Manifestation i Skövde

På söndag anordnar invandrarkyrkorna i Skövde en manifestation som stöd för den fruktansvärda förföljelse som pågår i Syrien och Irak. Detta kommer att äga rum på Hertig Johans Torg kl 14.00. Det blir först en marsch genom centrala stan och sedan ett solidaritetsmöte på torget. Jag har blivit erbjuden att tala och ser det som en stor förmån. Appeller kommer också att framföras av företrädare för kyrkor, politiska partier och organisationer.
 
Vi har tidigare genomfört manifestationer i Skövde. Bilden nedan är från 2010 då vi drabbades av en rejäl snöstorm men flera hundra var ändå med och deltog. Då gjorde vi också en ljusmanifestation.
 
 
 

Ökad trygghet och makt åt patienten

Vi har i några artiklar lyft fram patientperspektivet. Häromdagen hade Monica Selin en artikel och nu kompletterar jag med ytterligare några aspekter. Vi kristdemokrater satsar hårt på en framgång i höstens val. Vi har idéerna, viljan och engagemanget för att ändra vården i Västra Götaland. Denna artikel är en del i vår kamp för fler röster. Vi vill se en förändring för patienternas skull. Västra Götalandsregionen behöver en ny regionledning som är beredd att arbeta kraftfullt för att stärka vården. Mer satsningar krävs för att möta patienternas behov. Från politiskt håll krävs större insatser för att patienter ska kunna få bästa möjliga vård. Under den nuvarande mandatperioden har de rödgröna partierna styrt Västra Götalandsregionen tillsammans och ansvarat för hälso- och sjukvården. Deras styrning har varit ytterst svag. Vårdplatsbristen och överbeläggningarna är omfattande, vårdgarantitiderna uppfylls i allt lägre omfattning och pressen på personalen är ofta alltför hög. Socialdemokraterna på nationell nivå talar gärna om hur viktigt de anser att ett regeringsskifte är. För mig var detta inte minst tydligt när jag lyssnade på Löfvens tal i Almedalen. Samtidigt har Socialdemokraterna haft stora svårigheter att leverera goda resultat i Västra Götalandsregionen. De har helt enkelt inte klarat av att ge en stor del av regionens invånare den vård som de behöver och förtjänar. Kristdemokraterna vill stärka vården, förbättra arbetsvillkoren och utöka antalet vårdplatser. Vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen ger 1,8 miljarder kronor mer till regionens hälso- och sjukvården än vad de rödgröna har avsatt. Förutom att tillföra mer resurser är det av stor vikt att öka patienternas inflytande för att utveckla och förbättra vården. Forskning visar att ökad delaktighet ger nöjdare patienter och bättre behandlingsresultat. Vård- och omsorgstagare måste få bättre förutsättningar att kunna välja bort det som inte håller måttet. För den patient som inte nöjd med bemötandet eller kvaliteten är det viktigt att det finns andra alternativ. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare. Det medför att makten flyttas från politikerna till patienterna. Kristdemokraterna vill därför införa vårdval inom fler områden än primärvård och rehabilitering – till exempel inom mödravård, gynekologi och psykiatri. Nationella patientenkäter visar att patienter med kroniska sjukdomar ofta upplever att de inte har inflytande över sin egen vård. Därför arbetar Kristdemokraterna för att Västra Götalandsregionen ska utforma en särskild strategi för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för denna grupp. Strategin ska bland annat vara inriktad på att öka patienternas inflytande och göra de individuella behoven mer vägledande i utformningen av vården. Vården ska alltid präglas av kvalitet, värdighet och medmänsklighet. Därför ska den utgå från människors olika behov och erfarenheter. Conny Brännberg, regionpolitiker

Politisk klåfingrighet verkar växa

Många tidningar har skrivit spaltmeter om händelser i Almedalen men också publicerat många intervjuer med partiföreträdare. Mycket har handlar om vad politiker respektive privatpersoner ska besluta om. Tyvärr verkar det som att många och då särskilt på vänsterkanten gärna vill lägga sig i och bestämma över medborgarnas liv. Att politiker ska bestämma om både det ena och det andra verkar självklart och snabbt anser många politiker att de är bäst på att avgöra vilken skola barnen ska gå på, vem som ska få äga sjukhus, vem som ska få erbjuda hemtjänst eller hur stora barngrupperna ska vara.
För mig som kristdemokrat utgår alla beslut från köksbordet därhemma. Många beslut ska fattas där och inte i någon politisk salong. Samtidigt som det ibland är mest ändamålsenligt att faktiskt politiken beslutar. Men principen att "privatlivets helgd" ska vara något annorlunda än det offentliga rummet delar politiken i olika klyftor. Vänstern anser att fler frågor ska politiskt beslutas och även liberalerna tycks dras med i detta. Att man från liberalt håll vill lagstifta om vem av föräldrarna som ska vara hemma hos barnen när de är små borde ju vara en frihetsfråga som föräldrarna ska få ta ställning till. Jag är stolt över att vara kristdemokrat och bidra till att fler invånare får själva fatta beslut om sin vardag och olika val. Det tycker jag är en självklarhet. Det kommer jag också att fortsätta att kämpa för.
Det finns gränser för politiken och det tycker jag är rimligt.

Nytt exempel om att värdera vad som är en nyhet

När vi undervisade eleverna på medieprogrammet om vad som är en nyhet fanns det några bärande tankar om vad som gör en viss händelse till en nyhet. Det klassiska exemplet har varit att om en hund biter en brevbärare så är det ingen nyhet. Om däremot brevbäraren biter hunden så kan det falla under kategori nyhet. Häromdagen såg jag på Facebook en ny illustration kring vad som beskriver en nyhet.
 
Hamas skjuter raketer över Israel - ingen nyhet.
Hamas skjuter raketer över Israel - ingen nyhet.
Hamas skjuter raketer över Israel - ingen nyhet.
Israel skjuter en raket över Gaza - stor världsnyhet. Alla medier är på plats.
 
Eller är detta ett uttryck för en annan värdering än just nyhetsvärderingen. För en tid sedan lyssnade jag på Israels ambassadör till Sverige - Isaac Bachman -som menade att alla är emot Israel och därför strävar landet efter att bli självförsörjande på allting. Helt enkelt ett sätt att överleva. Tyvärr lever det ett starkt hat mot staten Israel och inte minst förra veckan blev det så tydligt på sociala medier när socialdemokraternas ledare skrev kloka ord om Israels rätt att försvara sig. Det blev en "storm" på nätet eftersom han tydligen inte fördömde Israel så som många på vänsterkanten menar att han borde gjort.
Oavsett vad man tycker om Israel-Palestina-frågan så visst är nyhetsförmedlingen märkligt. Kanske är det så att Israel har många fler fiender än vänner och det påverkar även den opartiska journalistkåren?

Lagom vila - lagom arbete

Det är lätt att arbeta för mycket och ha långa arbetsdagar när man trivs med sitt arbete. Samtidigt så sker det stor tillfredsställelse att åstadkomma resultat. Men sedan tidens begynnelse finns en rytm som handlar om arbete och vila. En vecka innebar sex arbetsdagar och en vilodag. Principen om att kombinera arbete och vila är viktig för livskvalitén. Att under sommaren få en sammanhängande vila under flera veckor höjer livskvalitén ytterligare ett snäpp. Vi tar nästan för givet att ha 4-5 veckors semester. För några veckor sedan var jag i USA och diskuterade semester med vänner. De var så nöjda med att ha två veckors ledighet. Vi har mycket att vara tacksamma för.

Alla människors lika värde

När jag var liten och besökte torpet där min mormor föddes så fanns det några få saker som vi fick använda. Det mesta fick vi inte röra. Men en sparbössa var tillåten. Den kallades för "Svarte Sambo" och var en svart man som sträckte fram handen och man la ett mynt i den, rörde en spak, och handen förde myntet till munnen. Att stoppa i ett-, två- och fem-öringar skapade stor förtjusning. Som barn var det en rolig lek. När jag sedan började få insikt i kolonialism och hur den vita rasen ansåg sig vara överlägsen andra blev sparbössan en symbol för något som jag tar avstånd från. Tyvärr så fanns det också i söndagsskolan en insamlingsbössa som också inbjöd till en människosyn som känns fruktansvärd. Men som barn reagerade varken jag eller andra kamrater på detta. Ingen la någon värdering i detta utan det var snarare ett sätt att samla in pengar till missionen. Fram till 60-talet så fanns det mängder av sådana symboler som visade på hur den underutvecklade världen skulle förhålla och framför allt vara tacksam för de bidrag som vi i väst förmedlade. Tack och lov så har vi idag insikt i att utsugning, exploatering och allt det som kolonialismen står för och tar konsekvent avstånd från detta. Alla människor har lika värde och människovärde är unikt och absolut och får under inga omständigheter kränkas. Detta är en av de viktigaste politiska kamperna.
 
Nu 2014 så återkommer tankarna om Svarte Sambo genom att mitt barnbarn har funnit honom i en hylla i det gamla torpet och tycker det är så roligt att stoppa pengarna i den framsträckta handen. Av någon anledning har sparbössan stått kvar även om den står för en människosyn som jag tar avstånd från. Frågan är hur man resonerar med en två-åring om detta? Ska man fortsätta och se det som en oskyldig lek eller handlar det om att vänja barn vid olika rasers värde? Jag hoppas att jag kan vara med och fostra mina barnbarn så att de förstår att alla människor har samma värde och att ingen får diskrimineras på grund av sín hudfärg. Tyvärr så finns det många krafter i dag som vill framhålla att alla inte har samma värde. Mot detta måste vi alla kämpa.

Sommar och ledigt

För er som brukar följa min blogg så har ni märkt att det inte blivit så många inlägg de senaste veckorna. Sommaren har infunnit sig och vi är lediga men med barnbarn närvarande så är det full rulle hela dygnet. Vi har mest ägnat dagarna åt bad och promenader i skogen. I kväll var jag med två av barnbarnen och käkade lite smultron, hallon och blåbär. De närmaste veckorna så blir det nog lite sporadiskt med blogginlägg.
 
 

Stor satsning på turism i västsverige

VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co har enats om en gemensam masterplan som ska öka intäkterna från utländsk turism till Västsverige och Göteborg med 40 procent. Planen löper över sex år och ska samla och rikta de gemensamma insatserna för att nå större internationellt genomslag med större marknadsföringsresurser och bättre tillgänglighet till regionen.

En stor del av tillväxtpotentialen för svensk besöksnäring finns hos utländska besökare till Sverige. För att få Västra Götaland och Göteborg att sticka ut i den internationella konkurrensen har VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co tecknat ett sexårigt samarbetsavtal som bland annat ska leda till bättre tillgänglighet och mer gemensam marknadsföring på utvalda marknader. Den gemensamma masterplanen är ett steg i att förverkliga svensk besöksnärings nationella vision om en fördubblad omsättning till år 2020.

2013 omsatte internationell turism i Västra Götaland cirka 12 miljarder kronor. År 2020 ska det ha ökat till 17 miljarder, eller drygt 40 procent.

- Utländska besökare ger stora intäkter till Sverige, Västsverige och Göteborg. För att fortsätta lyckas i framtidens internationella konkurrens krävs långsiktiga samarbeten tillsammans med svensk besöksnäring. Nu kan vi öka takten i marknadsföringen av Göteborg och Västsverige, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

- Vi slår ihop våra påsar för att stärka vår internationella marknadsföring. Konkurrensen om turisterna är stenhård och detta ger oss ännu bättre förutsättningar att nå igenom, säger Fredrik Lindén, vd på Västsvenska Turistrådet. 

- Utländska besökare tar in mer pengar än den samlande svenska exporten av järn, stål och livsmedel, samtidigt som besöksnäringen är mindre konjunkturkänslig. Göteborg och Västsverige är en stark produkt, men alldeles för okänt internationellt. Genom att verka tillsammans är vi övertygade om att vi kan nå längre än vad vi hade kunnat på egen hand, säger Camilla Nyman, vd på Göteborg & Co.


Bäst för Sverige - omval av alliansen

Jag har mött flera väljare som "känner på sig" att det blir en S-seger i höst. Det jag kontrar med är att jag tror att de flesta svenskar kommer att tänka till ordentligt inför alternativet till alliansen. Det är så att de allra flesta löntagare har mer pengar över idag än då S regerade. Jobblinjen har varit effektiv och en bidragspolitik har tidigare misslyckats och kommer bara att bromsa upp utvecklingen av Sverige om det skulle bli ett regeringsskifte. Jag lyssnade till Stefan Löfven i Almedalen och hans löfte om jobb till ungdomar inom 90 dagar är en klen tröst. Det som Visitas kallar dubbelstöten (höjning av arbetsgivaravgiften för unga och höjd restaurangmoms) kommer att leda till att många unga människor blir arbetslösa. De kommer då att få praktikjobb av Socialdemokraterna. I dag har de riktiga jobb och tjänar sina pengar genom en vanlig anställning. Varför ett praktikjobb skulle vara bättre är för mig en gåta.
Chockhöjning av skatten och ökad arbetslöshet är nog två saker som direkt skulle inträffa om ett röd-grönt-rosa gäng tog över. Jag önskar Sverige en bättre framtid. Därför kommer jag i första hand att verka för att Kristdemokraterna får ett starkt inflytande och att alliansen får majoritet i riksdagen.

Bäst för Sverige - omval av alliansen

Jag har mött flera väljare som "känner på sig" att det blir en S-seger i höst. Det jag kontrar med är att jag tror att de flesta svenskar kommer att tänka till ordentligt inför alternativet till alliansen. Det är så att de allra flesta löntagare har mer pengar över idag än då S regerade. Jobblinjen har varit effektiv och en bidragspolitik har tidigare misslyckats och kommer bara att bromsa upp utvecklingen av Sverige om det skulle bli ett regeringsskifte. Jag lyssnade till Stefan Löfven i Almedalen och hans löfte om jobb till ungdomar inom 90 dagar är en klen tröst. Det som Visitas kallar dubbelstöeten (höjning av arbetsgivaravgiften för unga och höjd restaurangmoms) kommer att leda till att många unga människor blir arbetslösa. De kommer då att få praktikjobb av Socialdemokraterna. I dag har de riktiga jobb och tjänar sina pengar genom en vanlig anställning. Varför ett praktikjobb skulle vara bättre är för mig en gåta.
Chockhöjning av skatten och ökad arbetslöshet är nog två saker som direkt skulle inträffa om ett röd-grönt-rosa gäng tog över. Jag önskar Sverige en bättre framtid. Därför kommer jag i första hand att verka för att Kristdemokraterna får ett starkt inflytande och att alliansen får majoritet i riksdagen.

Några glimtar från första dagarna av Almedalen

Almedalen är ett enormt arrangemang. 3308 officiella evenemang, de flesta seminarier, genomförs under veckan. För oss Kristdemokrater var Göran Hägglunds tal i måndags en höjdare. Nyheter i talet handlade bland annat om att partiet ska driva idrott i skolan varje dag, erbjuda alla 85+ rätten att välja äldreboenden utan biståndsprövning och utredning av NATO-frågan.
Många kristdemokrater hade tagit initiativ till att ordna olika typen av möten. Michael Anefur presenterade sin rapport om hemlöshet som han genomfört på uppdrag av regeringen.
Underskatta inte Gudrun Schyman. Var hon än är så drar hon skaror. FI är en kraft att räkna med i svensk politik men kan knappast kunna samverka med något annat parti, inte ens vänsterpartiet. De är så extrema och ger gigantiska löften som aldrig kan infrias, men det verkar ändå som att de får stöd av många.
Skövde Kommun var också aktiva på många sätt under Almedalen. Bland annat hade ett initiativ tagits för att ordna ett seminiarum kring den samhällsförändring som pågår på grund av förändringar inom försvarsmakten. Försvarsmaktsråd Skaraborg ordnade eventet där Leif Walterum representerade kommunen.
Mängder av TV-sändningar genomfördes. SVT sände i flera olika kanaler. Dessutom var det sändningar hela dagar via webb-TV från bl a Expressen, Aftonbladet och flera andra.
 
Det är en enorm förmån att kunna slinka in på ett seminarium och möta ledande forskare, engagerade politiker, representanter från både företag och organisationer, alla laddade med mängder av kunskap, och dessutom är seminarierna gratis.
Undrar om det finns något liknande någon annanstans i världen.
 
 
 

RSS 2.0