Ryd firade Valborg

Trots kyla och snålblåst var det många som mötte upp vid Skogsrokyrkans traditionella valborgsfirande. Skövdes kulturchef, Katarina Strömgren Sandh, talade om vårt gemensamma rum, naturen, och den prakt som vi kan möta där under våren. Manskören sjöng och massor med aktiviteter för de yngsta. Graceland från Mariestad stod för kvällens konsert och avslutningsvis tändes brasan. Det var många hundra som mötte upp. Stort tack till arrangerande Skogsrokyrkan.

Skövde satsar på handel

Nu i helgen var det shoppinghelg och massor med människor sökte sig till Skövde. Det går bra för handeln i kommunen. Många reser hit för att shoppa, koppla av och träffa vänner. Skövde är ett centrum i Skaraborg och utvecklas väl. Staden har tre handelsområden, Elins Esplanad på Norrmalm, Stallsiken och City. Därutöver finns flera andra butiker och försäljningställen. För många år sedan intervjuade jag Bert Karlsson i samband med att han drog igång Köpstaden. Han poängterade då med kraft att "shopping är ett nöje". De handlare som inser detta, nämligen att skapa en upplevelse, kring inköpen, har satsat rätt. Därför är det viktigt att man går samman och även om man är konkurrenter inser att "handel föder handel". Det har handlarna i Skövde gjort och shoppinghelgerna som samordnas via Next Skövde, vårt destinationsutvecklingsbolag, är en bra satsning. Skövde konkurrerar med Örebro, Jönköping och Göteborg. Snart stärks också attraktiviteten med Uddevalla då IKEA är en dragare. Konkurrensen är tuff, men om man lyckas skapas en upplevelse kring inköpen, och att kunderna möts med ett trevligt bemötande, låga priser, lätt att parkera och bra skyltning så stärks förutsättningarna för handeln. Självklart ska handlarna själva driva utvecklingen men vi som förtroendevalda måste finnas med i planeringen av trafik, parkeringar, belysning och annat som vilar på det offentliga. Därför är det så angeläget att kommun och handel jobbar nära varandra, men att var och en gör det den är bäst på. Samverkan är ett nyckelord.

Dialogkväll med ungdomar

I kväll genomfördes den tredje dialogkvällen mellan förtroendevalda och ungdomar. Ungdomsforum i Skövde har tagit initiativet till att bjuda in och kvällens dialog var på Nyeport - Ungdomens hus. Det blev många diskussioner och vi hann med att prata skola och utbildning, drömmar om framtiden, kollektivtrafik, facebooks vara eller inte vara, sociala medier eller riktiga möten, bidrag till föreningar, behov av fler idrottshallar, alkohol och droger, för att nämna några områden. Jätteengagerade ungdomar som delade med sig till oss politiker och förhoppningsvis fick de också med sig en hel del från våra samtal. Ett bra initiativ till att mötas i dialogform.

Subsidiaritet - krångligt ord men viktigt begrepp

Vi kristdemokrater talar gärna om subsidiaritet. Enkelt uttrycker innebär detta att man bygger samhället underifrån och uppåt. Den lägsta mest ändamålsenliga nivån ska ta beslut. Om den inte är mest ändamålsenlig förs den uppåt i beslutsleden.
Ett exempel kan vara skolan. Vilken skola som barnen ska välja ska avgöras av barn och föräldrar. Inte av några politiker. Däremot ska besluten om att bygga en ny skola tas av skolnämnd och kommunfullmäktige. När det gäller skolans undervisning och handlar om att säkerställa en nationell likvärdighet bör riksdag, regering och statliga verk involveras. Då det handlar om antagningsregler till högre utbildning så kan även europapolitiker behöva samråda.
De socialistiska systemen tycker tvärtom. De vill att politiker på central nivå vill besämma. Planekonomi är ett sådant styressätt.
Vi kristdemokrater vill att familjen ska ha stor makt och att köksbordet är deras främsta  demokratiska arena.

Glädjande att det inte blev strejk

Många har bävat inför dagens möten om den strejk som Kommunal aviserat. Nu blåstes den av och parterna kom överens. Skönt! Jag tror att få hade förstått varför man skulle gå ut i strejk nu. Finansläget runt om i världen ger inte den rätta tajmningen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5518725

Barn och ungdomar är i fokus

Kristdemokraterna har lagt fast sin kurs mot valet 2014. Barn och ungdomars uppväxtvillkor står i fokus. Det innebär att vi vill ge föräldrar mer tid så att de kan vara tillsammans med sina barn. Det som grundläggs under de första åren påverkar hela livet. Tillsammans är ett av våra nyckelord. Barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Familjen betonas men ett annat område där vi presenterar många förslag framöver handlar om skolan. Lärarna är viktiga och att ge dem förutsättningar för lärandet är mycket angeläget. Statusen på läraryrket måste öka. Att det behövs fler lärare i skolan är uppenbart. Det duger inte att läsandet bland barn och unga sjunker. Här måste insatser göras. För dig som vill veta mer om vår politik så är www. kristdemokraterna.se en bra utgångspunkt eller kontakta någon av oss som är aktiva kristdemokrater. Vi delar gärna med oss av våra tankar och dessutom är du välkommen med som medlem.

Jag tror på dialog

Som politisk ledare får man vara med om många intressanta möten. Det är alltid spännande att möta människor. Ibland får man även vara med om sådant som inte tillhör det vardagliga. I dag har jag representerat Skövde kommun på Muslimska Kulturföreningens 20-årsdag. Det blev en heldag tillsammans med både skövdebor och tillresta gäster. Jag fick förmånen att hålla tal och uttryckte vikten av dialog och kommunikation. Jag utgick från ordet kommun som kommer fram latinets communis och som handlar om det vi gör tillsammans. Genom dialog skapas tillit. Detta är samma ord oavsett om man läser det från höger eller vänster. Det var också många andra inbjudna gäster. Huvudimamen från Sarajevo var på plats liksom flera andra imamer från olika delar av Sverige. Gruppen i Skövde tillhör Bosniska riksförbundet. På plats var också Åke Bonnier, vår biskop i Skara stift. Det gavs ett omväxlande scenprogram under dagen och dessutom blev det en intervju på Al Jazeera som dokumenterade dagen i Skövde.
Bilden nedan togs under en paus där vi fick tillfälle att prata med varandra.

Jag gillar byggkranar

Att se en byggkran är uppmuntrande. De kommunicerar tydligt: Här sker tillväxt! Målsättning: Alltid en byggkran synlig i kommunen.
Skövde växer. Det är intressant att ta del av "nyckeltal" dvs sådant som är mätbart. Jag har haft ett särskilt engagemang inom besöksnäringen och vi ser att antalet evenemang ökar, handeln ökar, övernattningen på hotell ökar och rekord slås både i skidspåren och på arenabadet.Antalet sökande till högskolan är rekordhögt. När det gäller inpendlare så ökar det och även inflyttningen. Vi siktar på att bli 60 000 invånare 2025. För att nå det målet krävs gemensamma insatser. Vi har formulerat en vision som handlar om att 

Skövderegionen är känd i
landet som en välkomnande och
växande region där människor
möts, verkar och mår bra.

Bilden ovan är tagen tidigt en morgon från resecentrum. En kraftig expansion runt detta område planeras och det gamla posthuset genomgår en makeover. Även på andra sidan jänrvägen planeras för en rejäl tillbyggnad. Personer som inte varit i Skövde på ett tag förundras över all utveckling som sker. Det är spännande att få vara med i detta skede.
 
Den vision som vi antagit har ett antal mål som ska vara nådda 2025.
 
* har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds
* använder så gott som uteslutande förnybar energi

* har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket
* har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige
* är 60 000 invånare i Skövde


Ny styrelse för Högskolan i Skövde

Regeringen har utsett en ny styrelse för Högskolan i Skövde. Listan ser mycket bra ut och det är väldigt duktiga personer som går in i detta viktiga arbete. För Skövde kommun och Skaraborg är lärosätet av stor vikt och förra veckan kom glädjande besked att rekordmånga söker sig till den populära högskolan som ligger nära både Stockholm och Göteborg. Kommunikationerna med Skövde är superbra. För västsverige handlar det också om att skapa samverkan med andra högskolor och universitet. Då är det bra med den erfarenhet som den nya styrelsen har med sig.
 
Så här ser den nya styrelsen ut:

Externa ledamöter
Urban Wass, Volvo-gruppen, ordförande
Ann Lantz, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan
Carl Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg
Christina Rogestam, tidigare universitetsdirektör för Göteborgs universitet och tidigare GD för Invandrarverket, bland annat.
Claes Bjerkne, ordf. Visita
Helena Nilsson, Västra götalandsregionen
Per Fagrell, Teknikföretagen
Pia Falk, SAAB AB

Högskolans i Skövdes rektor
Sigbritt Karlsson

Lärarrepresentatner
Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, lärarrepresentant
Mikael Wickelgren, lektor i företagsekonomi, lärarrepresentant
Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap

Studentrepresentanter
Studentkåren utser tre av styrelsens ledamöter. Kårens ordförande John Spjuth är en av de tre. Val av de två återstående studentrepresentanterna sker inom kort.

 

Listan har jag hämtat från www.skövdenyheter.se


Jag gillar 1177

Nu är det vår. Det känner vi allergiker av. Då brukar det vara dags att se till att alla recept är giltiga och att mediciner finns på plats. Jag tillhör dem som dagligen tar tre olika preparat för att ha koll på allergin. I går var det dags att förnya recepten då jag insåg att nästa vecka tar vissa av medicinerna slut. Dags för att förnya recepten. Numera finns 1177.se och Mina Vårdkontakter som löser detta så oerhört enkelt. Genom bank-id loggade jag in mig, slog upp min vårdcentral, Närhälsan i Södra Ryd i Skövde, och klickade på förnya recept. Några rutor att fylla i och några frågor att svara på. Hur enkelt som helst. Det dröjde inte alls länge innan läkaren såg till att recepten var förnyade. När IT är utbyggt inom vården kommer det att underlätta för alla led i hanteringen. Jag sitter hemma, läkaren tar emot detta vid lämpligt tillfälle (Just Närhälsan Södra Ryd är väldigt bra på detta) och sedan hamnar detta hos apoteket. Dessutom kan jag hämta ut mina mediciner på vilket apotek som helst. Eftersom det numera finns så många apotek och många av dem nära resecentra så använder jag ofta apotek i andra städer. Detta är ett exempel på hur tekniken underlättar för oss som nyser och kliar oss i ögonen.

Jag gillar 1177

Nu är det vår. Det känner vi allergiker av. Då brukar det vara dags att se till att alla recept är giltiga och att mediciner finns på plats. Jag tillhör dem som dagligen tar tre olika preparat för att ha koll på allergin. I går var det dags att förnya recepten då jag insåg att nästa vecka tar vissa av medicinerna slut. Dags för att förnya recepten. Numera finns 1177.se och Mina Vårdkontakter som löser detta så oerhört enkelt. Genom bank-id loggade jag in mig, slog upp min vårdcentral, Närhälsan i Södra Ryd i Skövde, och klickade på förnya recept. Några rutor att fylla i och några frågor att svara på. Hur enkelt som helst. Det dröjde inte alls länge innan läkaren såg till att recepten var förnyade. När IT är utbyggt inom vården kommer det att underlätta för alla led i hanteringen. Jag sitter hemma, läkaren tar emot detta vid lämpligt tillfälle (Just Närhälsan Södra Ryd är väldigt bra på detta) och sedan hamnar detta hos apoteket. Dessutom kan jag hämta ut mina mediciner på vilket apotek som helst. Eftersom det numera finns så många apotek och många av dem nära resecentra så använder jag ofta apotek i andra städer. Detta är ett exempel på hur tekniken underlättar för oss som nyser och kliar oss i ögonen.

Det är lagligt att gå till kyrkan

Får en lärare ta med sina elever till kyrkan? Den frågan var het strax innan jul och det blossade upp en debatt om skolavslutningar och besök i samband med årets kyrkohögtider. Många hade åsikter i frågan. I Skövde anmälde en förällder Norrmalmskolan för att de brutit mot lagen. De hade tagit med barnen till en angränsande stadsdelskyrka där de fick ta del av julens budskap. Förälder menade att detta var ett lagbrott. Skollagen tillåter inte sådant. Nu har Skolinsektion sagt sitt. De konstaterar att det inte var olagligt att förlägga lektionen till kyrkan. Så nu finns det ett uttlande från myndigheten att det är lagligt. Hela den här debatten är oerhört svårbegriplig. Vårt kulturarv vilar på den kristna traditionen och att elever får gå til kyrkan är en självklarhet. Nu kan nog många lärare andas ut som riskerar att kallas lagbrytare. Hoppas att detta bidrar till att fler elever får både ha lektioner och avslutning i kyrkan.

KD vill ha MC-parkeringar

Vi har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige i Skövde att införa markerade och anvisade MC-parkeringar i centrum. Idag finns det bara några stycken och eftersom många vill ta sin motorcykel till centrum måste det finnas parkeringsmöjligheter.
 

Är problemet förlusterna eller vinsterna?

Varför detta fokus på vinst hos välfärdsbolagen? Borde det inte vara ett större engagemang kring förlusterna? Många har påpekat detta efter att Socialdemokraternas kongress ägnat stor möda åt frågan. Begreppet vinst är också ett svårt begrepp. Utan överskott i en verksamhet kan inga investeringar göras om inte ägarna fyller på bolagets kassakista. Men det är ohållbart i längden att man bara pumpar in pengar om inte verksamheten i sig leder till någon vinst. Däremot borde vi samtala om vad som händer med vinsten. Om det är riskkapitalister som satsar och enda drivkraften är att ägarnas utdelning ska bli så stor som möjligt, riskerar vi att få påverkan av verksamheten. Om vinsten däremot används för nya satsningar så får det nog medhåll av de flesta av oss. 
Men att skattepengar används osunt eller inte leder till goda resultat är problematiskt och detta borde få större fokus.

Omskakande men ändå positivt reportage om svår sjukdom

Morgon inleddes tidigt med frukost och GP. Fastnade inför reportaget om Sabine. Det var ett gripande porträtt om en av Göteborgs mest framgångsrika kvinnor som en dag drabbades av allvarlig sjukdom. Caroline Karlsson, GPs reporter, skriver en ömsint och engagerande artikel och har fått fyra sidor i söndagstidningen till sitt förfogande. Genom berättelsen får man insyn i en kvinnas kamp för att vinna över leukemin, men också om det stöd och kärlek som hennes familj visat. Det är inte ofta som jag får tårar men denna artikel var så medryckande och gav en djup inblick i en medmänniskas liv som drabbats av något som ingen räknar med att råka ut för.
När jag skriver detta så finns det ingen hänvisning till denna artikel på hemsidan, men det kanske kommer. Under alla omständigheter är detta ett reportage som är väl värt att läsa av alla människor. Särskilt de som tar för givet att vi har en morgondag.
 

Finns det utrymme för dialog?

Socialdemokraterna har hanterat Omar Mustafa på ett märkligt sätt. Om detta skriver Carin Jämtin idag (SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jamtin-vi-ska-ta-fram-battre-rutiner-vid-personval_8091716.svd) Men min fundering handlar om vad Stefan Löfven egentligen sagt. Det är tydligt att Jämtin säger att människor som är aktivt troende kan vara med i partiet, men säger Löfven samma sak. Patiledaren har sagt att den som för dialog med oliktänkande kan inte vara medlem. Det råder nog ingen tvekan att Omar Mustafa är socialdemokat och vill vara det. Men på grund av att han för dialog med oliktänkande kan han inte vara kvar i ledningen. Så tolkar jag partiledarens uttalanden.
Det är en fråga som socialdemokraterna får fortsätta att diskutera, men den har beröring på de politiska arbetsmetoderna. Är inte dialog en bra form för att föra samtal mellan oliktänkande. Yttrandefrihet bygger på en respekt för varandras åsikter. Genom att samtala kan vi förstå varandra, men också påverka den andres åsikter. Poliisk debatt handlar om att framföra sina åsikter med ambitionen att andra tar till sig dom. Genom debatten lyssnar vi på varandra och fattar förhoppningsvis bättre beslut. Om man avstår från dialog så blir risken att man inte heller lyssnar på andras åsikter.
Mustafa är utöver sitt politiska engagemang med på en annan arena, muslimska förbundet. Det är inte en politisk arena, utan finns inom det muslimska civilsamhället. Där möter han uppenbarligen människor som inte delar de värderingar som finns på den politiska arenan. De allra flesa frågor som har med religion att göra blir aldrig föremål för debatt på den politiska arenan. Genom att Mustafa rör sig inom den muslimska världen och där för dialog så har han diskvalifiveats at vara med i partiets ledning. Jag förstår inte resonemanget. Om han däremot hade drivit frågor som avvek från de politiska fastställda principerna så hade jag nog kunnat förstå att han inte kunde vara kvar i ledningen. Men nu förstår jag inte resonemanget. Budskapet till de muslimskt troende och därmed också till andra trosutövare är att de inte är välkomna till socialdemokratin. Så uppfattar många debatten. Jämtin försöker att  förklara att så är det inte. Kongressen skulle vara samlande inför framtiden och bli startskottet för valrörelsen och ett nyt framtidskontralt. Istället blev bilden velighet, oklarhet, motsättningar och eftersom religion blev inblandat så blev de väldigt rörigt och otydligt. Jag har inte för avsikt att gå med socialdemokraterna, men jag önskar ändå att de löser denna fråga. Jag tror att politiken vinner på tydlighet och att troende får tydliga besked om de är välkomna in i ett politisk parti. Och om de då får föra dialog. Min tolkning är att Löfven inte anser detta.
 

Kyrkan sparkar ut arrendatorn

Besöksnäringen består av både stora och små företag. De mindre företagen drivs ofta av eldsjälar och kallas ibland för livsstilsföretag. Det tar ofta flera år att bygga upp en verkstad och entreprenören lägger ned många timmar på sin rörelse. Dessa människor är beundransvärda. Ofta tjänar de inte så mycket pengar men bidrar ändå till att turisterna spenderar stora summor. Fikaställena, butikerna och andra besöksmål innebär tillsammans att det blir en inkomst på en ort. Om besökaren stannar över natt så ökar den turistekonomiska omsättningen betydligt.
I Varnhem har en entreprenör nu fått besked från kyrkorådet att hennes avtal inte längre förlängs. Det är i och för sig inget ovanligt, men i detta fall så har det blivit rejält uppmärksammat. (http://www.skovdenyheter.se/nyhet/48382/tvingar-bort-arrendator-tar-arbetslosa-istallet)
Istället för en arrendator av Klostergården som verkar på en konkurrensutsatt marknad har kyrkan bestämt sig för att erbjuda ett annat företag avtalet för att driva kafé-verksamhet. Men den nye entreprenören har en affärs-ide att erbjuda personer som är arbetslösa jobb. Detta låter vid första anblicken mycket bra, men det visar sig att avsikten är att få bidrag för de som får arbete i kafe´et. Detta har rört upp känslorna. En privat entreprenör har efter flera års slit fått igång en verksamhet och kunnat erbjuda anställningar. Detta på "marknadens villkor". Den nya verksamheten ska då drivas med vissa offentliga medel. Här framstår det som att det offentliga medverkar till att driva bort en entreprenör. Så ska det inte vara och förhoppningsvis kommer många att stötta nuvarande entreprenör i hennes kamp att få fortsätta driva kaféet i kyrkans lokaler. Här agerar både Arbetsförmedling och kyrkan på märkliga sätt.
Jag är en varm anhängare av verksamheter som stöttar arbetslösa och personer som har svårt att få jobb, men då det uppenbarligen leder till att man väljer bort företag som agerar på marknadsvillkor, så förstår jag att folk protesterar. Enligt artikeln så blev också arrendatorn meddelad via media att kontraktet är uppsagt. Alltså en rejäl plump i protokollet från kyrkans sida. Jag tror att det kommer att bli många besökare i Klostergården denna sommar för att de vill visa sitt stöd för nuvarande entreprenör. Debatten fortsätter i media.

På väg mot världsklass- forskning i primärvård i Västra Götaland

Idag har det varit ett forskningssymposium i Göteborg där forskare, sjukvårdspersonal, regionens tjänstemän och politiker har mötts för att lyssna till varandra om den forskning som pågår inom primärvården. En mycket intressant och givande dag där många forskare redogjorde för sina projekt och erfarenheter. Det blev några axplock av forskningen som idag omfattar flera hundra olika projekt enbart inom vår region. En särskild publikation har tagits fram där 176 av projekten beskrivs. Den finns som e-bok att ladda hem.
Forskning leder till utveckling och därför har regionen bestämt sig för att göra stora satsningar på forskning och utveckling. För många av våra anställda är möjligheter till forskning en anledning att de vill jobba i vår region. Flera av talarna framhöll att utöver det som direkt tillförs vården i form av ny kunskap och nya rån så skapar forskningen också ett mervärde på många andra sätt. Det har visat sig lättare att rekrytera personal, patienter kan vara stolta över att läsa om "sina" forskare och det ger verksamheten ett ökat värde.
Men den stora vinsten är att det sker en utveckling av vården. När fakta finns och man kan visa på nya rön så ger det de förutsättningar som är nödvändiga för att förändringar ska kunna ske. Dagen gav mersmak och förhoppningsvis kommer liknande dagar att genomföras framöver.

Flygets betydelse för regional utveckling

Inledde dagen mbeed ett frukostmöte i riksdagshuset. Det handlade om de regionala flygplatsernas utveckling och om besöksnäringen. Penilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraternastod som inbjudare men också föreläsare. Peter Larsson, VD för Sveriges Regionala Flygplatser, informerade om flygplatserna och gav flera intressanta exempel kring utvecklingen. Ett stort antal destinationsutvecklingsbolag har bildats och många har på ett framgångsrikt sätt varit delaktiga i området där flygplatsen finns. En sådan framgångssaga är satsningen som sker i Jönköping.
Penilla Gunther hakade på och gav en bra beskrivning av besöksnäringens två delar, turism och mötesindustri. Hon tryckte särskilt ¨på möten och vikten av att locka hit sådana. Hon skrev i början av året en rapport om turism och mötesindustri som blivit väl mottagen. Det var många som hade lockats till mötet och det gav många värdefulla ideér.

Bostadslösa - en utmaning för välfärden

I går lyssnade jag till Michael Anefur som har ett uppdrag av regeringen att arbeta med frågor kring hemlöshet. Han har under sitt arbete konstaterat att det finns många i Sverige som saknar bostad. De som vi först tänker på är missbrukarna som ofta riskerar att också bli uteliggare. De är helt enkelt så långt borta från att ha ett hem att de hamnar under broar eller försöker att finna värme i trappuppgångar. Detta är ett problem och socialtjänsten har ofta kontakt med dessa personer. Men den kategori som Anefur särskilt lyfte fram är de tusentals personer som står utan bostad därför att de saknar arbete.Om man hamnar i situationen att man inte har en fast anställning så ökar svårigheten att få en bostad. Om man dessutom har en betalningsanmärkning så blir svårigheten ändå större. Man kan förstå fastighetsägarna som har massor med spekulanter på en lägenhet att de väljer den som skött sig tidigare och har en fast inkomst.
Välfärd bygger på att medborgarna har jobb och kan betala sina räkningar. Att ha en bostad är ofta bland det mest grundläggande men eftersom vi bygger få bostäder ökar detta problem.
Det känns som att Sverige - välfärdslandet - har två stora utmaningar: Arbeten och bostäder. Det finns ett stort uppdrag att arbeta vidare med.

Stort engagemang bland kristdemokrater

De senaste dagarna har jag mött många partikamrater. Det är stort engagemang, många som är villiga att satsa och framför allt en stark övertygelse att vår politik gör skillnad. Att ständigt lyfta fram människovärdet, familjens betydelse och vara en röst för grupper som få talar om, känns så angeläget för partiets politiker. Men tyvärr verkar många väljare lita på andra partiers lösningar. När man frågar svenska folket om vilka frågor som är viktiga så svarar de "kristdemokratiska frågor" men problemet är att de inte kopplar samman deras viktiga frågor med vår politik. Det är ett problem, men inte väljarnas. Det är vårt, dvs vi som är partiets företrädare, som måste kommunicera frågorna på ett annat sätt. Därför är de interna samlingarna också viktiga där vi hämtar näring och bränsle, men fram över handlar det om att berätta om varför våra värderingar är värda att också rösta på i valet 2014. Tron på människan, hennes egen förmåga till val och påverkan, att hon själv kan fatta viktiga beslut och att alla människor är lika värda, är sådana drivkrafter som manar på oss förtroendevalda, men också anledningar att man ska rösta på KD.

Folkomröstningen om trängselskatten - vilken är frågan?

Jag återkommer i debatten om folkomröstningen i Göteborg om trängselskatten. GP förmedlar idag nyheten att Moderaternas Förbundsstämma ställer sig bakom kravet på en folkomröstning. Visserligen var ombuden delade, men beslutet blev sådant. Detta innebär nu en vägledning för de moderata fullmäktigeledamöterna inför det slutgiltiga ställningstagandet.
 
Debatten hittills har mest handlat om ja eller nej till folkomröstning. Men den intressanta frågan är vad göteborgarna ska ta ställning till?
Kommer frågan att formuleras så att den avgör något eller bara en allmän inställning?
 
Om man ställer frågan så enkelt man kan: "Ska trängselskatten finnas kvar?" då ger inte svaret vägledning om fortsatt finansering om svaret blir nej.
 
Om man däremot frågar: "Är du beredd att kraftigt höja kommunalskatten för att vi alla ska vara med och bidra till den fortsatta utbyggnaden av infrastrukturen" då ger det lite mer vägledning?
 
Men om frågan blir: "Ska vi tillskriva riksdagen som beslutar om skatter och föreslå att de finner en annan finansering av kommande infrastruktur än via trängselskatt" så blir ett ja rätt intetsägande.
 
Det är nog inte att man frågar som avgör utan hur frågan formuleras.
 
Läs mer i dagens GP

Sänkning av matmomsen - en lyckad reform

Den sänkta matmomsen har gett effekt. Detta menar branschorganet Visitas som redovisar flera intressanta siffror.
Eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur så är det kanske desto intressantare att effekterna av en momssänkning har blivit så stora.
Vad är det då som redovisas? (Siffrorna avser 2012)
  • 3 % lägre prisnivå
  • 4,5 % ökad försäljning (Största tillväxten i branschen på tio år)
  • 6 000 nya helårsarbeten
  • Färre konkurser - många jobb har räddats

Läs mer om Visita.


Det händer massor i Skövde

Skövde, en timma från Göteborg och två timmar från Stockholm, lockar många besökare. Denna fantastiska vinter  har innneburit många goda skidspår på Billingen. Nu planeras för ett Vasaloppscenter och en stor satsning för att utveckla berget året runt. Denna helg kommer över 6 300 personer för att lyssna på Tomas Ledin. Gästnätterna på hotellen ökar, shoppingen ökar, äventyrsbadet lockar många barnfamiljer. Kulturlivet väntar på att Kulturhusets renovering ska bli klar för att ändå mer bidra. Intresset för konst och kultur är mycket stort. Om någon månad kommer körsbärsträden att blomma och det är en så vacker syn att tusentals åker på Billingens sluttningar för att bara njuta av de vackra blommorna. Nu pågår också invasionen av tranor som lockar många besökare till området.
Kommer du till Skövde så finns en app att ladda ned (Skövdeappen) men info också på www.nextskovde.se

Skaraborgarna gillar P4

Det är många skaraborgare som lyssnar på sin lokala station, p4 Skaraborg. En undersökning visar att P4 Skaraborg har näst högst lyssnarsiffror i landet. Det är bara Radio Gotland som når högre.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5503131

Medverkat i Nordegren och Epstein i P1

Idag hade jag förmånen att få vara med i en direktsändning i P1. Anledningen var det debattinlägg som jag skrivit om "Vikten av ett vårdat språk". Jag hävdar att våra ord har stor betydelse. Ord som förfular, kränker eller klankar ned på andra bidrar till att vi reducerar varandra. Särskilt har svordomar den innebörden. De är kraftuttryck som sällan bidrar till någon positiv beskrivning. Ord har också makt och därför är det viktigt vad vi säger. Nu är jag väl medveten om att många inte håller med mig då jag anser att media har ett särskilt ansvar. I synnerhet anser jag att våra public service-företag bör vara föredömen och inte använda svordomar, särskilt inte i program där barn och  unga deltar. Jag förstår att svordomar är del av mångas vardagsspråk men anser inte att de hör hemma i radio och TV. Inom idrottsvärlden är man mycket mån om att hålla tillbaka kraftuttryck och svordomar. Likaså är lärare väldigt engagerade i språkvård och inga barn tillåts tala nedsättande om varandra. Inte heller bör programledare i radio eller TV använda ett språk som kränker eller nedvärderar. I detta inberäknar jag svordomar. Ska bli spännande att följa debatten kring detta framöver.
Länk till programmet http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4058

Skaraborgarna nöjda med vården

Många Skaraborgare är nöjda med vården. Det visar en stor undersökning som publiceras i Vårdbarometern. (www.vårdbarometern.se). Intressant läsning. Samtidigt finns det också kritik. Man kan dra slutsatsen att ingen gillar körer men då man kommer in och behandlas gillar man det som sker. Denna typ av undersökningar ger ansvariga för hälso- och sjukvården en rejäl chans till jämförelser. Det är då man jämför sig med andra som man inser sitt eget läge.
Enkäten visar att det finns mycket positivt men också en hel del att förbättra.
 
En av frågorna lyder:

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något annat?
 
Här visar svaren att 43 % svarar nej. Det är inte alls bra. Ingen ska behandlas annorlunda, Här finns det anledning att fundera vidare.
 
Läs också mer i Skövde Nyheter.
 

S-ledare som använde intressant metafor

Det var intressant att ta del av Stefan Löfvéns linjetal på kongressen. Att en S-ledare talar om familjer och överhuvudtaget använder den som en metafor var intressant. Sverige ska vara som en stor familj där vi tar hand om varandra. Som retorisk teknik gillar jag den, men däremot måste man fråga med vilken trovärdighet som den stärker det övriga innehållet. S är kända för att stå för kollektivet, massorna och där politiken och i synnerhet ledande politiker vet bäst. Genom politiska beslut ska man styra över folket.
Som kristdemokrat ser jag att den lilla gemenskapen och då särskilt familjen är den bärande byggstenen för samhället. Det är i den nära gemenskapen som sann hänsyn, solidaritet och rättvisa formas, stärks och utvecklas. Om nu S är på väg mot ett paradigmskifte och menar att familjen är förebilden då skedde något stort på S-kongressen. Tänk om kristdemokratiska ideologi har nått så långt att det stora partiet tagit till sig budskapet om vikten att lyfta fram familjen.
Stefan Löfven ger intrycket att noga tänka igenom det han säger. Jag har ingen aning om vem talskrivaren är, men delvis lät det bra. Men stundtals så kändes det som traditionell S-propaganda. Lars Aduktsson lär ha sagt att kongressen kändes som mycket betong.
S har haft stor betydelse för utvecklingen av Sverige. I denna utveckling har de mest stått för en avveckling av familjen och betydelsen av den nära gemenskapen. Men om de nu gör en kursändring så gillar jag den.

Blandade reaktioner på debattinlägg om vårdat språk

Det har varit mycket intressant att ta del av reaktionerna på min debattartikel om vikten av ett vårdat språk. Det ges ris och ros. Verkar som att de flesta som läst inlägget har en åsikt.
De spänner över två fält: Det ena handlar om att jag moraliserar och vill inskränka yttrandefriheten. Det andra om att köra på ändå hårdare. (Läs t ex Roland Nelssons synpunkter).
Anledningen till att jag skrev artikeln är att dra igång en debatt. Den har delvis startat och jag tror faktiskt att många delar min syn, men få vill göra sin röst hörd. Nu hoppas jag på fler inlägg kring detta. Brutalisering av vårt språk borde leda till ett stor debatt, eller?

Nyeport- Ungdomens Hus i Skövde är invigt (äntligen)

I går samlades några hundra personer för att vara med om en invigning av en ny satsning i Skövde.Nyeport- Ungdomens och Möjlighetens Hus ligger centralt och ska bli en mötesplats för invånare i Skövde. Målgruppen är unga människor men förhoppningsvis kommer olika åldrar att kunna mötas där.
Det var stor fest utanför lokalen innan banden klipptes och dörrarna slogs upp. Röda mattan fanns på plats och många var nyfikna att se de nya lokalerna,
Invigningstalare var Henrik Fredriksson, som är en av ungdomarna i Ungdomsforum. Hans invigningstal var ett av de bättre invigningstalen som jag någon hört. Jag har hört många sådana. Väldisponerat, innehöll allt det som ett sådant tal ska innehålla och dessutom framfört på ett bra sätt. Om dagens unga talar på det sättet vad kommer då inte att ske i våra fullmäktigeförsamlingar framöver.
Lite symboliskt var det ett antal personer som tillsammans klippte banden. Där fanns politiker från Fritidsnämnden, personal och ungdomar.
Skövde Nyheter har lagt ut ett bildspel från invigningen.

Ordförande avbröt kommunfullmäktigedebatt

Det är ytterst ovanligt att en ordförande avbryter en debatt i kommunfullmäktige. Men Marita Bengtsson, ordförande för KF i Lidköping, ansåg sig tvingad att göra detta då debatten ledde till att flera personer kände sig kränkta. Läs mer i NLT.se.
Debatten handlade om synen på invandrare i Lidköping där den på SDs mandat invalde ledamoten ansåg att invandrare är en börda för samhället. Detta ledde till ett högt tonläge och ordföranden ansåg sig tvingad att avbryta debatten.
Principen är att så länge talarna håller sig till ämnet så får de fritt framföra sina id´´er. Så fick även SDs representant denna gång, men efter att argumenten presenterats ansåg ordföranden att nog hade sagts och tillätt inga fler inlägg.
Ett bra agerande från ordförandes sida. Inga ska behöva känna sig kränkt i en svensk demokratisk församling!
Min partikamrat Tommy Larsson gjorde också bra inägg i debatten.
 

S drar igång sin kongress

Det är mängder av artiklar om socialdemokraternas kongress redan innan den har startat. Intresset från media är rekordstort och troligtvis också från väljarna. Tyvärr verkar intresset att följa partiernas interna överläggningar inte ha så stort intresse. Min uppfattning är att många tycker att partierna är för lika och att det bara blir svårare och svårare att förstå vad som är det enskilda partiets bidrag till samhällsutvecklingen.
Under en längre tid har socialdemokraterna varit relativt tysta med "sina" frågor. Som oppositionsparti har man ju fördelen att kunna reagera på regeringens förslag och inte alltid presentera sina nya idéer. Men nu då det stundar till kongress handlar det just om att formulera sin politik.
Alliansens har bestämt sig att för tredje gången sträva efter att vinna ett val. De fyra partierna är enade och arbetar väl tillsammans. På andra sidan finns fyra andra partier som inte är samordnade eller bildar tydliga regeringsalternvaitv. Det kan säkert ändras innan valet, men dagsläget är ett starkt lag mot fyra andra partier.
Kan S-kongressen nu presentera ett trovärdigt regeringsalternativ så kommer det också att ställa stora krav på Reinfedlts och hans alternativ. Ju tydligare S blir desto tydligare måste alliansen vara. Det innebär alltså att S har stor betydelse för utformningen av alliansens politik.
Opinionsundersökningarna dalar tätt och de visar inte något tydligt regeringsalternativ. Därför blir Socialdemokraternas kongress i Göteborg troligen avgörande för det politiska klimatet den närmaste framtiden.
 
Några exemepl på artiklar i dagens media
AF, GT, GP, DN, SvD

Samverkan mellan olika politiska nivåer

I kväll har jag träffat mina partivänner i Skara för att samtala om gemensamma frågor mellan kommunen och regionen. Som regionpolitiker är det mycket viktigt för mig att ha en nära dialog med andra politiker och särskilt inom mitt eget parti. Vi vill gärna samverka mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. Ofta hänger frågorna ihop.
I kväll blev det samtal om regional utveckling, verksamheten i Västergötlands museum, primärvården i Skara, lokalsjukhusens ställning i Skaraborg, och inte minst om infrastruktur kring jänrvägar och den viktiga frågan om E20.
En intressant och givande kväll.

Betydelsen av vårt språk

I dag har jag en debattartikel om vikten av ett värdigt språk som jag hoppas kommer att leda till reaktioner. Jag har försökt att uttrycka min syn på vikten av ett gott språk. Det är risk då man nämner något speciellt, men jag sticker ut hakan och använder Melodifestivalen som ett exempel. Det var en hel del svordomar i ett program som många barn såg på. Som jag ser det var det helt onödigt och ledde bara till irritation. Ett public service-företag borde inte ha med det i manuset för programledarna och dessutom göra "en grej av det".Jag tycker att det inte är värdigt och vill gärna dra igång en debatt om vikten av ett vårdat språk.
Nu hoppas jag på reaktioner.
 
Läs artikeln i sin helhet. Den var publicerade i Skaraborgs Allehanda och Dagen.

Bästa aprilskämtet

Så har vi blivit lurade igen. En märklig tradition, men ändå lite kul. Tapha, mitt 9-åriga barnbarn lykckades lura mig flera gånger i dag. Allt till hans stora belåtenhet. Han frågade mig om något bra aprilskämt och jag tror nog att Kjell Stenssons påstående att den svartvita tvn kunde få färg genom nylonstrumpan slår det flesta. Jag var 6 år 1962 men minst det fortfarande. Däremot hade Tapha svårt att förstå vad en svartvit tv var för något...

RSS 2.0