Kultur i mörkret

Det finns många exempel på kultursatsningar just i dessa dagar. I många fall är det kopplingar till skördefester som t ex i Falköpingstrakten. Bilden är tagen på natten i Kulturarena Tomtens Kalkbruk i Falköping där mängder av aktiviteter pågår i samband med Meckelsmäss. Läs mer på detta på Falkköpings Mat och Kulturs hemsida. Ett annat exempel i vår närhet är ljusfestivalen i Alingsås Lights In Alingsås. Passa på och ge dig ut i mörkret och ta del av alla fantastiska manifestationer. I Västsverige finns alla evenemang att finna på vår virtuella turistbyrå.

Kartläggning av oss som använder nätet

Allt vi gör på nätet kan spåras. De digitala fotavtrycken innebär att vi egentligen inte är anonyma. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-avsikt-ar-inte-att-kartlagga-manniskor) beskriver hur Google och svenska sajter samverkar. Att ständigt utveckla sökmotorerna är något vi användare tjänar på, men frågorna kring den personliga integriteten är viktiga. Bra att Datainspektionen utreder detta.


Gott samarbete i Skaraborg

Det råder ett mycket gott samarbetsklimat i Skaraborg numera. Det har stor betydelse att kommunalråden regelbundet träffas och möts via kommunalförbundet Skaraborg. Samverkan leder till en bra utveckling för alla som deltar. Den som ställer sig vid sidan och vill verka för sig själv blir ofta förbisprungen och hamnar i "loser-facket". När det går bra för en kommun så finns det oftast godbitar även för grannkommunen. Idag har jag mött Företagarna i Mariestad och hade ett föredrag om Västra Götalandsregionen och redogjorde för de samarbeten som behövs mellan kommunerna men också med regionen. Senare på eftermiddagen träffade jag ledarna för Destination Läckö-Kinnekulle och vi kan konstater att flera av "deras" besöksmål är av stor vikt för Skövde. Tillgångarna i form av Läckö Slott och Biosfärsområdet lockar många besökare, men om vi stärker vår samverkan kan vi locka ändå fler besökare. Särskilt inom besöksnäringen är det uppenbart att vi måste samverka. Våra stora dragare är ju som jag nämnt ovan och därtill Skara Sommarland, Göta Kanal, Karlsborgs fästning, Forsvik och Arenan i Skövde. Därtill har ju många kommuner fantastisk miljöer att erbjuda. En vandring i Hjo är i sig en fantastisk upplevelse. Det känns verkligen bra att vi är på "speaking terms" med varandra i det forna länet. Detta innebär att vi också blir en stark delregion i vårt nya län.

Ska barn utvisas?

Det är upprörande att läsa om planerna för att utvisa barn från Sverige. Vi talar ofta om Barnkonventionen och att Sverige står bakom den. Men den senaste tidens mycket uppmärksammade fall tyder på att vi inte bryr ossom barnens bästa. Som kristdemokrat är jag den förste att värna om att barn ska bo med sina föräldrar, men att utvisa barn till ovisshet är helt fel väg.
Tyvärr verkar det som att de fall som uppmärksammas av media behandlas på annorlunda sätt. Vi undrar hur många som redan avvisats utan att det blivit uppmärksammat.
Låt oss verka för att alltid se till barnens bästa.


Varför röstar man på ett visst parti?

Vid Göteborgs Universitet har forskarna startat en stor Politikerpanel. Över 2000 personer ingår i panelen och rön har nu för andra gången publicerats.
 
På frågan vad som är den viktigaste förklaringsfaktorn till väljarnas partival kommer man fram till följande:
1. Massmedias bevakning.
2. Partiledarnas framtoning
3. Det ekonomiska läget
4. Ideologiska åsikter
 
Dessa fyra fick svaret "mycket viktigt" men massmedias bevakning anses vara den viktigaste. Hela 56 % ansåg detta.
 
Vill du veta mer om forskningen vid MOD (Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati) vid Göteborgs Universitet klicka här>>
 

Äldre par ska få bo ihop

En självklarhet är inte alltid självklar. Rätten att få bo ihop på ålderns höst då sjukdomar drabbar en är utopi för många. Nu har Maria Larsson, barn- och äldreminister, tagit tag i frågan och en ändring i lagen är på gång.
Nu ska äldre, som vill bo tillsammans inom äldreomsorgen, få en laglig rätt att göra detta. Detta borde varit klart för länge sedan och det är tråkigt att en lag måste till. Det är vi kommunpolitiker som äger frågan och borde kunna löst den själva. Men nu finns kristdemokraterna i regeringen och då blir det skillnad.
 
svt

Kristdemokraterna går framåt i ny undersökning

United Minds undersökning visar en ökning för Kristdemokraterna, men rubrikerna handlar denna gång om Centern som i dagsläget är riksdagens minsta parti. Undersökningen som publiceras i Aftonbladet visar på att det kan ske snabba svängningar i opinionen. Samtidigt påminner vi varandra om att det är två år kvar och mycket kan hända.

Satsning på pensionärerna

Det blir en förbättring för landets pensionärer 2013. Göran Hägglund har med kraft drivit denna fråga och det kommer att märkas för många av landets äldre som kan räkna med ökade intäkter kommande år. Det är ett bra besked som alliansens partiledare idag presenterar (http://www.dn.se/debatt/pensionarernas-skatt-sanks-med-en-femtilapp-per-manad) men Kd kommer att kämpa vidare. Detta räcker inte men är ett steg i rätt riktning.


Opinionsundersökningar påverkar

Ingen vill vara med en loser. Alla vill satsa på vinnaren. Troligtvis påverkar också opinionsundersökningarna hur sympatierna varierar för de olika politiska partierna. När ett parti börjar att dra iväg så verkar det som att fler hakar på och vice versa. Men sedan länge visar opinionsundersökningarna att det råder stor osäkerhet. Skulle det vara val idag så är det en öppen fråga vem eller vilka som skulle vinna.
För Kristdemokraternas del så är det fortfarande skakigt även om SIFO idag visar en uppgång. Vi vet att vi har många väljare som lägger rösten på KD då det gäller, men som mellan valen är rätt kritiska. Vi är väl medvetna om att det är valdagens siffror som gäller, men det går inte att komma ifrån att det är skönare när man har ett stort väljarstöd även mellan valen.

Personkryssning är positivt

Jag tillhör dem som är positiva till möjligheten att kryssa en politiker på valsedeln. Samtidigt som jag efter de senaste valen ställt fler frågor kring detta. Att kryssa är bra, men som "etta" på en lista har jag också hört mänga säga: "jag behövde ju inte kryssa dig för du stod ju först". Därmed går "ettorna" miste om kryss.
Här behövs en regeländring.
I DN finns en intressant artikel om att personkrysen spelar stor roll, åtminstone på lång sikt. Hoppas att frågan lever inför valet om två år.

Man ska själv kunna göra val

Valfrihet. Makt åt individen. Själv ta ansvar. Kunna fritt välja. Det är denna typ av ledord som driver Kristdemokraterna, men samtidigt så säger vi: solidaritet, ansvar för varandra, gemenskap, omtanke, omsorg osv.
 
Maria Larsson skriver i DN ett inlägg om vikten att äldre själva får välja vem som ska ta hand om dem och vem som ska utföra vissa tjänster. Valfrihet är viktigt. Över 120 kommuner har infört någon form av valfrihetssystem och fler är på gång. Detta har också inneburit att många företag har startats. Detta är en riktig satsning och ska utvecklas. Ministern har tillsatt en utredning och eventuellt kommer det att bliobligatoriskt framöver med valfrihet. Vi får se. Det bästa är ju att kommunen och landsting får en frihet att själva bestämma utan att lagar reglerar, men ibland är en lag det som krävs för att en förändring ska äga rum.
 
Valfrihet är här för att stanna. Kristdemokraterna driver frågan vidare och hoppas på ökat stöd från väljarna för denna tanke,

Vilken utveckling för Skövde!

Nu har siffrona för första halvåret och sommaren kommit vad avser gästnattsutvecklingen. Skövde utmärker sig. Next Skövde är vårt lokala destinationsutvecklingsbolag och samordnar en mängd olika aktiviteter för att skapa attraktivitet i SKövde med omnjed.
Som ordförande för styrelsen är det med stor ödmjukhet som vi kan konstatera att "siffrorna pekar åt rätt" håll, Vi vill medverka till att göra skillnad.
 
Alla siffror finner du på Newsdesk

Vilken utveckling för Skövde!

Nu har siffrona för första halvåret och sommaren kommit vad avser gästnattsutvecklingen. Skövde utmärker sig. Next Skövde är vårt lokala destinationsutvecklingsbolag och samordnar en mängd olika aktiviteter för att skapa attraktivitet i SKövde med omnjed.
Som ordförande för styrelsen är det med stor ödmjukhet som vi kan konstatera att "siffrorna pekar åt rätt" håll, Vi vill medverka till att göra skillnad.
 
Alla siffror finner du på Newsdesk

Ska vi anställa kommunala kor?

I Skövde har vi en lantbrukare som under många år medverkat till att våra ängsmarker är betade. En artikel i Skövde Nyheter beskriver att han nu också exporterar sina kor till Ryssland. Det är glädjande att Herefordkorna som är framavalde i Skövde är så intressant att de blir en exportprodukt.
 
Men det finns en annan aspekt av tillgången till kor. Det är färre lantbrukare som är intresserade att köra runt sina besättningar och se till att kommunens marker blir betade. Det finns en stor risk att landskapet växer igen och svensken "trivs bäst i öppna landskap".
 
Kanske vi snart måste anställa kossorna i kommunal tjänst? Betande djur är det bästa sättet att hålla landskapet öppet.

Hur länge dröjer ambulansen?

Hjärt-lungfonden har har undersökt hur lång tid det tar för en ambulans att nå fram i landets kommuner. Listan över mediantiden finner du här:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-lange-drojer-ambulansen

I den politiska debatten har vi sagt att Hjo är ett exempel på att en utryckning kan ta tid. Det verkar stämma.


Tungt besked för Tibro

En av Tibros stora arbetsplatser - Swedwood - läggs ner. Bestörtningen i kommunen är självfallet stor och skapar en stor oro. Det är många som har sin försörjning där och svävar nu i ovisshet om framtiden. Den vikande marknaden för fanérmöbler gör att bolaget har sett. Swedwood är en del av en jättekoncern och totalt finns det inom IKEA Industry Group över 16 000 anställda. Osäkerheten kring framtiden i Tibro är stor, men idag har ledningen lovat att göra allt den kan för att hjälpa de anställda. Men eftersom det handlar om 221 anställda så kommer det att ställas stora krav också på samverkan mellan olika myndigheter.
Detta var ett tråkigt besked för Tibro, Skaraborg och Västsverige.
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5257452
 
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/16884/swedwood-i-tibro-varslar-221-anstallda

Alliansen satsar på ungdomar

Idag meddelar de fyra partiledarna inom alliansen att de kommer att presentera ett "ungdomspaket". Detta visar på kraft och vilja att ta tag i en av de stora utmaningarna idag, nämligen ungdomsarbetslösheten. Ett välkommet besked.
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5256853
 

Vill ge en positiv bild av Skövde

Vi strävar efter att skapa en bra bild av Skövde. Våra ledord - kraft, mod och glädje - är sådana egenskaper som vi vill förmedla. Men den senaste veckan har vi hamnat i riksmedia av helt andra skäl. Först var det en jakt på bäver som blev omtalad. Därefter en kontaktledning som revs ned som stoppade all trafik på Västra stambanan. Det senaste är gymnasieelever som spårat ur vid skolstarten. (bl a i GP) http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1053993-kommunen-stanger-av-storande-elever

Men tyvärr rår man inte på nyhetsflödet. Vi ser så mycket vackert och positivt i vår kommun och det är sådant vi vill förmedla istället för negativa rubriker. Trots några motgångar kämpar vi vidare och räknar ändå med framgång. Det positiva är att politiken är överens och det känns mycket bra.


Matfestival 2012 pågår för fullt i Skövde

Matfestivalen 2012 blev en stor fest. När jag skriver detta så återstår det några timmar men hittills har det varit många beröm. Konceptet att samla alla mattält i kyrkparken och ha gott om sittplatser är en framgång. Att det dessutom uppträder lokala band förhöjer stämningen. På Hertig Johans Torg lockade saluhallen många besökare och det var gott om lokala producenter som bjöd på sina läckerheter. Skövde Kommun hade ett stort informationsområde och besökarna fick chansen att ta del av kommunens utbud. Många har frågat om nästa år och beslut är inte fattade ännu, men allt tyder på att detta är en folkfest som fungerar och har stor betydelse för kommunens attraktivitet. Min förhoppning är att festivalen finns kvar och utvecklas. Vi har massor med ideér kring utveckling men krögarna avgör om det blir en fortsättning. Här är några bilder från vimlet.

 
 

RSS 2.0