Kristdemokraterna vill ha en företagarlinje

Regeringen har framgångsrikt drivit den s k arbetslinjen. Det är bra, men räcker inte. Nu gäller det att bredda utbudet. Mats Odell, ordförande för riksdagens näringsutskott, skriver idag i DI om vikten av ett bättre företagarklimat i Sverige. Han vill i sin roll som ledare för Kristdemokraterna driva en företagarlinje. Det är bra och helt rätt, men ändå bommar Mats frågan. Han skriver att han vill driva detta om han blir partiledare. Nu hoppas jag att han oavett vilken roll han har i partiet driver detta. Som 2:e vice ordförande, gruppledare i riksdagen och ordförande för ett av riksdagens tunga utskott saknar han ju inte en plattform för detta. Snarare är det hans ansvar idag att vid sidan av Göran Hägglund driva dessa frågor, eftersom de är ju sådant som partiet bestämt sig för att verka för. Att vi har ett fokus på barn och ungdom innebär ju inte att vi släpper övriga politikområden. Ska vi ha en god omvårdnad, skola och omsorg måste vi ha skatteintäkter. Dessa kommer från näringslivet. Som kristdemokrater kommer vi att fortsätta tala om företagarfrågorna oavsett vem som blir partiledare.

Allt fler gillar Hägglund

Aftonbladet publicerar en undersökning om förtroendet för partiledarna. Glädjande är att förtroendet för Göran Hägglund ökar. Inför valet 2014 kommer han att framstå som en av de mest erfarna partiledarna. Jag är övertygad om att han kommer att lyfta siffrornaför Kristdemokraterna rejält framöver. Den 28 jan är det riksting och då väljer vi en ny ledning för partiet. Läs mer på http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article14131177.ab

Barn behöver vuxna

Barn behöver vuxnas stöd och hjälp. Men ofta blir de svikna. I vårt samhälle så borde inga barn drabbas av missbruk, riskera att vräkas från sina hem eller leva under hot att bli avvisade. Kristdemokraterna driver en politik som vill sätta barnen i främsta rummet. Vår vision är att alla barn ska växa upp i trygghet och möta kärlek från vuxna. Det kämpar vi för!