Vikten av att lyssna

Det är många samtal om planerna på förändring av skolområden i Skövde. Olika intressen kommer i konflikt med varandra. Föräldrarna ser till sina barns bästa och driver på att inga förändringar ska ske. Ansvariga politiker försöker se till helheten och fatta beslut som håller över tid. Eftersom jag bor i den stadsdel, Södra Ryd, som berörs av de största förändringarna, får jag en hel del frågor. Även om jag inte är med i Skolnämnden som ska fatta besluten upplever uppenbarligen många att de vil prata med mig om den uppkomna situationen. Det känns stort att ha medborgarnas förtroende och flera säger att de uppskattar at man lyssnar på dem. Det är nog så att en av politikens viktiga uppgifter är att lyssna på medborgarna. Kanske är det därför som vi har en mun men två öron.

Advent handlar om ankomst

Idag var kyrkan välfylld. Kör och solister sjöng adventssånger och vi tog del av texterna kring inträdet i Jerusalem. Advent handlar om ankomst och den tid som är då vi förbereder oss inför det möte som ligger framför. Nu handlar detta om julen. I livet är det så lätt att vi planerar och ser fram emot vissa händelser eller vissa datum. Många av de som jag umgås med planerar sitt liv långt i förväg. Redan nu börjar vi boka datum inför 2013. Med det gäller också att inse att livet ska levas här och nu. Inte bara planera för det som komma skall. Carpe Diem handlar om att fånga det som är i flykten, att se till att man gör det bästa av nuet.

Vill se ett mänskligare Sverige

Jag satsar på politiken därför att den har en kraft som innebär att man kan vara med och påverka och förändra. Inför nästa mandatperiod önskar jag ett starkare väljarstöd för de kristdemokratiska frågorna eftersom det ger större möjlighet att påverka. Men idag har jag en plattform som jag gärna anänder för att tala om det mänskliga samhället. Där vi bryr oss om varandra och tar solidariskt ansvar. Där vi ser till att ingen lämnas efter men inte heller att någon hålls tillbaka. Vi ska först ta ett individuellt ansvar, men sedan ett kollektivt socialt ansvar för varandra. Det är mycket som är så hört i samhället och därför fortsätter vi kampen för de mjuka frågorna. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst.

Berättelsen om Daniel visar på mod

I dag dramatiserade vi berättelsen om Daniel vid mellangruppens samling i Barnriket i Pingstkyrkan. Det är vår variant av söndagsskola. Berättelsen handlar om Daniel som visade stort mod och följde sin inre förvissning om vad som var rätt. Därmed trotsade han kungens lag och drog på sig ett straff. Tanken med lektionen var att barnen skulle göra det som känns rätt för dem. Det är mäktigt att lyssna till små barn som berättar om vikten att ta ansvar och inte hänga på negativt som kompisarna gör. Det kommer ofta väldigt kloka saker ur barnens munnar. Man lär sig alltid något när man lyssnar till barnen.