Den svenske mjökbonden är utrotningshotad

Kul att få respons på debattinlägg. För en tid sedan skrev jag om äldrepolitiken tillsammans med Isabelle Waldenvik och flera har kommenterat den artikeln. Nu har jag en debattartikel i länspressen som handlar om mjölk och att den svenska mjölkbonden är hotad.
Du kan läsa inlägget på min hemsida: www.Brännberg.se
 

Lärarnas löner avgör yrkets attraktivitet

Nedan inlägg innebär en viss risk - att jag kan anses tala i egen sak, men den utmaningen får jag anta. Jag har trots allt varit tjänstledig i snart 15 år.
I Skövde pågår en debatt kring lärarnas löner. Se artikel i dagens SLA http://sla.se/skovde/2015/08/26/besvikelse-i-lararnas-riksforbund
 
För att bli gymnasielärare krävs en lång utbildning på högskola/universitet, utmaningarna varje dag på jobbet är stora, nya pålagor dyker ständigt upp för lärarna och lönerna utgör inte någon morot. Kanske snarare tvärt om. Lönerna är överlag lägre än med många andra jämförbara yrken. Vid internationella jämförelser visar det sig att svenska lärare har betydligt sämre villkor.
 
Lönen är självklart inte allt, men den är väsentlig. Om samhället hade värderat lärarnas insatser mer, om de hade erbjudits just möjligheten att utöva det de är bäst på, hade de kanske ändå accepterat löneläget. Men de som blir lärare vill undervisa, dela med sig av kunskaper, lyfta eleverna till insikterna i de ämnen som de själva brinner för. Lärarna vill så mycket, men mängder av pålagor gör att de upplever att de får göra så mycket annat än att undervisa.
 
Nu upprörs lärarna i Skövde. Jag inser svårigheterna att ta fram pengar ur den kommunala skattkistan, men måste konstatera att jag kan inte argumentera mot fackens tydlighet att lönerna är för låga.
 
Jag är gymnasielärare till min profession.
 

Främja mjölken

Skövde är en kommun som växer och vi ser gärna en god samverkan med större städer, men vi är också en landsbygdskommun. Vi har många bönder i kommunen och sedan en tid har vi samtalat om vad som kan göras för att värna den svenske bonden. Idag har jag skrivit en debattartikel som handlar om vikten av att värna den svenske bonden. Jag har läst statistik, tagit del av böndernas berättelser och funderat kring situationen. Det resulterade i att jag valde att fokusera på mjölken. Jag hoppas att media kommer att publicera den och att debatten får fortsätta. Situationen underlättas nog inte av att regeringen aviserat en kraftig höjning av skatten på fordonsbränsle.

Birro får till det igen

Ibland när jag läser bloggar, ledare, krönikor etc så uttrycker jag; precis så är det. Känns som att den som formulerat sig verkligen talar till mitt hjärta. Rätt ofta händer det när jag läser SLAs ledare (Skaraborgs Allehanda som är min lokala morgontidning) men också väldigt ofta när jag läser texter av Marcus Birro. Särskilt flera av texterna som tidigare publicerades i Expressen blev ofta kommenterade eller vidarelänkade av mig. Som en bisak så har jag svårt att läsa just Expressen sedan de på ett så märkligt sätt sparkade Birro. Det har ännu inte lämnat mig och ibland undviker jag Expressen just på grunda av detta.
Idag var det dags för en ny uppmärksamhet kring Birros gästkrönika i GP. Jag förstår att han skriver om Göteborg, men jag läste Göteborg som en metafor.
Den talade till mig och därför lägger jag ut länken här. Jag hoppas att fler läser och tar del av den.