Ska vi införa skoluniformer?

Frågan om skoluniformer eller likadana kläder har åter blivit aktuell i Skövde? I måndags lämnade Lovisa Jakobsson in ett medborgarförslag om detta. I somras lyfte Skolnämndens ordförande, Anders G Johansson, (länk till hans hemsida) frågan om skoluniform. Detta fick stor uppmärksamhet. Det finns många fördelar med att ha en uniform eller uniforma kläder. Många länder har det och det skapar inte alls samma stress och hets som det dagliva valet av kläder utgör. Samtidigt så är kläder en viktig markör av ens identitet och många rasar säkert över att de tvingas bära "fel" kläder.
Säkert kommer debatten att fortsätta men nu finns ett konkret förslag som Skolnämnden måste ta ställning till. Vår fråga är helt enkelt: Vad anser du om skoluniform?

Det är näringslivet som finansierar välfärden

Detta debattinlägg är publicerat i Skaraborgs Allehand och har fokus på näringslivet i Skövde men gäller självklart för frågan i stort. Men vårt lokala valprogram innehöll flera förslag om näringslivet som vi nu driver under valrörelsen.
 
Så här är inlägget som jag hoppas kommer att väcka uppmärksamhet:
 

Näringslivet skapar välfärdens resurser

Vi står inför ett stort antal utmaningar i både Skövde, vårt närområde och nationellt. Vi strävar efter att skapa ett gott samhälle för alla. De välfärdstjänster som vi erbjuder kostar mer och fler tar del av dem.  Allt fler lever längre. Detta ställer stora krav på omvårdnad men också på sjukvården. Kostnaderna ökar då vi kan göra allt fler ingrepp i allt högre åldrar. Därmed stärker vi också livskvalitén vilket är oerhört positivt för individen.  Den medicinska forskningen och satsningen på medicinsk-teknisk utveckling innebär att mycket av det som görs i dag var otänkbart för något decennium sedan.

De närmaste åren kommer antalet äldre att öka markant. Därmed kommer också våra välfärdskostnader att öka.  En av de angelägna frågorna är hur välfärden ska finansieras?

I den politiska debatten framhålls ofta att det är politiker som ska skapa jobben. Så är det inte. Detta är en felaktig bild. Den offentliga verksamheten sysselsätter väldigt många personer, men det är näringslivet som skapar skatteintäkterna. Antalet arbetade timmar är det viktigaste måttet för de offentliga intäkterna. Ju fler som arbetar, desto mer skatt och desto större möjlighet att finansiera välfärden.

Näringslivet är en förutsättning för att vi ska klara välfärdsuppdraget. Ju bättre det går för svenska företag desto större resurser får vi för att finansiera vård, skola och omsorg.  Det som politikerna kan åstadkomma för att stärka näringslivet är att förenkla regelverken, se till att avgifter är låga, att skatten hålls på en rimlig nivå, ha ett smidigt bemötande då det gäller tillstånd, men också se till att infrastruktur, bostäder, skolor och ett rikt kultur- och fritidsliv erbjuds. Kommunens kärnverksamheter kring skola, vård och omsorg kostar men erbjuder också goda livsvillkor. För att vi ska kunna fortsätta med våra välfärdstjänster måste vi ha ett framgångsrikt näringsliv.

Kristdemokraterna i Skövde har pekat på vikten av ett företagsvänligt klimat och vi anser också att ett av våra kommunalråd ska vara ”näringslivsminister”. Detta menar vi skulle underlätta kontakterna mellan näringslivet och politiken. 

Vi konstaterar att utan ett framgångsrikt svenskt näringsliv kommer vi inte att kunna finansiera vår välfärd. Därför måste näringslivsfrågorna ständigt lyftas fram.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker


Besöksnäringen har en enorm potential

Denna artikel publiceras idag i GT. Den är skriven tillsammans med Jonas Ransgård. Jag är vice ordförande i Västsvenska Turistrådet och han är vice ordförande i Göteborg & co. Tillsammans arbetar vi för att utveckla besöksnäringen i västsverige. Bolagen har påbörjat ett intressant samarbete där vi tillsammans vill utveckla vår västsvenska destination. Vi eftersträvar ett helhetsgrepp och att region, kommuner och turistbolag samverkar över hela vårt territorium. Västsverige har en enorm potential inom denna näring, en av Sveriges basnäringar. Vi vill verka för en utveckling.
 
Så här lyder artikeln i sin helhet:

Med Västsveriges unika miljöer har turism möjlighet att bli en av regionens största näringar i framtiden. Men då krävs att kommunerna samverkar mer i stället för att stå mot varandra och slåss om turisterna.

Det som hämmar turismens utveckling är traditionen av bytänkande som ofta präglar området. De lokala turistcheferna har ett uppdrag att se till att turisterna besöker den egna kommunen. Mängder av foldrar och andra dyra trycksaker tas fram för att visa kommunens egen förträfflighet.

För att den västsvenska besöksnäringen ska nå sin potential och kunna erbjuda många nya jobb inom området krävs ett tankeskifte. Det borde vara självklart att kommunerna och branschaktörerna ska se möjligheterna att rida på varandras framgångar. Gemensamma satsningar gör regionen i stort mer attraktivt att besöka och lockar därmed fler turister.

 

De upplevelser som grannkommunen kan erbjuda ska inte ses som ett problem, utan som ett dragplåster som får turisterna att stanna en natt extra i regionen. Liseberg ena dagen, besök på Bohus Fästning nästa dag och en tredje dag med fisketur i Mollösund är ett exempel på hur upplevelserna kan paketeras.

I Västra Götalandsregionen finns det regionala utvecklingsbolaget Västsvenska Turistrådet AB, som haft en stark utveckling. Runtom i regionen finns många lokala destinations- eller turismbolag. Göteborg & Co är det största och utgör en samverkansplattform för Göteborgsregionen. Syftet med alla dessa olika nätverk är välmenande och det starka engagemanget, inte minst från kommunerna, är en stor tillgång.

Men för att kunna ta tillvara på den potential som finns är det viktigt att parterna samlas och drar åt samma håll för att regionen ska växa starkt som besöksdestination. Här har kommunalförbunden en viktig roll att spela som samverkande aktörer.

Det råder ingen tvekan om att besöksnäringen har en enorm utvecklingspotential i Västsverige. I dag omsätter besöksnäringen 34 miljarder kronor och därtill finns det 4 000 besöksnäringsföretag i regionen.

Det krävs emellertid betydligt bättre samverkan mellan alla regionens intressenter för att uppnå den potential som regionen har som destination. Det finns goda exempel där styrelserna för Västsvenska Turistrådet AB och Göteborg & Co tillsammans har dragit upp riktlinjerna för flera utvecklingsprojekt. Inte minst gäller det marknadsföringen av Göteborgs skärgård som en destination där södra skärgården tillhör Göteborgs stad och norra skärgården tillhör Öckerö kommun.

Denna typ av samarbeten måste ske i högre utsträckning – då åstadkommer vi betydligt mer.

 

Conny Brännberg (KD)

Vice ordförande Västsvenska Turistrådet AB

Jonas Ransgård (M)

Vice ordförande Göteborg & Co


Vad betyder kultur för en regions tillväxt?

Vilket värde har kulturen? Vad betyder det att ha kulturinstitutioner, föreningar inom kulturlivet, byggnader och offentliga verk, kutlurpersonligheter etc? Vad anser de som tar del av kulturen att den har för värde men vad betyder den för de som inte tar del av den.
Dessa och mängder med andra frågor belyses i en intressant rapport från Volante om kulturens betydelse i Norrbotten för den regionala tillväxten.
Rapporten resonerar kring en rad intressanta värden som uttrycker vad kultur innebär både för de enskilda invånarna men också för samhället i stort. Utredarna strävar efter att finna en beräkningsmodell som visar på att kultur har stor betydelse för ett områdes attraktivitet.
Det finns också ett mycket bra avsnitt kring kultur och turism. Eftersom detta är mina huvudområden så är jag särskilt intresserad av det. Det är inte ofta som man finner så välskrivna och intressanta kopplingar mellan dessa två politikområden.
Nedan länk för dig till utredningen:
http://volanteresearch.com/wp-content/uploads/2013/10/Volante_Kulturens-betydelse-för-tillväxt-i-Norrbotten_08-08-2013.pdf

Att få förtroende är något värdefullt och eftersträvansvärt

Att få förtroende är något hedervärt och värdefullt. I fredags hade jag förmånen att ännu en gång få vara ordförande i ett större sammanhang. Denna gång tillsammans med Monica, Camilla och David som jag tidigare arbetat tillsammans med och vi fick mötets förtroende att leda förhandlingarna. Kanske en liten sak för andra men något som jag värderar högt. Det är fint med demokrati, något som visar att vi tar ansvar och ställer upp för varandra. Men det är inte praktiskt genomfört att alla alltid är med och gör sin röst hörd och deltar i besluten. Därför har vi infört en representativ demokrati. Vi väljer några som får fatta besluten å våra vägnar. Dessa personer är förtroendevalda. De är valda därför att de har medborgarnas förtroende. Till vardags använder vi nog mest beteckningen politiker, men egentligen är den rätta termen förtroendevald. För mig är det stort att få förtroende och därmed också få ta ett ansvar för andra personer.
Förra veckan fick jag meddelandet att kristdemokraternas medlemmar i ett internt provval gett mig stöd för att i regionvalet 2014 få vara förstanamn. I fredags gav det kristdemokratiska partiet mig förtroendet att få kandidera till Europaparlamentet. Mina chanser att bli parlamentariker är mikroskopiska men det var ett förtroende som visades och som jag sätter stort värde på.
Till alla som visat och visar mig förtroende vill jag säga ett STORT tack!
 

Nu drar vi igång Europaparlamentsvalet

 
Kristdemokraternas lista till Europaparlamentsvalet är nu fastställd. Partifullmäktige som möttes i riksdagshuset i Stockholm beslöt att toppa listan med Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor. Listan innehåller totalt 44 namn och jag är den ende kandidaten från Skaraborg.
Skövde Nyheter har också uppmärksammat att Ebba har sin rötter i Skaraborg (Blikstorp).
 
Listan i sin helhet ser ut på följande sätt:

Kandidater till EU-parlamentsvalet:

1. Lars Adaktusson, 58 år, Stockholm
2. Ebba Busch Thor, 26 år, Uppsala
3. Mikael Anefur, 56 år, Kristianstad
4. Désirée Pethrus, 54 år, Stockholm
5. Anders Sellström, 49 år, Umeå
6. Sara Skyttedal, 27 år, Stockholm
7. Lars O Molin, 68 år, Örebro
8. Matilda S Granberg, 29 år, Göteborg
9. Charlie Weimers, 31 år, Hammarö
10. Caroline Szyber, 32 år, Stockholm
11. Yusuf Aydin, 31 år, Botkyrka
12. Irene Oskarsson, 48 år, Aneby
13. Magnus Jakobsson, 45 år, Uddevalla
14. Gudrun Brunegård, 56 år, Vimmerby
15. Conny Brännberg, 57 år, Skövde
16. Penilla Gunther, 49 år, Trollhättan
17. Lars Gustafsson, 62 år, Laholm
18. Lili André, 43 år, Gävle
19. Mattias Grängzell, 26 år, Malmö
20. Amanda Agestav, 39 år, Västerås
21. Per Landgren, 55 år, Göteborg
22. Soledad Henriquez, 29 år, Örnsköldsvik
23. Christer Broström, 27 år, Arvika
24. Ewa Sundkvist, 59 år, Örebro
25. Else-Marie Lindgren, 64 år, Borås
26. Magda Ayoub, 60 år, Upplands Väsby
27. Henrik Ehrenberg, 40 år, Stockholm
28. Jennifer Brown, 18 år, Stockholm
29. Tommy Bernevång Forsberg, 54 år, Jönköping
30. Roksana Parsan, 29 år, Stockholm
31. René Jaramillo, 35 år, Växjö
32. Anne-Lie Sundling, 60 år, Öckerö
33. Lars Eklund, 71 år, Linköping
34. Susanne Wismén, 48 år, Jönköping
35. Magnus Hedman, 41 år, Halmstad
36. Soheila Fors, 47 år, Karlskoga
37. Stig Nyman, 70 år, Vallentuna
38. Lars-Axel Nordell, 61 år, Örebro
39. Marie Louise Forslund-Mustaniemi, 56 år, Strängnäs
40. Jesper Haglund, 44 år, Bryssel
41. Veronica Kerr, 43 år, Umeå
42. Antonella Pirrone, 53 år, Nynäshamn
43. Per Ewert, 40 år, Nässjö
44. Jonny Kärkkäinen, 55 år, Vilhelmina

 

Ungdomsfrågor i fokus

På måndag tar kommunfullmäktige i Skövde ett nytt grepp. Något som också uppmärksammas av dagens tidningar. Så hrä beskriver Skövde Nyheter mötet.
Idén är att vi ska möta ungdomar. På dagordningen finns en rapport av kommunens ungdomsstrateg om uppföljningen av det ungdomspolitiska programmet. Dessutom kommer ungdomar att medverka och berätta om sitt arbete under sommaren som "Unga Kommunutvecklar". De har också sammanställt en rapport som de kommer att presentera. I samband med fikat kommer Ungdomsforum att möta politikerna i mindre grupper och samtala om ungdomspolitiken.
Vi lägger hela kommunfullmäktigemötet till Nyeport - Ungdomens Hus - och det är första gången som vi lämnar Stadshuset (vi har varit där sedan 1990) och genomför ett "vanligt" kommunfullmäktige på annan plats.
 
På bilden är jag tillsammans med ungdomar från Ungdomsforum som ansvarar för "speed-dating-upplägget"
 

Provvalet klart i Skaraborg

 
Nomineringskommittén för Kristdemokraternas listor till riksdag och region har i dag presenterat provvalet för media. Jag är mycket glad över att ha hamnat på förstaplatsen i regionvalet. Jag fick flest röster bland kristdemokraterna i Skaraborg. Sådant värmer och visar att jag har stöd i mitt arbete. Jag har varit verksam både som kommun- och regionpolitiker denna mandatperiod men vill framöver vara på heltid i regionen och arbeta med den regionala utvecklingen.
I provvalet till riksdagen vann Annika Eclund medlemmarnas förtroende. Den 28 november har Kristdemokraterna i Skaraborg sin stämma och då ska den slutliga listan spikas.
Läs resultaten i Skövde Nyheter
 
.

Vill du engagera dig politiskt?

Nu pågår det nomineringar inför nästa års val. Är du intresserad att engagera dig? Det behövs många invånare som tar ansvar för vårt gemensamma samhälle. Funderar du kring ett politiskt engagemang så hör gärna av dig.
Välkommen med din anmälan! Vi vill gärna bli många som tar ett samhällsansvar!
 

Västra Götalandsregionen fyller 15 år

 
I dag har det varit något av veteranernas dag i Regionfullmäktige. Det är 15 år sedan regionen bildades och i dag blev det firande. Flera av dem som var med vid bildandet medverkande och berättade vad som var de drivande tankarna bakom regionbildningen.
För oss som är engagerade i detta arbete blev det många minnen som dök upp och några olika paneler samtalade om åren innan bildningen men också om det blev som de hade tänkt. En av dem som var med i förarbetet är min partikamrat Anders Fasth som för Kristdemokraternas räkning skrev under ansökan till regeringen om att få bilda region. Under kvällen avnjöts en enklare måltid och många passade på att prata om förr. Men dagen blev inte bara en nostalgitripp utan det riktades också blickar in i framtiden. Bland annat hade Linn Brandström, moderat politiker, fått uppdraget att göra några framtidsreflektioner som var mycket intressanta.
Hela dagen bandades och kan återses på webb-TV.
 

Kôstar dä nått?

Det sägs att smålänningen och västgöten ställer olika frågor om pengar. Om smålänningen frågar vad det kostar så undrar västgöten om det kostar något eller rättare sagt "Kôstar dä nått" (kostar det något).
Att sådant bara är myter vet ju alla, men GT skriver om en undersökning som ställer frågan om det där med snåla smålänningar bara är en myt.
Det visar sig, enligt undersökningen, att smålänningar ger mindre dricks än stockholmarna. Läs hela artikeln och bilda dig en uppfattning: myt eller inte?

Turismen ökar -igen

 
 Svensk turism går bra just nu. Och särskilt i Västsverige. Vi är också mycket glada i Skövde att siffrorna ständigt ökar och övernattningarna ökade under augusti månad med 14%.
Du kan läsa mer i Skövde Nyheter om detta.
På Västsvenska Turistrådets hemsida görs ständigt analyser över den västsvenska turismen.Där finns särskilda sidor om statistik och fakta.
på både Facebook och Twitter finns också Västsvenska Turistrådet med och uppdaterar om vad som händer i vår region.

KD Skövde satsar på Facebook

Inför valet 2014 har Kristdemokraterna i Skövde bestämt sig för att använda sociala medier. Med vissregelbundhet kommer olika sidor att uppdateras med information om vad som händer i lokalavdelningen.
 
Gå gärna in på kdskovde.se och skaffa mer info.
 
Gå gärna in och gilla vår facebook-sida:
 

Håkan Thörnström vann kampen

I Västsverige har vi många duktiga kockar och framgångsrika kök. I Kockarnas Kamp visade Håkan Thörnström att han tillhör den yttersta eliten. Västsvenska Turistrårdet har i flera år arbetat med maten som både upplevelse och reseanledning. Fler upptäcker vikten av den goda måltiden och vi är särskilt stolta över att kunna ha tillgång till så många goda råvaror i vårt område. Men det krävs också goda kockar, vilket nu visades ännu en gång i Kampen, och detta skapar mersmak.
Du kan läsa mer om vår satsning på Västsvensk Mersmak på www.vastsverige.com

Grattis Läckö Slott!

Ett stort grattis till stiftelsen Läckö slott som vann Årets Turismpris. I går kväll delades denna fina utmärkelse ut av näringslivsminister Annie Lööf och det höll hela vägen för Magnus Lönnroth och hans personal. Tillsammans har de skapat en verklig pärla i och vid slottet i Vänerskärgården. Många har hittat vägarna till utställningar, konserter, opera, midsommarfirande och det nya Naturumet - Victoriahuset.Stora turismpriset gör säkert att änu fler lockas inför den kommande säsongen.
Från invigningen av årets säsong
Midsommar är en stor folkfest på Läcko
Här hade jag förmånen att få viga Michaela och Josh i slottskapellet
Victoriahuset - Naturum Vänerskärgården- ligger vackert inbäddat i den vackra naturen
 
 
 

Vi hoppas på Läckö Slott

 
I kväll kommer Stora Turistpriset att delas ut. 13 kandidater slåss om den åtråvärda utmärkelsen. Från vår region är Läckö slott nominerat. Det är stiftelsen och dess verksamhet som lyfts fram som västsveriges förslag. Ska bli spännande att få veta i kväll när Annie Lööf har genomfört utdelningen.
 
 

Nygammalt ordförandeuppdrag - en kort tid

När jag kryssades in i kyrkofullmäktige fick jag frågan - vad kan du bidra med? Jag svarade att jag har erfarenhet av att vara ordförande och första uppdraget blev att vara ordförande för kyrkofullmäktige. Tanken var att jag skulle vara det under de två första åren och sedan tog Mikael Wendt över. På så sätt har vi delat på uppgiften. Nu har mikael flyttat från Skövde och ordförandeposten blev vakant. Då valde fullmäktige mig igen och under resten av mandatperioden har jag åter fått förtroendet att leda kyrkans folkvalda fullmäktige. Däremot har jag bestämt mig för att inte kandidera inför nästa mandatperiod och det var anlednkngen att jag inte deltog i kyrkovalet som kandidat.

Nygammalt ordförandeuppdrag - en kort tid

När jag kryssades in i kyrkofullmäktige fick jag frågan - vad kan du bidra med? Jag svarade att jag har erfarenhet av att vara ordförande och första uppdraget blev att vara ordförande för kyrkofullmäktige. Tanken var att jag skulle vara det under de två första åren och sedan tog Mikael Wendt över. På så sätt har vi delat på uppgiften. Nu har mikael flyttat från Skövde och ordförandeposten blev vakant. Då valde fullmäktige mig igen och under resten av mandatperioden har jag åter fått förtroendet att leda kyrkans folkvalda fullmäktige. Däremot har jag bestämt mig för att inte kandidera inför nästa mandatperiod och det var anlednkngen att jag inte deltog i kyrkovalet som kandidat.

Klart med ny ärkebiskop

Det blev ett snabbt val till ärkebiskop. Antje Jackelén fick över de 50 procent som krävdes i den första valomgången och kommer nästa sommar att installeras som ärkebiskop i Sverige. Det har funnits 70 personer på den posten innan henne, men hon blir vår första kvinnliga ärkebiskop.
Redan innan hon tillträtt posten har hennes lämplighet diskuterats och avhopp har skett på grund av henne. Att vara på toppen innebär att man är utsatt och ofta ifrågasatt och vi får följa Jackelén och se vad hon kommer åstadkomma som ledare för en kyrka som har över sex miljoner medlemmar. Kyrkan behöver en samlande kraft och de framtida utmaningarna är många.
Nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd lämnar sitt uppdrag i samband med att han går i pension.
Aftonbladet, Dagen, GP, DN, SVD
 
Länk till Wikipedia där du kan läsa mer om vår nye ärkebiskop

Vem ska få bära Skövdes förtjänsttecken?

 
Skövde är på gång att ta fram ett förtjänsttecken. Idén är att det ska delas ut till någon som gjort extraordinära insatser för Skövde kommun. Idénkommer från Anders G Johansson och fick stöd i kommunstyrelsen. Alla är inte entusiastiska över idén och t ex Egon Frid anser inte att det ska finnas. Anders G är också ordförande i Skolnämnden och har tidigare lagt ett tankefrö om att införa skoluniformer. Även detta få Egon att se rött. Intressant vilka frågor som tar tag i politikerna!. Anders G är just nu med i moderaternas provval. Partiet har bjudit in icke-medlemmar att delta i detta rådgivande provval. Något som jag utnyttjat!

Hyllningskonsert i Skövde till G:son

 
Över 250 elever vid kommunala musikskolan i Skövde stod på scenen i Arena Skövde och hyllade Skövdes schlagerkung Thomas G:son. Idén att genomföra konserten kom från musikskolans ledare Martin Lindor som också dirigerade den stora orkestern. Thomas G:son har haft 36 bidrag med i Melodifestivalen men också haft bidrag som representerat andra länder i Eurovision Song Contest.
Det blev en mycket lyckad kväll och i publiken satt många stolta föräldrar som stöttat sina barn som lagt ned mycket tid för att kunna genomföra ett så stort arrangemang.
Som gästartister denna kväll hade man bjudit in Sonja Alden och Magnus Bäcklund. Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson höll ett hyllningstal till låtskrivaren och utnämnde honom till ambassadör för Skövde. Detta blir en kväll som både elverna och lärarna vid musikskolan kommer att bära med sig.

Fredspris som gör skillnad

Oavsett vem som får Nobels fredspris så blir det kritik. I år verkar det i alla fall inte som att man kan säga att de som får det "krigar mest för fredens skull". Att OPWC får detta åtråvärda pris är säkert ett politiskt korrekt beslut. Enligt Aftonbladet lär talibanerna jubla över att Malala inte fick det. Själv hade jag hoppats på att Dr. Denis Mukwege hade fått det. Men hans kandidatur lär nog kvarstå. Ett reportage av Berthil Åkerlundh  i Dagen visar mer vem denna hjälte är och står för.
Förhoppningsvis kommer årets pristagare att uppmärksammas och att de länder som ännu inte medverkar i att få bort kemvapen "tvingas" till detta på grund av en ökad världsopinion.

Ska staten ta ett större ansvar för sjukvården?

Vid Kristdemokraternas riksting lyfte Göran Hägglund frågan om vem som ska ansvara för sjukvården. I dag är det ett ansvar för landsting/regioner men han menade att det finns skäl för att samtala vidare om en ökad nationell samordning av sjukvården. Något han fått starkt bifall till, men många av oss kristdemokrater har höjt förvånat på ögonbryningen. Vår reaktion beror på att partiets medlemmar inte samtalat om frågan och att partiet därmed inte har någon ställning i detta. Samtidigt måste en partiledare ha frihet att driva frågor
Nu finns det flera poänger med Hägglunds resonemang. Vården i Sverige är inte jämlik och resurserna är ojämt ofördelade. Till folkmängden är vi ett litet land men arean är förhållandevis stor, dvs landet är glest befolkat. Därmed är det så oerhört svårt att alla sjukvård ska finnas nära invånarna. Viss nationell samordning, s k rikssjukvård, finns redan i dag.
Samtidigt som landstingen har ansvaret så ser vi också en ökad kommunal sjukvård, ofta kopplat till hemmen. Detta ställer också stora krav på att ansvarsfrågan, dvs vem ansvarar för vad, är tydlig.
Jag har i media uttalat mig både positivt och negativt till Hägglunds tankar. Positivt därför att samordning är nödvändig och att jag dessutom anser att Ansvarskommitténs förslag om att dela in Sverige i 6-7 regioner är ett bra förslag. Ett mindre landsting har redan i dag svårt att bära kostnaderna för allt mer dyrbar vård och därför är en sammanslagning av huvudmän ett sätt att ta sig an utmaningarna. Negativ är jag för att staten har redan nog med att sköta åtaganden i form av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen etc. Där behövs stora insatser och kanske ska man avvakta med mer statligt åtagande.
Men hur man än vrider på frågan så finns det plus och minus med att staten tar ett större åtagande. Frågan behöver diskuteras och kanske en statlig utredning bör tillsättas.
Som valfråga tror jag inte att den platsar, men man vet aldrig. Skolans tillhörighet verkar ju vara en ren organisationsfråga som intresserar alltmer.
Oavsett vad man tycker om detta så har Hägglund klivit fram och fler har börjat att lyssna på honom. Det är värt mycket för ett parti som gör oerhört mycket insatser via sin statsråd, men får oerhört litet uppmärksamhet kring detta.
I min tidningshög finns artiklar kring denna fråga både i Skövde Nyheter, Inblick och Hemmets vän
 

Skövdes vackra blomsterprakt till vintervilan

I sommar har det sprakat av färger i Skövdes planteringar. Nu har de stora "blomsterställningarna" tagits bort och det kan vara på sin plats att påminna om hur vackert de blommade i somras. Vi ser fram emot vad vår parkavdelningen hittar på nästa år.
 
 

Förslag till EU-listan klar

Kristdemokraternas förslag till EU-lista är nu presenterad. Jag är glad över att ha kommit med och är den ende skaraborgaren på listan. Det är Kristdemokraternas partifullmäktige som beslutar om listan.
Som väntat är det Lars Adaktusson, känd journalist, som toppar listan och som tvåa finns Ebba Busch från Uppsala. Hon har blivit något av en rikskändis genom sin medverkan i "kommunpamparna".
Läs mer på
http://www.skovdenyheter.se/artikel/30744/brannberg-pa-eu-listan
http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Kristdemokraterna-presenterar-EU-lista-2013/
 
Hela förslaget ser ut som följer:

1. Lars Adaktusson, 58 år, Stockholm

2. Ebba Busch Thor, 26 år, Uppsala

3. Mikael Anefur, 56 år, Kristianstad

4. Désirée Pethrus, 54 år, Stockholm

5. Anders Sellström, 49 år, Umeå

6. Sara Skyttedal, 27 år, Stockholm

7. Lars O Molin, 68 år, Örebro

8. Matilda S Granberg, 29 år, Göteborg

9. Charlie Weimers, 31 år, Hammarö

10. Caroline Szyber, 32 år, Stockholm

11. Yusuf Aydin, 31 år, Botkyrka

12. Irene Oskarsson, 48 år, Aneby

13. Roland Utbult, 62 år, Uddevalla

14. Gudrun Brunegård, 56 år, Vimmerby

15. Conny Brännberg, 57 år, Skövde

16. Penilla Gunther, 49 år, Trollhättan

17. Lars Gustafsson, 62 år, Laholm

18. Lili André, 43 år, Gävle

19. Mattias Grängzell, 26 år, Malmö

20. Amanda Agestav, 39 år, Västerås

21. Per Landgren, 55 år, Göteborg

22. Soledad Henriquez, 29 år, Örnsköldsvik

23. Christer Broström, 27 år, Arvika

24. Ewa Sundkvist, 59 år, Örebro

25. Else-Marie Lindgren, 64 år, Borås

26. Magda Ayoub, 60 år, Upplands Väsby

27. Henrik Ehrenberg, 40 år, Stockholm

28. Jennifer Brown, 18 år, Stockholm

29. Tommy Bernevång Forsberg, 54 år, Jönköping

30. Roksana Parsan, 29 år, Stockholm

31. René Jaramillo, 35 år, Växjö

32. Anne-Lie Sundling, 60 år, Öckerö

33. Lars Eklund, 71 år, Linköping

34. Susanne Wismén, 48 år, Jönköping

35. Magnus Hedman, 41 år, Halmstad

36. Soheila Fors, 47 år, Karlskoga

37. Stig Nyman, 70 år, Vallentuna

38. Lars-Axel Nordell, 61 år, Örebro

39. Marie Louise Forslund-Mustaniemi, 56 år, Strängnäs

40. Jesper Haglund, 44 år, Bryssel

41. Veronica Kerr, 43 år, Umeå

42. Antonella Pirrone, 53 år, Nynäshamn

43. Per Ewert, 40 år, Nässjö

44. Jonny Kärkkäinen, 55 år, Vilhelmina


Fabriken så framgångsrik att den läggs ned!

Skövde drabbades i går av ett mycket negativt besked. En av de framgångsrika produkterna som tillverkas i Skövde - KESO - ska inte längre produceras här. Framgången för fabriken är så stor att den behöver expandera och Arla bedömer att det ska ske i Falkenberg. Ett 90-tal anställda drabbas.
När den första mejerifabriken invigdes 1931 på tomten utmed Mariestadsvägen låg den i utkanten av staden. Sedan Skövde växt har den hamnat mitt i och de många transporterna till och från anläggningen har varit komplicerade. Men verksamheten har löst detta och framgången för Keso har varit stor. Nu bedömer ägarna att utveckling ska ske och då innebär det avveckling i Skövde.
Detta kommer troligen också att påverka våra mjölkbönder som redan är en bristvara. Det lär vara 170 gårdar som levererar till fabriken och de tar emot 75 000 liter mjölk. Nu har ju produktionen av Keso skett i Skövde men sedan har transporter gått till Arlas centrallager innan produkterna sedan har gått till respektive butik. Denna typ av transporter är också problematiska. Storskalighet verkar vara en förutsättning för lönsamhet och många av landets livsmedelsproducenter samordnar sina verksamheter. Detta innebär i sin tur ännu längre transporter. Samtidigt pågår en trend att många konsumenter vill köpa sådant som är produceras lokalt eller i närområdet. Detta är en av framgångarna för Hjordnära som är ett av våra lokala mejerier. Nu finns det anledning för oss i kommunen att fundera vidare hur vi arbetar med att behålla befintliga företag i kommunen och se över vad vi kan göra för att "mota Olle i grind". Samtidigt så måste vi konsumenter allvarligt fundera på vårt ansvar och se över vilka produkter vi köper. Konsumenten har den största makten. Skulle vi i högre grad efterfråga lokala produkter så skulle också marknaden erbjuda det. Men köper vi lika glatt mjölken från FInland eller andra länder så tvingas även våra svenska producenter att samordna både distribution och produktion. Tyvärr är det miljön som drabbas värst!
 http://www.skovdenyheter.se/artikel/30580/tarar-och-sorg-bland-anstallda

Biskopen på visitation

Biskop Åke Bonnier är ute på visitation. Den här veckan så är det Billings kontrakt som står i fokus. Där finns pastoraten i Skövde, Skultorp, Norra Billing och Värsås.
I går var det ett intressant möte mellan kyrkan och offentliga myndigheter och dessutom Röda Korset.
Företrädare från Försvarsmakten berättade om hur samverkan sker med Svenska Kyrkan. Soldathemmet är en naturlig mötesplats men också många personmöten mellan kyrkan och soldaterna.
Från polisens sida så var man mycket positiv till det handledarstöd som ges av ansvarig präst. En av polisens uppgifter är att åka till hemmen och förmedla dödsbud. I sådana fall kan det vara en styrka att ha med en präst. I Skövde finns ett väl utvecklas samarbete mellan kyrkan och polisen. Från kommunens sida gavs det flera exempel på hur samverkan sker. Personliga ombud och anhörigvårdare har ett nära samarbete med diakonin, skolan gav flera exempel på relationsutbyten och bidrag i undervisningen. Ann-Katrin Jönsson, kristdemokratisk ordförande för omvårdnadsnämnden, berättade om volontärverksamheten som är på gång i kommunen. Från Röda Korset gavs en värdefull insikt i hur man arbetar med flyktingar som har mycket obehagliga upplevelser av krig och förföljelse.
Biskopen fick en god insikt i den mångåriga samverkan som finns mellan kyrkan och offentliga myndigheter. På kvällen skulle han möta Ungdomsforum i Skövde. Kvällen innan var det panelsamtal i serien Forum Helena. Biskopen fick också möjlighet att närmare möta kyrkoheredarna för de pastorat som finns i kontraktet.

SMS-livräddare på gång

Det finns många personer som vill hjälpa andra i nöd. Att bli SMS livräddare kan vara en insats för att rädda livet på en medmänniska. Kristdemokraterna i Västra Götaland, genom Magnus Berndtsson, har föreslagit att detta ska införas. Dessa livräddare får ett SMS, drar iväg och kan göra första hjälpinsatser innan utryckningsfordon hunnit fram. En bra ide' som kan rädda liv. Kanske ska du gå en utbildning för att kunna hjälpa till med detta?
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5668615 

Fem mord på tio veckor

En av de lugnaste och mysigaste storstäderna att vandra i är Göteborg. Där är tempot rätt avslaget och folk är vänliga. Visserligen försöker man jobba bort begreppet "goa gubbar", men det är något i folksjälen i Göteborg som utstrålar värme. Kanske har det med humorn att göra?
Men bilden av staden har också en annan sida. Kanske ser vi den inte lika tydligt. Vapen finns och används i Göteborg. Hittills i år har 47 skjutningar ägt rum. Bland de grövre våldsbrotten så kan vi konstatera fem mord under de senaste tio veckorna. Fem unga män har mist sina liv.
Många börjar nu att undvika att vara ute på kvällarna ensamma. Där man förr upplevt trygghet känns nu något helt annat.
Politikerna i Göteborg är på alerten och har haft flera möten med polisen. Myndigheterna gör säkert vad de kan, men problemet ligger djupare än så. Detta är en del av utanförskapet. Att vara ung och arbetslös är en oerhört dålig start i livet. Om man dessutom kommer med i "gäng" där man får en identitiet, ett värde, blir uppmärksammad och får status, då är det lätt att bara hänga på och bortse från vad "gänget" egentligen sysslar med. 
Det viktigaste arbetet är det förebyggnade. Att barn och unga får vettig sysselsättning. Det måste börja i familjerna där föräldrarna måste få tid för sina barn. Om man växer upp utan tillsyn och med föräldrar som har det så tufft att de inte orkar engagera sig i barnens situation så skapar vi oerhört dåliga förutsättningar för barnen. Om sedan skolan har få lärare, bristande material och olämpliga lokaler så accelerar problematiken. När man väl gått ur skolan så möts man av arbetslöshet. Detta är inte ett samhälle som är önskvärt. Politikerna kan göra en del, familjerna allra mest, men det har stor betydelse vilka politiker som får makten vid nästa val.
Kristdemokraterna driver en enkelt tes: Samhället byggs av familjer. Mår familjen bra mår samhället bra! I en välmående familj så sköter man inte ihjäl varandra. Där tar man hand om varandra, visar solidaritet och omsorg, och är beredd att avstå från något för en annans skull. Det är sånt vi behöver mer av i samhället.

Att få livspusslet att gå ihop

Många lever ett stressat liv. Särskilt då man har små barn. Det är så mycket som ska hinnas med. Ofta talar man om livspusslet och om hur alla saker ska kunna ske samtidigt. Det är tufft att bilda familj. Därför behöver man stöd. Något som oroar många är bristen på tid och pengar. Vi kristdemokrater vill värna familjen och kämpar för att småbarnsföräldrar ska få möjlighet att hantera sitt livspussel. Därför vill vi ge pengar så att man har råd att ägna sig åt sina barn. Under några år ska man kunna välja om man vill tillbringa mer tid med sina barn. Alla vill inte det och då ska förskolorna finnas, men barngrupperna där får inte vara för stora. 
Att den som har det tufft ekonomiskt behöver samhällets stöd är lätt att förstå och därför vill vi medverka till att barnfamiljerna får stöd till sin hyra.
Vi har många idéer och verktyg som vi vill införa. Men för att Kristdemokraternas familjepolitik ska få gehör måste fler rösta på oss. En röst på Kristdemokraterna är en röst på familjen. Vi vill vara familjens röst.

Taggade partiledare

Det blev stundtals en spänstig partiledardebatt. Alla hade laddat och var väl pålästa. Självklart hejar jag mest på Göran Hägglund som tryggt påvisar att mycket har gjorts men han vill mycket mer. Göran är en av de mest erfarna partiledarna och sju år som socialminister har stärkt honom?
Vem vann debatten? Svårt att säga, men Reinfeldt är svår att slå. Löfven imponerade inte. Det är nog så att Löfvens stora styrka är attligga lågt och inte säga så mycket. Det verkar ge god utdelning i opinionsundersökningarna, men ger nog inga röster på valdagen.
Just nu tror jag att en tredje valseger för Alliansen är det mest realistiska tipset.
 

Vänlighet - något som delas sparsamt men kan förändra en värld

Vänlighet är eftersträvansvärt. Man kan aldrig få för mycket av vänlighetens vara. Redan Platon uttryckte att man ska vara snäll (kind på engelska). "Var snäll, för alla du möter genomgår en jobbigare situation." ( Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle.)
Vänliga ord lyfter en medmänniska och skapar välbehag. Att dela med sig av vänlighet kostar ingenting men kan förändra dagen för en annan person. Man dras gärna till sådana personer som uttalar vänlighet.
 
Slår man upp ordet vänlighet i Wikipedia så kan man läsa följande:

Vänlighet är en tillgång för att uppnå och bibehålla popularitet. Personer med hög vänlighetsfaktor är "gillare". De gillar personer som andra tycker inte förtjänar att bli gillade. Vänliga människor är ofta mer omtyckta än ovänliga människor. Människor högt upp på vänlighetsskalan använder ofta konstruktiv taktik i konflikter med andra, medan personer med låg vänlighet använder tvångstaktik. Det finns inga bevis för att vänliga personer skulle vara mer anpassningsbara, eller influerade av andra i olika val. I en konflikt så har personer med hög vänlighet lättare att ge vika för sin motståndare, medan de flesta med låg vänlighetsgrad har svårare för detta. För vänliga personer så har de snarare bibehållit en bra relation än att ha förlorat en konflikt. Det kan verka som om man kan ta fördel av sådana människors godtrogenhet, men beviset talar inte om för oss hur människor med hög vänlighet tar itu med långfristiga konflikter eller hopplöst argumentativa personer.

Testa en dag att vinnlägga dig om vänlighet och du kommer att se att du förändrar din omgivning. På så sätt kan vi tillsammans förändra världen.


Skövde växer - utmaningar väntar!

Det är mycket poistivt som sker i Skövde. Fler vill flytta hit. Shoppingen går mycket bra. Övernattningar på hotell ökar. Ungdomsarbetetslösheten är tyvärr fortfarande hög, men den sjunker ändå. Antalet nystartade företag är på en bra nivå. Ja, så här kan man hålla på och räkna upp en massa positiva nyckeltal.
Samtidigt så ställer detta stora krav på kommunens utveckling. Särskilt i fokus har infrastrukturen varit och då många ska till och från staden ställer det krav på vägar och parkeringar.
Skövde Nyheter uppmärksammar detta i en artikel med rubriken "Vänj dig eller ta bussen". Många som åker till Skövde ska egentligen bara passera staden men får konkurrera med alla som ska in till centrum. Därför krävs nya förbileder.
Att åka kollektivt är den första lösningen, men för många är det inte ens att tänka på. Jag tillhör dem som oftast åker kollektivt (har kontoret i Vänersborg) och konstaterar att ibland är det fullt på bussar och tåg, men det finns också exempel där vi är få passagerar. Ett bra sätt att resa är bil, parkera på en pendelparkering och sedan ta bussen till arbetet. Det är möjligt för många fler än de som idag utnyttjar detta. Ett problem är att det finns för få pendelparkeringar, men de är oftast lättare att bygga än att kunna skapa fler parkeringsplatser i centrum.
Har du synpunkter på infarter och genomfarter i Skövde så hör gärna av dig. Konstruktiva idéer är alltid välkomna.

En video som beskriver vad som är svenskt

Blev påmind i kväll om denna video som Atelje Digital gjorde för Kristdemokraterna i Skaraborg som ett inlägg i debatten om vad som är svenskt. Den är rätt sevärd.
 
Dagen då Sverige blev svenskt
 

Inför vårdplatsgaranti

Denna insändare borde inte behövas. Att en sjuk person ska få en vårdplats är väl självklart. Men tyvärr så är det inte det i dag. Det finns helt enkelt inte plats för de som är sjuka.  I många fall kan man helt enkelt inte skicka hem patienten och eftersom alla sängar är upptagna får man fixa till det bäst man kan. Att vårdas i en korridor eller i ett rum som inte är avsett för vård är tyvärr en verklighet. Det borde ju absolut inte få ske.
 
Det är därför som vi skrivit denna insändare som publiceras i länspressen. Kristdemokraterna i Västra Götaland vill införa vårdplatsgaranti. Den som är sjuk ska få vård. I en säng på en sjukhussal. Detta kräver vi 2013. Borde ju vara en självklarhet.
 
Läs hela debattinlägget. Bland annat publicerat i www.skovdenyheter.se
 
Det är skrivet av mig och Monica Selin tillsammans. Vi kämpar för en värdig vård i Västra Götaland.
 

Vem ska betala för vinet?

Efter att ha sett Uppdrag Granskning och reportaget om politikerna på fastighetsmässan i Cannes är jag än mer övertygad om att all intern kommunal representation ska vara alkoholfri. Den som vill dricka alkohol till maten betalar själv för det.

Jag är en varm förespråkare för att politiker ska ha internationella kontakter, men inte att man ska dricka alkohol på skattebetalarnas bekostnad.

I snart 15 år har jag varit engagerad i regionens politiska arbete. Där är det självklart att den som vill dricka alkohol betalar själv för den. 

Jag var inne på Staffanstorps hemsida i dag och såg att de nu ska ta fram riktlinjer för representation.


Om sprit och politiker (igen)

Efter att ha sett Uppdrag Granskning och granskningen av Staffanstorps regler för intern representation är det tyvärr så att man får konstatera att "måttfullhet" inte är ett ord som verkar betyda något. Det som borde gälla för all intern representation är  "alkoholfritt". Den som vill ha ett glas alkohol till maten betalar själv för det. Det tycker jag är det enda rätta. Däremot kan jag i vissa sammanhang anse att det kan vara befogat med att erbjuda vin då vi har extern representation, men det ska vara noga övervägt.
Att politiker festar på skattebetalarnas bekostnad är oförsvarligt. Uppdrag Granskning driver ju ofta en fråga rätt hårt, men ibland är det nödvändigt för att få reaktioner. Om nu denna mängd alkohol är "enligt skånsk tradition" så undrar jag om de ständigt är påverkade "på jobbet"?
Det är bra att Uppdrag Granskning gjort detta reportage. Det kommer säkert att påverka många kommuner.
Missade du programmet så finns det på SVT Play.

Alf Svensson intervjuad på sin 75-årsdag

I programmet "Min sanning" berättar Alf Svensson om sin långa gärning som politiker och partiledare för Kristdemokraterna. Det är ett program som är värt att se. (Finns på SVT Play)
Med värme och stor klokhet förklarar han varför han engagerat sig och varför det är så viktigt att Kristdemokraterna finns. Han verkar ha ett oerhört minne och flera av händelserna som han återger är riktigt underhållande. Men framför allt utstrålar han mycket stor ödmjukhet. Som 75-åring är han fullt aktiv som ledamot av Europaparlamentet men har bestämt att inte kandidera vid valet i maj 2014. Men något vanligt pensionärsliv tror jag inte att han räknar med. Han kommer säkert att fortsätta att resa och tala om de kristdemokratiska frågorna. Att han är en av Sveriges bästa talare ville han inte medge i intervjun men det får vi andra som hört honom åtskilliga gånger bekräfta.

Hägglund blåljuger inte

Nu börjar det likna valkamp. Åtminstone i Aftonbladet. Karin Pettersson skräder inte orden när hon anklagar Göran Hägglund för att ljuga. Det hon kallar lögn är helt enkelt fakta. Siffrorna som Göran Hägglund leverade i sitt linjetal vid rikstinget är säkert verifierade och stämmer. Karin Pettersson däremot anser att de är lögn, men senare i artikeln så håller hon med om att de egentligen stämmer men det hon snarare reagerar på är hur Hägglund presenterar dem och kanske inte för vad han sa, utan snarare för det han inte sa.
Att en ledare i en "seriös" tidning argumenterar på detta sätt skapar inte trovärdighet eller förtroende. Karin Pettersson anser att Göran ljuger, men argumenterar också för att siffrorna är korrekta, men borde presenterats på ett annat sätt. Syftet med artikeln är troligtvis att misskreditera Kristdemokraternas partiledare som blir allt populärare och därmed ett hot för socialdemokraterna.
En av artikelns avslutande meningar är:  "Vad Sverige skulle behöva är ­politiker som utgår från verkligheten, och ger svar på ­vilket samhälle de vill ha." Det är ju precis vad Göran Hägglund gör då han talar om familjens betydelse. Troligtvis är han ett större hot mot S än vad vi hittills anat.

Några reflektioner efter Kristdemokraternas riksting

Under fyra dagar har vi varit samlade i Karlstad för att ta oss igenom 235 motioner (förslag) och en s k proposition om barn och ungas uppväxtvillkor. Detta dokument ska utgöra grunden inför valen 2014 och har namnet "Sverige - världens bästa land att växa upp i". Det handlar om vad kristdemokraterna vill göra för att få våra barn och familjer att trivas och få möjlighet att leva så att det s k livspusslet fungerar.
Rikstinget präglas av förhandlingar i storplenum. Jag har fått förmånen att få vara ordförande och det är ett uppdrag där man får hålla tungan rätt i mun. Tyvärr blir det inte alltid så, men emellanåt blev det ett och annat skratt. Överhuvudtaget var det en familjär stämning och lokalerna på Karlstad CCC var inbjudande. Kanske var det egentligen alla värdar och personalen på anläggningen som skapade trivseln, men de ljusa och öppna lokalerna som vette mot Klarälven var väldigt bra för vårt ändamål.
Kristdemokraterna är rätt många och då hundratals människor träffas under några dagar knyts många nya bekantskaper. Det är väldigt trevligt och inbjudande att våra ministrar Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall rör sig bland medlemmarna och upplevs som "en i gänget". Deras närhet till medlemmarna gör att man verkligen känner att man hör ihop. Tyvärr har inte alltid topparna i politiken det så lätt då det är mycket med säkerhet kring deras personer.
Nu inleds kampanjen inför supervalåret 2014. Först blir det Europaparlamentsvalet i maj och sedan de tre allmänna valen i september. Så nu känns det som att valkampanjen är inledd och det hela liknar ett maratonlopp. Inget är avgjort förrän man passerar målinjen.
Rikstinget var mycket inspirerande och mängder av politiska beslut togs. Att sätta barn och unga i främsta rummet tror jag är en bra satsning. 

Några reflektioner efter Kristdemokraternas riksting

Under fyra dagar har vi varit samlade i Karlstad för att ta oss igenom 235 motioner (förslag) och en s k proposition om barn och ungas uppväxtvillkor. Detta dokument ska utgöra grunden inför valen 2014 och har namnet "Sverige - världens bästa land att växa upp i". Det handlar om vad kristdemokraterna vill göra för att få våra barn och familjer att trivas och få möjlighet att leva så att det s k livspusslet fungerar.
Rikstinget präglas av förhandlingar i storplenum. Jag har fått förmånen att få vara ordförande och det är ett uppdrag där man får hålla tungan rätt i mun. Tyvärr blir det inte alltid så, men emellanåt blev det ett och annat skratt. Överhuvudtaget var det en familjär stämning och lokalerna på Karlstad CCC var inbjudande. Kanske var det egentligen alla värdar och personalen på anläggningen som skapade trivseln, men de ljusa och öppna lokalerna som vette mot Klarälven var väldigt bra för vårt ändamål.
Kristdemokraterna är rätt många och då hundratals människor träffas under några dagar knyts många nya bekantskaper. Det är väldigt trevligt och inbjudande att våra ministrar Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall rör sig bland medlemmarna och upplevs som "en i gänget". Deras närhet till medlemmarna gör att man verkligen känner att man hör ihop. Tyvärr har inte alltid topparna i politiken det så lätt då det är mycket med säkerhet kring deras personer.
Nu inleds kampanjen inför supervalåret 2014. Först blir det Europaparlamentsvalet i maj och sedan de tre allmänna valen i september. Så nu känns det som att valkampanjen är inledd och det hela liknar ett maratonlopp. Inget är avgjort förrän man passerar målinjen.
Rikstinget var mycket inspirerande och mängder av politiska beslut togs. Att sätta barn och unga i främsta rummet tror jag är en bra satsning. 

RSS 2.0