Arbete och vila

För några veckor sedan fanns det en artikel i tidningen Dagen som handlade om en pastor ska tillhöra ett fackförbund eller inte. Artikelförfattaren, en känd pastor, framhöll att uppgiften var ett kall och att det inte fanns skäl för att tillhöra ett fack. Han framhöll att han själv arbetar minst sextio timmar i veckan och predikade 50 av 52 söndagar per år. Som jag ser det är en pastor anställd, dvs arbetstagare och församlingen är arbetsgivare. Regler och lagar gäller. En arbetsgivare som låter sina anställda själva bestämma villkoren framstår som en svag och oansvarig arbetsgivare. Man kan inte tillåta att en anställd inte får tillräcklig vila. Å andra sidan kan man fundera på vilken gudsbild en pastor har som tror att uppdraget helt hänger på pastorn själv.

Familjen - samhällets byggsten

Familjen är samhällets byggsten. Det är i den nära gemenskapen som solidaritet och rättvisa tränas och blir befästa. Jag har en politisk övertygelse om familjens betydelse. I dagens Skaraborgs Allehanda finns en insändare som lite mer uttrycker mina åsikter om familjen. Här är artikeln i sin helhet: Vi tror på familjen Samhällets viktigaste byggsten är familjen. Alla personer tillhör någon form av familj och det är i den nära gemenskapen som vi utvecklas och fostras till att ta ansvar i samhället. Det finns ingen gemenskap som fullt ut kan ersätta familjen trots att det finns människor som betraktar den som förlegad. Kristdemokraterna värnar familjen och vill på en rad områden underlätta för familjer att fungera så väl som möjligt eftersom den är så viktig för dess medlemmar. Vi tror på en samhällsgemenskap som bygger på att vi tar ansvar för oss själva och våra handlingar, men också för varandra. Solidaritet och rättvisa är begrepp som man lär sig att hantera i en fungerande familj. Den 1 juli infördes vårdnadsbidraget. Det är en valfrihetsreform som ger föräldrarna möjligheten att välja själva. Detta är början till en modern familjepolitik som innebär att föräldrarna själva kan planera och besluta om hur man vill lösa barnomsorgen för sina små, något som vi kallar för köksbordsdemokrati. Kristdemokraterna vill gå vidare och utveckla vårdnadsbidraget. De 3000 kronor som idag erbjuds den som väljer att själv vara hemma med ett barn under 3 år är inte tillräckliga. Vårdnadsbidraget är en ren investering för framtiden och bör höjas för att göra det möjligt för fler föräldrar att välja att vara hemma lite längre när barnen är små. Kristdemokraterna vill också utveckla och öka stödet till familjerna. Vi menar att det bör finnas minst en familjecentral i varje kommun. I huvudsak vänder de sig i dag till familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Eftersom de har förutsättningar att skapa förtroende hos föräldrarna bör denna typ av stöd kunna finnas kvar även när barnen blir större. Många familjecentraler är stängda på kvällar och helger och man bör därför kunna använda lokalerna för till exempel studiecirklar och föräldrautbildningar. Vi ser därför gärna ett samarbete med föreningar och studieförbund. Men vår familjepolitik handlar inte bara om familjer med små barn. Vi vill också utveckla stödet till tonårsfamiljer. Bland annat bör man kunna spara upp till 30 föräldradagar till dess att barnen fyller 18 år. Familjer kan behöva och förtjäna stöd även senare i livet. Barn känner ofta ett stort ansvar för sina åldrande föräldrar. En stor del av omvårdnaden av våra äldre sker idag av anhöriga. Utan dessa skulle hela vård- och omsorgssystemet krascha. De som vårdar och hjälper sina anhöriga bör få betydligt mer uppmärksamhet och stöd än de får idag. Vi måste bli bättre på att avlasta med hjälp av korttidsplatser och kunna erbjuda anständig ekonomisk ersättning för det arbete de utför. Vi kristdemokrater använder ofta ordet subsidiaritet som helt enkelt innebär att besluten bör fattas på lägsta och mest effektiva nivå. När det handlar om omvårdnad av barnen och tonåringarna och behoven hos våra gamla föräldrar tror vi att den kärlek och engagemang som de allra flesta människor känner för sina familjemedlemmar gör dem bättre lämpade än myndigheter att besluta om lösningar. Därför är en av våra grundidéer att just lyfta fram familjens betydelse och tillhandahålla bästa tänkbara redskap och stöd för att vi ska få så väl fungerande familjer som möjligt i vårt samhälle. Conny Brännberg (kd) Kommun- och regionpolitiker