Dags för valrörelse

 

Det skrivs texter, broschyrer utformas, foton tas, videofilmer spelas in, strategier tas fram och olika former av handlingsprogram. Det är "back stage" hos Kristdemokraterna just nu. Mängder av arbeten pågår inför den stundande valrörelsen. Fokus är den 9 september då svenska folket ska avgöra vilka som ska representera dem i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i riksdagen. Det är ett febrilt arbete just nu och många opinionsinstitut spanar också in valets viktigaste fråga. I dagsläget verkar sjukvården stå i fokus. Det känns bra för oss kristdemokrater eftersom den frågan är i partiets fokus nu. Mjuka frågor som vården, äldreomsorgen, att ta ansvar för den som kanske inte själv kan göra sin röst hörd, det är sådant som prioriteras av kristdemokraterna. Därför kallas vi också för alliansens sociala röst.

Som politiker vill man beskriva den vision som driver en, de förändringar som man vill uppnå, men det är inte så ofta man får tillfälle att utveckla sina tankar. Men under ett valår ges många sådana tillfällen. Därför lever vi upp då det blir val och kampanj.

Inför årets valrörelsen är det ännu svårt att överblicka hur kampanjerna ska ske. Vi vet att väldigt många läser inte längre sin lokala tryckta tidning och även om mediehusen anstränger sig för att vara digitala så är det svårare att nå väljarna genom de traditionella print-kanalerna. Därför söker alla politiska partier efter nya kommunikationskanaler. Sociala medier verkar få stor betydelse, men jag tror fortfarande på direktkommunikation, dvs tala med väljarna.

Nu förbereder vi oss och som kristdemokrat beskriver vi konkreta insatser inom fyra huvudområden:

  • Familjepolitiken - vi menar att familjen är samhällsgemenskapens främsta byggsten
  • Jobb - för att finansiera välfärden måste vi ha ett väl fungerande näringsliv
  • Vård och äldreomsorg - ett samhälle visar sin utvecklingsnivå hur man behandlar den som är sjuk eller äldre
  • Trygghet - man måste kunna lita på att polisen finns där, att läkaren finns där och att platsen på äldreboendet är säkrad

Utdelning av foldrar


Vi har många olika kommunikationskanaler för att nå ut med våra politiska budskap. Ett sätt är att dela ut foldrar. Många talar idag om vikten av att synas i sociala media och det gör vi också, men ett väl beprövat sätt är att dela ut trycksaker i brevlådor. Förhoppningsvis hamnar informationen på köksbordet och blir läst.
Den här veckan har vi försökt att samordna oss i Västsverige för utdelningar av en folder som beskriver Kristdemokraternas satsning för att äldre ska känna trygghet. Vi har strävat efter att göra utdelningar i så många kommuner som möjligt och jag vet inte exakta antalet, men såg för en tid sedan att 35 000 foldrar var beställda till det här området. Kanske blev det fler. Många av våra medlemmar är vana att gå omkring i olika bostadsområdet och dela ut material. Min ambition är att vara aktiv på många sätt och dela ut flygblad är ett av dem. Jag skriver regelbundet debattartiklar, deltar i debatter, seminarier och olika överläggningar och försöker också regelbundet använda rörlig bild. Men det bästa sättet att påverka väljaren är nog "mun-mot-mun" dvs träffas och samtala. Den personliga kommunikationen, mötet med den enskilde väljaren, är nog det som har störst betydelse. Nu satsar vi inför valet och räknar med att valnatten den 9 september ska bli glädjefylld.

Inspirerande kommun- och landstingsdagar

Nu har vi varit två dagar i Jönköping för att samlas till de årliga Kommun- och Landstingspolitiska dagarna för Kristdemokraterna i Sverige. Massor av föredrag, seminarier, studiebesök och nätverksknytande. Att mötas och ladda batterierna är alltid nyttigt, men särskilt ett valår. Väldigt mycket av innehållet handlade just om arbetet inför valet.
 
Dagarna avslutades med ett torgmöte på Hoppets Torg i Jönköping. Ebba talade och vi applåderade rejält. Till största delen för att talet var bra, men i kylan kändes det lite extra bra att klappa hårt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidagarna ger också tillfälle till att samtala med många personer. Särskilt roligt var det att få en pratstund med Alf Svensson, men framför allt att få lyssna till honom. Hans tal berörde djupt och han lyckas förklara vår politik på ett sätt så att det hamnar direkt i hjärta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Lega och Monica Selin var värdar för dagarna och håll ihop tiderna och programpunkterna. David fick också tala om mötet med väljaren. Han är så engagerad och man blir alltid så inspirerad när man lyssnar till honom. Han är en person som ger publiken så mycket energi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med banketten där över 800 personerna åt och umgicks delades ett pris ut som heter Årets Kristdemokrat. Det går till någon som gjort förtjänstfulla insatser för partiet. I fick vår västsvenska partivän, Magnus Jacobsson, priset. Vi kände alla en stolthet över detta. Han har under många år gjort stora insatser, men under senaste året lett oss i ett spännande strategiarbete inför valet. Juryn hade utsett en mycket värdig person för denna utmärkelse.