Manifestation i Skövde

På söndag anordnar invandrarkyrkorna i Skövde en manifestation som stöd för den fruktansvärda förföljelse som pågår i Syrien och Irak. Detta kommer att äga rum på Hertig Johans Torg kl 14.00. Det blir först en marsch genom centrala stan och sedan ett solidaritetsmöte på torget. Jag har blivit erbjuden att tala och ser det som en stor förmån. Appeller kommer också att framföras av företrädare för kyrkor, politiska partier och organisationer.
 
Vi har tidigare genomfört manifestationer i Skövde. Bilden nedan är från 2010 då vi drabbades av en rejäl snöstorm men flera hundra var ändå med och deltog. Då gjorde vi också en ljusmanifestation.
 
 
 

Ökad trygghet och makt åt patienten

Vi har i några artiklar lyft fram patientperspektivet. Häromdagen hade Monica Selin en artikel och nu kompletterar jag med ytterligare några aspekter. Vi kristdemokrater satsar hårt på en framgång i höstens val. Vi har idéerna, viljan och engagemanget för att ändra vården i Västra Götaland. Denna artikel är en del i vår kamp för fler röster. Vi vill se en förändring för patienternas skull. Västra Götalandsregionen behöver en ny regionledning som är beredd att arbeta kraftfullt för att stärka vården. Mer satsningar krävs för att möta patienternas behov. Från politiskt håll krävs större insatser för att patienter ska kunna få bästa möjliga vård. Under den nuvarande mandatperioden har de rödgröna partierna styrt Västra Götalandsregionen tillsammans och ansvarat för hälso- och sjukvården. Deras styrning har varit ytterst svag. Vårdplatsbristen och överbeläggningarna är omfattande, vårdgarantitiderna uppfylls i allt lägre omfattning och pressen på personalen är ofta alltför hög. Socialdemokraterna på nationell nivå talar gärna om hur viktigt de anser att ett regeringsskifte är. För mig var detta inte minst tydligt när jag lyssnade på Löfvens tal i Almedalen. Samtidigt har Socialdemokraterna haft stora svårigheter att leverera goda resultat i Västra Götalandsregionen. De har helt enkelt inte klarat av att ge en stor del av regionens invånare den vård som de behöver och förtjänar. Kristdemokraterna vill stärka vården, förbättra arbetsvillkoren och utöka antalet vårdplatser. Vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen ger 1,8 miljarder kronor mer till regionens hälso- och sjukvården än vad de rödgröna har avsatt. Förutom att tillföra mer resurser är det av stor vikt att öka patienternas inflytande för att utveckla och förbättra vården. Forskning visar att ökad delaktighet ger nöjdare patienter och bättre behandlingsresultat. Vård- och omsorgstagare måste få bättre förutsättningar att kunna välja bort det som inte håller måttet. För den patient som inte nöjd med bemötandet eller kvaliteten är det viktigt att det finns andra alternativ. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare. Det medför att makten flyttas från politikerna till patienterna. Kristdemokraterna vill därför införa vårdval inom fler områden än primärvård och rehabilitering – till exempel inom mödravård, gynekologi och psykiatri. Nationella patientenkäter visar att patienter med kroniska sjukdomar ofta upplever att de inte har inflytande över sin egen vård. Därför arbetar Kristdemokraterna för att Västra Götalandsregionen ska utforma en särskild strategi för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för denna grupp. Strategin ska bland annat vara inriktad på att öka patienternas inflytande och göra de individuella behoven mer vägledande i utformningen av vården. Vården ska alltid präglas av kvalitet, värdighet och medmänsklighet. Därför ska den utgå från människors olika behov och erfarenheter. Conny Brännberg, regionpolitiker

Politisk klåfingrighet verkar växa

Många tidningar har skrivit spaltmeter om händelser i Almedalen men också publicerat många intervjuer med partiföreträdare. Mycket har handlar om vad politiker respektive privatpersoner ska besluta om. Tyvärr verkar det som att många och då särskilt på vänsterkanten gärna vill lägga sig i och bestämma över medborgarnas liv. Att politiker ska bestämma om både det ena och det andra verkar självklart och snabbt anser många politiker att de är bäst på att avgöra vilken skola barnen ska gå på, vem som ska få äga sjukhus, vem som ska få erbjuda hemtjänst eller hur stora barngrupperna ska vara.
För mig som kristdemokrat utgår alla beslut från köksbordet därhemma. Många beslut ska fattas där och inte i någon politisk salong. Samtidigt som det ibland är mest ändamålsenligt att faktiskt politiken beslutar. Men principen att "privatlivets helgd" ska vara något annorlunda än det offentliga rummet delar politiken i olika klyftor. Vänstern anser att fler frågor ska politiskt beslutas och även liberalerna tycks dras med i detta. Att man från liberalt håll vill lagstifta om vem av föräldrarna som ska vara hemma hos barnen när de är små borde ju vara en frihetsfråga som föräldrarna ska få ta ställning till. Jag är stolt över att vara kristdemokrat och bidra till att fler invånare får själva fatta beslut om sin vardag och olika val. Det tycker jag är en självklarhet. Det kommer jag också att fortsätta att kämpa för.
Det finns gränser för politiken och det tycker jag är rimligt.

Nytt exempel om att värdera vad som är en nyhet

När vi undervisade eleverna på medieprogrammet om vad som är en nyhet fanns det några bärande tankar om vad som gör en viss händelse till en nyhet. Det klassiska exemplet har varit att om en hund biter en brevbärare så är det ingen nyhet. Om däremot brevbäraren biter hunden så kan det falla under kategori nyhet. Häromdagen såg jag på Facebook en ny illustration kring vad som beskriver en nyhet.
 
Hamas skjuter raketer över Israel - ingen nyhet.
Hamas skjuter raketer över Israel - ingen nyhet.
Hamas skjuter raketer över Israel - ingen nyhet.
Israel skjuter en raket över Gaza - stor världsnyhet. Alla medier är på plats.
 
Eller är detta ett uttryck för en annan värdering än just nyhetsvärderingen. För en tid sedan lyssnade jag på Israels ambassadör till Sverige - Isaac Bachman -som menade att alla är emot Israel och därför strävar landet efter att bli självförsörjande på allting. Helt enkelt ett sätt att överleva. Tyvärr lever det ett starkt hat mot staten Israel och inte minst förra veckan blev det så tydligt på sociala medier när socialdemokraternas ledare skrev kloka ord om Israels rätt att försvara sig. Det blev en "storm" på nätet eftersom han tydligen inte fördömde Israel så som många på vänsterkanten menar att han borde gjort.
Oavsett vad man tycker om Israel-Palestina-frågan så visst är nyhetsförmedlingen märkligt. Kanske är det så att Israel har många fler fiender än vänner och det påverkar även den opartiska journalistkåren?