Ryd firade Valborg

Trots kyla och snålblåst var det många som mötte upp vid Skogsrokyrkans traditionella valborgsfirande. Skövdes kulturchef, Katarina Strömgren Sandh, talade om vårt gemensamma rum, naturen, och den prakt som vi kan möta där under våren. Manskören sjöng och massor med aktiviteter för de yngsta. Graceland från Mariestad stod för kvällens konsert och avslutningsvis tändes brasan. Det var många hundra som mötte upp. Stort tack till arrangerande Skogsrokyrkan.

Skövde satsar på handel

Nu i helgen var det shoppinghelg och massor med människor sökte sig till Skövde. Det går bra för handeln i kommunen. Många reser hit för att shoppa, koppla av och träffa vänner. Skövde är ett centrum i Skaraborg och utvecklas väl. Staden har tre handelsområden, Elins Esplanad på Norrmalm, Stallsiken och City. Därutöver finns flera andra butiker och försäljningställen. För många år sedan intervjuade jag Bert Karlsson i samband med att han drog igång Köpstaden. Han poängterade då med kraft att "shopping är ett nöje". De handlare som inser detta, nämligen att skapa en upplevelse, kring inköpen, har satsat rätt. Därför är det viktigt att man går samman och även om man är konkurrenter inser att "handel föder handel". Det har handlarna i Skövde gjort och shoppinghelgerna som samordnas via Next Skövde, vårt destinationsutvecklingsbolag, är en bra satsning. Skövde konkurrerar med Örebro, Jönköping och Göteborg. Snart stärks också attraktiviteten med Uddevalla då IKEA är en dragare. Konkurrensen är tuff, men om man lyckas skapas en upplevelse kring inköpen, och att kunderna möts med ett trevligt bemötande, låga priser, lätt att parkera och bra skyltning så stärks förutsättningarna för handeln. Självklart ska handlarna själva driva utvecklingen men vi som förtroendevalda måste finnas med i planeringen av trafik, parkeringar, belysning och annat som vilar på det offentliga. Därför är det så angeläget att kommun och handel jobbar nära varandra, men att var och en gör det den är bäst på. Samverkan är ett nyckelord.

Dialogkväll med ungdomar

I kväll genomfördes den tredje dialogkvällen mellan förtroendevalda och ungdomar. Ungdomsforum i Skövde har tagit initiativet till att bjuda in och kvällens dialog var på Nyeport - Ungdomens hus. Det blev många diskussioner och vi hann med att prata skola och utbildning, drömmar om framtiden, kollektivtrafik, facebooks vara eller inte vara, sociala medier eller riktiga möten, bidrag till föreningar, behov av fler idrottshallar, alkohol och droger, för att nämna några områden. Jätteengagerade ungdomar som delade med sig till oss politiker och förhoppningsvis fick de också med sig en hel del från våra samtal. Ett bra initiativ till att mötas i dialogform.

Subsidiaritet - krångligt ord men viktigt begrepp

Vi kristdemokrater talar gärna om subsidiaritet. Enkelt uttrycker innebär detta att man bygger samhället underifrån och uppåt. Den lägsta mest ändamålsenliga nivån ska ta beslut. Om den inte är mest ändamålsenlig förs den uppåt i beslutsleden.
Ett exempel kan vara skolan. Vilken skola som barnen ska välja ska avgöras av barn och föräldrar. Inte av några politiker. Däremot ska besluten om att bygga en ny skola tas av skolnämnd och kommunfullmäktige. När det gäller skolans undervisning och handlar om att säkerställa en nationell likvärdighet bör riksdag, regering och statliga verk involveras. Då det handlar om antagningsregler till högre utbildning så kan även europapolitiker behöva samråda.
De socialistiska systemen tycker tvärtom. De vill att politiker på central nivå vill besämma. Planekonomi är ett sådant styressätt.
Vi kristdemokrater vill att familjen ska ha stor makt och att köksbordet är deras främsta  demokratiska arena.