Ledare i Borås Tidning om omvalet

Den 15 maj blir det omval i hela Västra Götaland. Alla som är röstberättigade till landstingsvalet (vi kallar det hellre regionfullmäktige) anmodas att rösta. Det är bra att media skriver om detta. Idag ägnas ledaren i Borås Tidning åt detta med rubriken Dags att mobilisera. Det är bra att det skrivs om detta. Många av de som jag har talat med har inte riktigt förstått vidden av omvalet. Budskapet att alla i regionen ska rösta igen verkar ha gått många, kanske till och med de flesta, förbi.

Det är närmare 1,2 miljoner väljare som berörs.

Jag kommer, personligen, att göra allt vad jag kan för att bli omvald. Jag brinner för att vara med och utveckla Västra Götalandsregionen och kommer att be om röster till Kristdemokraterna.

Mer info finns på min hemsida www.brännberg.se

Bygg ut E20 i hela Skaraborg

Idag har jag en insändare i SLA som handlar om bättre vägar i Skaraborg. Vid regionstyrelsens möte i veckan så fastslog ledningen (S.V o MP) att de nöjer sig med 2+1-väg för E20 genom Skaraborg. Det är inte bra och föranledde nedan insändare.Skaraborg behöver bättre vägar 

Näringslivet i Skaraborg är beroende av goda transportmöjligheter. Mycket av vår tillverkning går på export och E20 och Västra Stambanan är oerhört viktiga för godstransporterna. Därför är infrastruktur en av regionens viktiga uppgifter. Jag är besviken på socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet som inte vill driva frågan om att få E20 utbyggd till minst fyrfältsväg i hela Skaraborg. Hur ska vårt näringsliv kunna utvecklas om vi inte verkar för goda kommunikationer? Ännu en gång är allianspartierna i Västra Götaland enade om vikten av goda transporter. 
Conny Brännberg (KD) 
Regionpolitiker


Handlar det om olja eller människor?

Det pågår ett uppror i arabvärlden. Efter åratal av förtryck och diskriminering sker nu aktioner som ett uttryck för frihet och längtan efter demokrati. Samtidigt så finns det krafter som påverkar. Olika politiska intressen trycker på eller också handlar det om helt andra saker, ofta förknippat med makt. I många länder är strukturer kring familjer, släkten, klanen eller stammen mycket starka och styr mer än det som sker i de västerländska demokratierna.

Till stor del handlar konflikterna i mellanöstern om makten över oljan, det är också därför som västvärldens ledare har ett sådant engagemang. Samtidigt vill de framstå som sanna humanister och talar om den enskilda människan och hennes rätt till individuell frihet. Faktum är att många av västvärldens ledare har varit rätt nöjda med diktatuterna eftersom de garanterat oljeleverenserna. Fortfarande finns tankarna om invasionen i Irak att det inte alls handlade om massförstörelsevapen utan om kontrollen över oljan.

Människovärdet är det viktiga. Alla människor har samma värde. Därför kan vi aldrig acceptera att förtryckare våldför sig och till och med dödar andra människor. Jag hoppas innerligt att det är på grund av våldet i Libyen som västvärldens ledare är engagerade och inte faran över att Kadaffi inte längre kan garantera oljeleveranser.


Elpriset är för högt

Aftonbladet har ringt runt till samtliga riksdagspartier om synen på elpriset. Denna gång svarar alla partier på liknande sätt; Elpriset är för högt. Åtgärder måste vidtas.

Mats Odell uttalar sig för Kristdemokraterna och lämnar följande löfte: "Vi lovar att verka för skärpt priskonkurrens och ökad elproduktion samt öka trycket för effektivare elanvändning."

Hur mycket ska en politiker tjäna?

Diskussionen om politikers arvoden har satt ny fart. Sveriges Television har gjort en granskning av vad kommunstyrelsens ordförande har i ersättning för sitt uppdrag och konstaterar att många kommuner har höjt arvodena med över 10%.

Vad är en rimlig ersättning för uppdraget som kommunalråd? SVT har en tabell där man kan granska alla kommuner som svarat på en enkät.

Vad säger du? Vad är en rimlig ersättning?


Risk för blodbad i Libyen

De folkliga protesterna i mellanöstern fortsätter. Det hävdas att sociala medier är av stor betydelse, inte minst visar erfarenheterna från Egypten detta. Fokus har varit på Jemen och Bahrain, men nu verkar protesterna i Libyen vara sådana att det finns risk för ett inbördeskrig. SR citerar Bildt som är både erfaren och realistisk och menar att Kadaffi knappast bryr sig om fördömanden från EU. Däremot kan han knappast fortsätta strategin att skjuta egna landsmän. Det skapar ett kaos i landet och retar upp massorna. Det vi lärt oss är att våld föder våld och allt tyder på att detta sker i Libyen just nu. Vi får fortsätta att följa nyhetsbevakninge, men det är helt klart att det är stor oro.

Se till att solenergin används

På båtmässan möte jag en ivrig förespråkare för solenergi. I huvudsak argumenterade han för att använda solenergi ombord, men visade också på den senaste tekniken för mikroproducenter, dvs vi som har ett hus i hyfsat solläge som skulle vilja använda solceller för vårt eget husbehov. Tekniken har gjort stora framsteg de senaste åren och solcellspriset är inte hellre så avskräckande.

Men marknaden har inte utvecklats så som dess förespråkare önskar. Därför anser man att statsmakten måste engagera sig mer.

Idag skriver några av solcellsförespråkare ett intressant inlägg i GP. "Hänsyn till klimat, miljö och människors vilja att bidra till den förnybara elproduktionen måste väga tyngre än ängsligt principrytteri." Detta är ett citat från artikeln som är klart läsvärd och en utmaning till regeringen.

Syrianernas/araméernas roll i diasporan

Under rubriken "Quo Vadis Suryoyo" - Vart är vi på väg? arrangerade SOKU-Skövde (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförening) tillsammans med KIFÅ Magazine, ett integrationsmagasin som bygger på arameisk/syriansk kultur och identitet och Syrianska föreningen i Skövde, ett symposium i Skövde.

Konferensen handlade om araméernas/syrianernas identitet och dess framtid i Diasporan. Ett antal välkända personer talade under dagen. På listan fanns bl a:

• H.E. Mor Gregorios Yohanna Ibrahim (På bilden står han i talarstolen och talar till en välfylld kyrka, Immanuelskyrkan)
• Docent Witold Witakowski (Uppsala Universitet)
• Johny Messo (President of Syriac Universal Alliance)
• Behcet Barsom (Kommunpolitiker i Örebro)
• Joseph Saouk (Uppsala Universitet)

Min partikamrat Behcet Barsom talade om identitetsbegreppet på ett intressant sätt. Han beskrev skillnaderna mellan det västerländska sättet och det orientaliska att identitifiera vem man är.

Symposiet samlade ett stort antal deltagare och som vanligt då syrianer/araméer samlas så var det rejält med mat.

KD - alliansens sociala röst

Ordet samhällsgemenskap har alltid varit något av en ledstjärna för Kristdemokraterna. Att leva i närhet och i samspel med andra människor, att dela livet och vara varandra till stöd, är det som bygger samhället. Vår idé handlar om att den lilla och nära gemenskapen, familjen, föreningen och den lilla gruppen, stärker individen och utgör samhällets byggsten.
När Reinfeldt skulle bilda regering gav han Kristdemokraterna ansvara för de mjuka frågorna. Det handlar om hälso- och sjukvård, folkhälsa, barn- och äldreomsorg. Därmed har också partiet fått bli något av alliansens sociala röst.
Regeringen har lagt ut en ny färdriktning för Sverige och det mesta är rätt, men det finns ett och annat som måste rättas till. Jag tror att det är Kristdemokraternas uppgift att se till att ingen människa kommer i kläm eller hamnar mellan stolarna i samband med förändringsarbetet. Det är uppenbart att socialförsäkringen har brister och dessa måste rättas. Här driver de kristdemokratiska statsråden en viktig kamp.

Det ska inte råda något tvivel om att kristdemokraterna värnar om den enskilda människan och säger tydligt att ett omtag måste göras då det handlar om kraven på att sjuka ska åter till arbetsmarknaden. Partiet har också talat tydligt då det gäller landets pensionärer och den orättvisa som många upplever då löntagarna får ständiga ökningar i plånboken medan många pensionärer inte får ekonomin att gå ihop.

Nog finns det att göra. Ju fler som framöver lägger sin röst på KD desto större blir partiets inflytande. Det är därför som vi ber om väljarnas mandat. Vi vill lägga en grund för det goda samhällsbygget.

Birro tar ton och försvarar kärleken och det heliga


Marcus Birro gör det igen. Med poetens skärpa formulerar han sådant som många av oss inte inte kan eller förmår uttryka med samma skärpa. I sin krönika framstår han som en modern apologet, och klär av dem som föraktar tron.

Det är varken progressivt eller beundransvärt att spotta på folks tro. Det är billigt och enkelt. Det är att dundra in med en bulldozer i ett hav av öppna dörrar.Människor som lever sina liv utan något heligt missar flera dimensioner av tillvaron. Det är en helt och hållet magisk värld där döden inte är det slutgiltiga mörkret, där trygghet är på riktigt, där samtalet med Gud är en kärleksrelation genom livet, där trösten finns bara en liten bit bort, precis där ljuset bryts.

Säkert kommer denna krönika att väcka reaktioner. Den är tänkvärd och värd att läsas om igen.

Birro tar ton och försvarar kärleken och det heliga


Marcus Birro gör det igen. Med poetens skärpa formulerar han sådant som många av oss inte inte kan eller förmår uttryka med samma skärpa. I sin krönika framstår han som en modern apologet, och klär av dem som föraktar tron.

Det är varken progressivt eller beundransvärt att spotta på folks tro. Det är billigt och enkelt. Det är att dundra in med en bulldozer i ett hav av öppna dörrar.Människor som lever sina liv utan något heligt missar flera dimensioner av tillvaron. Det är en helt och hållet magisk värld där döden inte är det slutgiltiga mörkret, där trygghet är på riktigt, där samtalet med Gud är en kärleksrelation genom livet, där trösten finns bara en liten bit bort, precis där ljuset bryts.

Säkert kommer denna krönika att väcka reaktioner. Den är tänkvärd och värd att läsas om igen.

Klart att omvalet blir 15 maj

Valmyndigheten har meddelat att omvalet kommer att äga rum 15 maj. Nu blir det att ladda om och istället för att koncentrera sig på hur vi bäst driver oppositionspolitik tar vi oss nu an ett nytt val. Detta ger oss stora möjligheter att ta över ledningen för Västra Götalandsregionen.

I november då vi möttes i regionfullmäktige för vårt första möte lanserades jag som alliansens kandidat till ordförande för regionfullmäktige. Efter ett spännande val kunde vi konstatera att vi förlorade med EN röst.

Nu har vi chansen att ta oss an ett nytt val. Kristdemokraterna vill se en tryggare och säkrare vård, fler vårdplatser, fler händer i vården och då det gäller kollektivtrafiken vill se både förändrade taxor och ett utbyggt kollektivtrafiksystem.

Vi ser fram emot att få bli inbjudna till samtal och debatter under våren. Då får vi chansen att presentera vår politik som skapar ett människovänligare samhälle.

Läs mer på P4

Satsningen på läkare verkar lyckad

Under den förra mandatperioden satsade Västra Götalandsregionens personalutskott (jag var vice ordförande) på personal- och kompetensförsörjning. Några yrkeskårer var särskilt utpekade, däribland läkarna. Ett särskilt projekt REGATT togs fram. Det står för REGional AT/ST-utveckling. Tanken var att försöka knyta upp så många AT-läkare som möjligt med förhoppningen att de ville fortsätta sin ST-tjänstgöring i regionen och därmed också få en fast anställning. Detta ser ut att ha lyckats.
Igår hade vi möte med ägarutskottet och kunde konstatera att det finns 40 läkare som vill få sin ST-tjänst hos oss, men budgeten var inte anpassad för detta stora intresse. I gott samförstånd löstes detta och vi tog beslutet att anställa ytterligare 40 läkare. Hur det ska betalas får vi återkomma till i samband med bokslutet.

Det hade, på ren svenska, varit korkat om vi inte hade passat på att anställa dessa läkare nu. Hade vi sagt nej och gett besked: kom tillbaka efter nästa års budgetförhandling, så hade de dragit iväg och vi hade istället fått anlite fler hyrläkare.

Nu kan vi glädjas åt att allt fler vill utbilda sig i vår region och fortsätta sin anställning här. Det lönar sig att ha en god personalpolitik. Tyvärr kommer denna åtgärd väldigt sent, men vi får väl säga; bättre sent än aldrig. 

Stoppa olagliga fisket i Västsahara

Förra året blev fisket i Västsahara ordentligt uppmärksammat genom avslöjande TV-reportage. Marocko har ockuperat området, men inga länder har erkänt det som en del av Marocko. Enligt internationella överenskommelser får man inte exploatera naturtillgångar utan att de kommer lokalbefolkningen tillhanda. EU har slutit avtal med Marocko som berör fisket i Västsahara. Detta borde inte förekomma menar kristdemokratiska riksdagsledamöter som nu reagerar.

I en skrivelse påpekar de felaktigheterna och menar att då EUs jordbruksministrar möts nästa vecka måste Sverige reagera.

Läs mer på Europaportalen

Det är fyra kristdemokratiska ledamöter i EU-nämnden som reagerar 

Désirée Pethrus (KD), Riksdagsledamot

Irene Oskarsson (KD), Riksdagsledamot

Caroline Szyber (KD), Riksdagsledamot

Robert Halef (KD), Riksdagsledamot


En köfri sjukvård

Detta inlägg om personalen som vår stora resurs finns i dagens SLA.
Sedan socialminister Göran Hägglund införde kömiljarden har köerna till sjukvården minskat drastiskt. Allt fler får vård inom den tid som vårdgarantin utlovar. Detta visar att det går att påverka och skapa lösningar. Tack vare en handlingskraftig socialminister har sjukvården förbättrats inom många områden, men mycket återstår. Vi kristdemokrater menar att många lösningar på sjukvårdens problem finns hos personalen. Men det saknas ofta både vilja och rutiner för att ta tillvara på goda idéer från personalen. Min övertygelse är att vi politiker måste bli bättre på att hämta in information och synpunkter från dem som dagligen arbetar inom hälso- och sjukvården. Erfarenhet av möten med vårdpersonal har visat att det finns ett enormt engagemang och stor vilja att få vara med och utveckla och påverka sjukvården med patienternas bästa för ögonen. Jag är övertygad om att hur ett sjukhus organiseras och vilket inflytande personalen har på de dagliga besluten också påverkar hur patienterna bemöts och behandlas. Det är inga floskler då Kristdemokraterna säger att personalen är vår största resurs. Vi menar det och brinner för att få visa det i praktiken. Vi är övertygade om att ett större stöd till Kristdemokraterna i politiken innebär stora förbättringar i vården.

Conny Brännberg (KD)
Regionpolitiker


Offentlig skampåle inget för KD

Den som pågår ett brott ska besträffas. Det är en av grundprinciperna för vårt rättssamhälle. Kristdemokraternas riksdagsledamot, Caroline Szyberg, skriver i Aftonbladet med anledning av att en affär vill införa något av en offentlig skampåle och på sätt och vis ta lagen i egen hand. Vårt rättssystem bygger på att alla ska behandlas lika och att alla ska prövas i domstolen innan man anses skyldig. Att hänga ut folk på bild, publicera på Internet eller bära en skylt "Jag är en tjuv" är inget som KD förespråkar.

Caroline Szyber är talesperson för Kristdemokraterna i rättsfrågor och har många kloka inlägg på sin blogg:
http://carolineszyber.se

Vi behöver ett grönt perspektiv

Vi måste få en grönare tillvaro. Inte bara för vårt välbefinnande men också för vår överlevnad. Politiska partier har bildats för att driva på de gröna frågorna och fått miljö- och klimatfrågor allt högre upp på den politiska agendan. Det är bra, men inte tillräckligt.
Om vi ska kunna överleva jorden till våra barn måste vi ställa om på många sätt. Annars kommer vi att förbruka resurser så att kommande generationer blir utan de tillgångar som de rätterligen borde få. Det är bra att regeringar och världens ledare möts och samtalar om miljöfrågorna och kommer överens om internationella regler.
Samtidigt så kan du och jag leva betydligt grönare. Varje beslut vi tar som gynnar miljön och stärker ett hållbart liv är ett viktigt bidrag. Tänk lokalt så handlar du globalt. Varje steg i rätt riktning är ett värdefullt bidrag.

Uppgång i opinionen för KD

Den senaste opinionsmätningen visar på framsteg för Kristdemokraterna. Då vi sjunkit i mätningarna har detta ofta givit rubriker, men då vi ökar så brukar inte media uppmärksamma detta. Den senaste mätningen, från United Minds, visar på en uppgång.

Rikstrenderna är intressanta men vårt fokus just nu i Västra Götaland handlar om omvalet. Regionens gruppledare föreslår att valmyndighten ska utlysa 8 maj som valdag. Vi får se hur det är med den saken.

Däremot rustar vi för valet. För oss Kristdemokrater, men hjärtefrågor inom hälso- och sjukvård, ser vi fram emot omvalet. Detta ger oss en chans att lyfta landstings/regionfrågorna och ofta kallas detta val för "det glömda valet" då det sker tillsammans med övriga val på valdagen i samband med allmänna val.

Nu blir det enbart regionfrågor som står i fokus för debatten. Vår förhoppning är att organisationer, föreningar och olika intressen bjuder in till debatt i angelägna frågor. Det ser vi fram emot.

Den stora utmaningen blir att få väljarna att gå till valurnorna. Här kommer alla demokratiska partier att samverka och ha ett gemensamt budskap: RÖSTA

Opinionsmätningen kan läsas i sin helhet i GP,  

Omval 8 maj?

Det pågår mycket diskussioner om när omvalet i Västra Götalandsregionen ska ske. Avgörandet gör valmyndigheten. I Borås Tidning kan man läsa att man spekulerar om den 8 maj. Som sagt, vi får se när beskedet kommer, men innan dess vet ingen när valet kommer att äga rum.

Glad över att nya goda krafter tar över

Jag är så glad över att vi fått nya ledare till Kristdemokraterna i Skövde. I mer än två decennier har jag varit gruppledare för Kristdemokraterna i Skövde och nu har ett skifte skett. Ann-Katrin Jönsson tar vid och axlar ansvaret för gruppledarskapet i Skövde.

På bilden är det jag som får blommor av Ann-Katrin fast det borde varit tvärtom. Jag är så tacksam över att en ny duktig ledare tar vid.Det är också en stor glädje att ordförandeklubban i avdelningen nu vandrat vidare. Jan Sandelius valdes på årsmötet som ny ordförande och det kändes mycket bra. Jag har även haft detta uppdrag under några år men kunde nu konstatera att årsmötet enhälligt valde en ny ordförande. Det känns mycket bra. Jag lämnar inte styrelsen, men kommer att ägna mig åt andra uppgifter inom lokalavdelningen. Känns skönt att vi nu har en ny gruppledare och en ny ordförande.


Behöver ditt stöd i omvalet

Alla i Västra Götland ska snart till valurnorna igen. Detta är en stor utmaning för oss som vill vara med och leda utvecklingen av Västra Götaland.

Jag fick ett stort förtroende i höstas och ber nu om detta igen. Jag behöver ditt stöd. Denna gång saknar vi pengar för att kampanja och kan inte lita på annonser och media. Det innebär att vi behöver vara ute till fots och lägga tid på att samtala med väljarna.

Här är en lista på vad du kan göra för att hjälpa till. Kanske något av detta passar dig. Har du fler tips så hör av dig.

- Prata med dina vänner, grannar och arbetskamrater om vikten att rösta denna gång.
- Dela ut material från Kristdemokraterna i ditt område.
- Bjud hem dina vänner till köksbordet och vi kommer hem till dig för att berätta om vår vision
- Följ med ut på studiebesök, delta i partiarrangemang och var med i laget och stötta
- Ring dina vänner och bekanta och tala om att du ska rösta och att du har ett förslag på en bra kandidat.
- Skriv insändare och lyft fram det positiva med Kristdemokratin
- Sätt upp en affisch i din trädgård, på din bil eller på din väska
- Var med och knacka dörr och lämna material
- Har du möjlighet att bidra med pengar så är det mycket uppskattat
- Kan du baka bullar eller vara med och koka kaffe på torgmöten så gör du en värdefull insats
- Vara med och uppmuntra dina kandidater. Uppmuntran skapar mycket kraft
- Skriv på bloggar, Facebook, Twitter och andra sociala medier
- Skicka vykort och brev

Välkommen att kontakta mig om du aktivt vill vara med i ett spännande arbete de närmaste månaderna.

Jag brinner för att vara med och förändra samhället. Ett mänskligare Sverige innebär att vi vill skapa en köfri sjukvård, minska klyftorna i samhället, medverka till det goda livet i Västra Götaland med en god folkhälsa och stöd under livets alla olika situationer, men också att vara med och bygga upp näringslivet och infrastrukturen i regionen.

Kristdemokraterna har en politik som bär och som verkar för alla människors bästa. Men ditt stöd är nödvändigt. Konkret stöttar du genom att lägga din röst på Kristdemokraterna.

Det blir omval i hela Västra Götaland

Dags för valrörelse igen! Denna gång på grund av att Valprövningsnämnden anser att allvarliga fel begåtts i samband med valet till regionfullmäktige. Beslutet, som inte går att överklaga, innebär att valet måste göras om.

Totalt sett handlar det om 16 röster. Vi kommer framöver att vara sanningsenliga när vi säger att varje röst räknas och är viktig.

Vallagen är tydlig och det finns inget annat alternativ enligt valprövningsnämnden.

Nu blir det att dra på sig springskorna och kampanja igen. Den stora utmaningen blir att få folk att gå och rösta i detta val.

Jag är så glad över möjligheten att få vara med i regionen och har fått ett starkt förtroende inför denna mandatperiod. Nu kommer jag att göra allt för att få ett förnyat mandat.

Läs pressmeddelandet från Valprövningsnämnden

Expressen, Aftonbladet

Vanvårdade barn får ursäkt och upprättelse

Barn är alltid utsatta, men under vissa situationer är dess utsatthet så stor att samhället måste gripa in och skydda barnen. I samband med den s k vanvårdsutredningen har många fruktansvärda situationer kommit till kännedom och en mörk sida av den svenska välfärden har kommit i ljuset.

Under 50- och 60-talen skedde ett antal övergrepp på barn. De vanvårdades och utnyttjades. Deras redan svåra situation blev ändå värre och sår skapades som de burit med sig i livet.

Nu föreslår regeringens utredare att en rad åtgärder ska ska, i första hand för att detta inte ska upprepas men också för att en upprättelse ska ske. 250 000 kr är föreslagna, men staten kan aldrig med dessa pengar ge tillbaka en riktig barndom, men det får i alla fall betraktas som ett steg i en process.

Barn- och äldreminister Maria Larsson lovar också att en särskild ceremoni ska hållas.

Det är bra att regeringen, med ett starkt inflytande av Kristdemokraterna, bestämt sig för att ta itu med denna fråga. Förlåtelse är något stort och om det kan ske i detta fall så kan vi lägga bakom oss en dyster del av vår samtidshistoria. Den är särskilt dyster eftersom det verkar som att många vuxna var medvetna om övergreppen men valde att hålla tyst.

Det ger anledning att påminna om travesteringen av Martin Luther Kings ord: Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de godas tystnad.

SvD, DN,  


KD vill ha mjukare sjukskrivningsregler

Regelverket kring sjukskrivningarna måste ses över. En särskild arbetsgrupp inom Kristdemokraterna, under ledning av Emma Henriksson, föreslår nu en uppluckring av regelverket.
Media har beskrivit ett antal fall som gjort många upprörda. Några av reglerna verkar så stränga och ställer orimliga krav på den sjuke.

Det är bra att Kristdemokraterna ser över detta och kommer med konkreta förslag till förbättringar. Det borde ha gjorts tidigare.

www.kristdemokraterna.se

Nollränta bidrar till miljardvinster

Det är stora pengar i vinst för landets banker. Men spararna ser inte dem eftersom det fortfarande råder nollränta för många sparare. De senaste siffrorna visar att bankerna gör en vinst som motsvarar ca 65 miljarder kronor. Men det ser inte ut som att bankerna kommer att låta spararna få del av dessa utan stora delar går till aktieägarna.

Det är väl bara att vänta på att aktieägarna ska få sin del och de anställda bonusar. De som satt in pengarna på nollräntekonton får väl skylla sig själva.

En gång sa Alf Svensson i samband med en tidigare kris att kamerorna på bankerna var vända åt fel håll. Det är inte kunderna som ska filmas utan direktörerna. Det verkar fortfarande ligga något i detta.

DN

Båtturismen är på gång

Efter några tuffa år verkar nu båtbranschen komma igen. Idag arrangerades Kustkonferensen på Svenska Mässan i Göteborg. Det var den femte konferensen och det är tydligt att båtturismen växer. Transportstyrelsen presenterade ett axplock ur Båtlivsundersökningen 2010 och kunde konstatera att det finns totalt 881 000 båtar i Sverige och att det är 695 000 hushåll som äger en eller flera båtar.

Kustkonferensen var inspirerande och utmanande och det kändes skönt att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd talade om turismen som en av landets basnäringar. För tio år sedan då jag började engagera mig i turistfrågor så var det ingen minister som ens nämnde om turism. Nu finns den bland skogs-, bil- och elektronikindustrin.

Konferensen avslutades av Boris Lennerhov, VD på Gekås Ullared, som beskrev detta märkliga besöksmål. Hur de kan sälja för fyra miljader kronor på ett år verkar obegripligt, men tydligen har de träffat rätt.

Kustkonferensen arrangeras under Båtmässan som är något av ett eldorado för båtfolket. Allt tyder på att fritidsbåtslivet växer och att att allt fler söker sig ut i naturen för att göra genuina upplevelser. Där har Sverige mycket att erbjuda.

Ett gigantiskt svek mot våra barn

Det råder ingen tvekan om att barnen har det svårt i vårt land. Trots att vi är ett av världens rikaste länder och har en materiell välfärd så är det många barn och unga som inte mår bra.
BRIS-rapporten 2011 visar på att rekordmånga barn har kontaktat BRIS. Inte mindre än 23728 stödjande samtal genomfördes via BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten. 28 489 inlägg fanns också på BRIS-sajtens diskussionsforum.
Totalt rapporterar man 52 217 stödjande kontakter vilket är den högsta siffran i BRIS historia.

Vi måste ställa oss frågor som: Vad har hänt? Varför är det så många barn som behöver stöd? Var finns föräldrarna?  Vad hade hänt om de inte fått stödet från BRIS?

Kristdemokraterna talar om familjen och vikten av tid med och för varandra. Tid verkar framstå som en stor bristvara idag. När vi inte har tid för våra barn så sviker vi dem. Därför måste vi skapa förutsättningar för att föräldrar, mor- och farföräldrar får mer tid tillsammans med barnen. Vår idé om vårdnadsbidrag är rätt, men beloppet är alldeles för lågt. Ett större stöd för Kristdemokraterna skulle vara ett led i att stärka barnens situation.

Barn behöver oss vuxna och bland det bästa som vi kan ge dem är TID.

Konkurrens om lärare i förskolan

Det föds många barn i Sverige just nu. Antalet förskolor ökar. Men det råder en brist på utbildade förskollärare. Enligt SR så innebär detta att en utbildad förskollärare kan förhandla sig till en lön som ligger flera tusen över den gängse ingångslönen.

Den nya skollagen skärper kraven på utbildad personal och det är väl bara att lyckönska dem som valde att utbilda sig nu. 

Nativiten förändras ständigt och vi ser ett minskat behov av lärare för elever i de högre åldrarna. Barnafödandet har alltid gått i vågor och just nu har vi en topp på väg in och genom högskolan. För de politiska beslutsfattarna är det inte lätt att planera med tanke på att investeringar i byggnaderna är stora och dessutom så varierar behovet av personal hela tiden.

Ska bli spännande att följa denna utveckling.

Bra konferens om turism i Sverige

Nätverket Regional Turism, en mötesplats för oss som tillhör de regionala turistorganisationerna, har haft en konferens i Åre. 16 av landets organisationer var representerade och vi har lyssnat till en rad föreläsare. Att mötas och dryfta gemensamma frågor har visat sig vara ett väldigt bra sätt att också komma överens om hur vi ska positionera de viktiga turistfrågorna i Sverige.

Många föreläsare var bra, men det var en enorm inpirationskick att lyssna till Eric Paulsson, ordförande och grundare av Skistar som gav oss en inblick i entreprenörens arbete. Tillsammans med sin bror Mats har han byggt PEAB som med sina 17 000 medarbetare är en av giganterna på byggmarknaden. Han gav en livfull och personlig beskrivning av hur arbetet med Skistar AB vuxit fram.
Några av hans utgångspunkter:
- Det måste finnas två vinnare i varje affär
- Personalen är den största tillgången i företaget
- Vi är inte fjällfogdar, vi arbetar alltid tillsammans med de lokala entreprenörer och är en del av det lokala företagandet
- Var långsiktig och uthållig
- Turismen är en framtidsbranch. Framtidens kunder kräver komfort och är beredda att betala för den.
- Vi måste få in fler utländska besökare till Sverige
- Flyget är förutsättningen och vi behöver fler flygplatser

Framträdandet, av en person som firat 50 år i företaget, andades både ödmjulhet och djärvhet. Säkert är han en tuff förhandlare och skicklig affärsman, men utstrålar också en oerhörd trovärdighet då han talar om företagandet i en bygd, vikten av att vara ett lag och att alla behövs

Dags för en vårdplatsgaranti

I tisdags debatterade vi vårdplatser på våra sjukhus. Vårt regionråd Monica Selin klargjorde tydligt Kristdemokraternas krav på vårdplatser och driver nu hårt kraven på ordentliga redovisningar av hur den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen tänker inför framtiden.

Idag skriver GP att vårt stora sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inte använt de pengar som de hade i sin budget förra året. Under året har rubrikerna varit många i tidningen om förtvivlade patienter som fått ligga i korrider eller sitta timvis i väntan på att överhuvudtaget fått möta vårdpersonal.

Nu kräver vi fler platser och artikeln visar tydligt på det problem som finns inom vården.


Uppskatta att du kan dricka ditt vatten

Vi tar så mycket för givet. Att dricka rent och friskt vatten är en självklarhet för oss. Därför kunde jag inte låta bli att ta denna bild på en toalett i Östersund. Vi är så vana vid att bara vrida på kranen och dricka och det som hänt i Östersund ska egentligen inte kunna ske i Sverige.

Däremot är vatten i många länder en bristvara, något som många saknar och som också leder till enorma konsekvenser. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Den olyckliga situationen i Östersund fick mig att ännu en gång bli tacksam över att vi kan dricka rent vatten. Just nu inte i Östersund men om några dagar så kan även de.

Våldet mot journalister är oacceptabelt

Kan Bi-Moon uttryckte mycket starkt omvärldens avståndstagande till det våld som brukats mot journalister i Egypten. Flera andra världsledare hakade på. En objektiv nyhetsförmedling måste värnas och det är bra att man vänder sig mot denna typen av övergrepp.

Samtidigt måste man också reflektera över publikens ansvar. Kravet på action-bilder, att se strider på nära håll, gör att journalisterna utsätter sig för allt större fara. Vårt krav på leverans har lett till att många tävlar om att komma så nära som möjligt.

Committe to Protect Journalist för statistik över antalet journalister som dödats. Förra året var det 44 stycken och hittills i år det 4.

Händelseutvecklingen i Egypten oroar och måste stoppas innan fler människoliv tas.


Sjukvårdspartiet i Västra Götaland splittras

Det var med stor förvåning vi kunde konstatera att Sjukvårdspartiet i Västra Götaland bestämde sig för att medverka till en rödgrön ledning för vår region.

Tidigare har vi uppfattat Sjukvårdspartiet som att delar allmänborgergerliga värderingar och denna vänstervridning förvånade oss. Att de dessutom bestämde sig för att stödja en helt annan politik än den som de gått till val på ökade förvåningen.

Den rödgröna ledningen är helt beroende av Sjukvårdspartiet, men trots deras samverkan har de ändå inte majoritet i regionfullmäktige.

Nu verkar det som att splittringen ökar. Två av partiets ledamöter i Regionfullmäktige lämnar sin partitillhörighet och blir s k vildar.

De meddelar att de är oroade över partiets högervridning. Vi andra har enbart sett en vänstersväng, men det går så snabbt i utförskurvorna för partiet att det är svårt för oss andra att hålla koll.

Ledamöterna Lennart Ludvigsson och Marie Louise Karlin blir nu partilösa i regionfullmäktige men ska fortsatt stödja de rödgröna. Meddelandet om avhoppet kommer via ett pressmeddelande och GP skriver om detta.

Våldet trappas upp i Egypten

Läget trappas upp i Egypten och gatorna i Kairo beskrivs som "kokande grytor". Upprörda människor går nu samman och uttrycker år av förtryck och andas in en första början till frihet. Svenska medier har en god rapportering och har också beskrivit konfliktens båda sidor.

Jag har under den senaste tiden träffat många personer som flytt från Irak. Under en tidigare diktatur levde de i Irak, visserligen inte med den frihet som de önskade, men efter befrielsen har de tvingats att fly. Demokrati har ett pris, men framför allt måste den erövras varje dag.

Det Muslimska Brödraskapet har positionerat sig inför kommande val i Egypten och många befararar att islamistiska krafter kommer att ta över. ElBradei beskrivs av sina svenska kollegor som en nyanserad person och kanske kan bli en enande faktor i ett land som splittras.

För varje dag som konflikten består förlorar landet miljontals kronor på turismen. Det ligger i mångas intressen att skapa lugn och ordning. Det som också skrämmer i denna debatt är att pengar har en större drivkraft än demokrati. Det finns stora ekonomiska intressen för att se till att en samhällsordning upprättas. Kapitalets företrädare har ibland inget emot en diktator eftersom denne kan säkra fortsatt produktion. Det borde kallas ren cynism om man hellre berövar folket deras demokratiska rättigheter än är beredd att acceptera en börsnedgång.

Oron ökar också bland de krista i Egypten som redan känt av en upptrappning.

GP

RSS 2.0