Högskolan i Skövde får examinera doktorer

Idag kom ett glädjebesked till Högskolan i Skövde. Högskoleverket meddelade att skolan nu får examinationsrätt för doktorer inom informationsteknologi. Därmed har ett stort steg i den akademiska världen tagits och högskolan får nu rättigheter som tidigare var enbart för universiteten.

Det är en tio-årig kamp som nu lett till resultat. I dagarna avgår Leif Larsson som rektor och Sigbritt Karlsson tar över. Måste kännas skönt för avgående rektor att varit den som lyckats få igenom ansökan.

Redan idag är forskningen inom informationsteknologi en etablerad forskningskultur. Under den senaste sexårsperioden har 26 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar inom området informationsteknologi lagts fram av forskarstuderande handledda av Högskolans professorer. Men eftersom Högskolan i Skövde inte har haft egen examensrätt har dessa doktorander lagt fram sina avhandlingar vid lärosäten som Högskolan samarbetar med.

Läs mer på Högskolans hemsida

Ostindiefararen en svensk ikon

Götheborg eller Ostinidiefararen är åter i hemmahamn. Uppmärksamheten under besöket i Stockholm i samband med Bröllopet var enorm. Överallt där Ostindiefararen lägger till så blir det folksamling och mediaintresse.

Jag minns för några år sedan då idén om bygget presenterades för oss. Det var ett antal eldsjälar som talade sig varma för projektet, men bland oss som skulle finansiera var intresset svalt. Tyvärr får man väl säga så här efteråt.

Några större svenska företag såg sin chans att använda båten ur marknadsföring. Jag hade förmånen att få vara med vid några hamnstopp under resan till Kina och såg det enorma intresset som visade sig för båten, men också hur sponsorerna tog tillfället i akt för att marknadsföra sig.

(Bilden är tagen utanför Koster 090909 då den marina nationalparken invigdes och det sköts salut ute på havet från Götheborg)
Götheborg kan bli en svensk ikon - en slags symbol för Sverige. Idag används ofta bilder på IKEA-varuhus eller ishotellet i Jukkasjärvi för att visa vad som är svenskt. Ofta finns den typen av bilder i marknadsföring av Sverige som turistland.

Många av regeringens medlemmar har nu varit ombord. Enligt GP så utmanade också Carl Bildt andra regeringsmedlemmar att klättra upp i riggen. Förhoppningsvis har de nu själva sett och insett att en satsning från regeringens sida på marknadsföring av Ostindiefararen skulle ge massor av PR för Sverige.

Vill du veta mer om Götheborg? Läs på www.soic.seAtt bygga på rätt grund

"Bygg inte hus på en sandig strand" - barnvisan bygger på visdomsorden om de båda byggherrarna som byggde hus men valde olika grunder. Den ene byggde huset med berget som grund och den andre på sanden. Det var inte själva byggena som skiljde sig åt. Det var grunden.

Politik är ett samhällsbygge. Inför valet i september kommer många väljare att tycka att utbudet är rätt så likartat. Många frågor är gemensamma för partierna och det uppstår då för väljarna ett dilemma: vilket parti ska få min röst.

Jag anser att den politik som Kristdemokraterna står för är den rätta för Sverige. Att ena stunden betona individens frihet, men den andra ansvaret för kollektivet är kännetecknande för den filosofiska riktning som ligger till grund för kristdemokraternas sätt att resonera. Personalismen som idé har fått ett visst fotfästa i Sverige, men är fortfarande anonym för de flesta.

Wikipedia beskriver personalismen som:

Personalism är en riktning som betraktar som en oreducerbar realitet och framhäver personens värde och det faktum att personen har en. Personalismen har främst varit viktig inom den katolska filosofin samt inom den ideologin och filosofin.

Personalismen framhäver till skillnad från individualismen de gemenskaper eller grupper som personen är en del av som en viktig del av personens vara och som den främsta källan till den personliga utvecklingen. Ett annat särskiljande område är personalismens fokusering på människans ontologiska natur och det därav tillhörande försvaret för de naturliga rättigheterna. Personalismen har aldrig fått något större genomslag i den svenska debatten och de flesta personalistiska klassikerna finns följaktligen inte heller översatta till svenska


Rekordsommar för campingen - igen

Enligt GP som kollat in bokningarna inför campingsäsongen så pekar allt mot ännu en rekordsommar. Västsverige är Sveriges campingområde nr 1 och verkar locka ändå fler besökare i år.

Det är ungefär 20% av det totala antalet campinggäster som besöker Västra Götaland. Totalt handlar det om 15 miljoner övernattningar i landet.

Västkusten är en pärla och för den som vill ha information om vad som är på gång rekommenderas www.vastsverige.com. Detta är nog Sveriges bästa turistsajt.

Välkommen till Västsverige i sommar!

Värdskap - nyckeln till framgång

Vad är det som får en gäst att vilja komma tillbaka? Till stora delar handlar det om värdskap. Janne Gunnarsson har under många arbetat med frågor kring värdskapet och för den intresserade är ett besök på www.vardskapet.se en inspiration.

Värdskap beskrivs som konsten att få människor att känna sig välkomna. En gäst som blir väl behandlad och bemött på ett servicemässigt sätt kommer tillbaka. Det är nog inte bara i turistsammanhang som detta gäller. Om vi går och handlar i en butik och blir snorkigt bemötta så återvänder vi troligtvis inte dit.

Konkurrensen om dagens turister är stenhård. Vi kan erbjuda hög kvalité, fantastiska upplevelser men om det brister i bemötande så anses inte värdskapet vara sådant att det är en anledning att vilja komma åter.

Är du intresserad av idéerna kring värdskap så finns det på värdskapssajten en skrift att ladda ned - Värdskapet - som närmare beskriver vad det går ut på.

Om Sverige ska bli ett större turistland så hänger det till stora delar på vår förmåga att bemöta en gäst. Ett gott värdskap är nyckeln till framgång.


Baksidan av midsommar

Midsommar är en fantastiskt tid att mötas för gemenskap, men också vila. En tid för att umgås och hålla traditioner vid liv. Men det finns också en baksida av firandet och den skildras i flera tidningar idag, nämligen en stor fylla. Ännu en gång har alltför många personer uppträtt onyktert och festandet har lett till obehag för många. Trots att polisen hårdsatsar och många arrangörer kallar in mängder av väktare uppstår problem.

Problemen har med alkoholen att göra. De flesta som begår dumheter i fyllan är personer som i nyktert tillstånd är helt vanliga medborgare, men något går snett då man får i sig för mycket alkohol.

Jag tillhör den skara av befolkningen som är nykterist. Självklart anser jag att var och en måste själva göra sitt ställningstagande till alkohol, men ändå har jag en vision att den totala alkoholkonsumtionen ska minskas. I samband med den nya lagen för onykterhet för båtförare så har polisen hårdsatsat och testat många båtförare. Det är bra att man försöker ändra en livsfarlig tradition, nämligen att många har tyckt att båt och nubbe hör ihop. Här måste en ändring ske. Förhoppningsvis bidrar den nya lagen till detta.

Det finns ingen, som i nyktert tillstånd, anser att man ska framföra ett fordon onykter. Men tyvärr resonerar man inte så i fyllan. Alltför många kör onyktert.

För de flesta var midsommaren 2010 mycket lyckad, men för några så blev det ett misslyckande.

GT, GP,  DN, SvD


Trevlig midsommar!

Jag vill tillönska alla mina läsare en trevlig midsommar. Antalet besökare på denna blogg ökar stadigt. Min förhoppning är att de som överväger att kryssa mig i höstens val kan genom att läsa mina inlägg få argument varför just jag ska få kryss i höstens val.

Den här mandatperioden har jag haft förmånen att få vara med i den politiska ledningen både i Västra Götalandsregionen och i Skövde kommun. Det vill jag gärna fortsätta med även nästa mandatperiod.

Ha en trevligt midsommar. Umgås och ha en skön avkoppling.

Spännande samtal om kultur med kulturministern

Det är dags att införa en ny kultursamverkansmodell i Sverige. Staten, landsting/regioner, kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhällets aktörer ska samverka på ett nytt sätt. Kulturplaner, på regional, nivå ska tas fram och sedan ska medel, via Kulturrådet, utbetalas.

Så långt är nog alla överens. Men hur ska det gå till i praktiken?

För att samtala vidare om detta ordnades idag en dialogkonferens i Göteborg där många företrädare för civilsamhället mötte upp för samtal. På plats var kulturministern, Lena Adelsohn Liljeroth och vi som företräder Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Vår ordförande Lars Nordström höll ett anförande kring processen och förändringar inom området.

Publiken delade upp sig i nio olika diskussionsgrupper och det blev livliga diskussioner.

Många konkreta förslag framfördes och nu ska departementet fundera vidare inför nästa steg i processen. Några beslut är ännu inte tagna, men allt tyder på att en ny form av kultursamverkan inleds redan i höst.

Efter att ha mött många entusiaster och eldsjälar så konstaterar jag att det finns en spännande kraft inom kulturlivet.

Ministern sa många klola saker, bl a att vi kan förbättra samhället genom att ge kulturen en viktigare roll.

Varför fnissar man i Nyhem åt Kristdemokraterna?

Det inlägg som publicerades under denna rubrik har återtagits. Det är uppenbart att mina synpunkter inte var formulerade på ett sådant sätt att de uppfattades på det sätt som var mitt syfte. Min idé var inte att angripa eller attackera utan bara uttrycka en åsikt. Jag inser att det inte fungerade och inlägget är nu borta. Det var ett inlägg i tidningen Dagen som hade ett reportage om en samling på Nyhem där Mikael Hallenius talade om subkulturer.

Kristdemokraterna får stöd för skatteavdrag för gåvor

Den som skänker pengar till ideella organisationer och välgörenhet ska kunna få göra ett skatteavdrag för detta. Kristdemokraterna har under flera år drivit frågan och får nu ökat stöd för ett genomförande.

Svenska Dagbladets ledare skriver att Kristdemokraterna nu tar fajten mot finansen om skatteavdrag för gåvor, vilket är något tidningen skrivit många gånger om.

Enligt Dagen så ansluter sig nu de övriga allianspartierna till Kristdemokraternas förslag och därmed ser det ut som att avdraget införs nästa mandatperiod. Detta under förutsättning att väljarna stöttar alliansen i valet den 19 september. Om de rödgröna vinner så är beskedet tydligt: Inget sådant avdrag.

Dagen uppger att man räknar med att över 900 000 givare skulle använda sig av detta. Det innebär troligtvis att fler passar på och ger mer pengar till ideella organisationer.

Om väljarna ger Kristdemokraterna ett starkt stöd i valet så ökar sannolikheten för att denna typ av avdrag införs. Det kan betraktas som ett vallöfte.


Skövde har en ny vision

Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för Skövde. Den ska vara ledstjärna för utvecklingsarbetet och visar på ett önskvärt tillstånd 2025.

Den är kortfattad och har vuxit fram i en process där medborgarna har uppmuntrats att vara med. I går kväll hade jag nöjet att klubba igenom den i fullmäktige.

Den lyder: 

Skövderegionen är känd i landet
som en välkomnande och växande region
där människor möts, verkar och mår bra


Den beskriver också ett antal utvecklingsområden och indikatorer. Känns mycket positivt att arbeta efter den.


Nu stöder vi alliansen

Detta är en annons från Alliansens vänner. Det är många som vill se att Alliansen får fortsatt mandat att fortstätta sin process att reformera Sverige. Denna annons kommer nog att publiceras i lite olika sammanhang. Vill du läsa mer om Alliansen eller Alliansens Vänner?

www.alliansen.se
www.alliansensvanner.se

Nu stöder vi alliansen!

2006 fick Sverige sin första majoritetsregering på 25 år.

Den har lotsat vårt land genom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Sverige står starkt. Samtidigt har Alliansen drivit en målinriktad reformpolitik. Sjuksköterskor och metallarbetare har fått en hel månadslön i sänkt skatt. Poliserna har blivit fler. Valfriheten i vården har stärkts.

Stormen i den internationella ekonomin lär fortsätta. Det ställer krav på ordning och reda i statens finanser. Vi kan göra mer för miljön, skolan, vården och omsorgen. Fler behöver få riktiga jobb.

Alliansen är inte bara garanten mot ekonomiska äventyrligheter. Den har också ledarskapet för framtiden.

Mot Alliansen står vänsterblocket och osäkerheten.

Blir det vänsterpartiets utrikespolitik, miljöpartiets bensinskattepolitik och den gamla socialdemokratiska skolpolitiken? Det enda vi vet säkert är att det blir höjd skatt. På arbete, på våra bostäder och på de företag som är avgörande för jobb och välfärd. Det blir fyra år bakåt. Är det verkligen värt risken?

Den 19 september gäller det.

Rösta på Alliansen!

– ett fristående nätverk för fortsatt Alliansregering.

Stöd vår kampanj! Bankgiro: 350–1798

www.alliansensvanner.se


Följ Skövde Kommunfullmäktige på webb-TV

Vi har under många år sänt Kommunfullmäktige över Radio Skövde (närradion) och Öppna Kanalen (Lokal-TV). Det är många medborgare som kommenterar fullmäktiges möten genom det att de följt debatten i de direktsändande medierna. Sedan en tid finns också möjligheten att följa sändningarna via webb-TV. Då programmen också finns lagrade digitalt är de också åtkomliga via Skövde kommuns webb och på så sätt kan man ta del av mötena oberoende av tid och rum.

Vill du ta del av Skövde Kommunfullmäktige? Klicka på denna länk.

Ljusa och ljuvliga nätter

Idag är det sommarsolstånd. Vi har nu chansen att njuta av de underbara svenska sommarnätterna. Synd bara att värmen inte riktigt infunnit sig ännu.

Idag kl 11.28 så är det sommarsolstånd. Solen står då som högst på himlen på norra halvklotet. Den står då i zenit över Kräftans vändkrets. Kolla på en karta och leta efter 23 grader nordlig bredd. Den går genom Sahara, Arabiska halvön, norra Indien, sydligaste Kina, norra Stilla havet, Mexiko och Västindien.

Vanligtvis infaller detta den 21 juni, men vissa år kan det vara den 20 juni.

Nu är det skönt med nätterna, men det är inte heller så dumt att kunna ta vara på de underbara dagarna. Särskilt de som innebär soldagar är sådana som man minns då mörkret åter infinner sig.


Kultur är alldeles livsnödvändigt

För några år sedan myntade jag begreppet "Kultur på recept". Motionen avslogs i Västra Götalandsregionen med motivering att området saknar forskningsrön. Men jag har inte gett upp idén. Denna insändare är en del i min kamp att skapa opinione för idén.


Kultur behandlas ibland som om det vore något överflödigt. Något som vi kan tänka oss att ägna uppmärksamhet i mån av tid och pengar. Det är en skev och olycklig bild av något som i själva verket är alldeles livsnödvändigt. Kultur är så oändligt mycket mer än La bohème på Göteborgsoperan. Kultur är möten, mat och musik. Det är alltifrån pop och paljetter till rim och ramsor. Kultur är det vi läser, lyssnar på, skriver och skapar. Det är våra sätt att mötas, att fira och att utveckla och tillfredsställa våra sinnen.  

När det gäller kulturen är politikens utmaning att se till att alla invånare har möjlighet att ta del av kulturella upplevelser. Det handlar om fysisk tillgänglighet men också om mental och social sådan. Politiken ska stödja utan att styra och skapa förutsättningar för alla människor att kunna delta i ett fritt kulturliv. I Kristdemokraternas principprogram står: "Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper oss att bli hela som människor, och som en del i det har den ett unikt egenvärde och får inte begränsas till en avgränsad sfär utan måste få genomsyra samhällets alla delar."  

Forskningen visar att livslängden är betydligt längre hos människor som är kulturellt aktiva än hos människor som inte är det. En vältränad hjärna är lika viktigt som motion och kosthållning. Genom att betrakta kulturen som ett livselixir snarare än lyx kan vi bättre ta vara på kulturens inneboende förmåga att skapa lust och välmående. På flera håll i landet pågår försök med att låta kulturen få plats i rehabiliteringen. I Uppsala får personer med fibromyalgi spela teater. I Helsingborg har man valt ut gruppen långtidssjukskrivna med depressioner, stress och långvarig smärta till ett försök där kultur kan ingå som en del av behandlingen. Försöken har hittills visat positiva resultat och insikten om kulturens hälsofrämjande effekt håller nu på att sprida sig över landet.

Någon har sagt att det bor en sund själ i en sund kropp. Det finns sannolikt både hälsa och ekonomi att hämta i att ibland ta vägen via själen för att mota och bota kroppsliga krämpor. När jag för en tid sedan i en motion föreslog att Västra Götalandsregionen skulle införa förskrivning av kultur på recept mötte jag stor skepsis och motionen avslogs. Under tiden har andra landsting gått före och nu hoppas jag att vi i Västra Götaland är mogna att följa efter och ta vara på kulturens hälsofrämjande kraft.  

Conny Brännberg (KD) 
Ledamot i Regionfullmäktige

Det här är en insändare som publicerades i SLA 2010-06-18


Fyra pensionärer uppmuntrar landets pensionärer att ta ställning

Sverige står inför ett vägskäl. Höstens val kommer att bli mycket betydelsefullt. Det talas om två huvudspår; ett lag som står för en jobblinje, det andra för en bidragslinje.

I ett intressant debattinlägg på DN skriver fyra politiska erfarna "pensionärer" om varför de anser att Alliansen har den bästa politiken och därmed uppmanar landets pensionärer att rösta på den.

Det är Alf Svensson (KD), Birgit Friggebo (FP), Ulf Adelsohn (M) och Thorbjörn Fälldin (C) som gemensamt beskriver inte bara hur de vill att landets pensionärer ska ha det idag, men ger också en bild av den generation som byggt vår välfärd.

De skriver bl a:

Ingen ska ”falla för åldersstrecket” – förfärliga uttryck. Man ska inte bli omyndigförklarad bara för att man blir beroende av vård och omsorg på äldre dagar. Värdighet och respekt ska gälla. Givetvis ska inget byråkratiskt krångel hindra oss från att ta ett glas vin till maten om vi bor på ett äldreboende. Kommuner ska inte kunna skilja äkta makar åt när de bott ihop ett helt liv. Därför är det bra att Alliansen satt ned foten i de frågorna. Det motstånd som finns inom oppositionen mot att låta äldre och deras anhöriga få välja vem de vill anlita inom äldreomsorgen är svårt att förstå. Det borde vara lika naturligt som att välja skola, tandläkare eller optiker. Snarare är det än mer angeläget eftersom hemtjänst och äldreboende påverkar oss på ett helt annat sätt i vardagen. Vi vill gärna se en vidareutveckling av den reform om valfrihetssystem inom äldreomsorgen som Alliansen infört.

Alliansen, Pensionärer, Alf Svensson, Pension


Grattis Victoria och Daniel

Visst var det ett fantastiskt bröllop. Något av saga vilade över det hela. Ett otroligt stiligt brudpar som strålade av lycka. Bilderna som kablas ut till miljoner människor världen över skapar en enorm PR för Sverige. Det är inte varje dag som man kan visa både kungligheter och folkfest.

Kronprinsessan Victoria och numera Prins Daniel har haft bråda dagar. För oss som var med och gratulerade i samband med regeringens mottagning i Stadshuset dagen innan bröllopet så var det en stor ära att få framföra hälsningar från respektive kommun. Eftersom brudparet också är hertigpar för Västergötland så kändes det roligt att få hälsa dem välkomna till oss. Kronprinsessan har ju övat hela livet på att vara en offentlig person är ju van vid denna typ av möten, men även Daniel verkar ha gott en bra skola. (Foto från regeringens pressbilder; Pawel Flato)TV-kanalerna har nu sänt många timmar och försökt att bevaka bröllopet på alla möjliga sätt. Det var många vacka bilder, men några av kommentarer har jag svårt för. Jag anser att alla människor har lika värde, ingen har högre värde än någon annan, och det blev då svårt att höra en massa kommentarer som "nu kommer de fina gästerna", "här är de högsta" och liknande. Jag förstår att man ska ha respekt, och att det krävs viss etikett, men det gäller att vi betonar alla människor lika och unika värde.

Men en dag som denna får man utbrista ett stort grattis till Victoria och Daniel.

Rapport från mottagningen för Kronprinsessan och Daniel

Jag har lovat att ge en liten beskrivning från festligheterna idag i Stockholms Stadshus. Det var regeringen som var värd och först in kom Fredrik och Filippa Reinfeldt, som eskorterade Kronprinsessan Victoria, Daniel, Kungen och Drottningen.

De 478 gästerna som representerade Sveriges kommuner, landsting och regioner fick smaka på ett mousserande vin (Aretey från Spanien). För oss som är nykterister eller de som körde bil fanns alternativa drycker förberedda. Under tillställningen bjöds det på snittar. Det lär ha varit fyra olika, men två av dem testade jag.

När man kom in fanns möjlighet att lämna gåvor vid ett särskilt gåvobord. De som önskade skriva en hälsning fick göra det. Jag passade på att tillönska brudparet den finaste önskan som finns, nämlingen Guds välsignelse.

Till tonerna av Svenska Lyxorkestern kom då värdparet, Brudparet och Kungaparet intågande. Det var en mycket stämningsfull entré. Victoria sken som en sol och de blickar som hon gav Daniel hela eftermiddagen kunde enbart tolkas på det sättet att de är verkligen kära i varandra.

Kungabarnens pianolärare, Ingemar Thorell, hade specialkomponerat en brudmarsch som framfördes på ett romantiskt och välklingande sätt. Den skapade en riktig kärleksstämning över tillställningen.

Inledningstalet hölls av vice statsminister, Maud Olofsson, som avslutade talet med att lova att vi ska lämna brudparet i viss fred, åtminstone inte spana efter dem varje dag. Efter att hon fått med gästerna på ett fyrfaldigt hurra så framfördes en fanfar som heter duga. Den var oerhört mäktig och samtidigt lite gladlynt och humoristisk. Tänk vilka känslor duktiga musiker kan framföra.

Sedan övergick tillställningen i en lång, lång "skaka-hand"-tillställning. Uppradade i den berömda trappan (visst var det en röd matta där) stod Fredrik och Filippa Reinfeldt, Kronprinsessan Victoria, Daniel Wrestling (som idag titulerade herr, lär väl bli en ny titel imorgon), Kungen och Drottningen.

Jag hade räknat med att vi bara snabbt skulle passera, men det blev tid för lite samtal. Jag framförde en särskild hälsning från en ung tjej i Skövde, Rebecka, som hade bett mig om att hälsa från henne till kronprinsessan. Till Daniel passade jag på att berätta att Skövde är en bra mötesplats och att jag gärna skulle vilja bjuda honom (gärna Kronprinsessan också) på lunch framöver. Till kungen och drottningen framförde jag att de skulle verkligen känna sig som stolta föräldrar denna dag.

Tord Gustafsson kom efter mig och framförde också hälsningar från Skövde kommun. Han fick också möjlighet att berätta om den gåva som kommunerna i Västergötland samlat in och som går till Västergötlands Handikappidrottsförbund. Kronprinsessan såg riktigt rörd ut då han berättade detta. Hon verkade mycket tacksam över denna kommunala gåva från kommunerna i hertigdömet.

Under hela tillställningen så verkade Victoria sprudlande glad. Flera gånger under musiktillfällena så tog Daniel hennes hand och de verkade både njuta av stunden och varandra.

Runt hela området var det mängder av poliser och de hade också tagit med sig röntgenutrustning och det kändes nästan som då man checkar in på en flygplats innan man kom in i Stadshuset. Poliserna som fanns utmed huset var utmärkta "turistguider" och både hälsade besökarna välkomna och visade på rätt väg.
Det blev lite sordi över tillställningen då Victoria och Daniel lämnade festligheterna för då hade regnet kommit och det var många förväntansfulla människor utanför byggnaden som bara fick en väldigt kort blick av dem då de skyndade in i den väntande bilen.

Det lär ha varit 233 kommuner representerade på mottagningen.

Bilder och reportage på Expressen,


Regeringen har gett mig ett nytt uppdrag

Regeringen beslutade idag att jag skulle få ett nytt uppdrag. Denna gång som ledamot i Nämnden för hemslöjsdfrågor. Vår förre kulturchef, Kerstin Quentzer, som avled förra året, var ordförande för denna myndighet och jag får nu förtroendet att bli vice ordförande.

Jag ser fram emot detta uppdrag. Vi är mycket stolta över länshemslöjdens verksamhet i Västra Götaland och nu får jag en möjlighet att också arbeta med dessa frågor nationellt.

För en tid sedan utsåg regeringen mig till ett annat uppdrag. Den gången gällde det som ledamot för Insynsrådet för CSN.

Under denna mandatperiod har jag varit med som ledamot i Beredningen för Kultur och Fritid på Sveriges Kommuner och Landsting. Denna typ av nationella uppdrag ger inblickar i verksamheter som jag också har nytta av som kommun- och regionpolitiker. Min förankring i "myllan" ger mig också värdefulla kunskaper som jag tar med mig in i de nationella uppdragen.

Det känns alltid uppmuntrande att visas förtroende.
Pressmeddelande 17 juni 2010
Kulturdepartementet
Förordnande av ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor Regeringen har i dag utsett designern Katarina Brieditis, kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg, verkställande direktören Tobias Nielsén och fil. dr. Otto von Busch att vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samtidigt beslutades att omförordna verkställande direktören Anne Elmdahl, kulturjournalisten Gunilla Kindstrand och riksdagsledamoten Anne Ludvigsson. Förordnandena sträcker sig fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2013. Nämnden för hemslöjdsfrågor verkar för att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet. Nämnden fördelar inom sitt verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet och bidrag till hemslöjdskonsulenter.

Göran Hägglund och retoriken

En retorisk granskning av dagens partiledardebatt gjordes av professor Brigitte Mral, professor vid Örebro Universitet, på uppdrag av SvD.

Det är intressant att ta del av hennes beskrivning av de retoriska greppen under debatten. Flest omdömen får Göran Hägglund:

"Göran Hägglund var den som främst använde retoriska berättelser. Han placerade bland annat in de rödgröna ledarna i kända tv-program, exempelvis Fuskbyggarna och Lyxfällan. – Det bedöms inom retoriken som skickligt om det inte går till överdrift. Det är också ett bra grepp med tanke på mediesamhället. De här tillställningarna ses mest av journalister. Och de tycker om när det blir bildrikt, konstaterar Brigitte Mral."

Personvalskampanjen drar igång

Jag fick väldigt många kryss vid valet 2006. Nu ber jag om nytt förtroende. I valet till regionfullmäktige var jag den politiker som procentuellt fick flest kryss av alla regionpolitikerna. Vi är 149 stycken.

Inför valet 2010 har jag nu dragit igång min personvalskampanj. Samtidigt så vill jag betona att det viktigaste valet är partivalet, sedan kommer personfrågan. Ett kryss på mig är ett kryss på Kristdemokraterna.

Min hemsida, www.brännberg.se, kommer att vara utgångspunkten för arbetet.

Kampanjfilmen visas nu på Youtube (http://www.youtube.com/user/studiokd#p/u/2/TvleYe5elHw) och kommer att visas också i andra fönster.

Jag tror att sociala medier kan spela en roll i valet, men det är framför allt de personliga mötena som avgör. Jag kommer gärna hem till dig på ett "köksbordssamtal".

Hör gärna av dig

Enklast att nå mig är via telefon 0703-410 565 eller e-post: conny.brannberg@kristdemokraterna.se

Rätten att fritt få framföra sin åsikt

Det blev många livliga diskussioner igår efter mitt anförande i regionfullmäktige. Företrädare för majoriteten försökte med kraft ifrågasätta kristdemokraternas rätt till en vision. Argumentet var ungefär att vi inte skulle hålla vackra tal eftersom vi inte har lika stor budget som majoriteten vikt för området Tillväxt och utveckling (regional utveckling).

Vem har rätt, att i ett demokratiskt forum, få berätta om sin vision? Om man hårdtolkar förre regionstyrelseordföranden i Västra Götaland (kan anses som en av de ledande politikerna) så ska inte vi som utgör oppositionen ha rätt att framföra våra idéer.

Kristdemokraterna i Västra Götaland har valt att prioritera hälso- och sjukvården, vilket innebär att vi har några procent mindre i anslaget till regional utveckling, men har å andra sidan lagt mer pengar tll hälso- och sjukvården.

Det är nog inte Voltaire som myntat uttrycket: "Jag avskyr din åsikt, men är beredd att gå i döden för din rätt att få framföra den", men oavsett källan så anses detta var ett citat som lägger en grund för det moderna samhällets fundament avseende yttrandefriheten och rätten att få framföra sin åsikt. Även om man inte gillar någon annans idéer måste man ha respekt för dem. Annars har vi begränsat en av demokratins grundpelare.

Härskartekniker brukar ofta definieras som maktgrepp som överheten använder för att kväsa en annans röst, inte genom argument och sakdebatt, utan genom subtila tekniker som gör att man till slut helt tappar lusten att fortsätta. Gårdagens debatt var ungefär att om vi inte har lika mycket pengar att fördela så har vi inte heller rätten att beskriva visionen om det goda livet. Nu slås inte kristdemokraterna ned av angrepp och påhopp. Vi har en vision som bär. Vi är övertygade om att vår politik skapar ett mänskligare samhälle,

Jag kommer att fortsätta att framföra min och kristdemokraternas vision. Det kan ingen ta ifrån oss. Vi är övertygade om att vi vinner i längden. Vår politik har framtiden för sig.

Stefan Jarl - årets kulturpristagare

Idag har Västra Götalandsregionen delat ut Kulturpriset 2010. Filmaren Stefan Jarl får denna prestigefyllda utmärkelse som innebär ett pris på 100 000 kr.

Kinnekullebon, uttryckte vid ceremoni i samband med regionfullmäktiges möte, att han var både glad och hedrad över att få detta pris. Han berättade också om sin senaste film Underkastelsen, som nu distribueras av FN, som ett inlägg i en växande debatt om de miljögifter som vi bär inom oss.

Kulturpriset utdelas årligen och är ett uttryck från Kulturnämnden och hela Västra Götalandsregionen att visa uppskattning för en lång och gedigen kulturgärning.

Tidigare års kulturpristagare är:

2004 Gunnar Eriksson, körledare
2005 Göran Bjerkendahl och Gunar Carlsson, grundarna av Göteborgs Filmfestival
2006 Margaret Melin, översättare
2007 Arne Isaksson, konstnär
2008 Carin Mannheimer, regissör
2009 Jan Ling, forskare

 Bilden togs strax innan utdelningen i Regionfullmäktigemötet i Vänersborg. På bilden är Kenneth Orrgren, tf kulturchef i Västra Götalandsregionen, Johnny Nilsson, ordförande i Film i Väst, Årets kulturpristagare Stefan Jarl, och jag som är vice ordförande i Kulturnämnden i regionen

GP


Skövdes och Skaraborgs framtid är spännande

Det här debattinlägget var infört i SLA 12 juni 2010

Skövdes och Skaraborgs framtid är spännande
Det finns många intressanta utvecklingsområden för Skövde kommun, men också för hela Skaraborg de närmaste åren. Samtidigt så krävs det ett ledarskap som förmår att samordna de olika kommunernas intressen, men framför allt behövs det politiskt mod. Morgondagens politiker kan vara med och ge Skaraborg ett riktigt lyft.  

Näringslivet är basen
Förutsättningen för att finansiera våra välfärdstjänster är ett fungerande näringsliv. Allt tyder på att den framtida hälso- och sjukvården kommer att stärka folkhälsan och därmed medellivslängden. Detta kommer att kräva stora resurser. Som politiker har vi inte direkt med näringslivet att göra, men indirekt påverkar vi företagsklimatet på många sätt. De som vill driva och utveckla företag måste få ett starkt stöd från politikerna. Utan välmående företag minskar skatteunderlaget och därmed våra möjligheter att utveckla välfärden.  

Infrastrukturen
Under många år har det varit eftersläpning av väg- och järnvägsunderhållet. Nu gör regeringen en storsatsning. Tyvärr måste vi konstatera att E20 inte ligger med i planerna på det sätt som vi hade önskat och detta måste bli en angelägen fråga under nästa mandatperiod. Däremot ser det ut som att en hel del satsningar kommer att göras på Västra Stambanan vilket är glädjande. Näringslivet i Skaraborg är oerhört beroende av goda kommunikationer, i synnerhet till Göteborgs Hamn.

Utbildningar
En fortsatt satsning på Högskolan i Skövde och Gothia Science Park är en angelägenhet för hela Skaraborg. Likaså spelar SLU i Skara en viktig roll. De nya yrkeshögskolesatsningarna ger också kommunerna i området en möjlighet att stärka utbildningssektorn. Vi vet också att elevkullarna kommer att sjunka de närmaste åren och detta ställer stora krav på samordning och maximalt utnyttjande av resurserna. Gymnasieskolan står inför en stor reform 2011 och det behövs ett politiskt ledarskap som ser till att verksamheterna samordnas. Annars kommer det att bli dyrt för de enskilda kommunerna.

Besöksnäringen
Under ledning av Västsvenska Turistrådet sker en stark utveckling av turismen och mötesindustrin i Skaraborg. Här finns det möjlighet att skapa nya jobb. Den fantastiska natur- och kulturmiljö som Skaraborg erbjuder kan ge ett framtida lyft. Men detta kräver ett synsätt där Skaraborg som helhet lyfts fram som en destination. Samverkan är ett nyckelord där dels politikerna måste samarbeta, men framför allt måste entreprenörerna släppas fram.

Värmlandsfrågan
En oerhört stor fråga som just ni debatteras livligt mellan de politiska partierna är en eventuellt kommande sammanslagning med Värmland. Idag består Västra Götalandsregionen av 49 kommuner och de 16 kommunerna i Värmland har önskat att vi tillsammans bildar en ny region. Om detta blir av så hamnar Skaraborg i centrum av storlänet och detta kan ge oss stora möjligheter på många områden. 

Den kommande mandatperioden kan ge Skaraborg stora möjligheter till utveckling, men då gäller det att de nya politikerna tar vara på möjligheterna. Jag vill vara med och leda detta och ber därför om väljarnas förtroende.

Conny Brännberg (KD)
 
Etta på KD-listan till regionvalet


Sociala medier har begränsad effekt

Man når inga nya väljare genom att använda sociala medier. Forskningen menar att effekten är mycket begränsad då det gäller att nå nya väljare.

Samtidigt så är det många politiker som menar motsatsen. De får frågor, debatten går hög och ett stort antal personer läser eller lyssnar till dem på nätet. Personer som kanske aldrig skulle prata med en politiker.

Rapport har gjort ett reportage med Lilith Svensson som beskriver hur hon twittrar. Min allianskamrat Mikael Wendt, folkpartist i Skövde, har passerat 33 000 visningar på sina videoinlägg på nätet.

Man kan undra om forskningen har rätt?

Se reportaget i Rapport.

Länkar till Lilith:
http://politikerlilith.wordpress.com/
http://www.youtube.com/politikerlilith
http://twitter.com/politikerlilith

Länkar till Mikael Wendt:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=4CF56219BCBFD581
http://www.folkpartiet.se/wendt
http://mikaelwendt.blogspot.com

Har du kollat hur mycket pengar du får över?

Det verkar som att väldigt många människor inte har koll på hur mycket pengar de har över i plånboken efter de jobbskatteavdrag som regeringen genomfört. För många handlar det om att få 13 månadslöner per år istället för 12. En undersköterska kan t ex ha fått ca 1200 kr mer i plånboken.

Sajten jobbskatteavdrag.se kan rekommenderas. Där kan du själv kolla exakt hur mycket som du fått över.

Jag tror att ju fler som medvetna om detta desto tryggare sitter regeringen. De rödgröna har ju lovat drastiska skattehöjningar om de får ta över. Regeringen har slagit in på en vinnande väg och säkert kommer väljarna den 19 september att ge klartecken för fyra ytterligare år vid makten.

Inblick i talgoxarnas grymma värld

Ett talgoxpar har byggt ett bo i entrén till vårt sommarställe. Idag tyckte att det var dags att knuffa ut de fyra ungarna som med en rejäl duns hamnande på vår altan. Vi fascinerades att få sitta där och se deras första stapplande steg. Det var en lustig syn eftersom ingen av dem kunde gå framåt, utan det var bakåt-växeln som gällde. De fyra backade omkring en lång stund och flaxade med vingarna innan de fann varandra och kurade ihop vid stugkanten. Hela tiden flög föräldrarna fram och tillbaka och matade dem. Då och då började ungarna flaxa med vingarna men vi såg inga försök att lyfta.
Då plötsligt kom en större fågel och attackerade ungarna. Det gick så snabbt och blev ett sådant flaxande att jag inte ens såg vilken sort det var. Antingen en nötskrika eller rent av en hackspett. Man tycker att man borde kunna se arten, men vi skyndade fram för att beskydda de små. Talgoxföräldrarna var i full attack på den större fågeln.

Bilden är på en av de skärrade talgoxungarna som sökte skydd under altanräcket.

Under våren har föräldrarna gjort tusentals flygturer för att mata de små krabaterna. Under de första timmarna utanför boet blev två av ungarna uppätna. De övriga två sökte skydd, men frågan är om de kommer att överleva.

En av våra höjdpunkter vid stugan är alla fåglar. På morgonen är fågelsången fantastisk och det är så spännande att ta del av de olika föräldrarnas iver att ta hand om sina små.

På vedtraven har koltrastarna byggt sitt bo och de fyra ungarna är alldeles tysta då mamman är borta från boet. De sticker upp sina huvuden ur boet och är beredda att få en mumsbit så snart mamman eller pappan är tillbaka.

Stor uppmärksamhet har vi också riktat till sädesärlorna som försöker att vara så diskreta för att inte avslöja var deras bo är. De avvaktar till de tror att vi inte ser dem och raskt flyger de in vid skorsten för att mata de pipande ungarna.

Fågelvärlden är fascinerande men för talgoxarna så blev det en grym debutdag.


Oroade över avvisningarna till Irak

Jag har mött stor oro bland irakier i Sverige som skilts från släkt och vänner sedan Migrationsverkets beslut om avvisning trätt i kraft och de nu samlas ihop för att avvisas i gruppresor. UNHCR har kritiserat förra veckans resa då 56 irakier fanns ombord. Flera riksdagspartier reagerar nu.

Jag har hört många olika beskrivningar av vad som väntar de som återvänder till Irak och en gemensam nämnare bland många av dem är att de är kristna. Släkt och vänner i Sverige är mycket oroade över att de kommer att möta stor förföljelse för sin tro.

Det är många som vädjar till regering och myndigheter att stoppa avvisningarna för de kristna irakierna.

SvD,

Om skolavslutningar i kyrkan

Det är en tradition att skolavslutningar hålls i kyrkan på många ställen i landet. Förra året rasade en debatt där man ville förbjuda detta, men i år verkar det vara många skolor som har sina avslutningar i kyrkor och kapell.

Björn Ulvaeus, en av av de drivande humanisterna i landet, skriver en intressant debattartikel i Expressen om att låta skolavslutningarna få hållas i kyrkan. Jag delar inte alls hans argumentation om den kristna tron, men gillar att han kommit fram till slutsatsen att samlingarna ska hållas i kyrkan och att man gärna ska sjunga psalmer.

Hans sätt att beskriva den kristna tron som en myt tar jag avstånd ifrån, men måste ändå säga att jag beundrar hans mod att våga stå upp för detta då Humanisterna försöker att lobba mot att det ska vara tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan.

Expressen


SCB om KD i Västra Götaland

Man ska alltid ta opinionsundersökningar med en stor nypa salt. Men de föranleder ändå en hel del spekulationer. Dagens SCB visar att det skulle blir regeringsskifte men samtidigt så har alliansen haft ett stort uppsving den senaste tiden.
Det intressanta med denna undersökning är att den också redovisas på valkretsnivå. Tittar man på sifforna i Västra Götaland så visar de bl a:

Kristdemokraterna i Västra Götaland
Västra 3,2 %
Norra 8,7 %
Södra 3,0 %
Östra 7,0 %
Göteborg 4,1 %

För oss i Skaraborg (Östra) är läget idag betydligt starkare än vid någon tidigare mätning och det får man väl glädja sig över.

Turismen ökar kraftigt

Det blir allt populärare att turista i Sverige. Sedan 2000 har turismen ökat rejält. Uttryckt i gästnätter så är vi nu uppe i 32 miljoner, att jämföra med 26 miljoner år 2000. Ser man till antalet sysselsatta inom näringen har det ökat med 20 procent under dessa år. Den totala ökningen var sex procent.

Det är framför allt utländska besökare som ökar, vilket är bra för Sveriges BNP. Närmarknaden är störst och norrmän, danskar och tyskar står för 60 procent av de utländska besökarna.

Under det tredje kvartalet 2009 skedde också ett trendbrott i den s k resevalutabranschen. Det innebär att värdet av utländsk turism i Sverige var högre än värdet av svensk turism utomlands. Det har aldrig inträffat förut.

För oss i Västsverige är campingturismen stark. Allt tyder på att den också kommer att öka. Vi har också drivit frågan att det i gästnattsstatistiken också ska ingå övernattning i fritidsbåt. Vår region är stark på båtturismen och den omsätter också stora belopp.

Inför sommarsäsongen 2010 ser det ljust ut för turismentreprenörerna. Samtidigt så har vi sett hur snabbt omvärlden påverkar oss. Finanskrisen skakade om rejält och askmolnet gjorde oss påminda om vår sårbarhet.

Vi ser med spänning fram emot årets turiststäsong och hoppas att alla svenskar blir goda mottagare och ambassadörer av turismen. Ett trevligt och vänligt bemötande har stor betydelse för upplevelsen av vårt land.

KD-politiker uppmärksammas för bloggande

En del tror att sociala medier kommer att få stor betydelse inför valrörelsen. Andra menar att det är en övergående fluga och inget att bry sig om.

Radio Skaraborg har idag en intervju med Annika Eclund, Kristdemokraternas förstanamn inför riksdagsvalet. Lyssna gärna på den och ta del av debatten i Skaraborg kring sociala medier och varför Kristdemokraternas distriktsordförande i Skaraborg använder sociala medier.

Att föra naturens talan

Vår jord mår inte bra. Ekosystemen är hotade och ett antal naturkatastrofer som ödelagt stora områden har skakat om oss rejält. Askmoln och översvämningar har nått oss i rubrikerna och vi har chockats då vi sett bilderna.

Samtidigt så har vi mängder av djur- och naturvärden som hotar att gå förlorade. Ett antal arter är på väg att försvinna.

Anders Wijkman, kristdemokraterna banerförare, då det gäller miljö- och klimatfrågor, brukar visa en bild på några kvinnor i Asien som med hjälp av penslar pollinerar växterna. Det finns inga insekter kvar som sköter detta. Detta är ett talande exempel på att vi måste vända trenden.

Naturen kan inte tala, någon måste föra dess talan.

Var och en av oss kan göra det genom att göra goda och sunda val. Att välja ekologiskt, närodlat, KRAV, Rättvisemärkt och liknanden sätt gör att vi gör en aktiv insats för miljön. Det är genom att vi ändrar vårt livsmönster som vi kan föra naturens talan.

Här kan vi alla göra en insats.

 


Starkaste motståndaren till den stora staten

KD-ledaren Göran Hägglund vill nu profilera sitt parti som den starkaste motståndaren till den stora staten. Åtminstone enligt DN som idag publicerar en intervju med mannen som slår ett slag för verklighetens folk.

Läs intervjun och du förstår varför många väljer att rösta på Kristdemokraterna.

Göran Hägglund i Människor och Tro

Intresset för politiken ökar alltid i samband med ett val. Radions Människor och Tro har nu inlett en programserie där de intervjuar partiledarna.

Lyssna till intervjun med Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Så här sammanfattar SR programmet:

"Samhället behöver bli mjukare, vänligare och ha ett positivare bemötande, anser KD-ledaren. Äldre par måste kunna bo tillsammans också när ena parten behöver äldreboende, barn måste kunna erbjudas bra uppväxtförhållanden och psykiskt sjuka ett värdigt omhändertagande. Göran Hägglund anser att politiker ska blanda sig i etiska frågor och hans viktigaste värdefråga handlar om familjen. Han vill inte ha ett nikab- och burkaförbud men ser gärna att halal- och koscherslakt tillåts"

Göran Hägglund, Kristdemokraterna

Nationaldag och välkomnande av nya medborgare

Idag blir det fest runt om i Sverige då vi firar Nationaldagen. Eller rättare sagt UPPMÄRKSAMMAR Nationaldagen, för några direkta fester är det väl inte. Men festligt blir det på många platser.

Det är fortfarande många som kallar dagen för den svenska flaggans dag, men sedan 1982 har dagen haft status som nationaldag. 2005 var det som dagen blev en helgdag.

I Skövde har vi sedan några år tillbaka infört seden med att hälsa nya medborgare välkomna. Vi har valt att begränsa det till de som fått svenskt medborgarskap det senaste året, men jag har föreslagit att vi skulle ha en ceremoni för alla nyinflyttade.

Många nysvenskar frågor om anledningen till att vi valt den 6 juni och vi brukar ju då anknyta till kröningen av Gustav Vasa 1523 eller grundadet av regeringsformen 1809. Det är i alla fall en viss koppling till datumet.

Som kommunfullmäktiges ordförande har jag idag förmånen att få hälsa nya medborgarna särskilt välkomna. Man önskar att vi skulle få ett klimat där Sverige blir landet där vi lever i gemenskap och harmoni med varandra, oberoende av ursprung.

Bilden på mig och Tord Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, är från 2009, då det regnade och vi fick genomföra firandet inne i Stadshuset.


Sommarutställningen på Läckö är nu invigd

Det blev en mycket lyckad invigning av sommarutställningen på Läckö Slott. Borggården var "knôkafull". I år var det också varmt. En riktig sommardag.

Utställningarna såg spännande ut, men eftersom det var så mycket folk blev det mest samtal och konsten gick knappt att se. Det får bli vid senare tillfälle i sommar.

Brakapplåder fick trumpetaren Magnus Johansson som spelade himmelska toner. Det var så oerhört vackert och mäktigt.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är en resa till Läckö ett måste i sommar om man är i Västsverige.På Läcköstiftelsens hemsida kan man läsa följande om utställningen GLASETS MAGI - 7 konstnärer, 7 personligheter:

Glas är magiskt; skirt och solitt på samma gång. Anna Ehrner, Kjell Engman, Ulrica Hydman-Vallien, Åsa Jungnelius, Ludvig Löfgren, Bertil Vallien och Göran Wärff - så heter sju världskända formgivare från Kosta Boda, Sveriges äldsta glasbruk, som sommaren 2010 visar sin glaskonst på Läckö Slott. Förundras över vad den mänskliga handen kan göra med detta keramiska, transparenta material. Förtrollas av färger och former. Se lekfullheten hos Kjell Engmans figurer, stilrenheten i Åsa Jungnelius nutidscitat eller de kraftfulla formerna av Bertil Vallien. Dessutom är föremålen till salu, om du vill ta med dig magin hem.


Läckö slott - värt ett besök i sommar

Läckö Slott, längst ut på Kållandsö, en av de större öarna i Vänern, är en riktig pärla och värt ett besök. För många har det blivit en tradition att varje sommar åka till denna fantastiska miljö.

Nu slås portarna upp för sommarens säsong. Glasets magi är en utställning där sju konstnärer visar sina verk. Slottsträdgården är en oas. Som vanligt blir det opera på borggården och i sommar spelas den Tjuvaktiga skatan av Rossini.

Under ledning av Magnus Lönnroth har Läckö Slott blivit ett av de stora besöksmålen i västsverige.

Läs mer på hemsidan och planera ett besök i sommar.

På landet - jordbruksministern klädde av de rödgröna

Idag på Framtidsforum, en del av landsbygdsfestivalen, hölls flera intressanta seminarier. Jag lyssnade bland annat på Lars-Åke Magnusson, kristdemokratisk kommunstyrelseordförande i Gnosjö och Björn Eriksson som haft uppdrag att utreda ensamkommande flyktingbarn. Lars-Åke gav en imponerande beskrivning av hur Gnosjö arbetat med integrationsfrågor. Inte underligt att de blivit Årets Integrationskommun två gånger.

Vidare talade infrastrukturminister Åsa Torstensson om regeringens satsningar på kommunikation där även bredband på landsbygden diskuterades.

På seminariet om turism lyssnade jag till Malcolm Bell, som arbetar med hållbar turism och som vi har ett nära samarbete med. Han beskrev EU-kommissionens arbete med indikatorer för hållbar turism. Kristian Åberg, som arbetar för Västsvenska Turistrådet gav en lysande beskrivning av vikten att arbeta med såväl kvalitet som hållbar utveckling. Han leder ett mycket spännande arbete med en kvalitetsmärkning som omfattar hela turistbranschen.

Dagen avslutades med en debatt där ett antal kunniga personer samtalade om villkoren för landsbygden. Det var en höjdardag för Eskil Erlandsson, centerpartistisk jordbruksminister, som lyckades förklara den hotbild som de rödgröna utgör för landsbygden om de får makten. Peter Eriksson, miljöpartiets spåkrör, hade inte mycket att sätta emot jordbruksministern som avlossade det ena argumentet efter det andra och visade tydligt på de konsekvenser som höjd skatt (bensin, diesel, införandet av kilometerskatt, handelsgödsel...) blir som ett slag i ansiktet på den som bor på landsbygden. Men Peter Eriksson menade att de nya skatterna ska gå till satsningar på järnvägen.
- Försök och förklara för mig hur detta hjälper det svenska skogsbruket, dundrade Marit Paulsen i och ironiserade över att MP vill dra järnväg till våra hyggen.

Jag måste säga att Eskil Erlandsson gjorde en väldigt bra insats i debatten. Dessutom var KG Bergström mycket bra som moderator. Lite lagom "elak" men med en oerhörd lyhördhet för att fånga upp följdfrågor.

På Landet fortsätter under heögen med mängder av aktiviteter. 

Alliansen presenterar sin kultursatsning

Satsa på kultur! Det är budskapet från Alliansen. En arbetsgrupp har nu presenterat en politik för kultur&idrott som anger dess viktiga värden för individen och samhället.

På alliansens hemsida finns hela rapporten.

"Allians för Sverige hyser en stark tilltro till kulturens egenvärde och dess inneboende kraft. Ett fritt, starkt och utvecklande liv för kulturen, dess utövare och för de fria konstarterna är en förutsättning för det civiliserade och demokratiska samhället. Vi behöver ett starkt kulturliv som med självförtroende fritt kan spegla, granska och ifrågasätta vår samtid. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde vill Allians för Sverige stärka kulturens och kreativitetens betydelse i samhället. Kulturen är så stark i sig själv att den med bevarat oberoende kan samverka med andra och därmed ta en större plats i hela vårt samhälle. De ideella krafter som bär upp kulturlivet runt om i landet är av stor betydelse för kulturen."

 

Alliansarbetsgruppen har bland annat presenterat följande punkter:

* Att inköp av kulturverksamhet i vården och äldreomsorgen bör stödjas

* Att en satsning för digitalisering av biografer bör göras

* Att en ny branschsamverkan på filmområdet bör initieras

* Idrottslyftet bör förlängas och breddas för att omfatta fler barn och unga.


Nu drar landsbygdsfestivalen igång

Festival och Framtidsforum lyder några av rubrikerna när den stora satsningen PÅ LANDET drar igång. Den 4-6 juni kommer mångas blickar att riktas mot Axevalla mellan Skara och Skövde.

Den 4:e juni anordnas Framtidsforum som är en seminariedag om landsbygdens framtid.

Läs mer på http://landsbygdsfestival.se/

Kd satsar på hälso- och sjukvård

Inför en "max-väntan" på akuten som en del av vårdgarantin. Det är ett av de förslag som Kristdemokraterna presenterar i sin s k proposition om vården. Tanken är att partiet på rikstinget i Örebro i sommar ska diskutera tre propositioner.

Förslagen som kommer från den arbetsgrupp som Maria Larsson lett handlar om:

Förslagen i rikstingspropositionen:

1. Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

2. Målsättningen ska vara en sjukvård utan köer.

3. Den svenska sjukvården måste bli mer jämlik.

4. Akutmottagningsgaranti med tydliga tidsgränser ska bli en del av vårdgarantin.

5. Hälsocentraler på lokal/regional nivå uppmuntras. Primärvården ska ha ett uppdrag att arbeta förebyggande för att förhindra livsstilsrelaterad ohälsa.

6. Inför lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i alla kommuner. Garantin ska tillämpas av alla utförare. Här ska tydliggöras konkret vad äldre och anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen och vad som händer om åtagandet brister.

7. Små kommuner bör införa LOV (lag om valfrihetssystem) i samverkan. LOV bör på sikt bli obligatoriskt i alla kommuner.

8. Kommunerna bör införa förenklad biståndsbedömning för vissa delar av hemtjänsten.

9. Utveckla ett nationellt vårdval inom fler områden.

10. Utveckla den gränsöverskridande vården inom EU. Det måste bli enklare att söka vård utomlands inom ramen för vårdgarantin.

11. Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka.

12. Satsa på en kompetensreform för äldreomsorgens personal.

13. Låt sjukhusen själva bära kostnaden för insatser som orsakats av förebyggbara vårdskador och vårdrelaterade infektioner.


Skaraborg har fått ett biosfärsområde

Idag gläds vi över att Unesco vid sitt möte i Paris beslutade att Vänerskärgården med Kinnekulle utsetts som ett biosfärsområde.
Det är det andra i Sverige och detta modellområde för hållbar utveckling kommer säkerligen att locka till sig många nya besökare.

Området är oerhört naturskönt och innehåller en ekologisk och kulturell mångfald som utgör basen för den nya utmärkelsen. Säkert kommer området att locka till sig många nya verksamheter.


Skapande skola ger kulturen en grund

Alla människor har en skapande förmåga. Det är viktigt att barn får träna denna. Vi kristdemokrater menar att familjen har en stor betydelse och betonar vikten av gemensamma upplevelser. Men skolan har också ett stort ansvar för de estetiska processerna.

Dan Kihlström, kristdemokraternas talesman i kulturfrågor, skriver tillsammans med tre allianskolleger ett debattinlägg i GP som är värt att läsa. Där beskrivs på ett bra sätt varför det är angeläget att satsa pengar på kultur till skolan. Skapande skola är ett viktigt sätt att nå barnen. Aliansen vill utveckla satsningen på Skapande Skola

Robin Söderling visade rätt attityd

Det är många sportjournalister som sagt att tibrosonen Robin Söderling aldrig skulle kunna besegra Roger Federer. Vid deras 13:e möte i samband med Franska öppna mästerskapen i Paris visade Söderling att han kunde göra "det omöjliga".

Jag lyssnade till intervjuer med Robin innan matchen. Han talade då om möjligheterna, att inget var avgjort förrän matchen var slutspelad och han utstrålade en tilltro att ha segern inom sig. Det handlade väldigt mycket om attityd och inställning.

Ingen match är avgjord i förväg.

Robins inställning inspirerar. För oss som deltar i "tävlingar" av olika slag gäller det att ha en vinnar-attityd. Går man i en tävling eller debatt med inställningen att slaget är förlorat redan innand det börjar så är ens odds rätt så låga.


Biodlare kan inte hindra bina att flyga till GMO-produkter

Biodlarna i Skaraborg är oroade inför den kommande säsongen. Ett antal GMO-grödor har börjat att odlas och bina kommer att hämta nektar därifrån för att sedan omvandla det till honung. Eftersom det inte är tillåtet att sälja livsmedel som innehåller genmodifierade produkter utan särskilt tillstånd.

Dessutom är biodlarna oroade över att de nya produkterna sprutas med medel som kan påverka pollineringen negativt.

Ett inslag sändes i Radio Skaraborg om detta idag. Senare under dagen kom ett besked från Jordbruksverket att honung är ett undantag från bestämmelserna.

Det är nog lättare att jordbruksverket gör ett undantag i sina bestämmelser än att biodlarna ska hindra bina att flyga till vissa grödor.

Många är oroade över att vi får mer GMO-grödor och att dessa i sin tur påverkar annat. Honungen  är ett sådant exempel.

Jag gillar inte "vårdnadsbidrag"

Vi behöver komma bort från "bidrags-Sverige". Det har blivit en kultur att få bidrag på ett sätt som motverkar dess egentliga syften.

För oss kristdemokrater är familjepolitiken högt upp på listan över våra viktiga frågor. Vi anser att "samhället" aktivt ska stötta de föräldrar (eller morfar eller andra personer) som aktivt vill vara med och tillbringa tid och därmed vara tillsammans med barnen då de är små. Vi kallar idén för vårdnadsbidrag, men det är själva termen jag vänder mig emot.

Jag skulle hellre se en annan term för detta då man gör en aktiv och värdefull insats för barnen. Det ska inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden.

Någon som har ett bra förslag vad vi kan kalla det istället för vårdnadsbidrag?


Det finns bara förlorare i Gaza

Vi lär nog aldrig få reda på vad som hände ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara i samband med konvojen "ship to Gaza". Oavsett vad som skett så kan vi konstatera att det finns inga "vinnare" i konflikten - bara förlorare.

Omvärlden ställer nu ett antal frågor och försöker att reda ut vem som har ansvaret för det som inträffat. Folkrättsjurister lär nog debattera ärendet lång tid framöver?

Ett antal frågor behöver besvaras:

- Var "Ship to Gaza" en gigantisk propagandamaskin där Hamas använde inte bara mänskliga sköldar på båten, utan var så cyniska att de var beredda att offra ett antal människor i ett propagandakrig?

- Varför använde Israel våld?

- Vad var det egentliga syftet med projektet? Förnödenheterna som fanns ombord kunde ju ha körts in landsvägen, såvida det inte fanns något ombord som inte kunde ta sig in via de israeliska kontrollerna?

- Israel har, svåitt vi kan förstå, använt övervåld, och civila har dödats. Kommer detta att leda till att omvärlden vänder sig från Israel och att palestinierna får ett ökat stöd?

Konflikterna i mellanöstern är så djupa och långvariga att det helt enkelt inte finns några snabba och enkla lösningar. Men efter att ha tagit del av mediarapporteringen och hört mångas kraftiga fördömanden kring hanteringen, utan att man egentligen vet vad som hänt, så kan jag inte undvika att ställa mig frågan om hela idén med konvojen egentligen handlade om att ställa Israel i en ofördelaktig dager. Att det inte alls handlade om att hjälpa människorna i Gaza med förnödenheter. Att man utnyttjade mångas goda tankar och viljan att ställa upp för sina medmänniskor enbart för att tjäna sina egna syften?

I krig finns det bara förlorare. I Gaza finns det inga vinnare.

Ship to Gaza, Israel, Hamaz, Gaza

Några artiklar, bla om svenskars siutation i konflikten. SvD, DN, GP, Aftonbladet. Expressen, Dagen


RSS 2.0