Högskolan i Skövde får examinera doktorer

Idag kom ett glädjebesked till Högskolan i Skövde. Högskoleverket meddelade att skolan nu får examinationsrätt för doktorer inom informationsteknologi. Därmed har ett stort steg i den akademiska världen tagits och högskolan får nu rättigheter som tidigare var enbart för universiteten.

Det är en tio-årig kamp som nu lett till resultat. I dagarna avgår Leif Larsson som rektor och Sigbritt Karlsson tar över. Måste kännas skönt för avgående rektor att varit den som lyckats få igenom ansökan.

Redan idag är forskningen inom informationsteknologi en etablerad forskningskultur. Under den senaste sexårsperioden har 26 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar inom området informationsteknologi lagts fram av forskarstuderande handledda av Högskolans professorer. Men eftersom Högskolan i Skövde inte har haft egen examensrätt har dessa doktorander lagt fram sina avhandlingar vid lärosäten som Högskolan samarbetar med.

Läs mer på Högskolans hemsida

Ostindiefararen en svensk ikon

Götheborg eller Ostinidiefararen är åter i hemmahamn. Uppmärksamheten under besöket i Stockholm i samband med Bröllopet var enorm. Överallt där Ostindiefararen lägger till så blir det folksamling och mediaintresse.

Jag minns för några år sedan då idén om bygget presenterades för oss. Det var ett antal eldsjälar som talade sig varma för projektet, men bland oss som skulle finansiera var intresset svalt. Tyvärr får man väl säga så här efteråt.

Några större svenska företag såg sin chans att använda båten ur marknadsföring. Jag hade förmånen att få vara med vid några hamnstopp under resan till Kina och såg det enorma intresset som visade sig för båten, men också hur sponsorerna tog tillfället i akt för att marknadsföra sig.

(Bilden är tagen utanför Koster 090909 då den marina nationalparken invigdes och det sköts salut ute på havet från Götheborg)
Götheborg kan bli en svensk ikon - en slags symbol för Sverige. Idag används ofta bilder på IKEA-varuhus eller ishotellet i Jukkasjärvi för att visa vad som är svenskt. Ofta finns den typen av bilder i marknadsföring av Sverige som turistland.

Många av regeringens medlemmar har nu varit ombord. Enligt GP så utmanade också Carl Bildt andra regeringsmedlemmar att klättra upp i riggen. Förhoppningsvis har de nu själva sett och insett att en satsning från regeringens sida på marknadsföring av Ostindiefararen skulle ge massor av PR för Sverige.

Vill du veta mer om Götheborg? Läs på www.soic.se


Att bygga på rätt grund

"Bygg inte hus på en sandig strand" - barnvisan bygger på visdomsorden om de båda byggherrarna som byggde hus men valde olika grunder. Den ene byggde huset med berget som grund och den andre på sanden. Det var inte själva byggena som skiljde sig åt. Det var grunden.

Politik är ett samhällsbygge. Inför valet i september kommer många väljare att tycka att utbudet är rätt så likartat. Många frågor är gemensamma för partierna och det uppstår då för väljarna ett dilemma: vilket parti ska få min röst.

Jag anser att den politik som Kristdemokraterna står för är den rätta för Sverige. Att ena stunden betona individens frihet, men den andra ansvaret för kollektivet är kännetecknande för den filosofiska riktning som ligger till grund för kristdemokraternas sätt att resonera. Personalismen som idé har fått ett visst fotfästa i Sverige, men är fortfarande anonym för de flesta.

Wikipedia beskriver personalismen som:

Personalism är en riktning som betraktar som en oreducerbar realitet och framhäver personens värde och det faktum att personen har en. Personalismen har främst varit viktig inom den katolska filosofin samt inom den ideologin och filosofin.

Personalismen framhäver till skillnad från individualismen de gemenskaper eller grupper som personen är en del av som en viktig del av personens vara och som den främsta källan till den personliga utvecklingen. Ett annat särskiljande område är personalismens fokusering på människans ontologiska natur och det därav tillhörande försvaret för de naturliga rättigheterna. Personalismen har aldrig fått något större genomslag i den svenska debatten och de flesta personalistiska klassikerna finns följaktligen inte heller översatta till svenska

Rekordsommar för campingen - igen

Enligt GP som kollat in bokningarna inför campingsäsongen så pekar allt mot ännu en rekordsommar. Västsverige är Sveriges campingområde nr 1 och verkar locka ändå fler besökare i år.

Det är ungefär 20% av det totala antalet campinggäster som besöker Västra Götaland. Totalt handlar det om 15 miljoner övernattningar i landet.

Västkusten är en pärla och för den som vill ha information om vad som är på gång rekommenderas www.vastsverige.com. Detta är nog Sveriges bästa turistsajt.

Välkommen till Västsverige i sommar!