Besöksnäringen växer

 
Under flera år har jag varit verksam som politiker inom besöksnäringen (oftast kalladl turism). Målmedvetet har vi arbetat med utvecklingen och inte minst vi Kristdemokrater. Penilla Gunther har arbetat via riksdagen på nationell nivå och brutit mark på flera områden. Jag har varit verksam både kommunalt och regionalt men också haft nationella uppdrag. Besöksnäringen är ett område som kan växa ytterligare. Nu har siffrorna för första halvåret kommit och de är mycket positiva. I Västra Götaland har vi haft en stor satsning som redan börjar ge utdelning.
Läs mer i GP-artikeln http://www.gp.se/ekonomi/1.2501422-sverige-lockar-allt-fler-turister

Förtroenderesan för politiker

På mina kurser om ordförandeskap brukar jag tala om politikers förtroenderesa. Jag tillhör dem som hellre använder ordet förtroendevald eftersom alla politikers uppdrag bygger på förtroende.
Resan sker i fyra steg.
Det första steget är då partiet ska nominera kandidater till sina listor. Har man förtroende bland partimedlemmarna kommer man med, saknar man förtroende finns man inte med på valsedeln.
Det andra steget är de allmänna valen. Då går man till väljarna och ber om förtroende. Folket kan välja in oss på tre nivåer; riksdagen som är ett heltidsuppdrag, regionfullmäktige/landstingsfullmäktige som är ett fritids- eller deltidsuppdrag och handlar om några dagar varje månad och kommunfullmäktige som ofta är ett fritidsuppdrag och många fullmäktige har sina möten på kvällstid.
Det tredje steget handlar om politiska uppdrag eller s k poster. Då får man åter vända sig till kamraterna i partiet och be om deras förtroende att få ett visst uppdrag. Folket väljer till fullmäktige men fullmäktige utser sina ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. Har man gjort en god kampanj kan ens chansen ha ökat för att få uppdrag, men det finns inget direkt samband mellan "många kryss" och vilka uppdrag man får. Allt handlar om förtroende och kompetens.
Det fjärde steget kommer sedan då man är invald i något beslutande organ. Då ska man skapa förtroende bland både sina invalda partikamrater och bland andra partier för att resultat ska kunna åstadkommas. En ordförande för en nämnd måste skapa sitt förtroende bland ledamöterna.
 
Att vara förtroendevald innebär alltså att ständigt verka för att skapa förtroende.

Högt valdeltagande

Det är glädjande att fler svenskar valde att rösta. Valdeltagandet var 85,8 procent, en uppgång med 1,24 procentenheter från 2010.
Att få rösta är en självklarhet för oss men för många medborgare runt om i världen är det ännu så länge bara en dröm. Många härskare försöker ständigt att hålla demokratin tillbaka. Att få vara med och rösta är en förmån och bör betraktas som en plikt. Demokrati är inget självklart utan något som måste erövras varje dag.
 

Skönt med avkoppling

Hösten inleddes oerhört intensivt med valrörelsen. Under en valrörelse lever man något "uppskruvad" och varje timma som man kan skrapa ihop går till att möta människor, dela ut flygblad, skriva insändare och på alla sätt försöka att få fler röster. Nu har de kristdemokratiska lagen, runt om i landet, kämpat riktigt hårt. Under nästan hela mandatperioden har det varit dystra opinionsprognoser och många har trott att KD inte skulle ha en chans till representation i riksdagen. Nu visar det sig att det blev 16 riksdagsledamöter som kommer att arbeta intensivt med att påverka politiken. Nu pågår också röstsammanräkningarna för kommun- och landstings/regionvalen och i slutet av veckan vet vi vilka som blivit invalda.
I fredags tog jag ledigt och har nu tillbringat några dagar vid stugan på Torsö. Det var ett rejält slit med gräsmattan som inte blivit klippt på en månad. Ett nytt blad i maskinen gjorde susen och röjsågen fick komplettera. Nu lägger sig dis och dimma över ön och sommarens värme är borta. Det blir några dagar ytterligare för att stänga till husen inför vintern. Huset på bilden håller vi på och renoverar och förhoppningsvis kan det bli någon helg även under vintern. Vårt andra hus, ett gammalt torp, var väldigt skönt att vistas i under de heta sommardagarna. Timmerstockhusen är svala länge och en tillgång när det är väldigt varmt. Samtidigt så tar de rätt lång tid att värma upp. Vi hann också med en sväng ut i skogen och plockade en del kantareller.