Överläggningar med riksdagsledamöter

Idag har vi haft en Framtidsdialog med västsvenska riksdagsledamöter. Regionfullmäktiges presidium bjöd in till en överläggning för att dryfta frågor som vi har gemensamt. Det handlade bland annat om infrastruktur, hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, kultur och annat. Det blev ett intressant erfarenhetsutbyte och vi räknar med att fortsätta samtalen.

På bilden är jag tillsammans med de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Anneli Enochson och Roland Utbult. Totalt har KD fyra västsvenska representanter i riksdagen.

Nu är vi sju miljarder

FN räknar med att idag blir vi sju miljarder människor. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13861997.ab

Glömde informera passagerarna

"Någon" bestämde att tåget skulle avgå en timma innan ordinarie avgång. Men man glömde att informera resenärerna om detta... http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.762096-taget-gick-en-timme-for-tidigt

KD lanserar presidentkandidat

Satsa rejält. Sträva efter att nå toppen. Då har man störst möjlighet att förändra. Våra finska partikamrater presenterar idag sin kandidat till posten som president. Ska bli spännande att följa.

Stoppa utvisningen av kristna irakier

Åter har jag mött ett "ömmande fall" av kristna irakier som ska avvisas. En familj som varit i Sverige i nio år ska nu inställa sig hos polisen. De vet att detta är detsamma som att de kommer att förvaras hos polisen tills de tvingas på ett plan till Irak. Vad är deras alternativ? De har gjort allt de kan för att bevisa för svenska myndigheter att de är hotade och de inte har någon framtid i sitt forna hemland. Avslag på avslag. Det enda beskedet som Sverige ger är att de inte är önskvärda här. De har rotat sig socialt, skaffat vänner och försökt att bygga upp en ny tillvaro trots all osäkerhet om framtiden.
Nu är de kallade till polisen. De fruktar för sina liv om de tvingas att återvända. Ska de fly på nytt till ett annat land, gå under jorden eller vad är alternativen?
Man känner sig så liten som människa när man träffar dessa plågade människor som flytt och bara längtar efter att bli välkomnade till Sverige. Varför får de inte stanna kvar?

Moderna kvinnor vill vara hemmafruar

Familjeliv.se har åter gjort en stor undersökning bland landets kvinnor. Många medier rapporterar om den och vissa fasar över resultaten. Särskilt att hemmafrutrenden är stark. Hälften av landets kvinnor vill vara hemma. Som kristdemokrat förstår jag detta och vill arbeta för att fler kvinnor och män ska få denna möjlighet. Många har vuxit upp med föräldrar som satsat på sin karriär och i många fall missat att umgås med barnen då de är små. Kraven på småbransföräldrar är enorma. Samtidigt som man har sin sämtsta ekonomi i livet, ska man fostra sina barn och bygga sin karriär. Omvärldens krav på materialism gör det hela inte lättare. Att vara framgångsrik, välklädd och försedd med goda materialla tillgångar gör det hela inte lättare. När dessutom barnen blir sjuka så ställs oerhörda krav på föräldrarna. Att män och kvinnor (undersökningen gäller nu kvinnor men jag tror att män har samma önskemål) vill vara hemma med sina barn under några år är förståligt. Vi som politiker bör stödja detta. Kristdemokraterna arbetar nu vidare med sin idé om vårdnadsbidrag och snart kommer ett bättre förslag att presenteras.
Några fler fakta ur undersökningen.
* Sju av tio anser samtidigt att det svenska samhället inte accepterar kvinnor som har valt att vara hemmafru.
* Sju av tio (65 procent) av de mammor som är gifta lägger undan pengar varje månad som ett långsiktigt sparande till sina barn.
* Hela 39 procent av mammorna uppger att de är missnöjda med sitt sexliv och sex av tio vill ha mer sex
* Var femte mamma känner oro över att hennes barn surfar på internet. Bland dem är det största orosmomentet att barnen ger ut för mycket information om sig själva (44 procent) samt att barnet ska bli kontaktat aven pedofil (44 procent).
* 874 kr är snittet för en födelsedagspresent till barnet, 917 kr kostar barnkalset och julklappen kostar 963 kronor

Gör din röst hörd!

Idag finns en artikel i SLA där vi uppmanar medborgarna att vara med och påverka Skövde kommuns beslut. I min roll som kommunfullmäktiges ordförande, har jag tillsammans med vice ordförandena, samlat media för att poängtera vikten av medborgarnas delaktighet. Vi ser gärna både konkreta förslag och frågor från allmänheten direkt till Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beredande organ.
Vid en pressträff lyfte vi fram tre områden:
- Synpunkten. Möjlighet för invånarna att komma med alla slags synpunkter. Både ris och ros. Formulär finns på hemsidan.
- Medborgarförslag. Alla som är folkbokförda kan komma till fullmäktige med ett förslag.
- Allmänhetens Frågestund. Vid varje fullmäktige kommer det framöver att finnas en punkt på dagordningen där allmänheten får ställa en riktad fråga till någon i fullmäktige.

Skolan är viktig för landsbygden

En levande landsbygd byggs inte med vackra ord utan endast genom konkreta handlingar. Parollen "Hela Sverige Ska Leva" låter bra, men kan endast förverkligas om det finns substans bakom den. Idag rapporterar Radio Skaraborg om kampen för landsbygdskolor i Mariestad. Detta är ett exempel på hur många upplever att mindre orter och ren landsbygd utarmas. Jag har följt kampen kring Torsö Skola som ett sådant exempel. Genom ett starkt lokalt engagemang har skolan räddats genom insatser från eldsjälar. I detta fall ser lösningen ut att bli en fristående skola. Nu är det fem andra skolor som är hotade. Jag förstår att de boende är upprörda. Ofta är affären och skolan viktiga samlingspunkter för landsbygden. Men en tydlig trend är att båda dessa försvinner och att resandet till de större städerna ökar. Är det så vi vill att Sverige ska bli? Avfolkat på ställen där boendemiljöerna är mycket goda för att allt fler ska trängas i stora städer? Nu gäller det att värna landsbygden med mer än vackra ord. Hur politikerna i Mariestad kommer att agera återstår att se.

Skövde växer!

Någon har sagt att en stad som expanderar visar det genom att lyftkrananarna dominerar stadsbilden. En framgångsrik stad ska då alltid ha en lyftkran på plats. Om denna tes är sann så är Skövde på god väg eftersom man kan se flera lyftkranar i stan och att detta är ett rätt vanligt inslag. En vanlig dag pendlar över 10 000 människor in till staden. Många vill också flytta hit men det saknas bostäder. Grannkommunerna har inget emot situationen eftersom de får skatten. Dessutom måste vi medge att det finns väldigt goda boendemiljöer runt om i Skaraborg. Däremot verkar jobb och handel ske i Skövde.

Bilden är tagen av det gamla Posthuset nära resecentrum och granne med kulturhuset. Rapp bygger nya kontor.

Demokratin måste ständigt erövras

Det är lätt att vi tar demokratin för given. Men den är ständigt ifrågasatt och måste ständigt återerövras. Runt om i världen står daligen kampen för frihet och demokrati. Omvärlden firar att en tyrann försvunnit från Libyen men för det libyska folket, med sitt klansamhälle, krävs ett starkt stöd för att demokratin ska få råda. Den arabiska våren har visat att folkviljan är stark. Nu är kristdemokratrernas riksdagsledamot Annelie Enocsson i Tunisien för att övervaka deras första fria val. Det är bra att Sverige engagerar sig och att våra folkvalda finns på plats. Det visar konkret att vi brys oss. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=282282

Barnperspektivet måste stärkas

När man tar del av rapporteringen från media i enskilda flyktingfall så blir man lätt upprörd. Ibland finns det en annan sida av myntet än vad media uppger, men det är klart att det finns stora brister i vår hantering av migrationspolitiken. Särskilt begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" verkar vara en term som rent juridiskt verkar vara en s k gummiparagraf och är öppen för tolkningar.
Ett av höstens mest uppmärksammade fall handlade om en familj som avvisades tillsammans till Azerbajdzjan. Barnen var tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade men blev vid avvisningen sammanförda med sina föräldrar och sattes på ett plan utan någon framtid eller kanske ens förutsättningar för att fungera som familj. Deras juridiska ombud har följt upp ärendet och konstaterar att familjen har stora problem. Inget jobb, ingen bostad och en mamma som behöver vård.
Nu har Barnombudsmannen tagit tag i frågan och mött företrädare för de statliga myndigheten för att samtala om barnperspektivet. Det är bra och förhoppningsvis leder bristerna till åtgärder. Men i grund och botten handlar det om att värna barnens rätt. Det behövs ett barnperspektiv i migrationspolitiken.

GP

Barnperspektivet måste stärkas

När man tar del av rapporteringen från media i enskilda flyktingfall så blir man lätt upprörd. Ibland finns det en annan sida av myntet än vad media uppger, men det är klart att det finns stora brister i vår hantering av migrationspolitiken. Särskilt begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" verkar vara en term som rent juridiskt verkar vara en s k gummiparagraf och är öppen för tolkningar.
Ett av höstens mest uppmärksammade fall handlade om en familj som avvisades tillsammans till Azerbajdzjan. Barnen var tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade men blev vid avvisningen sammanförda med sina föräldrar och sattes på ett plan utan någon framtid eller kanske ens förutsättningar för att fungera som familj. Deras juridiska ombud har följt upp ärendet och konstaterar att familjen har stora problem. Inget jobb, ingen bostad och en mamma som behöver vård.
Nu har Barnombudsmannen tagit tag i frågan och mött företrädare för de statliga myndigheten för att samtala om barnperspektivet. Det är bra och förhoppningsvis leder bristerna till åtgärder. Men i grund och botten handlar det om att värna barnens rätt. Det behövs ett barnperspektiv i migrationspolitiken.

GP

Bra att Emma ryter till!

Det var många blandade känslor igår kring svensk migrationspolitik. Flera riksdagsledamöter engagerade sig i kampen för att Ganna, 91 år, skulle få stanna kvar i Sverige. För dyrt att ta emot gamlingar hävdade regeringens främste företrädare, men flera riksdagsledamöter sa motsatsen. Bland kristdemokraterna har Emma Henriksson engagerat sig i dessa frågor och syns flitigt i media, bl a på debatt.svt där hon argumentar för en human flyktingpolitik.
Det är skönt med politiker som Emma. De vet att man ska följa gällande regler, men då reglerna är absurda kräver de regelförändringar. Bland folk i allmänhet kallas detta för sunt förnuft. Emmas engagemang för människor som kommit i kläm mellan olika lagparagrafer visar på empati och att hon ser till att använda sin plats i riksdagen på ett föredömligt sätt. Att det blir ändringar i socialförsäkringsreglerna är till stora delar hennes förtjänst. Bra jobbat av en kristdemokrat i riksdagen. Hon visar i praktiken att vi verkar för ett människovänligare samhälle.

Bra för Volvo - bra för Skövde

I Skövde så dominerar Volvoföretagen näringslivet. Vi är helt beroende av såväl personvagns- som lastvagnstillverkningen. Företagen har gjort jätteinvesteringar i sin anläggning och nyrekrytering av jobb sker. Idag har en rapport publicerats kring personbilsförsöljningen. Den europeiska branschorganisationen Acea visar att antalet sålda volvobilar i september var 24 885. vilket är en ökning med 21,7 procent om man jämför med motsvarande månad förra året. Det innebär också att Volvos marknadsandelar nu beräknas vara 2 procent, vilket är en ökning med 0,4 %.

För Skövde kommun betyder det mycket att Volvo har framgång. Vi lider med våra vänner i Trollhättan som ännu inte sett någon produktionsstart på SAAB. I Västsverige är vi beroende av bil- och bilkomponentsindustrin. Framgång för Volvo är också framgång för Skövde.


Vem slänger ut en 91-åring?

Ibland säger man att graden av ett samhälles civilisation kan mätas i hur man tar hand om sina äldre. Idag upprörs många svenskar, till och med skäms över sina myndigheter. En 91-åring svårt sjuk kvinna ska utvisas till Ukraina. Inhumnat och omänskligt lyder omdöena men Migrationsverket är stenhårda och tillämpar nuvarande regler strikt.
Det lär bli många protester idag och försök att stoppa utvisningen. En skam är nog det minsta man kan säga.

Aftonbladet,

287 kristna dödas varje dag

Vi upprörs över förföljelserna mot krista runt om i världen. Att Sverige avvisar irakisk kristna och tvingar dem tillbaka till förföljelse är upprörande. I vintras ordnade jag en stor demonstration i Skövde där över 700 personer deltog och uttryckte sitt missnöje med den svenska regeringens hantering av frågan. Under de senaste veckorna har vi vi tagit avstånd från motståndet i Egypten.
International Bulletin of Missionary Research visar i artikeln Martyrs and the Resurgence of Religion att den miljon kristna dödats det senaste decenniet.
Självklart är det oerhört svårt att fastställa dödsantalet och särskilt relatera det till förföljelse men siffrorna påvisar höga tal.
Forskarna uppskattar att 105 000 personer årligen dör för sin kristna tro. Det innebär att 287 personer dödas en vanlig dag. Eller tolv i timmen eller en kristen var femte minut.
För oss som har kontakter med missionärer eller flyktingar hör vi regelbundet talas om förföljelse, men svenska medier skriver sällan om det.
Därför är det bra att SVD lyfter fram detta.

Vad utmärker en god ledare?

En av världens största industriledare, Steve Jobs, skapar mängder av rubriker efter sin bortgång. Då han avlded drogs det igång mängder av diskussioner kring hans ledarskap. Ett sådant, i raden av många, är publicerat i SVD (Krönika av Daniel Kederstedt), och även om det är kort ger några intressanta reflektioner kring ledarskapsfrågor?

- Vilken betydelse har ett inkluderande ledarskap? Eller ska chefen avgöra allt?
- Ska medarbetare finna sig i att bli utskällda?
- Vilken betydelse har visionen för ledarens auktoritet?

Kederstedt menar att Jobs framgång består i tre ledarnycklar
1. Har du tillräckligt med visioner kan du komma undan med toppstyre.
2. Att sträva efter perfektionism triggar vissa anställda
3. En supestark kultur och ett tydligt uppdrag lockar de som vill förändra.

Det lär komma många artiklar och troligtvis böcker om Jobs ledarstil framöver.

Satsa på järnvägen!

Gång på gång har vi lyft fram kraven på satsningar på järnvägen. Sedan alliansregeringen tog över makten har det börjat hända saker, men år av eftersatta satsningar är inte lätta att ta igen. Seiko har nu gjort en stor undersökning, publicerad bl à i DN som visar på de stora behov som finns. Skönt att alliansen arbetar vidare med detta och låt oss hoppas att alliansen får vara kvar vid makten och på sikt lösa problemen. Vi i Västsverige är angelägna om utvecklingen av Västra Stambanan. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-satsar-minst-pa-jarnvagen

Drevet går - älgar och S-ledare lovligt byte

Det är bra att medierna granskar. Det är en av deras primära uppgifter. Men samtidigt måste man ändå ställa frågan om det verkligen är rimligt att att låta drevet gå så hårt och starkt mot Juholt. I dessa älgjaktsdagar är det lätt att använda sig av jämförelser med jakten. En älg som blir allvarligt skadeskjuten får aldrig den roll som den tidigare haft. Ofta leder en skada till att den blir fälld. Om ett skott träffar allvarligt så har en skada uppstått. Man får nog anse att Juholt är skadeskjuten och att det som inträffat komemr att påverka hans framtida möjligheter som partiledare. Men till vilken grad?
Samtidgt måste man fundera på vilken kontroll som riksdagen har. Att Juholt missat en hel del är uppenbart. Han har också bett om ursäkt och sagt att han ska betala tillbaka allt som blivit fel. Men drevet verkar inte anse att detta räcker utan punktbevakar Juholts alla steg. Men vem är det som kollar riksdagens kontrollapparat. Någon måste ju fattat beslut om att göra utbetalningarna.
Medias granskning är bra och ska uppmuntras, men samtidigt måste man ställa frågan om storleken på drevet som är insatt i denna jakt är rimligt dimensionerat.
Det blir spännande att följa om Juholt har skadeskjutits så allvarligt att han inte längre kan leda sin hjord. Dessutom blir också frågan relevent om vem som har skjutit? Är det Juholt som skadeskjutit sig själv eller har media förstärkt skadan så till den grad att hans ledarroll är över? Kanske får vi besked redan idag?

Vilken roll spelar Skövde?

Jag är engagerad både som kommun- och regionpolitiker. Många av de områden som jag är engagerad i handlar om utveckling. För flera år sedan skrev jag debattartiklar om att "spränga Billingen". Inte konkret, men jag drev att det mentala hinder som Billingen utgjort under lång tid måste upphöra. Sedan dess har åtskilligt skett. Idag publicerar SKövde Nyheter (SN) ett inlägg som uttrycker min syn på Skövdes framtida färdriktning.

Så här lyder den:

Framtida färdriktning för Skövde

 

Stärkt infrastruktur 

Det gäller för de politiska ledarna i Skaraborg att verka för att E20 byggs ut. Det är nog en av de mest avgörande frågorna för utvecklingen. Göteborg är den stora dragaren i länet och hamnen har avgörande betydelse för det västsvenska industrilivet. E20 går inte genom Skövde kommun, men är ett exempel på vad som krävs för att Skövde ska utvecklas. Men E20 som huvudled mellan Sveriges två största städer kräver stora satsningar. Där försöker vi påverka regeringen att fatta beslut om en rejäl utbyggnad. För Västra Stambanans utveckling är det som sker mellan Alingsås och Göteborg av avgörande betydelse. Ett tredje spår är nödvändigt. Därför måste Skövde kräva satsningar även om de inte genomförs enbart i den egna kommunen.  

Vidgad arbetsmarknad

Som arbetsmarknadsområde är Skövde oerhört viktigt. Förutsättningen för en fortsatt utveckling är en god infrastruktur. I Skaraborg finns fantastiska boendemiljöer och genom att kunna pendla mellan bostaden och arbeten stärker vi attraktiviteten. Detta innebär att alla behöver inte bo i Skövde kommun. Redan idag ser vi att 10~000 personer pendlar in till Skövde. Det är då Skövde och Lidköping växer samman som vi skapar en rejält vidgad arbetsmarknad. Därför är utbyggnaden av infrastrukturen och särskilt kollektivtrafiken av avgörande betydelse för utvecklingen av att kunna ta sig till och från jobben.  

Rikt kultur- och fritidsliv

Fritiden har allt större betydelse. De tillgångar som finns i Skaraborg i form av natur- och kulturupplevelserna är stora, men behöver utvecklas. Det är lätt att bli hemmablind och inte se till de stora värden som vår natur utgör. Kinnekulle, Billingen, Vänerskärgården, Göta Kanal, Hornborgasjön för att bara nämna några besöksmål är produkter som kan utvecklas och bli till värde för allt fler. Det skaraborgska kulturlivet erbjuder inte bara mötesplatser utan också upplevelser som bidrar till det goda livet. Inom besöksnäringen finns många av de nya jobben. 

Skövde kan bidra till att hela regionen utvecklas genom att peka på de olika värden som finns i området. Förr talade man om att allt skulle finnas inom den egna kommunen och vi blev något av världsmästare på bypolitik och att hävda den egna kommunens gräns. För dagens ledare gäller det att visa det goda ledarskapet genom att GÅ och sedan kommer många andra att FÖLJA. En sann ledare visar och gör man det rätt så följer de andra med. Det är så som Skövdes roll bör vara för att leda Skaraborg in i framtiden. Lite kaxig men också rejält ödmjuk.
Conny Brännberg (KD) 
Kommunpolitiker

Skövde har stort stöd i Skaraborg att vara den ledande kommunen. Sedan några år har de övriga kommunerna ställt sig bakom att Skövde tar täten och leder utvecklingen för hela området. Detta förpliktigar. Det ställer stora krav på vårt ledarskap och satsningar. Utgångspunkten är att om det gynnar Skövde så gynnar det också Skaraborg, vilket allt fler inser. Men det omvända råder också. Men att vara ledare ställer också krav på ödmjukhet. Det innebär inte att alla verksamheter måste i finnas i Skövde, snarare tvärtom. Det gäller för Skövde att se till att de andra kommunerna inte tappar. Tyvärr ser vi en oroande tendens i befolkningens val av boende. Allt fler väljer att flytta ifrån mindre kommuner och de större kommunerna, ofta vid vattenlägen, stärks kraftigt. För Skaraborgs del så gäller det att skapa attraktivitet så att fler verksamheter vill flytta hit. Där arbetena finns dit flyttar invånarna. Det finns flera områden som är särskilt viktiga för Skaraborgs utveckling.

Ungdomsförbunden: Hägglund bäst av alliansens ledare

Efter partiledardebatten tillfrågades ungdomsförbunden vem de ansåg var den bäste partiledaren från alliansen. Svaret är tydligt: Göran Hägglund.

Risk för fängelse?

Det är farligt att heta Conny, Benny eller Ronny. Många av oss som är födda på 50-talet har fått s k Y-namn. Nu menar forskare att vi är överrepresenterade i brottsstatistiken. Med andra ord löper Y-personerna högre risk för att hamna i fängelse. Jag får väl konstatera att jag ännu klarat mig undan från att hamna i denna statistik.

Visa solidaritet med de egyptiska kristna

En svart söndag. När miljoner kristna runt om i världen samlas för att fira gudstjänst inträffar en massaker i Egypten. SVD skildrar de fruktansvärda övergreppen som borde innebära att vi alla visar solidaritet och protesterar kraftfullt mot övergreppen. Under den arabiska våren lyfte man fram att kristna och muslimer stod förenade i kampen om frihet. Nu visar det sig att övergreppen fortsätter och att fruktansvärda scener utspelar sig. Detta kan vi inte acceptera. Sverige måste agera och tydligt ta avstånd från den förföljelse av den koptiska kyrkan som sker.

Underskatta inte väljarna

Det har blivit en rejäl debatt efter söndagens partiledardebatt. Gjorde S rätt eller fel i att vägra delta i debatten? Åsikterna går isär, men jag anser att S gjorde en stor felbedömning. Det bärande argumentet för att inte delta var att de inte vill stå bredvid Sverigedemokraterna. Det ansågs vara en risk att man skulle bli sammanblandad med dem. Då måste man fråga om de inte tror på sin egen politik och på väljarnas förmåga att själva kunna bedöma politikens innehåll. Inte blir man kompis med någon bara för att man står bredvid varandra.
Det finns många åsikter om Sverigedemokraterna. Oavsett vad man tycker om deras politik så är de demokratiskt valda och ska därför betraktas som ett parti med lika rättigheter som andra partier. Att inte vilja ens stå tillsammans eller vistas i samma rum stärker enbart SD och försvagar S. Därför var Juholts beslut att inte delta i söndags en klar miss, som jag ser det. Att försöka styra medierna och deras upplägg är inget som vi politiker ska syssla med. Mediernas oberoende roll måste hållas högt.

Tar parti för Göran Hägglund

Vanligtvis brukar man inte säga något om en kandidat förrän valbredningen lämnat sitt förslag. Tyvärr så har några få tongivande rikspolitiker gått ut i media och krävt Göran Hägglunds avgång. Vanligtvis brukar vi inte tala emot en kandidat, uan plädera för sin kandidat. Det är de vanliga spelreglerna. Likaså att valberedningen föreslår en process.
Nu verkar det som att all energi ska användas för att föra en intern debatt externt och gärna i media. Undrar varför?
Göran Hägglund har välkomnat utmanare och det verkar det nu finnas. När jag skriver detta har pressen bjudits in till en pressträff med en kandidat. Får se vad det innebär.

Hade helst velat undvika att lägga energi på denna fråga nu, men även vi lokala och regionala politiker dras med i spekulationern.

42 av oss skriver idag på Brännpunkt och gör där ett tydligt ställningstagande.

Jag har varit med och suttit ordförande på ett antal riksting. Ska bli spännande att se om jag får förtroendet inför nästa års riksting. Det kan bli en spännande debatt och omröstning.

I dagsläget anser jag att Göran Hägglund är mest lämpad att vara partiledare. Valet 2014 kommer han att leda partiet till nya nivåer.

Sverige - världens bästa land för barnen

Barnen är vår framtid. Det är därför som ett barnperspektiv är så viktigt. Satsningar på barn är självklart en investering för framtiden, men samtidigt så har alla barn ett egenvärde (liksom alla vuxna) och därför vill kristdemokraterna prioritera barn och ungdomars uppväxtvillkor. Många barn har det bra i Sverige, men inte alla. Vi kommer att arbeta målmedvetet och intensivt med att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra barn och ungdomar. Vill du vara med i det arbetet?

Tror du på livslång kärlek? Då är du i gott sällskap!

De allra flesta svenskar tror på livslång kärlek, att en relation kan hålla livet ut. Det visar en ny undersökning från DN/Synovate. 82% tror på livslång kärlek och att en relation kan hålla "tills döden skiljer oss åt". Hälften anser också att folk i allmänhet skiljer sig för lättvindigt. I kategorin högutbildade och höginkomsttagare är det nio av tion som tror på kärlekens kraft att förena två personer.
Ibland får man intrycket av att man är gammalmodig och inte "inne" om man tror på kärlekens förmåga att hålla ihop två personer livet ut. Undersökningen visar att en överväldigande majoritet av oss tror på tvåsamheten. 
Diskussionerna om normer eller rättare sagt kraven på normlöshet har rått under flera år och vi som tror på vissa värden har hånats. Det är lätt att ryckas med av vältaliga lobbyister, men då man besvarar anonyma enkäter så vågar man stå för det man tror på. Svenskarna tror på livslånga relationer. Det gillar jag.

Det finns gott om energi bland kristdemokrater

Det är en enorm aktivitet bland många kristdemokrater just nu. Det debatteras och diskuteras. Men frågan är om man använder sin energi till rätt diskussioner. Samtidigt som partiet genomgår ett förnyelsearbete och politiken utvecklas så verkar ett antal ledande riksdagsledamöter mest diskutera framtida partiledare. Vi har tillsatt en valberedning som sköter den processen. Vanligtvis brukar man framföra sina åsikter till valberedningen, sedan gör den en bedömning och lägger fram sitt förslag. Detta förslag debatteras sedan i en vid demokratisk process. Nu verkar det som att några vill vara en alternativ valberedning och har sin egen dagordning. Fokus är att samla krafter för att få till stånd ett hårt tryck för att nuvarande och enhälligt valde partiordföranden ska avgå. Vad sker nu? Jo, vi som har annan åsikt "tvingas" att använd vår tid att försvara något som är självklart. När vi hade velat att valberedningen fått arbeta i lugn och ro tvingas vi att lägga tid och energi på en fråga som tar fokus från annat. Om man menar väl med sitt parti så behöver man noga fundera på vilka spelregler som gäller. Jag tycker att många gör självmål just nu och så vitt jag vet vinner man inga matcher med denna metod. Använd energi på bättre sätt. Det finns redan så många energitjuvar att vi kan klara oss utan dem i partiet.

Skövde lanserar app

Skövde har en egen app. NEXT Skövde har i samverkan med Försvarsmakten och Högskolan tagit fram en unik app. Finns att ladda ned. Var med från början. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4723525

RSS 2.0