Stort engagemang på Internationellt cafe'

Vilket engagemang! Massor av människor lockas med av de bolivianska rytmerna. Gemenskapen tog sig uttryck i dans och glädje. Den afrikanska gruppen bidrog också med flera sånger. Den arabiska grupen inbjöd ocks till dans. Påskens  budskap blev presenterat i bilder från Jerusalem. Och det svenska bidraget var en en stor och härlig smörgåstårta. Den sista lördagen varje månad är det Internationellt Cafe' i Pingstkyrkan i  Skövde. Det är ett led i församlingens integrations- och mångkulturella arbete.

Skövde har Sveriges bästa äventyrsbad (igen)

För andra gången har Skövde Arenas äventyrsbad blivit utsedd som bästa äventyrsbad. Det är svenska barnfamiljer som fått rösta på www.barnsemester.se och återigen hamnar Skövde i topp. Satsningen som görs på badet och Blatahazar, Science Center, Billingens fritidsområde och andra evenemang gör att många barnfamiljer har fått up ögonen för Skövde. Under 2012 ökade turismen i Skövde och vintern i år ser ut att fortstätta den trenden. Skövde ligger på ett rimligt avstånd och badet är ett stort besöksmål. Inför sommaren så kommer också attraktionerna Skara Sommarland och Karlsborgs fästning att locka ändå fler. Skaraborg står väl rustad inför kommande säsong, men Skövde har även attraktion under vintern. Nu under april är det stora begivenheten tranorna och de brukar komma i tiotusental och erbjuda en oerhört intressant naturupplevelse. Alltså, välkomna till Skaraborg.

Ny kommundirektör i Skövde

Tomas Fellbrandt blir ny kommundirektör i Skövde. Formellt sett ska kommunstyrelsen fatta beslut om någon vecka, men det verkar som att alla parter är överens. Tomas har varit tf kommundirektör vid två tillfällen och till vardags är han förvaltningschef för kommunstyrelsens egen förvaltnig, Konsult och Service. Förslaget har mottagits mycket positivt och vi som arbetar nära Tomas vet att han är en bra ledare och får nu det ansvarsfulla uppdraget att vara kommunens högste tjänsteman.
 
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/44914/fellbrandt-blir-ny-kommundirektor

Drabbad av influensa

Tyvärr har jag inte skrivit så många inlägg den senaste veckan. Det beror på en ihärdig influensa som inte velat släppa sitt grepp. Den har i princip hållt mig däckad en vecka även om jag varit "tvungen" att göra vissa saker. Man är aldrig oumbärlig men ibland är det lättare att göra vissa saker själv än att be andra. Men i huvudsak har jag legat lågt och återkommer snart med inlägg.

Earth Hour får starkt stöd

Det pågår många förberedelser inför Earth Hour.  Enligt en undersökning verkar det som att allt fler ansluter sig. Ska bli spännande att följa vad som egentligen kommer att ske. Förhoppningsvis är det många som medverkar genom att göra ett aktivt val.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1447381-tva-av-tre-slacker-lamporna

Tuff budget att vänta i Skövde

Lokala medier har dragit igång en spekulation om vad som är vänta i Skövde avseende ekonomin 2014. Prognoserna visar att skatteintäkterna inte ökar i den utsträckning som gör att pengarna räcker. Underskottet uppskattas i dagsläget till 91 miljoner. Det är då intressant att se hur olika partier (ideologier) reagerar. Det verkar som att de röd-gröna direkt har ett svar: skattehöjning. De tvekar inte att framföra detta. Ifrån alliansen vill vi först se över helheten, se om vi kan göra effektiviseringar eller andra åtgärder som gör att medlen används på bästa möjliga sätt. Vi har tidigare några gånger tvingats att höja skatten, men det är en åtgärd som vi tar till först då alla andra prövats. Jag tycker alltid att man ställa frågan om var pengarna gör mest nytta; stanna hos medborgarna eller överlämnas till kommunala skattekistan? Ju mer vi inskränker på individens handlingsutrymme desto mer säger vi att vi, dvs politikerna, är bäst på att fatta besluten. Jag tror på en kombination där medborgarna också ska kunna få vara med och styra med sina egna pengar. Därför är jag positiv till att den privata plånboken får innehålla pengar som sedan individen spenderar. Ju mer som spenderas deso mer skatt får vi in. Men det är då individen som fattar besluten, inte politikerna. Vi har byggt upp en stor välfärd. Den kostar stora summor. Samtidigt måste ansvarsfulla politiker våga ifrågasätta den och ställa frågan; är detta nödvändigt att vi gör? Eller fråga oss; kan vi göra detta på ett annat sätt?
Budget är inte enbart att hålla på med siffrorna utan framför allt att ta sig an verksamheten. Därför är också budgetperioden en spännande och kreativ process. Astrid Lindgrens ord "Voffo gör di på dette viset" är berättigad och därför blir jag besviken på de som direkt ropar på skattehöjning, för det de säger är att vi ska fortsätta att göra allt det vi gör men till en högre kostnad. Och den merkostnaden ska vi ta från väljarna.

Debattinlägg om besöksnäringen

Länken nedan är till en debattartikel om jag skrivit tillsammans med Penilla Gunther och David Lega. På detta sätt vill vi betona att de olika pollitiska nivåerna samarbetar, både nationellt, regionalt och kommunalt.
 
http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-turismen-kan-hjalpa-vastsverige/

Debatt om värnskatten blossar upp - eller?

Det är svårt att avskaffa vissa saker. Skatter i synnerhet. Då värnskatten infördes av socialdemokraterna framhölls att den var tillfällig. Något som tillkom under en särskild tid då staten behövde inkomstförstärkningar men skulle inte tillhöra de permamenta skatterna. Då alliansregeringen tog över så trodde många att den omgående skulle bort från skattelistan. Men ännu har inget hänt och Moderaterna verkar nu tveka.
Caroline Sczyber skriver initierat om denna fråga. Bra att någon i riksdagen driver denna fråga.

Medborgarförslag är bra

Det fungerar bra med medborgarförslagen i Skövde kommun. De strömmar in och får ofta politikens gillande. Vi får i regel något eller några förslag i månaden. Alla som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att lämna in förslag som sedan behandlas av kommunfullmäktige.
Några aktiva seniorer lämnade förra sommaren ett förslag om gratis kollektivtrafik för 65+. I en artikel i Skövde Nyheter framför de kritik över att handläggnngen tagit så lång tid. Det är deras bild och tyvärr tar det ofta lång tid att utreda förslag. Detta kan vara ett av skälen till att många ungdomar hoppar av poltiken. Politiken anses ibland seg och långsam. Samtidigt så är det viktigt att ordentliga utredningar görs.Men detta är en viktig signal och vi behöver uppmärksamma långa handläggningar.
Aktiva Seniorer i Skövde har ännu inte fått sitt medbografröslag behandlat men de har påverkat oss så att numera för alla medbograre som lämnar in medborgarförslag presentera dessa i kommunfullmäktige innan de utreds av respektive facknämnd.
Det är mycket bra med aktiva medborgare och den dialog som vi har.Vi ser fram emot fler förslag från medbograrna

En ostoppbar optmist

Läs det mycket intressanta porträttet av David Lega. En ostoppbar optimist är beskrivningen av honom.
http://www.expressen.se/gt/goteborgs-politikern-lega-om-framgangen/

Många åsikter om nye påven

Knappt hade den vita röken skingrats förrän åsikterna om den nye påven framfördes. Vissa är för och andra emot. ngefär som det brukar vara. Det som är intressant är hans ålder. 76 år anses i Sverige vara en hög ålder, men i många andra länder ser man på detta helt annorlunda. Vi har en tendens att se att då man blir äldre förlorar man ett år, medan andra länder ser att man vinner ett år, yttelrligare erfarenheter läggs till de gamla och man har gjort så många misstag att man förhoppningsvis lever lite förnuftigare. Vi har nog en slags åldersfixering och ålderdomsdiskriminering som är olycklig. Det är dags att släppa fram fler äldre och respektera deras erfarenhet som något positivt. Många anser att den amerikanske presidenten har världens tuffaste jobb. Om, eller när, Hillary Clinton, kandiderar så är hon över 70 år. Känns som att vi behöver omvärdera vår inställning till 76-åringar.

Nordic Cool - stor kulturfestival i Washington, DC


Under en månad pågår en jättestsning på The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Id'en är att söka svar och utforska vad som rör sig i Nordens kulturliv. Det gigantiska centrat myllrar av liv och rörelse och många av nordens kulturinstitutioner är på plats. Publiken har strömmat till och amerikanska media skriver med förnyat intresse om det nordiska. Jag har nu förmånen att få ta del av detta under några dagar och hoppas att få leverera en del reflektioner.
Ett imponerande möte var det att se installationen i entre'n där Kaarina Kaikkonen hängt upp 1200 skjortor i form av ett gigantiskt skrov, ett textilt vikingaskepp.
 
 
 
Hela programmet finns på http://www.norden.org/sv/tema/nordic-cool/program-1/nordic-cool-2013-1/program-nordic-cool-2013-i-the-john-f.-kennedy-center-for-teater-dans-musik-visuel-kunst-litteratur-design-og-film-wasington

Nordic Cool - stor kulturfestival i Washington, DC


Under en månad pågår en jättestsning på The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Id'en är att söka svar och utforska vad som rör sig i Nordens kulturliv. Det gigantiska centrat myllrar av liv och rörelse och många av nordens kulturinstitutioner är på plats. Publiken har strömmat till och amerikanska media skriver med förnyat intresse om det nordiska. Jag har nu förmånen att få ta del av detta under några dagar och hoppas att få leverera en del reflektioner.
Ett imponerande möte var det att se installationen i entre'n där Kaarina Kaikkonen hängt upp 1200 skjortor i form av ett gigantiskt skrov, ett textilt vikingaskepp.
 
 
 
Hela programmet finns på http://www.norden.org/sv/tema/nordic-cool/program-1/nordic-cool-2013-1/program-nordic-cool-2013-i-the-john-f.-kennedy-center-for-teater-dans-musik-visuel-kunst-litteratur-design-og-film-wasington

Debattartikel om sjukhus (igen)

I dag har jag ännu en debattartikel om sjukhusens organisation. Denna gång i Skaraborgs Allehanda. Skrivit tillsammans med Monica Selin.

 

Hälso – och sjukvården kan organiseras på många olika sätt. I Västra Götalandsregionen har den politiska ledningen valt en stordriftsform som har skapat långa beslutsvägar och en hel del omvägar för patienter som tvingas se det nära sjukhuset avvecklat istället för utvecklat.Efter år av oro, missnöje och otaliga flyttkaruseller har ledningen beslutat sig för att tillsätta så kallade lokala styrelser för de mindre sjukhusen utan att närmare definiera dessas mandat och funktioner.

 

Kristdemokraterna har hela tiden varit tydliga med att vi vill se självständiga sjukhus som ges utrymme att utvecklas och specialisera sig utifrån förutsättningar och behov. Vi vill organisera vården så att personalens engagemang och idéer bättre kan tas till vara. Vi vill ha ett lokalt budgetansvar som möjliggör utveckling och samtidigt skyddar de mindre sjukhusen från att sugas upp i de stora sjukhusens budgetunderskott. Vi föredrar positiv och konstruktiv samverkan istället för organisatorisk sammanslagning.

 

En förutsättning för god och säker vård är att personalen har vana av att utföra vården. Därför måste sjukvården utformas så att den sorts vård som ges mot de vanligaste åkommorna ska erbjudas på många ställen och så nära patienten som möjligt medan avancerad och högspecialiserad vård kan utföras på några få ställen. Därmed inte sagt att denna typ av vård ska koncentreras till de största sjukhusen. Det finns, tvärtom, goda möjligheter för alla regionens sjukhus att specialisera sig och bli bäst inom sitt specialiserade område.

 

Alltsedan bildandet av de fyra stora sjukhuskoncernerna i regionen har många av de mindre sjukhusen plågats av utdragna och smärtsamma nedmonteringar som skapar oro runt om i regionen. Kristdemokraterna vill lösgöra de lokala sjukhusen från de stora koncernerna så att de på egna ben kan ges möjlighet att specialisera sig, utvecklas och satsa på att bli bäst inom något eller några områden. I några fall skulle det kunna vara aktuellt att låta alternativa utförare med visioner, kraft och energi ta över driften. Men formen är i relation till innehållet och resultatet oviktig. Det viktigaste är att den kompetens och kunskap som finns på sjukhusen tas tillvara och att invånarnas starka känslor för sina sjukhus ses som en resurs istället för något som står i vägen för ytterligare centralisering och nedmontering.

 

Vad den politiska ledningen vill med de nya lokala styrelserna är ännu oklart. Klart är att Kristdemokraterna kommer att fortsätta verka för att sjukhusen ska få möjlighet att med egna ledningar, budgetansvar och med hjälp av motiverad och delaktig personal ska få arbetsro nog för att bedriva vård av hög kvalitet med fokus på utveckling och god och säker vård för patienterna.

 

Monica Selin (KD)

Regionråd och gruppledare

 

Conny Brännberg (KD)

Vice gruppledare


Ungdomar utmanar de politiska partierna

Ungdomsforum i Skövde utmanar de politiska partierna på en miljömatch.Under en vecka ska en utmaning ske som handlar om att göra en insats för miljön. Man får olika poäng för olika uppgifter och mellan den 16 och 23 mars pågår utmaningen. I samband med Earth Hour avgörs vem som vunnit. Men vi håller på detta tills den 25 mars då vi har kommunfullmäktige och då kommer det inledningsvis att presenteras vem som vunnit.
Vad handlar då utmaningarna om ? Jo, att åka kollektivt duscha kortare, äta vegetariskt, testa elfordon, plocka skräp och flera andra miljöinsatser.
En från varje parti har utmanats.
 

TV-licens är något förlegat

Tiden och tekniken har gjort att TV-licens känns omodernt. En TV är inte längre en TV på samma sätt som för några år sedan. I dag visas rörliga medier i mängder av olika fönster. Att finansiera public service med en licens känns inte längre up-to-date. Därför är det bra, som det står i DN, att nu framförs krav på slopad TV-licens. Min partikamrat Andreas Carlsson har hårt drivit denna fråga och han har starkt stöd i det. Men samtidigt måste public service finansieras och då är inte reklam det som ska införas. Så mitt tips är att det går via riksdagens anslag.

Varför så mycket svordomar under melodifestivalen?

Förra veckan var jag på Barclays Center i Brooklyn New York. När man klev in på denna jättearena möttes man av ett anslag där det beskrevs om hur man förväntade att uppföra sig. Jag vet att "abusive language" kan översättas på många sätt, men det omfattar att ingen ska kränkas och att språket inte ska missbrukas. Här hade man också tillägget "foul or abusive language". Innan kvällens match visades ett antal videoinslag. En värdinna hälsade välkommen på storbild och förklarade att man eftersträvade att alla skulle ha en trevlig kväll och att "abusive language" var inget som användes på arenan. De uppmanade till och med besökarna att anmäla till "security" eller annan personal om någon i publiken använde sådant språk.
När jag lyssnade på Melodifestivalen så var svordomar ofta förekommande. Det borde Public Service-företaget vinnlägga sig om att begränsa så mycket som möjligt. Om vi vuxna använder hårda och fördömande ord, eller till och med svordomar, så måste vi räkna med att barn använder det också. Om vi använder ett "abusive language" så säger vi till barn att det är OK. När barnen sedan konmer till skolan får lärarna jobba hårt mot detta, eftersom ingen skola i Sverige tillåter att barn använder kränkande ord eller svordomar. Det hör inte hemma i skolans värld. Men hur ska barnen förstå det om det ständigt hör sina idoler, programledare, föräldrar eller andra vuxna använda det? Det känns som att amerikanarna har förstått att kränkningar börjar ofta med ord. Därför så står det i uppförandekoden på Barclays Center att sånt gör man inte då man besöker deras arrangemang. Något att ta efter!

Vann rätt låt?

Dagens obligatoriska fråga handlar om rätt låt vann? Säkert skiftar svaren på frågan, men grattis till Robin Stjernberg som knep segern. Själv hade jag hoppats på G:sson igen, men han kanske ändå tar sig till finalen. Det intressanta framöver blir all den PR som Sverige och Malmö får då Eurovision Song Contest genomförs. Det blir reklamvärde värt miljoner.

Strävan mot det jämställda samhället

I dag är tidningarna fyllda med reportage om alla demonstrationer, aktioner och samlingar som hölls med anlednng av den internationella kvinnodagen. Det är både PLUS och MINUS med en sådan dag. Det positiva är att jämställdhetsarbetet lyfts fram och kommer i fokus, det tragiska är att dagen överhuvudtaget behövs. Alla människors lika värde borde vara en självklarhet, men tyvärr ser vi gång på mång att kvinnor inte har samma rättigheter som män. Som aktiv kristdemokrat är detta en av de viktigaste politiska frågorna. Vi talar om människovärdesprinicpen och värnar livet, oavsett kön. Allas lika värde borde vara självklart 2013, men fortfarande har vi politiker ett stort ansvar att driva jämställdhetsprocesserna.
Jag omges av kvinnliga ledare i mitt politiska liv, men vi betonar inte kön i första hand utan kompetens.
Detta är några av de poster som kvinnor har i min omgivning:
- Partisekreteraren
- Riksdagsledamoten från Skaraborg
- Gruppledaren i regionen
- Gruppledaren i kommunen
- Ordföranden i distriktsstyrelsen
- Ordförande i lokalavdelningen
 
I mitt parti hlar många kvinnor ledande uppdrag, men vi nöjer oss inte med detta utan strävar att ändå fler ska komma med. Vår ambition är att de som representerar vårt parti ska vara representativa för befolkningen. Då duger det inte att vi gubbar sitter på de flesta uppdragen. Snart är det val och då hoppas vi att fler kvinnor, men också fler ungdomar, väljs in i beslutande församlingar.

Årets förtroendebarometer presenterad

Vid Mediedagarna i Göteborg (MEG 13) har årets förtroendebarometer presenterats. Den brukar alltid väcka viss uppmärksamhet och organisationer och personligheter hissas och dissas.
I år är det Public Service som dominerar förtroendet. Sveriges Radio och Sveriges Television är det som vi svenskar litar mest på. I botten ligger Sverigedemokraterna och Migrationsverket.
Bland personligheter så är Janne Josefsson den som har störst förtroende följt av Leif GW Persson och Lotta Bromé.
 
Sjukvården har ofta kommit väldigt högt, men nu verkar det som att vi sätter stor tilltro till public service.
 
Det lär komma många artiklar om denna lista framöver.
 
GP

Arena Skövde var en bra satsning

Arena Skövde med sitt äventyrsbad är en stor framgång. Det känns skönt att vi vågade ta beslutet om denna halvmiljardsatsning trots att det fanns flera olyckskorpar som kraxade. Göteborg är tio gånger större än Skövde och motsvarande satsning i den västsvenska huvudstaden skulle vara en 5 miljardersinvestering. Arena är en dragare och tillsammans med andra besöksmål lockar Skövde fler besökare. Billingen är ett fantastiskt utflyktsmål och kan varmt rekommenderas.
För en tid sedan mötte jag några 70+ som åkte till Skövde och var mycket nöjda med Hotel Majoren och att få vara på SPA i Skövde. De var så nöjda med service och bemötanden och talade om hur trevligt bemötta de hade blivit. Sådant är så kul att höra. Att barnfamiljer älskar äventyrsbadet hör vi ofta, men det är kul att även äldre hittar Skövde för en avkopplande helg.

Stoppa nidbilderna av kommunalråden i Göteborg

Det som Kia Andreasson och Anneli Hulthén råkat ut för i Göteborg måste stoppas. Jag är inte på något sätt för våld eller att ta lagen i egna händer, men nu önskar jag faktiskt att de som ser de fruktansvärda nidbilderna av de kvinnliga politikerna i Göteborg ska se till att bilderna försvinner. Ingen bil ska kunna åka omkring med dekalen "stoppa häxskatten" och bilderna på de två kommunalråden. Sådant ska inte tillåtas. Jag är inte partikamrat med varken Kia eller Anneli men anser att en gräns är nådd och sådana nidbilder som nu figurerar ska inte få finnas.De kämpar för sin sak och även om mänga inte gillar biltullarna så ska ingen förtroendevald behöva hängas ut på ett sådant kränkande sätt. Jonas Ransgård har rytit ifrån och med kraft tagit avstånd från detta. Jag hoppas att alla andra politiker gör det också.Det är osmakligt och kränkande och inte värdigt debatten i Göteborg.
 
GP

"Ny" bok på gång

För tio år sedan började jag få inbjudningar att hålla kurser i mötes- och sammanträdesteknik. De behövdes då ett material och jag skrev ett kompendium om detta. En dag satt jag och fikade med vår kommunjurist som höll på med en bok för Norstedts juridik. Han berättade då om att han hade tipsat om mig till förlaget. Juristen och jag hade haft några kurser tillsammans, Jag stod för det praktiska och han för det juridiska.Han hade hört att förlaget sökte efter en praktisk handbok som komplement till de mer strikt juridiska böckerna. Detta resulterade i att jag fick uppdraget att skriva "Att vara ordförande". Den har nu sålt slut och förlaget ville ha en uppföljare. Jag skrev då en bok som heter "Att vara ledare" men efter några möten blev det snarare en kompromiss. Bokens andra upplaga blev en omarbetning och ett antal goda råd om att vara ledare arbetades in. Min idé om "21 goda råd för en ledare" ligger till grund för det omarbetade materialet. I dag kom korrekturet och boken kommer att släppas i höst. Känns jättekul och förhoppningsvis kommer den att bli till nytta för ordförande/ledare i kommuner och landsting. 

KD vill ha en författningsdomstol

 
En fråga som drivits länge av Kristdemokraterna har fått ny aktualitet genom ett debattinlägg av tre kristdemokrater i SvD. Sverige saknar en sådan och det skulle stärka medborgarnas fri- och rättigheter men också vara en möjlighet att pröva rent konstitutionella frågor. Där skulle t ex EUs krav på laganpassning i Sverige kunna prövas.
Läs mer på Caroline Szybers blogg. Hon var en av medförfattarna till debattinlägget.
http://carolineszyber.se/2013/03/dags-for-en-forfattningsdomstol/
 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-for-en-forfattningsdomstol_7961702.svd

Prata med varandra - inte om varandra

Ett kort inlägg men för mig ett viktigt sådant. Det handlar om åsiKte. Det är väldigt bra att många har synpunkter och att vi ser på saker och ting på olika sätt. Men det är ett problem när vi inte framför dem till rätt personer eller rätt forum. Det är bra med insändare och kommentarsfält på sociala medier. Men det är märkligt att det står i i tidningen istället för att framföras direkt till den som man har en åsikt om. Man måste kunna framföra sin åsikt öga mot öga. Om man inte kan det så ska man nog fundera på om den ska framföras.

RSS 2.0