Barnbarn ger glädje och inspiration

Innan jag blev morfar/farfar hade jag en viss uppfattning om vad detta innebär, men nu då jag har några års erfarenhet har jag insett att det var mycket mer omfattande än vad jag hade räknat med. Att få följa en ny generation växa upp, att få ta del av deras utveckling, att få känna närhet och kärlek är så oerhört inspirerande.
Charlie som är tre år ringer ibland och ställer "märkliga" frågor. För ett tag sedan hörde jag: "Morfar, kan vi gå ut i skogen och plocka blåbär". Att förklara för en treåring att vi får vänta till augusti är inte helt rätt. Samtidigt så verkar vandringarna i blåbärsskogen satt sina spår. Den senaste frågan var "Morfar, har ni mögelost hemma". Varför han ställde frågan kunde han inte förklara. Sådant går jag sedan och funderar på. Varför undrar en treåring om våra ostar? Kanske gillar han att komma hem till oss på frukost.
Bilderna ovan speglar också lite av den glädje som de kan uppleva av elektroniken. Vi spelar ofta in video på dem när de leker eller gör vardagssaker. Detta har vi tittat på åtskilliga gånger tillsammans. Att se sig själv på rörlig bild verkar väldigt intressant för en tvååring. Det är också spännande att se när Leo, två år, försöker att bläddra mellan bilderna i tryckta medier eller på vår vanliga TV. Som tvååring räknar han med att alla medier är smarta medier. Att det man kan göra på läsplatteskärmen kan man också göra på alla andra bildmedier. Känns som att de tekniska möjligheterna för den uppväxande generationen ser oerhört stora ut.
 
 

När intresse står mot intresse

Politik handlar om att vilja. Om att ta beslut. Om att göra bedömning som är bäst för helheten. Som förtroendevald ställs man inför olika utmaningar. Ofta finns det flera bra förslag, men det är något som väger över till fördel för ett av dem.
I dagarna har många diskuterat den framtida satsningen på psykiatri i Skaraborg. Alla är överens om att en satsning måste göras och att nuvarande lokaler i Falköping måste byggas om.
Debatten kring det nya sjukhuset har handlat om lokalisering. Ska en ny byggnad uppföras i Falköping eller annan plats. Den andra platsen är då sannolikt Skövde.
Falköping eller Skövde? Det finns många argument för att det bästa alternativet är att dra nytta av den kompetens som byggts upp i Falköping, men också många argument för samlokalisering med den somatiska vården i Skövde. Politiker skapar nu plus- och minus-listor inför beslutet och har också lyssnat på många intressenter. Tipset idag är att det finns goda skäl för båda alternativen. Ibland leder sådant till oväntade kompromisser, men i denna fråga är det svårt att se att alla kan komma överens. Det är mycket olyckligt om man måste rösta och det slutar med någon rösts övervikt. Bäst är att alla är överens, men det är inte alltid möjligt att åstadkomma detta.
Som politiker ska vi göra allmänna bedömningar och vi har alltid ett professionellt underlag från våra experter att utgår ifrån. Men den politiska bedömningen behöver inte alltid överensstämma med den professionella.
Oavsett vilket beslut om lokalisering som fattas så kommer några att vara besvikna. Att det handlar om arbetstillfällen, skatteintäkter för kommunen, uppsving i handeln för inköp och andra ekonomiska aspekter är självklara, men fokus måste alltid vara på patientens bästa. Det förslag som bäst gynnar patienterna måste vara det som avgör lokaliseringen.
Förhoppningsvis kommer politikerna som ansvarar för beslutet att prata sig samman och fatta ett enhälligt beslut.

Vandring - en växande trend

Outdoor är ett samlingsnamn på en mängd aktiviteter som omfattar bland annat vandring. I Västra Götalandsregionen pågår ett visst utvecklingsarbete kring vandring och då främst pilgrimsvandring. Många lokala projekt har genomförts, men jag upplever att det saknas samordning. Därför tog jag häromdagen initiativ till ett "runda-bords-samtal" där företrädare för olika intressenter samlades.
 
Vi var ett 30-tal representanter för stiften, kommunerna, föreningar, myndigheter, bolag och andra intressenter kring utvecklingen av leder.
Vi inledde dagen med att se på renoveringen av Upperud 9:9 där det gamla magasinet genomgår en fullständig makeover och blir ett fantastiskt besöksmål framöver.
 
Fem mycket läckra rum kommer att erbjudas för besökarna. Anläggningen blir ett viktigt bidrag till Pilgrimsledens utveckling.
 
Dagen var upplagd som ett erfarenhetsutbyte och vi bestämde oss för att samverka över hela regionen framöver. Maria Nordström, nu verksam i Skara, har under många år arbetat med leder, bl a i Norge och gav oss många värdefulla insikter i arbetet. 2031 är det 1000 år sedan S:t Olof helgonförklarades och då ska vi kunna erbjuda en led från Santiago de Compastella till Nidaros. En målbild som kräver stort engagemang.