Många gillar Lars Adaktusson

I dag har vi samtalat med personer som besökte Nossebro marknad, en riktig knallemarknad, där ivern är stor för att göra de riktiga fynden. Vi konstaterar att många har uppmärksammat att de fått Kristdemokraternas EU-tidning i brevlådan. Flera frågade varför vi var enda partiet som hört av sig, men jag försökte säga att det kommer mer material. När förtidsomröstningen inleds så har nog många fått mängder av information. Det som var särskilt glädjande var att Lars Adaktusson verkar ha gått hem hos många. Vi hörde flera kommentarer kring att han är en bra person att satsa på. Men samtidigt så har vi också mött tydliga tecken på att de främlingsfientliga partierna har starkt stöd. Det kommer nog att bli en tuff och hård kampanj där människovärdet har betydelse.
På bilden är jag tillsammans med Gunilla Hermansson som är en av våra mycket aktiva lokalpolitiker och som sprider vårt budskap på ett mycket bra sätt i Essunga kommun.
 

Vilket parti och politiker tycker som du i EU-valet?

Nu har Sveriges Televisions Valkompass dragit igång. Här kan du kolla vilka partier eller vilka av oss som kandiderar passar bäst för dig. Ett bra test även om resultatet kan komma att förvåna dig!
 
http://www.svt.se/nyheter/val2014/kompassen/

Kan själv!

De flesta föräldrar har hört sina barn säga: Kan själv! Men vi kristdemokrater vill vända på detta och säga att föräldrarna kan själva! Självklart ska de fatta beslut i sådana frågor som rör deras egen situation. Politisk klåfingrighet är det när politiker sätter gränser och ramar för familjen som inte politiken har med att göra. Nu kliver Göran Hägglund fram och menar att Folkpartiets krav (de kallar ju sig själva för liberaler och vill stå för frihet) inte alls är någon frihet för föräldrarna utan snarare ett politiskt direktiv. FP menar väl i sin iver att driva jämställdhet men att tvinga pappan att ta ut tre av föräldraledighetens månader är egentligen en begränsning av familjens valfrihet. Vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnen är ett beslut som föräldrarna själva ska fatta, inte politiker. Det ska vara köksbordets demokrati som ska avgöra detta och inte lagstiftarna i riksdagen. Nu är det känsligt att ett av alliansens partier tar avstånd från ett allianspartis politik, men i detta fall gör Hägglund helt rätt. Folkpartiet får gärna driva vilka frågor de vill, men då något går stick i stäv med Kristdemokraternas grundbult om frihet för föräldrar måste vi reagera.
Vi kräver att föräldrarna själva ska få bestämma vem som ska vara hemma och använda sina föräldradagar. Den friheten tror vi att föräldrarna själva är bäst på att hantera.
 
Läs mer på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5846676&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Skönt med en ledig dag

Den här våren har varit intensiv. Alla förberedelser inför valen har tagit utrymme och dessutom har jag varit engagerad i många andra uppdrag utöver politiken. Samtidigt känner jag det som en enorm förmån att få leva som förtroendevald även om det innebär långa dagar och mycket ansvar. Det är ett enormt privilegium att få förtroende av så många människor och därmed få makt att kunna påverka vardagen för enskilda personer.
Samtidigt så är det rätt skönt att också få ha en ledig dag. I går var en sådan dag då vi var i torpet och grejade i trädgården. Jag har en dröm om att anlägga ett stort grönsaksland men inser att under ett valår är det inte lämpligt. Men några små land vill vi gärna ha och i går hann vi med att så sommarens skörd. Jag älskar känslan att plocka sin egen sallad.
Att kunna odla sina egna grönsaker, kompostera och använda den egna jorden och att få följa utvecklingen av grödorna ger mig en stor tillfredsställelse. I mina politiska uppdrag har jag ett stort engagemang för det närodlade och kommer under maj att ägna tid åt arbetet kring att vi köper in svenska varor. Om inte vi som offentliga inköpare går före blir det svårt att uppmana konsumenterna att köpa svenskt. Samtidigt så ska vi balansera kraven på det närodlade med de regler för upphandling som gäller. Inte alltid en lätt balansgång.
 
 

Vill inte ha Europas Förenta Stater

Detta debattinlägg är publicerat i Skaraborgs Allehanda 25 april - en månad kvar till Europaparlamentsvalet

Subsidiaritet är ett ord som vi kristdemokrater gillar. Svårt att uttala men när det tillämpas så ser det till att beslut fattas på rätt nivå. Det står för att alla beslut ska fattas på den mest ändamålsenliga nivån.  Det innebär att sådana beslut som familjen kan fatta ska inte tas av kommunen. Det kommunen kan fatta ska inte beslutas på nationell nivå. Men vissa frågor, som t ex gränsöverskridande brottslighet, kemikaliehantering, miljöfrågor, för att nämna några, lämpar sig bäst att lösa tillsammans med andra EU-länder.

När Europa ska välja de nya 766 parlamentarikerna i slutet av maj kommer de under sina fem år att kunna påverka mycket av utvecklingen i Europa. Därför gäller det att vi är noga med valet av vilka svenska representanter som ska finnas med i de viktiga gemensamma besluten. För oss kristdemokrater är samverkan viktig, men den får inte ske på bekostnad av de nationella besluten. Vi tar tydligt avstånd från överstatlighet och vill inte se något Europas Förenta Stater. Nationell självständighet är angeläget att värna, men samverkan som sker på frivillighet är eftersträvansvärt. Om subsidiaritetsprincipen får råda ser man till att besluten hamnar på rätt nivå.

Vi i Skaraborg är på många sätt beroende av marknaden i Europa. Vi är ett exportberoende land och stabilitet i vår omvärld är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva handel. EU grundades av kristdemokrater och den bärande idén var att samverka med utbyte av gemenskap, affärer, utbildning och helt enkelt göra oss beroende av varandra för att trygga freden.  I juni kommer de nordiska länderna att manifestera 200 år av fred. Vi tar ibland freden för given, men omvärlden påminner oss dagligen om konfliktupptrappningar som råder. Därför är det angeläget att vi fortsätter att engagera oss i den europeiska gemenskapen och bygga en stark och solidarisk gemenskap. Fred är något som vi ständigt måste eftersträva att behålla.

Vi kristdemokrater ber om väljarnas förtroende att få vara med i Europaparlamentet och vi kommer att kämpa för att besluten ska fattas på den lägsta och mest ändamålsenliga nivån. Ibland är det koksbordets demokrati som ska råda, ibland ska kommunfullmäktige fatta besluten, men även Europaparlamentet spelar en viktig roll. Din röst spelar stor roll i det kommande EP-valet.

Conny Brännberg (KD)
Kandidat nr 15


Kommer Skövde att gynnas med de nya försvarspengarna?

Skövde Garnison är en av de stora miltitära verksamheterna i Sverige. Det finns en lång tradition i våra trakter att bedriva försvarsverksamhet och många har gjort "lumpen" här. Sedan Försvarsmakten enbart började med anställda soldater har den kommunala planeringen påverkats på ett helt nytt sätt. Soldaterna har ofta partners som också behöver arbete, de har barn som behöver förskola och skola och nya krav ställs på både bostäder och fritidsutbud. Det försvarsmaktsråd som bildats i Skövde har fått nationell uppmärksamhet. För några år sedan var det väldigt osäkert kring utvecklingen av verksamheterna både i Skövde och Karlsborg, men allt tyder nu på fortsatta satsningar. I veckan gick alliansens partiledare ut med besked om stora satsningar på försvaret de kommande åren. Samtidigt så finns det "gamla" beslut som talar om sparkrav. Just nu finns dessa två processer parallellt. Får regeringen vara kvar har de förpliktigat sig till ökningar i storleksordningen 5,5 miljarder de kommande tio åren. Ännu vet ingen om detta blir av. Först måste regeringen bli omvald, sedan kommer beslut om de nya pengarna och då vet vi om Skövde gynnas eller inte. Tyvärr så skakar vår omvärld och händelserna i Ukraina har skapat en ökad förståelse om vikten av satsningar på försvaret i Sverige. Tyvärr så verkar fred på jorden vara avlägset.

Bra initiativ av media

Skövde Nyheter drar nu igång en bra kampanj. Den sker i samverkan med flera andra tidningar (Hallpressen) och handlar om att vi måste värna yttrandefriheten. Att fritt få framföra sin åsikt borde vara en självklarhet men vi ser gång på gång att det fria ordet blir kvävt. Detta ska inte ske i en demokrati. Att fritt få framföra sina åsikter, ha vilken tro man vill och ha en rejäl yttrandefrihet är sådant vi måste värna.
Nu blir det en knappkampanj initierad av media. Jag ska gärna bära en "alla får plats"-knapp.
Läs mer i Skövde Nyheter.
 
 

Frigivning av fångar ökar hoppet för Dawit Isaak

Enligt den eritranska nyhetsbyrån Zajel har ett antal fångar släppts i Eritrea. Det ökar nu hoppet för den sedan 13 år fängslade journalisten Dawit Isaak. Svenska medier har under många år uppmärksammat fallet där kollegan suttit fängslad utan rättegång. Enligt källor i Eritrea har regeringen tillsatt en kommission som ska se över situation för de fångar som suttit förvarade sedan lång tid. Om detta stämmer så har chanserna för en frigivning ökat, men det har också tidigare cirkulerat rykten kring en frigivning. Den s k tysta diplomatin har verkat och trycket på en frigivning är större sedan andra fångar släppts fria. Svenska medier följer fallet med stort intresse.
GP Expressen

S säger som KD

Även S stöttar nu KD när det gäller sänkt skatt för pensionärer. Kan bli en viktig valfråga.
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18745439.ab

ICA lyssnar till kritiken

Den senaste veckan har cybervärlden diskuterat den senaste versionen av Stigs äventyr i ICA-butiken. Uppenbarligen skred producenterna över en gräns och många kristna reagerade kraftigt och kände att det inte längre var satir utan ren kränkning. De flesta kristna tål att man skämtar om religionen och ofta görs det på ett bra sätt utan att man tar anstöt. Men i reklamfilmsfallet verkar det uppenbart att man gått för långt.
Heder då åt ICAs ledning som dragit igång en riktig snackis men också inser att den får fel syfte.
Så här skriver bolaget i ett pressmeddelande:
 
nyheter     16 apr 2014         

ICA drar tillbaka reklamfilm vecka 16

Eftersom vi omedvetet sårat människors trosuppfattning under en för kristna viktig högtid väljer ICA att inte längre sända filmen som var avsedd att sändas vecka 16, påskveckan.       

Det har inte på något sätt varit vår avsikt att driva med nattvarden eller kristen tro. Vi tar till oss av kritiken och de reaktioner vi fått och har därför valt att plocka bort filmen.

Vi kommer även i fortsättningen att göra filmer som tar upp aktuella ämnen och speglar Sverige 2014, för det engagerar, men vi vill att det ska vara ett positivt engagemang.   Vi hoppas att de personer som tagit illa vid sig upplever att vi lyssnar till deras reaktioner och att vi drar lärdom av det här.

 

Det är ett mycket bra beslut fattat av ledningen. Ingen tro ska kränkas. Alla ska ha rätt att formulera och yttra sina uppfattningar utan att man diskrimineras eller kränks. Reaktionerna tyder på att den kristna tron har en djup förankring och kanske bidrar ICA till att fler funderar på varför vi firar nattvard och påsk.


Förföljen av kristna måste uppmärksammas

Kyrkor som bränns. Fängelsestraff för att äga en bibel. Förbjudet att vittna. Inte tillåtet att samlas till gudstjänst. Förföljelsen mot kristna runt om i världen är stor. Organisationen Open Doors har återigen listat de 50 värsta länderna.
I topp är Nordkorea där man verkar ha en nolltolerans mot kristen tro. Ingen vet hur många kristna som finns men kanske handlar det om 400 000 personer. Av dem tror man att 60 000 befinner sig i arbetsläger.Open Door pekar ut Nordkorea som värstinglandet.
Som tvåa finns Somalia. Kunskapen om al-Shabab har ökat och medias bild är att de är beredda att använda extremt våld för att motverka andra religioner. Somalia beteckas som ett av världens farligaste länder och olika milisgrupper har kontroll eftersom en nationell ledning som styrt landet inte har funnits på många år. Mängder av somalier har lyckats att fly. I landet finns en mycket liten kristen minoritet.
Tredje landet på värstinglistan är Syrien. Sverige har nära relationer med Syrien genom att vi under många år tagit emot flyktingar. Under 2013 kom ännu en flyktingvåg och fler är på väg till Sverige. Islamiseringen av oppositionen i Syrien ökar och därför blir det ändå svårare för kristna att överhuvudtaget kunna vara kvar i landet. Allt tyder på att en kristen utrensning pågår. Här har Sverige spelat en viktig roll i mottagandet av kristna och allt tyder på att vi snart har fler kristna syrier i Sverige än vad som finns i Syrien.
Listans tio i topp som värsta exempel
1. Nordkorea
2. Somalia
3. Syrien
4. Irak
5. Afghanistan
6.Saudiarabien
7. Maldiverna
8. Pakistan
9. Iran
10. Yemen
 
Läs hela listan på Open Doors hemsida eller Kyrkans Tidning.
 
Lars Adaktusson, kristdemokraternas kandidat till Europaparlamentet, skrev en uppmärksammad debattartikel om detta på DN debatt i januari 2014.
 

World Art Day

Kulturfrågor måste också debatteras

Den 15 april firas för tredje året World Art Day. Under denna dag anordnas aktiviteter runt om i världen för att lyfta fram bild- och formkonsten och dess betydelse.

Word Art Day fyller en viktig funktion. Rent allmänt är det sällan som kulturens roll i samhället diskuteras. Detta trots att kultur, inte minst konst, tillför människor viktiga värden.

Möjligheten att få skapa och uttrycka sig samt ta del av andras skapande har stor betydelse för den personliga utvecklingen och för förståelsen av omvärlden. Kultur uppstår i mötet mellan människor. Det är sådana möten som gör att vi växer och utvecklas. De bidrar också till att bryta ned fördomar och stärka samhällsgemenskapen.

World Art Day ger oss anledning att reflektera över den roll som konsten har i våra liv. Knappast någon av oss formar våra hem utan färger, former, bilder och fotografier. Bild och form har stor betydelse för hur vi trivs i våra hem, men också för hur vi upplever våra offentliga miljöer. Därför är konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet viktiga och det är angeläget att vi satsar på konst i offentliga miljöer.

Det har redan börjat att komma in inbjudningar till debatter som ska äga rum under valrörelsen. Under tidigare valrörelser har antalet samtal och debatter kring konst och kultur varit begränsade. Därför vill jag gärna, på World Art Day, uppmana konst- och kulturintresserade och olika föreningar att bjuda in de politiska partierna till samtal och öppna diskussioner kring dessa frågor.

Conny Brännberg (KD)
Kulturintresserad regionpolitiker

Detta är en debattartikel skickad till media för att publiceras 15 april


Glädjande att fler får jobb

Det ser ut att vara en förbättring på gång i Sverige då det handlar om jobb. Siffrorna från Arbetsförmedlíngen visar på en förbättring. Jämfört med förra året vid denna tid så är det i Skövde 300 fler som har jobb. om man jämför arbetssökande i procent av den registerbaserade arbetskaraften i Skövde så var den 8,9 procent 2013 men har sjunkit till 7,9 procent nu.
I vårt län är det Öckerö som har lägst arbetslöshet (3,2 %) och Trollhättan är hårdast drabbat (14,3%).
Om man tar del av myndighetens prognos så är det försiktiga skrivningar, men ändå andas optimism inför framtiden.
Jämför man med andra länder i Europa så är de svenska siffrorna bättre än på många andra ställen, men samtidigt tycker vi att våra siffror är för höga.
Av prognosen framgår också ett annat problem, nämligen att många företag har svårt att rekrytera. Det är helt enkelt brist inom vissa yrken. Även om det finns arbetslösa så är de inte kompetenta för det lediga jobbet. Missmatch kallar en del detta och är ett av våra stora problem. Det är glädjande att regeringen håller fast vid sina planer på sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det gör att det är enklare för en arbetsgivare att rekrytera en ung person. Kristdemokraterna har drivit denna fråga i många år och kallat det för en U-skattesedel, alltså en specialanpassning för ungdomar. Då är det lättare att få sitt första jobb. Inga unga människor ska behöva gå arbetslösa. Den stora skillnaden mellan regeringens ungdomsarbetslinje och socialdemokraterna är att alliansen skapar riktiga jobb, medan S vill ha "praktikplatser".

Det verkar vara en jämn kamp mellan blocken

Dagens SIFO visar att väljarna inte ger tydliga besked om vilket block som vinner. GP skriver att kampen om regeringsmakten är en rysare. Nu återstår det flera månader till allmänna val, men just nu verkar det som att de osäkra väljarna avgör allting. Enligt undersökningen ökar de också.
Att leda en regering är tufft. Motståndarna kan ägan sig åt att kritisera regeringens politik och behöver inte själv komma med förslag. Nu har både S och V börjat göra det. Det verkar ha stärkt V men varken S eller M får ökade stöd. För oss Kristdemokraterna finns bara en åtgärd: Ut och kommunicera vår politik. Vår satsning på barn och ungas uppväxtvillkor är den viktigaste frågan för oss och den bör leda oss fram till en stark ställning efter höstens val. Men dagens mätning verkar inte ha gett KD någon framgång hos väljarna. Därför kämpar vi vidare med att övertyga om vår politik.
Allt större blir fokuset på Europaparlamentsvalet. Allt tyder på att Lars Adaktusson ligger mycket bra till.

Vilket parti gör skillnad?

Jag brukar börja min läsning av Skaraborgs Allehanda med att läsa ledaren. Ofta ger den anledning till reaktioner, antingen att man håller med eller också har man en helt annan åsikt.
I morse var ett sådant tillfälle där känslor väcktes. Ledaren (tyvärr finns den inte tillgänglig för alla utan särskild avgift) handlade om våren (vårdbudgeten) eller våparna. Detta med anledning av att S har presenterat sin skuggbudget. Skillnaden mellan det blå och det röda laget verkar vara svårt att göra enligt ledaren. Troligtvis upplever många väljare att det blir allt svårare att avgöra på vilket lag man ska lägga sin röst.
Nu tycker nog alla vi inblandade att det är stor skillnad, men jag förstår att det är svårt att analysera. Därför inbjuder vi till dialog och samtal och uppmanar väljarna att kontakta oss. Det intressanta med valåren är att det blir tid för samtal.
För oss Kristdemokrater är det familjen som är den avgörande politiska frågan. Särskilt nu inför valet har vi fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Vi anser att en satsning på barnen och framför allt föräldrar får tid med sina barn.
VI kommer att ständigt hålla fram denna fråga

Oroväckande om personal i barnomsorgen

Vad var det vi sa? Situationen inom förskolan måste ändras. Barngrupperna är för stora och miljön är inte bra varken för barnen eller personalen. Kristdemokraterna har haft ett tydligt barnfokus i frågan och är stolta över att regeringen gått med på att skjuta till pengar så att antalet barn i grupperna i förskolan kan minskas. Men det har också funnits ett fokus på personalens arbetssituation. Facken har talat om detta länge och ny statistik från Försäkringskassan visar att ett stort samhällsproblem finns.
Försäkringskassans statistik visar tydligt att antalet fritidspedagoger och förskollärare som är sjukskrivna ökar kraftigt. Ökningen är tydlig att man i medias rubriker kallar detta för stor psykisk ohälsa.
Kristdemokraterna anser att valfrihet ska råda avseende barnomsorgsform, men att barn och föräldrar behöver tid tillsammans under barnets första levnadsår. Därför driver vi frågan om vårdnadsbidrag. Vi anser att det är en samhällsinsats, en ren investering, som görs då vi skapar goda miljöer för barnen. Där harmoni och trygghet råder, där stress minskas och att barn och vuxna får tid att göra saker tillsammans. Tid är en bristvara och därför är vi beredda att ge ett ekonomiskt stöd till den som väljer att vara hemma. Vi går till val på frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor och menar att familjepolitiken måste få komma i fokus.
 
DN
SvD
GP

Regeringen har visat god förmåga att leda landet

I september så kommer svenska folket att ta ställning till om regeringen klarat sitt uppdrag eller inte. Då svensken ser tillbaka på Sverige men också ger omvärlden en jämförande blick så har det lilla landet i norr klarat sig betydligt bättre än många andra länder.

 • Sverige har tillsammans med Nederländerna högst sysselsättningsgrad i EU.
 • Sverige har tillsammans med Österrike lägst långtidsarbetslöshet i EU.
 • Antalet sysselsatta är över 250 000 fler än 2006.
 • Utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer sedan 2006.

Dessa fakta hämtade ur regeringens vårbudget är bara några av de fakta som gäller. (läs mer på www.regeringen.se).

Att Sverige ligger väl till beror till stora delar på att vi har en regering som tar ansvar. Man har hållt i pengarna, men ändå kunnat göra stora reformer. I praktiken får de flesta ut 13 månadslöner numera. Det kommer att märkas i plånboken om socialdemokraterna får ta över.

Besöksnäringens branschorganisation Visita genomför nu en kampanj som de kallar Dubbelstöten. De agerar inte partipolitiskt men menar att socialdemokraternas förslag kring arbetsgivaravgiften för unga och höjning av restaurangmomsen kommer att slå hårt mot unga svenskar.

Det bästa för Sverige är om de fyra allianspartierna får ett starkt väljarstöd och att en alliansregering får fortsätta sitt arbete med att förbättra Sverige. Vi har kommit en bit på väg men mycket återstår.


Klisterlapp fick mig att fundera

Morgonen började med en reflektion, influerad av en klisterlapp på kaffebryggaren, om hur vi kan åstadkomma en bättre värld. Så här såg budskapet ut:
 
 
 
 
 
Under frukosten funderade jag på innebörden i detta. Genom att välja rättvisemärkt kaffe kan jag bidra till en bättre värld. Konsumenten har den verkliga makten. Genom aktiva val avgör vi om världen ska bli mer rättvis eller mer orättvis. Kaffet är en del av detta.
 

Tänderna tillhör kroppen

I dag publiceras ännu en artikel (i DN) om kravet på att få gemensamma regler för tänderna och övrig kropp. Den som blir sjuk får sin behandling finansierad via vårt socialförsäkringssystem men tänderna har aldrig hört dit. Därför har vi två olika system för vården av kroppen och vården av tänderna.
Detta är en fråga som vi lyft flera gånger och det är rimligt att få ett system, men det kostar. Men bra att debatten är igång. 

Tänderna tillhör kroppen

I dag publiceras ännu en artikel (i DN) om kravet på att få gemensamma regler för tänderna och övrig kropp. Den som blir sjuk får sin behandling finansierad via vårt socialförsäkringssystem men tänderna har aldrig hört dit. Därför har vi två olika system för vården av kroppen och vården av tänderna.
Detta är en fråga som vi lyft flera gånger och det är rimligt att få ett system, men det kostar. Men bra att debatten är igång. 

Skövdes förbindelse med Jönköping stärks

Det är bra att det satsas på bättre förbindelser mellan Skövde och Jönköping. Många pendlar till högskolan och vi ser gärna en utvidgning av vårt arbetsmarknadsområde. Bra förbindelser med de större städerna i närheten av Skaraborg ger många möjlighet att bo attraktivt och arbeta någon annAnstans. Men då måste kommunikationerna vara bra.
http://www.skovdenyheter.se/artikel/74160/snabbare-resor-vantar

Ta chansen att uppmuntra

Uppmuntran är något fint. Dessutom alldeles gratis. Det kostar inget att uppmuntra, men är värt massor.
 
"Those who are lifting the world upward and onward are those who encourage more than criticize" (Elizabeth Harrison)
 
Fritt översatt så innebär det att "de som driver världen framåt och uppåt är de som uppmuntrar snarare än kritiserar."
Att kritisera är lätt. Tänk alla åsikter som framförs på en läktare när laget man hejar på missar. Då haglar kritiken, men om man stöttar sitt lag så kan det bära dem fram. Att möta en människa och ge uppmuntran kan förändra dennes dag.
Utmana dig själv i dag: Sträva efter att ge mer uppmuntran än kritik. Det kan lyfta din medmänniska, men också dig själv. Det är nämligen så att ju mer uppmuntran du ger andra så skapar du också en inre tillfredsställelse hos dig själv.
 

Lars Adaktusson får uppskattning

Det är många som talar gott om Lars Adaktusson. När man för hans namn på tal så är det ofta väldigt positiva kommentarer. I dag har Kristdemokraterna i Nossebro varit aktiva på Leva & Bo-mässan.

Vi har försökt att påminna om att det är val den 25 maj. Många tycker att det är så långt fram att de inte vill tänka på det, andra har resan bestämt sig för att inte rösta. Därför vill vi redan nu vara ute och samtala med väljarna. Vi delade i dag ut en ny broschyr som vi tagit fram för Skaraborgs del.
Den kommer vi att använda i Skaraborg för att lyfta fram våra kandidater. När man nämner Lars Adaktusson så är det nästan alltid positiva kommentarer. Det är väldigt roligt att han blivit så förknippad med vårt parti och att många vet att han kandiderar till Europaparlamentet. Det känns väldigt uppmuntranden. Nu återstår för oss valarbetare att ta tillvara på alla tillfällen som finns för att lyfta fram de kristdemokratiska frågorna. Vår broschyr heter "Rätt agenda i Bryssel" och handlar om att vi vill att vissa frågor ska avgöras på en europisk nivå medan andra frågor ska avgöras hemma vid köksbordet. Vardagsnära frågor ska vi själva hantera, medan sådant som berör alla i hela Europa ska beslutas av vårt gemensamma parlament. Men politisk klåfingrighet gillar vi inte och därför är vi också kritiska till mycket som sker i EU. Nu gäller det att svenska folket väljer goda representanter för de kommande fem åren. Vårt förslag är Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor. Två mycket bra kandidater.

Nätverk för Regional Turism


Nätverket för Regional Turism har möts några dagar i Uppsala för att samtala om framtidsfrågor för besöksnäringen i Sverige. Vi bildade nätverket för 8 år sedan och dess har det blivit 16 träffar. Det finns i varje län en regional organisation som hanterar frågor kring turism, möten och besöksnäring. Under årens lopp har nätverkets stärkts och både chefstjänstemän och politiker har haft stor nytta av det. Under dagarna riktade bi också våra blickar mot Europa. Med från NECSTouR var Christina Nunez som berättade om sitt nätverk och hur det arbetar. Kent Johansson, tidigare regionråd i Västra Götaland men numera EU-parlamentariker delgav oss intressanta tankar från det europeiska arbetet.
Vi hade intressanta föreläsningar och samtal men raster och pauser har också stor betydelse. Denna gång var vi dels på det nybyggda SAS Radisson i Uppsala, ett stenkast från stationen, men också på Uppsala Konsert & Kongress. Det känns som att Uppsala och Uppland verkligen satsar på turismen och har många go´-bitar att erbjuda. Närheten till Stockholm är också en viktig faktor för områdets utveckling.
I en av fikapauserna dukades dessa "spett" fram Kreativt men framför allt mycket gott.
 
Ibland är det så att man mest minns bordssamtalen eller mingelsamtalen en tid efter konferenserna. Även om det är bra och intressanta föreläsare så berörs man på olika sätt. Vårt närverk syftar till att vi ska kunna lära oss av varandras goda exempel och bestämma oss för vissa utvecklingslinjer som vi arbetar för, alla tillsammans. Det är ett bra och spännande sätt att utveckla turismen tillsammans.

Två miljarder till cancervården - Hägglund lovar och håller

Regeringen presenterade ännu en vårbudgetsatsning i dag. I morse jublade vi i Skaraborg över infrastrukturministerns avslöjanden om satsningen på E20. Några timmar senare var det socialministern som presenterade en stor satsning på pengar för cancervården.
Göran Hägglund har gjort ett mycket gott jobb som socialminister. Dagens uppgift är att man kommer att satsa på cancervården. Cancer är den näst vanligaste dödorsaken (efter hjärtsjukdomar) men satsningar i tid kan leda till stora livsavgörande insatser. De nya pengar ska användas för att det ska bli snabbare ledtider från undersökning till behandling.
En rad medier skildrar detta:
 
SR
DN
GP
 
Läs mer på Kristdemokraternas hemsida.
 
 

Äntligen! Positivt besked om E20

I dag kommer ett efterlängtat besked. Alliansens fyra partiledare uttalar sig i GP om kommande satsningar på E20. En fråga som diskuterats under många år. Nu lovar regeringen, om den blir omvald, att göra en jättesatsning på huvudleden mellan Sveriges två största städer.
Jag har under årens lopp deltagit i debatter, skrivit artiklar och pratat med mängder av beslutsfattare. Den senaste tiden har diskussionerna varit höga eftersom Miljöpartiet satt sig på tvären. Eftersom de har ett mycket stort inflytande i Västra Götaland har det varit svår diskussioner. Nu står det klart att detta är ett vallöfte som de fyra allianspartierna står bakom. Samtidigt som det är ett stort samverkansprojekt mellan staten, regionen och kommuner. Det finns också andra intressenter med i "paketet".
I korthet innebär förslaget:
 • Det kan vara färdigt genom vårt län 2025.
 • Hela vägen är säker, dvs mötesseparerad.
 • Det handlar om många miljarder. Tidigare löften var 2,5 mdkr. Nu skjuter regeringen till ytterligare 4 och därutöver ska medfinansiering ske med 1,3 miljarder.
 • Nya sträckor är: Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad.

Förslaget innebär

 • Det kräver att regeringen väljs om
 • Miljöpartiet kan äventyra hela idén om de får starkare makt i kommuner, Västra Götaland och riksdagen.
 • Att många nya jobb skapas under byggtiden
 • Att Skaraborg är en stor vinnare eftersom vår förbindelse med både Stockholm och Göteborg blir bättre
 • Att både gods- och persontrafik gynnas
 • Men Västra Stambanan måste också byggas ut. Det är en kombination av väg och järnväg som är förutsättningen för att vi ska kunna ha kvar exportindustrin i Skaraborg.

Det är mycket glädjande att ett mångårigt slitsamt arbete nu får resultat. Vi är glada över att våra partikamrater i regering och regeringskansliet förstått behovet av en säker och utbyggd väg. Alliansens fyra partier har visat på god sammanhållning och tålmodigt drivit frågan. Nu är löftet inför nästa mandatperiod givet och vi vänder oss nu till väljarna för att få stöd i våra utvecklingstankar.

 


Trio som ber om ditt stöd

Som kandidater i valet 2014 arbetar vi varje dag med att ta fram material och förbereda oss inför kommande valrörelse. Väljarna märker inte av det så mycket än, men bakom kulisserna sker ett stort arbete. Mycket av det material som ska delas ut i höst produceras just nu. Kristdemokraterna i Skaraborg arbetar för att få minst tre mandat i regionfullmäktige.
Detta är våra toppkandidater
1. Conny Brännberg, mångårig erfarenhet som politiker både i Skövde kommun och regionen. Vice ordförande för Regionfullmäktige. i Skövde bl a kommunfullmäktiges ordförande.
2. Eva-Lott Gram, till vardags barnmorska och som är engagerad i både forskningssammanhang och sjukvård. Bor i Hjo.
3. Dan Hovskär, kommunpolitiker i Falköping och ledamot av regionfullmäktige. Har flera ledande kommunala uppdrag och är verksam inom både sjukvård, kollektivtrafik och servicefrågor i regionen.
 

Besök på sjukhuset i Skövde

Dagen har ägnats åt studiebesök vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Jag säger fortfarande KSS men eftersom sjukhuset har ett nytt namn så är det bäst att säga rätt. Tillsammans med Dan Hovskär och Eva-Lott Gram har vi idag besökt den psykiatriska vårdmottagningen och senare det palliativa teamet. Inom vårt parti har vi varit mycket engagerade i frågor kring psykiatrin. Det är många som kämpar politiskt för den somatiska vården (självfallet gör vi det också) men vi känner oss ibland ensamma i vår kamp för att skapa bättre förutsättningar för psykiatrin. Men vi har det som en hjärtefråga och fortsätter vår kamp för bättre villkor. Det är också så med frågorna kring den palliativa vården. Vi har debatterat och skrivit artiklar och på många sätt medverkat till att utveckla vården i livets slutskede. Dagens besök vid sjukhuset i Skövde gav oss värdefulla insikter. Vi gillar att vara ute i verkligheten.
Vi tre som är med på bilden är också kristdemokraternas toppkandidater i Skaraborg. Vi arbetar nu för att få väljarnas förtroende. Valet sker 14 september,
 

RSS 2.0