Tyskland gör omtag i kärnkraftsfrågan

Den tyska regeringen gör en politisk U-sväng och har meddelat att alla kärnkraftverk ska vara avvecklade år 2021. Det har varit en rejäl debatt i Tyskland den senaste tiden, inte minst med anledning av katastrofen i japanska Fukushima. Allt fler har sedan dess ifrågasatt kärnkraftsenergin och nu har Tyskland tagit steget fullt ut och meddelat omvärlden att de går före med en omställningsprocess. Detta borde få debatten i Sverige att åter blossa upp.

SR, DN,

Folkpartiet säger NEJ

Idag meddelar Folkpartiet i Västra Götaland att de hoppar av samtalen med socialdemokraterna. Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande och gruppledare för socialdemokraterna har inlett förhandlingarna för att skapa en majoritet i regionen. Han har inlett förhandlingarna med Folkpartiet. I ett pressmeddelande på måndagen meddelar FP att det inte är aktuellt med ett samarbete med S.

Nu får Gert-Inge fortsätta arbetet, men troligtvis lär han inte kunna spräcka alliansen. Mitt stalltips idag är att vi får en fortsatt minoritetsledning och att SD får spela vågmästarrollen i regionfullmäktige.

GT, GP

Resa - drömmen för pensionärer

Vad man man göra efter pensionen? Den frågan har pensionsbolaget AMF ställt och bet Novus undersöka detta. De flesta pensionärer säger att de redan uppfyllt sina livsdrömmar, men då de ska ett framtida val så kommer resa högst på listan. På andra plats kommer "att få disponera sin egen tid" och som tredje alternativ en önskan att få vara frisk.

I turistsammanhang är pensionärer en allt viktigare målgrupp. VisitSweden kallar den WHOPS (wealthy healthy older people) och är en kategori som blir allt viktigare för turismen i Sverige. Samtidigt så vill våra pensionärer ut och åka i världen.  En del trendanalytiker menar att de kommande pensionärerna kommer inte att samla pengar på kistbotten för att sedan ge dessa som arv till barn och barnbarn. Snarare kommer de att unna sig en massa gott och leva upp pengarna. I och med att många har både tid och pengar så kommer resandet att bli allt viktigare då man avslutat sitt aktiva arbetsliv.

GP, DN

Skilda valdagar - börjar tänka om

Jag har alltid ivrat för skilda valdagar. Under flera valrörelser har jag kandiderat till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) och konstaterat att riks- och kommunfrågorna debatteras, men sällan sådant som hör till regionnivån. Nu fick vi chansen att verkligen göra det i samband med omvalet den 15 maj. Nu hade vi möjligheten att debattera och påvisa de olika skillnaderna i de politiska lösningarna.
Tyvärr kan jag konstatera att intresset för valet var mycket ljumt. Säkert hade det en hel del att göra med att det var ett omval och att vi nyligen hade haft en annan kampanj. men ändå måste man fundera på om det var lyckat eller inte med att enbart ha val till en nivå. Om vi går på valdeltagandet så var det på en bottennivå. Västragötalänningarna brydde sig inte ens om att rösta. Om inte ens hälften tar sitt demokratiska ansvar så pekar det på ett demokratiskt problem. Vi kan också konstatera att intresset från media var tämligen svagt. Inte heller var patient- och anhörigföreningar på gång. Det var knappt några debatter alls.

Jag har tidigare velat se skilda valdagar. Detta med tanke på att det svårt att bryta igenom med landsingsfrågorna. Nu för jag en inre diskussion med mig själv och i dagsläget ser jag helst att vi har allmänna val till de tre nivåerna vid ett och samma tillfälle.