag har jag varit och talat på Kristdemokraternas höststämma i Kalmar län. Mötet var på Oskarshamns folkhögskola och jag var ombedd att tala om kristdemokratiks idepolitik och beskriva den värdegrund som Kristdemokratin bygger. Temat för dagen var barn och ungdomars uppväxtvillkor och det blev livliga samtal kring den framtida politiken. Det är verkligen god stämning inom partiet. Detta kan man knappast tro när man läser i medierna. Det finns en värme och gemenskap inom partiet som är mycket stark och nu handlar det om att berätta för väljarna om det samhälle som vi vill vara med och skapa. Jag har nu flera inbjudningar att tala om partiets idégrund och det känns spännande att få detta förtroende.

Bilden är tagen i samband med en presskonferens i Oskarshamn. Anders Andersson, riksdagsledamot, Gudrun Brunegård, landstingsråd, Conny Brännberg och Oskarshamns KD-gruppledare Klaus Leidecker.

Gillar inte ett nytt agerande bland vissa kristdemokrater

Jag är Kristdemokrat. Jag gillar partiet och dess medlemmar. Det finns en gemensam värdegrund och vision om att vara med och skapa ett förändrat samhälle. Grunden är samhällsgemenskap där vi bryr oss och tar ansvar om varandra. Vi utgår från individen, dess ansvar, men också om det sociala samspelet människor emellan. Göran Hägglund har myntat det i "ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter".
Vi talar ofta om etik och god ton inom partiet. Därför är jag både förvånad och besviken över en ny trend som smugit sig in hos många ledande kristdemokrater. Vi har alltid, i samband med val, pläderat FÖR kandidater. Vi har haft olika förslag och då har vi alltid lyft fram det som är skälen till att just denne person ska väljas. Vi har aldrig talat negativt om andra. Jag kan, under alla år som jag varit med i partiet, bara påminna mig om ett övertramp som gjorts och då handlade det om nomineringen av Lennart Sacredéus. Den sköttes på ett ovärdigt sätt och många har i efterhand varit besvikna över att de inte gjorde sin röst hörd. Men tyvärr verkar det ha varit ett frö som såddes och nu har det blivit legititimt att förklara varför andra inte duger. Detta är inget som jag välkomnar och tycker att det inte är värdigt ett kristdemokratiskt parti. Vi borde, gemensamt, se till att den fortsatta debatten handlar om var och ens förutsättningar inför de kommande uppdragen, inte om andra tillkortakommanden.
Ett parti som vill stå för etik och moral bör se till att dess ledare talar gott om varandra. Om man inte kan säga något gott om en annan partikamrat så undrar jag om man är lämplig att överhuvudtaget finnas med i ledningen för ett parti?

(V) ger men gillar inte höga löner

I Västra Götaland pågår en tuff debatt om höga chefslöner. Den nya regiondirektörens lön har debatterats och ifrågasatts. I länet styr S+V+MP. De har makten och fattar besluten. På SKLs kongress ställde Sören Kviberg (V), regionråd i Västra Götaland en fråga om vad SKL kan göra för att se till att lönera hålls på en anständig nivå? De ledande regionråden för de styrande partierna i Västra Götaland är alla engagerade i SKL. Verkar märkligt att man vänder sig till andra för att få hjälp med en lönefråga som man själv har all makt över. "Vanligt folk" är mycket upprörda över de höga lönerna och antagligen försöker nu V och MP försöka ge en bild att de inte står för de höga lönerna som de själva aktivt varit med och beslutat. Sånt är inte att ta ansvar. Det ger bara en dålig bild av politiken. Om man inte gillar höga löner ska man heller inte själv vara med och fatta beslut om dem.

Kristdemokraterna på SKL-kongress i Norrköping

Sveriges Kommuner och Landsting har haft sin kongress i Norrköping. Kristdemokraterna hade 16 ombud och deltog aktivt i debatten som handlade till största delen av förbundets inriktningsdokument. Ett antal KD-märkta motioner hade lämnats. Jag hade en motion om en samlad nationell strategi för besöksnäringen.


På bilden syns ombuden från Kristdemokraterna.


Kristdemokraternas ombud från Västra Götalands län. Monica Selin, Magnus Jacobsson, Marieanne Bergman och Conny Brännberg 

Ny tidning på webben - Skövde Nyheter satsar

Ännu en tidning finns nu på nätet. Det är Skövde Nyheter som återuppstått i en pappersupplaga men som nu också tar steget in i den digitala världen. www.skövdenyheter.se är adressen och säkert kommer många invånare i Skövde med omnejd att kasta sig över den. Skaraborgs Allehanda har en e-tidning i form av en pdf-fil som man kan komma åt om man är abonnent. Jag läser SLAs pdf-tidning alltid då jag är på resa och tycker att satsningen är bra, men en webbvariant som alla kan komma åt hade varit ännu bättre. Det ska bli intressant att se vad Skövde Nyheters satsning innebär. Förr var vi vana vid att det fanns två lokaltidning som ständigt konkurrerade med varandra och var måna om att alltid vara först med en nyhet. Jag tillhör dem som gillar konkurrens.

Vi behöver en nationell strategi för besöksnäringen

Det är kongress i Norrköping. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat 451 ombud från hela landet för att dra upp riktlinjerna för det samlade arbetet för förbundet under den här mandatperioden. Det är mängder av frågor som avhandlas. Jag har skrivit en motion om en samlad strategi för besöksnäringen. Besöksnäringen har tagit fram en sådan strategi och jag driver att även de offentliga aktörerna ska ta fram en gemensam strategi så att vi tillsammans med näringen kan medverka till en spännande utveckling. Redan idag är besöksnäringen en basnäring och den kan fördubblas till 2020. Men då gäller det att vi samverkar. Som ombud fick jag denna chans att skriva en motion och har nu argumenterat för dess innehåll.

Bra att Göran Hägglund ser över lagen!

För en anställd inom den offentliga vården finns det meddelarskydd. Det innebär att man kan vända sig till media eller myndigheter och få vara anonym. En självklar för de flesta av oss. Men samma regel gäller inte för de privata vårdföretagen. Där finns inte samma skydd för den som vill informera/rapportera om skeenden hos bolaget. Göran Hägglund, Sveriges socialminister, är upprörd över de uppgifter som nyligen publicerats kring vård hos ett privat vårdföretag. Han anser att lagstiftningen bör ses över och det är rätt tänkt. Det borde inte vara svårt att införa något liknande skydd även för de anställda inom ett vårdföretag som är verksamt inom hälso- och sjukvården. En anställd som upplever att något inte är för patientens bästa måste på ett enkelt sätt kunna "slå larm". Göran Hägglund är bra och uppger dessutom att han är upprörd. En minister med empati! Sånt gillar jag.

Kan föräldrar vara nakna med sina barn?

Något av det allra mest naturliga är vår nakenhet. Samtidigt så är det kroppen vi skyler. I vissa kulturer till och med så mycket att inget får visas offentligt. Den senaste tidens debatt, föranlett av ett tragiskt omhändertagande av två barn, visar att nakenhet och sex är bland det svåraste vi har att diskutera. Till och med svårare än alkohol och död. Visserligen säger en del psykologer att det är OK att vara naken med sin barn, bara man vet var gränserna går (AB).
Jag har levt i en annan kultur där nakenhet var otänkbart och där föräldrarna allra helst hade egna badrum så att man överhuvudtaget inte råkade se varandra ens i samband med duschningen. I Sverige däremot har vi haft ett avspänt förhållande till det nakna och sexualitet har varit något vi samtalat om. En ny trend verkar finnas och nu har det blivit något av ett tabu igen. Fruktan för pedofiler gör att vi inte längre har ett avpänt förhållande till det nakan. Inte minst visar det sig detta på förskolorna där manliga förskollärare har "ögonen på sig" och där till och med snacket kan gå att om en man söker sig till yrken med små barn så är det något "konstigt". Detta är inte bra för våra barn som behöver både manliga och kvinnliga förebilder. I många småpojkars värld finns många kvinnor och få män. Därför uppmanar vi män att söka sig till sådana yrken dår man möter pojkar (självklart ska också flickor möta män) allt för att vi ska ha goda förebilder. Tyvärr är det många unga män som växer upp utan positiva mansförebilder.
Nakenhet rör upp känslor och med anledning av den senaste debatten frågar sig nu många om man överhuvudtaget vågar fotografera sina barn utan kläder. Det som är naturligt har blivit tabu. Jag är uppvuxen i frikyrkan som ofta anklagas för att vara sexualfientlig, men jag har aldrig hört någon tala om att nakenhet är negativt eller uppmanat föräldrar att undivka att visa sig nakna för sina barn. Tvärtom har det funnits en undervisning som varit positiv och bejakat sexualiteten, men uppmaningen har alltid varit att det ska vara sunt och gränssatt. Sådant är självklarheter för mig, men det tycks som att många unga föräldrar känner mycket stor osäkerhet i dessa frågor. Därför behöver vi prata om detta och lyfta fram goda exempel. Jag hävdar att nakenhet är något av det mest naturliga som finns. Ingen av oss sju miljarder som nu befolkar jorden föddes med kläder att skyla kroppen med.

Svamp i november

svamp 5 novDet var en härlig känsla att vara ute i skogen och plocka svamp i november. I år har det varit en riktigt svampår och vi har plockat mer än vad vi brukar. Första kantarellsmörgåsen åt vi på midsommarafton och regelbundet har vi sedan plockat svamp ännu tills nu. Denna gång handlade det om trattkantareller som visade sig vara helt OK. En del hade visserligen fått smaka på den första frosten men vi fick ändå ihop några liter och de passade gott till maten.


Besök hos Polisen

Kristdemokraterna på besök hos Polisen 2 nov 2011Kristdemokraterna i Skövde strävar efter att regelbundet vara ute och besöka olika verksamheter. November månads besök var på Polisen i Skövde. Deltagarna fick en inblick i polisens organisation och arbete. På bilden testar Per-Agne Rytter utrustningen för att mäta rattfylleri. Besöket gav en givande inblick i verksamheten och flera uppslag framkom inför det kommande politiska arbetet.

Nästa besök blir att besöka verksamhet som arbetar med skydd för kvinnor som utsatts för hot och våld.

Om man har 10 miljoner i lön har man då inte råd att betala sin hyra?

Nordeas styrelse får rejäl kritik. De har beslutat att köpa en paradvåning åt sin VD. Summan lär ligga på 22 miljoner kronor och dessutom ska en rejäl upprustning ske. Löntagare får i regel betala sin egen hyra, medan topparna tydligen ska ha bostaden betald. Nordea är delvis en statlig bank (staten äger ca 13%) och är därmed satt under särskild granskning. Ansvarig minister, Peter Norman, säger att "kunder och anställda blir provocerade". Helt rätt, men ändå ett understatement.
På engelska säger man: "If you scratch my back, I´ll scratch yours". Så blir det ofta när grabbarna i storbolagen gynnar varandra. Ingen räknar med att bli lottlös för att man hjälpt en kompis.

SVD

Trend att medlemstappet ändras

Enligt Kyrkans Tidning ser det ut som att medlemstappet från Svenska kyrkan minskar. Det är fortfarande en hel del som lämnar kyrkans medlemskap, men det verkar som att det inte är så många som tidigare. Dessutom är det en hel del återvändare men också helt nya medlemmar. Kanske är det så att då det är oroligt i världen så söker man sig till en mänsklig gemenskap där man kan dela livet. Sekulariseringstakten i samhället är hög. I Sverige till och med rekordhög. Samtidigt som religion får mindre inflytande är det många kyrkor som växer starkt.

RSS 2.0