Intressant studiebesök om palliativ vård i Uddevalla

 
 
I dag har vi varit på ett intressant studiebesök i Uddevalla. Vi har besökt den palliativa avdelningen och mötte personalföreträdare som gav oss en god insikt i arbetet men också en bakgrund kring hur avdelningen vuxit fram.
Vi kristdemokraterna har varit aktiva kring frågorna om vård i livets slutskede. Vi har lagt förslag om hur vi ser på denna form av vård och dessutom ställt frågor och skrivit debattartiklar.
Vi anser att värdighet i vården alltid ska vara ett kännetecken och då inte minst när en patient inte längre kan få bot utan det är lindring som återstår. Men vårt fokus är inte bara på patienten utan också på de närstående. Därför har vi menat att sjukhusen måste anpassa lokaler så att både patienter och närstående kan vistas tillsammans och få uppleva en god miljö.
Många som vi talat med har hänvisat till verksamheten i Uddevalla och därför var det oerhört berikande för oss att få ta del av deras erfarenheter på ett närmare sätt.
Vi blev mycket imponerade av arbetet och det kändes tydligt att det fanns ett stort engagemang i vårdteamet. Vi kommer nu att fortsätta uppföljningen av denna form av verksamhet och den politiska ledningen (vi är i opposition) har lovat att liknande verksamhet ska finnas inom de övriga sjukhusgrupperna. På besöket i Uddevalla var jag tillsammans med Monica Selin, vårt regionråd, Anne-Lie Sundling som är vice ordförande för NÄL-sjukvården och våra politiska sekreterare Michael Kihlström och Thomas Palmgren.
 
 
 
 
 

Svenskarna känner till Lars Adaktusson - politikern

Det är få som vet vem som kandiderar till Europaparlamentet. En undersökning publicerad på Europaportalen visar att flera av nuvarande parlamentariker är okänd för väljarna. Men det är glädjande att kristdemokraternas kandidat, Lars Adaktusson, känns igen. Han är ny som politiker och har ägnat mycket tid åt att resa runt i landet och möta både partikamrater, andra beslutsfattare men framför allt göra sig känd som kandidat till valet 25 maj. En strategi som verkar ha lyckats. Att vara igenkänd är ett bra steg nu gäller det också att övertyga om att han har en bra politik. Hans tydliga ställningstagande för förföljda kristna har uppmärksammats och det verkar som om frågan för mänskliga rättigheter hanterar han med stor trovärdighet. Som kristdemokrat är jag mycket glad över att han velat engagera sig för partiet och på lokalt håll ska vi göra vad vi kan för att få honom invald i parlamentet.
 

Nu drar landsbygden in fiber

Skövde kommun har höga ambitioner då det gäller fiber på landsbygden, men arbetet har gått lite trögt. I går kväll så beslöt fullmäktige att stötta en av våra nybildade fiberföreningar med borgen och lån. Det finns bidrag att söka för installationen men de föreningar som bildats måste betala för arbetet då det pågår då bidragen betalas ut först då det hela är avslutat. Det innebär att föreningarna måste ligga ute med pengar vilket är en stor utmaning. Antingen ska man ta betalt direkt av de som vill ha fiber eller låna pengarna. Nu gäller det för kommunerna att visa stöd och generositet så att fler får tillgång till fiber. Själv har jag i alla år propagerat för luftkommunikation. Jag tycker att det är bättre lösning än att gräva miltals med fiber, men jag får väldigt lite stöd för mina tankar. Forskning och teknikutveckling har skett på fiber och i dag är det på många sätt överlägset men jag tror att det bara är en tidsfråga innan nya G-generationer kommer och då får vi mycket stor kommunikationsmöjlighet via "luften". På många platser, där topografin är fördelaktig, skulle radiokommunikation vara ett bra alternativ. Min förhoppning är att denna utveckling fortsätter. Men för den som vill ha fiber är det bra att Skövde kommun går i bräschen och stöttar.
 

Redovisning av politikers arvoden

Det pågår ständiga diskussioner om ersättningar till förtroendevalda. Nu är de igång igen inför nästa mandatperiod. Det är bra att både allmänhet och media är intresserade av detta. Vad som är höga arvoden är en svårt fråga att besvara. Självklart sticker det i ögonen att det finns politiker som utöver sitt heltidsengagemang har tid att ägna sig åt andra uppdrag som verkar ta mycket tid. Att en riksdagsledamot eller kommunalråd kan hinna med fler uppdrag på sin fritid är väl OK, men om de blir alltför många måste man fråga om de hinner med sitt egentliga förtroendeuppdrag.
TT har gjort en granskning av detta och den har publicerats i media. Nu senast är det GT som redovisar de riksdagsledamöter som har största sidoinkomsterna.
En riksdagsledamot har ett arvode på 59 800 kr per månad. Det är vanligt att kommunerna reglerar kommunalrådens ersättning efter detta. En "vanlig" ordförande i en nämnd har då ett visst procenttal av detta. Som kommunfullmäktiges ordförande i Skövde har jag t ex 10% av arvodet för en riksdagsledamot. Om det är skäligt eller inte är svårt att ta ställning till. Jag förstår att många anser att det är en hög summa medan andra tittar på den egentliga timersättningen och tycker då inte att den är så hög. Det är en angelägen debatt som pågår och jag tror att de flesta kommunfullmäktige nu förbereder frågan och kommer att ta ett beslut innan denna mandatperiod är över. Det innebär att de politiker som väljs in efter valen i september kommer inte själva att sätta nivåerna för sina ersättningar. Det tycker jag är ett bra system. Ingen politiker ska själv bestämma över sitt framtida arvode.