Alliansens syns tillsammans i Skaraborg

Nu har valstugorna kommit på plats runt om i Skaraborg. I de flesta städer så finns alliansen samlad. Fyra partier står enade och vill regera tillsammans i Västra Götaland. De andra står splittrade och saknar visionen. Det verkar mest som att socialdemokraterna kör med påhittade skrämselskott. Märkligt att de satsar stenhårt på att sprida skräckbilder om att sälja ut sjukhus när ingen ens antytt att det är aktuellt. De har gripit sina affischbudskap helt ur luften.

På bilden syns David Olsson, Conny Brännberg, Catrin Hulmarker och Eva-lott Gram

Kampanjtidning i din brevlåda

Nu kommer många hushåll att få vår tidning Vardagsliv. Vår ambition är att många hushåll ska få den, men eftersom distributionen hänger på att medlemmar delar ut den, så kommer vi att klara alla hushåll. Men några glimtar av vad som finns i tidningen kan du läsa på http://www.kristdemokraterna.se/Omval2011/Tidningen

Alliansen samlad i Skaraborg

Nu har vi dragit igång den gemensamma valrörelsen i Skaraborg. Målet är att alliansen i Västra Götaland ska få väljarnas stöd och bilda en regional alliansledning.
Igår var alliansens toppkandidater i Skaraborg på pressturné och manifesterade att vi vill arbeta tillsammans i regionen. På bilden ser du Karl-Olof Fernow (FP), Gunilla Levén (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Conny Brännberg (KD).

Vi har skrivit fram en rapport och nedan följer det pressmeddelande som lämnades igår.

(M), (C), (FP), (KD) rapport:
Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen


Sjukhusens akutmottagningar är den vanligaste ingången till länssjukvården. Varje år söker sig över 60 000 patienter vård vid akutmottagningarna på Skaraborgs Sjukhus.- Trots att Skaraborgs Sjukhus är bäst av sjukhusen i regionen kan vi konstatera att alltför många patienter tvingas vänta lång tid på akuten. Ambulanserna kommer inte alltid i tid och bristen på vårdplatser har på vissa håll varit stor. Akutsjukvården i Skaraborg måste utvecklas och förstärkas. Det sade Gunilla Levén (M) i samband med att 1:a namnen på de fyra allianspartiernas valsedlar presenterade rapporten ”Det bästa för Skaraborg” inför omvalet till Västra Götalandsregionen.

- Väntetiderna på akutmottagningarna måste kortas. Vi vill öka läkarbemanningen och vidareutveckla akutläkarkonceptet för att få fler läkare att välja akutmottagningen som ordinarie arbetsplats. Vi vill förbättra informationen till väntande patienter och överväga inrättandet av fler särskilda barnakuter, fortsatte Gunilla Druve Jansson (C).

- Vi vill också se förstärkningar av ambulanssjukvården. I Skaraborg varierar väntetiderna på ambulansen mycket mellan olika ambulansstationer. Målet är att 90 procent av patienterna ska nås inom 20 minuter. I dagsläget når inte alla ambulansstationer upp till målet men vår ambition är att hela Skaraborg ska kunna nås av ambulans inom uppställda tidsmarginaler. Vi vill att ambulanshelikoptern förstärks med en kuvös för att möjliggöra transporter av för tidigt födda barn och vi vill också utreda behovet av och de ekonomiska förutsättningarna för att införskaffa en extra ambulanshelikopter i regionen, säger Mikael Wendt (FP).

- Regionens ansvar är inte enbart sjukvård utan regionen gör också insatser för att främja tillväxt och utveckling. För oss i Skaraborg betyder E 20 och Västra Stambanan oerhört mycket för transporter av personer och gods, menade Conny Brännberg (KD).

- I Västra Götalandsregionen har det tidigare varit stor enighet om att målet för E20 ska vara motorväg eller fyrfältsväg. Vi står fast vid målsättningen och beklagar att de nu styrande partierna (S), (MP), (V) och (SPVG) har övergivit den. Den styrande koalitionen har som vi ser det också gjort en tydlig markering mot en fortsatt utbyggnad av E20 genom att dra in Regionutvecklingsnämndens stöd till E20-gruppen, avslutade Brännberg (KD).


Röstkort och valmaterial i brevlådan

Håll koll i brevlådan. De närmaste dagarna kommer ditt röstkort. Det behöver du när du ska rösta. Vi har också börjat att dela ut material i brevlådorna. Eftersom vi inte har råd att skicka ut material kommer våra medlemmar att göra en stor insats för att springa runt och lämna material i brevlådorna. Se till att du läser det. Valsedlar kommer i huvudsak att finnas i vallokalerna, men några hushåll får dem i brevlådan. Förtida röstningen inleds 5 maj och själva valdagen blir 15 maj. Men rösta gärna tidigt!


Först på listan: Fler vårdplatser

Tidningen Dagens Samhälle har stora feta bokstäver på sin förstasida; Överfulla sjukhus i hela landet. De skriver att tre av fyra sjukhus har stora problem med överbeläggningar. Bristen på vårdplatser hotar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

När Kristdemokraterna började att planera för omvalet bestämde vi oss för två valfrågor: Fler vårdplatser och bättre kollektivtrafik.

Vi visste inte då att just dessa två frågor skulle bli de hetaste i valrörelsen. Sedan vi presenterade idén om fler vårdplatser har bland annat socialdemokraterna gjort starka påhopp i medierna och menar att vi svartmålar vården.

Nu får vi stöd från en av landets mäktigaste tidningar då det gäller bevakning av landstingssektorn.

Enligt den enkät som Dagens Samhälle genomfört vid sjukhusen säger våra egna sjukhus följande:
Alingsås sjukhus (109 vårdplatser) Överbeläggningar så gott som varje vecka
Kungälvs sjukhus (160 vpl) Överbeläggningar så gott som varje vecka
NU-sjukvården/Trollhättan (638 vpl) Överbeläggningar så gott som dagligen
Sahlgrenska universitetssjukhuset (1568 vpl) Överbeläggningar så gott som varje vecka
Skaraborgs sjukhus (561 vpl) Överbeläggningar så gott som varje vecka
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås) (420 vpl) Överbeläggningar så gott som dagligen

Vi har en lång lista på åtgärder som behöver införas. Det handlar om en vårdkedja som måste fungera hela vägen. Ambulansen skapar trygghet genom att ha korta insatstider. Den som är sjuk ska snabbt kunna bedömas på akuten och sedan placeras på en vårdavdelning. När sjukhusvården är klar ska en god eftervård planeras och genomföras. Handlar det om äldre sjuka ska kommunen snabbt ta fram en vårdplan och ta hand om de äldre. Ett av problemen är att kommunerna inte tar hem sina patienter. Därför är inte problemet med vårdplatser enbart ett problem för regionen utan något vi äger tillsammans med kommunera.

Vi har förslagen. Vi har den politiska viljan. Vi vill och kan. Därför ber vi om väljarnas förtroende. Det visas genom att man väljer en kristdemokratisk valsedel i samband med omvalet den 15 maj.

Valfläsk är en vanlig rätt i samband med valtider

Det serveras gott om valfläsk i Västra Götalandsregionen just nu. Att ge sken av att man ska kunna åka tåg i flera timmar för 20 kronor  tillhör sådant som presenteras i samband med val men snabbt glöms bort efter att valsedlarna har placerats i valurnan.

Det är inte lätt att tränga igenom allt brus i medierna och därför måste man formulera sig på ett sätt som väcker uppmärksamhet. Nu tror jag att väljarna kommer att granska löftena och göra sunda värderingar. Därför kommer vissa löften att avfärdas av väljarna som valfläsk.

Starka reaktioner på Nossebro marknad

Valrörelsen pågår för fullt och idag var vi på Nossebro marknad. Det är verkligen spännande att få möta väljarna och lyssna till deras berättelser. I princip har vi mött tre grupper av väljare:

1. De som ska rösta på kristdemokraterna
Detta är alltid en angelägen grupp att träffa. Dessutom blir man så inspirerad att höra det starka stöd som vårt parti har. Särskilt när det bara handlar om regionvalet är det många som känner att hälso- och sjukvården lyfts fram. Det är alltid svårt att uppskatta hur många som stöttar oss, men det känns som att vi seglar i medvind. Det blir några intensiva röstjagarveckor under maj månad.

2. De som inte ska rösta alls
Denna grupp bekymrar mig. Uppskattningsvis sa en tredjedel av de som jag mötte idag att de inte ska rösta. Det var många olika argument men i huvudsak sa de att de har redan röstat och inte gjort något fel. Felet har begätts av andra och därför kommer de inte medverka på något sätt. Flera var uppriktigt sagt arga för att det är ett omval. Det märktes också att Sören Holmbergs uttalanden om nyvalet fått genomslag.

3. De som ska rösta men på ett annat parti än kristdemokraterna
Tyvärr är det många väljare som är rätt oförskämda mot oss som valarbetar. De vräker ur sig alla möjliga saker och ibland blir det verbala attacker. Jag förstår att en del har blivit besvikna på alliansens politik, men för den skull behöver man inte vara otrevlig. Troligtvis känner sig en del människor påhoppade då en hurtig valarbetare kommer fram och vill lämna material och kanske är det därför de fräser till och säger att de inte vill ha något material.
En del talar om vilka partier de ska rösta på. Om man skulle gissa på valutslaget från besökarna på Nossebro marknad så skulle tre partier väljas in, kanske fyra. De flesta som jag talat med är socialdemokrater och de verkar ha ett starkt stöd bland marknadsfolket. Debatten kring problemen med sjukförsäkringen verkar ha gynnat socialdemokraterna. Deras anhängare passar på och talar om för oss att vi har misslyckats med uppgiften att refomerna försäkringen. Därför kändes det bra att kunna del ut vår kampanjtidning där Emma Henriksson reder ut begreppen. Jag blir däremot djupt bekymrad över det stöd som sverigedemokraterna verkar ha på Vars-slätten. Några använde uttrycket "det enda parti man kan rösta på" och uttalade sig kraftfullt mot invandringen. Det fjärde partiet som nämndes var folkpartiet. Det var en ung kille som sa att han höll på folkpartiet men samtidigt gjorde han en slags nazi-hälsning så jag är inte säker på att han hade riktig koll på politiken.
Slutsatsen efter en dag på Nossebro marknad var att besökarna ska rösta på kristdemokraterna, socialdemokraterna och sverigedemokraterna. De övriga partierna var det ingen som nämnde att de skulle rösta på.
Det blir spännande att se på valnatten hur det går.

Påskhelg med familjen

Det har varit en extremt hektiskt vår för oss. Så mycket på en gång, men nu under påskhelgen har vi haft ledigt. Hela familjen har varit samlad och ätit gott och gjort flera utflykter tillsammans. Nu drar omvalet igång och det blir nog inga lediga dagar på ett tag. Här är några bilder från de senaste dagarna.

Mycket mat blev det under helgen.

Dessert som var som godis

Tyvärr hade de flesta tranor lämnat Hornborga

Det gäller att dra nytta av familjen också

Första grillningen är alltid speciell

Vitsipporna blommar fantastiskt alldeles utanför min fars hus

Mina svar på GTs 21 valfrågor

En artikel i GT, av Karl Henrik Sax, tar upp 21 valfrågor. Tidningen lyfter fram sina svar. Jag kommenterar dessa var för en. Det fetstilta är GTs valfrågor och texten som följer är mina kommentarer.

1. Inga sjuka ska ligga i korridorer.
Jag har skrivit flera artiklar om att det är ingen värdig vård som erbjuds om man inte får en säng på en vårdavdelning. Den som är sjuk ska få en vårdplats. Kristdemokraterna är det parti i regionen som drivit denna fråga. Vi vill ha en vårdplatsgaranti.
2. Laga maten lokalt.
Maten är en del av behandlingen och ofta har man mindre aptit. Därför är det angeläget att det satsas på maten. Planerna på ett storkök ska skrotas. Kristdemokraterna har föreslagit att att sjukhusmaten ska vara a´la carte, dvs patienten ska kunna välja mellan flera rätter och de ska serveras på ett aptitligt sätt.
3. Fler småsjukhus.
Vi har upprepat detta krav i flera år. Sluta med sjukhuskolosserna och storkoncerner som Socialdemokraterna verkar älska. Ett av de viktigaste skälen är att personalen ska ha ett stort inflytande över vårdprocesserna. Närhet till chefen och möjlighet att snabbt kunna påverka är viktigt. Självklart vill vi se en stor samverkan mellan sjukhusen, men de ska vara självständiga och ha en lokal ledning. 
4. Bort med krångeltaxan.
Kristdemokraterna har lagt många förslag om kollektivtrafiken. I Skaraborg hade vi ett "20-dagars-kort" som var populärt, nu kallar vi det flexikort. Det ska vara enkelt och begripligt att köpa en biljett. Dessutom vill vi koppla ihop kultur med kollektivtrafik och har föreslagit ett s k kulturpass.
5. Ännu friare vårdval.
Även här har Kristdemokraterna agerat på många sätt. Vi vill ha ökad valfrihet. Det handlar om rehabilitering, mödravård och min partikamrat Magnus Berntsson har nyligen drivit frågan om valfrihet av hjälpmedel. (Du kan läsa mer på Porten mot Väster)
6. Begränsa hyrläkarna.
Vi hade en tuff debatt i senaste regionfullmäktige om detta. V ville införa förbud, men tanken är orealistisk. Det finns anledningar till att läkare inte vill vara anställda i regionen. Det handlar inte bara om pengar. Vår ambition är att erbjuda bra arbetsmiljöer, ge möjlighet till forskning och kompetensutveckling och bli uppskattad. Självklart har lönen betydelse. Vi behöver hyrläkare och annan hyrpersonal under våra "toppar". Men det är ett problem då regionen gjort sig beroende av dem.
7. Nej till fri tandvård åt 25-åringar.
Socialdemokraterna räknade med ökat stöd från ungdomarna för denna reform, men det handlar till stora delar om kunskap. En av alliansregeringens stora reformer är tandvårdsstödet som inneburit att det generellt blivit billigare för alla att gå till tandläkaren. Tänderna tillhör kroppen och på sikt måste tandvården bli en del av sjukvården och ges på samma villkor. Tyvärr har tandstatusen försämrats hos vissa grupper och fluortanten var nog ingen dum idé.
8. Färre yrkespolitiker.
Politik är aldrig ett yrke. Tanken är att medborgare ska tjänstgöra under en tid i politiken och ta med sig sina erfarenheter, men inte att det blir ett yrke. Vi behöver inte fler politiker i Västra Götaland, men de politiker som finns ska ha verklig makt och vara medborgarnas företrädare.
9. Hejda onödiga sysslor.
Kristdemokraterna har föreslagit att vi ska införa "LEAN" i vården. En av huvudidéerna handlar om att allt onödigt och det som inte är värdeskapande ska bort. Tyvärr fick vi inte stöd för detta, men vi driver att varje dag ska alla medarbetare aktivt medverka till att allt onödigt tas bort. Det finns stora pengar att hämta här.
10. Hellre väg än autobahn.

Vår uppgift är att trycka på regeringen så att vi får en hög vägstandard genom regionen. E20 bör vara motorväg. Det är rätt absurt att huvudleden mellan våra två största städer har trafikljus och 70 km på vissa sträckor. Goda vägar till och från Göteborg stärker hela regionen.
11. Bota sjukaste skandalen.
Vi upprepar varje år då det handlar om budget att psykiatrin behöver mer pengar. Nästan en tredjedel av alla besök på vårdcentralerna har att göra med psykisk ohälsa. Här behövs krafttag och kristdemokraternas politik skulle göra livet bättre för många människor som drabbas orättvis.
12. Fler gräddfiler i vården.
Vi talar om "VIP-patienter. Men då menar vi de äldre som är multisjuka och har stora vårdbehov. Vår idé om mångbesöksmodellen har vunnit gehör och ska införas på alla sjukhus. Då en äldre patient kommer in ska alla specialiter samlas kring patienten och gemensamt lösa problemen. Idag förs man från avdelning till avdelning och här behövs en ny syn på vårdens processer.
13. Ja till trängselskatt.
Ett nödvändigt ont. Det verkar som att enda sättet att minska bilismen är genom högre avgifter. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och gärna kombinera med bil. Fler pendelparkeringar kan innebära att man tar bilen en sträcka men sedan åker kollektivt in till centrum. Då kan trafiken i flaskhalsarna minska.
14. Glöm Sverigedemokraterna.
Jag hoppas att väljarna ser till att SD inte kommer in i regionfullmäktige.
15. Rösta på rätt block.
Allianspartierna står redo att ta över ledningen i regionen. Vi vädjar till väljarna att ge oss den möjligheten. Regionen behöver en tydlig och stabil ledning som leder utvecklingen.
16. Se upp för falska skrämskott.
Socialdemokraterna är rädda för att förlora makten. Därför agerar de på ett sätt som förvånar. De försöker att skrämma väljarna att alliansen ska vidta ett antal åtgärder som inte alls är sanna.
17. Tillsätt en krisgrupp på Näl.
Vår gruppledare Monica Selin har efter att följt verksamheten vid akuten agerat kraftfullt och krävt omedelbara åtgärder. Patienterna måste få känna att vi erbjuder en trygg och säker vård. Många av insatserna börjar på akuten.
18. Rättvis färdtjänst.
Det finns olika regler för färdtjänsten i regionen som gör att det är svårt för de som behöver färdtjänst att beräkna sina kostnader. Gemensamma regler måste införas. Det är inte rimligt att vissa får betala mycket mer än andra.
19. Inför nattstopp.
Kristdemokraterna drev denna fråga i förra regionfullmäktigemötet. Idén handlar om att resenären ska kunna be chauffören att stanna mellan hållplatser på natten. Man ska då kunna gå av bussen genom framdörren och detta ska vara ett led i att skapa trygghet på nätterna. Inget annat parti gillade denna idé, men vi ger oss inte.
20. Ambulanser att lita på.
Det behövs fler ambulanser. Detta är något av det som skapar mest trygghet i samhället. Men ambulanser ska inte enbart ses som ett transportfordon. De är sjukhusets förlängda arm och genom hög kompetens ombord kan de underlätta och kanske till och med behandla patienter på plats så att inte alla behöver köras till akuten. Ambulansfrågan är en av de stora frågorna att ta tag i. Det fungerar bra i storstäderna, men landsbygden behöver en satsning. Ytterligare en helikopter kan underlätta.
21. Lön du kan leva på.

En grupp som behöver högre lön är sjuksköterskorna. Trots att de strejkade för några år sedan har deras löneutveckling inte blivit som de önskat. Alla i regionen som önskar heltid ska få det. Sedan är det viktigt att vi som politiker inte lägger oss i lönerörelsen, den ska skötas av arbetsmarknadens parter.

Läs mer på www.kdvg.se www.kdskaraborg.se www.brännberg.se

 


Tranorna lockar tusentals

Det är ett spännande spel som äger rum varje år vid den här tiden vid Hornborgasjön. Trandansen besöks under några veckor av mer än 150.000 människor. Hur många tranor är inte känt, men uppemot 14.000 tranor räknas in då det är som mest. Idag gjorde vi en familjeutflykt men kunde konstatera att de flesta tranor har dragit vidare, men det var ett underbart väder.

Att stå alldeles nära tusentals fåglar är en fantastisk naturupplevelse och väl värd ett besök.
För dig som vill veta mer om tranorna är ett besök på länsstyrelsens hemsida att rekommendera. Där finns lite fakta som kan vara bra att veta om tranorna:

Korta fakta

Namn: Trana (sv.), Eurasian Crane (eng.), Grus grus (latin).

Ålder: Vi vet, från ringmärkning, att tranor kan bli åtminstone 18 år. Förmodligen kan de bli betydligt äldre än så, men det är bara ett antagande.

Längd: 1,15 – 1,30 meter. Honor blir kortare, hanarna längre – med stor individuell variation. Precis som hos människor.

Vikt: 4-7 kilo.

Vingbredd: 1,80 – 2,25 meter.

Antal ägg: Två. Oftast.


Dags för vitsipporna

Nu blommar vitsipporna för fullt i skogarna runt Skövde. Det är så vackert. På vissa ställen har de nästan tagit över skogen och lyser så vita. Det är precis dagarna innan träden slår ut och därför syns vitsipporna så tydligt eftersom det inte börjat grönska ännu. Mina tankar går till politikens vitsippor, Kristdemokraterna, som ligger risigt till i flera av de senaste opinionsundersökningarna. Jag har svårt att förstå varför de flesta väljare ratar Kristdemokraterna. En politik som lyfter fram de sociala aspekterna behövs mer än tidigare. I ett allt tuffare samhälslklimat behövs ett parti som är rösten för de svaga i samhället. Det är många som inte själva kan göra sin röst gällande och då behövs en politik som omfattar solidaritet och medmänsklighet. Kristdemokraternas kampanjtema "Ett mänskligare Sverige" är verkligen ett budskap som behövs. För oss i Västra Götaland är det särskilt spännande med tanke på vårt kommande omval. Vitsipporna behövs i svensk politik.

Vi vill satsa på kollektivtrafik

Vi är överens om mycket i politiken i Västra Götaland, men det finns också flera frågor som helt skiljer partierna åt. Att vi ska satsa på kollektivtrafik är vi överens om. Ett led i detta är att regionen ska bli ensamägare till Västtrafik. Det kommer att förenkla en hel del av besluten, samtidigt som annat måste ske i en allt mer omfattande dialog.

Däremot skiljer vi oss helt när det gäller förslaget till enhetstaxa. Sjukvårdspartiet, t ex, vill att det ska kosta 20 kr för en långresa och 10 kronor inom en kommun. Låter väldigt bra, men kräver svar på mängder av frågor. Troligtvis kommer detta att leda till:

- De som idag går och cyklar till jobbet eller skolan kommer i högre utsträckning att ta bussen
- De som långpendlar kommer att tjäna mycket pengar

Det finns ingenting som tyder på att lägre avgifter påpverkar bilisternas beteende. Är man van att åka bil så fortsättter man med det.

Konsekvensen blir att de som har jobb får mer pengar över och blir gynnade rent privat. Samtdigt måste man fråga vem som ska betala för de högre kostnaderna. (Vissa uppskattar dem till ca 1 miljard kronor). Ska skattekollektivet göra det? I så fall innebär det att de som kör bil kommer att få betala för dem som åker kollektivt via skattsedeln.

Är väljarna verkligen beredda att acceptera detta? Någon måste betala för kostnaden. Om inte de som åker kollektivt gör det blir det andra som får bära notan.

Jag tycker att förslaget om 20 kronor för en långresa är populism och jag hoppas att inte väljarna går på det.

Behöver vi få hit valobservatörer?

Varje röst räknas i ett val. För mig personligen blev det illustrativt då jag förlorade omröstningen i regionfullmäktigeuppdraget som ordförande med en röst. Det känns ibland lättare att ta en rejäl förlust än att förlora knappt. Valprövningsnämnden ansåg att de kommunala valnämnderna hade brustit på många olika sätt och att dessutom 16 röster slarvades bort är sådant som absolut inte får ske.

Idag skriver Johan Wopenka i Expressen om allvaret med att ett val genomförs korrekt. Min partikamrat Anneli Enochson väcker till och med frågan om vi ska be internationella valobservatörer komma hit. Vi har under många år skickat ut observatörer runt om i världen och så kan vi själva inte genomföra ett korrekt val.

För oss som blev invalda i höstas känns det både snopet och bittert att än en gång ge sig ut i en valrörelse, inte så mycket för oss själva, men det har inte blivit någon styrfart i regionen sedan detta blev klart. Vi lever i något av en "lam duck" situation nu.

Nu gäller det att alla valfunktionärer gör sitt yttersta för att det ska bli ett korrekt val.

Video om omvalet till Västra Götaland på YouTube

Vi uppmanar alla att rösta i valet senast 15 maj. Det gäller att alla tar sitt ansvar och deltar. Regionen har tagit fram en informationsfilm/reklmafilm om valet. Sprid den gärna till dina vänner!

http://youtu.be/0LW4s87azls

Vi känner att valrörelsen har dragit igång

Nu börjar det att synas mer i tidningarna att det blir omval 15 maj. Det är en stor informationsinsats som behövs. Nästa veckan dimper röstkorten ned hos 1,2 väljare i Västra Götalandsvalet. Det är ännu många som inte hört talas om valet. Några fakta
- Alla i Västra Götaland som är röstberättigade ska rösta
- Det är enbart till regionen (landstingsfullmäktige) som valet sker
- Röstlokalerna blir oftast på samma plats som förra gången
- Röstkort kommer hem i brevlådan efter påsk
- Förtida röstning sker från 5 maj. Lokalerna finns listade på kommunens hemsida
- Vallokalerna stänger kl 20.00 den 15 maj

För några veckor sedan trodde vi att Kristdemokraterna inte skulle ha några pengar till valarbetet, men det har nu kommit fram en del så att vi kan nå rätt så stor del av hushållen. Jag är jätteglad att vi fått pengar så att vi kan dela ut material, bilen kan få reklambilder och några annonser blir det också. Det är också partikamrater som hjälper oss med stöd. Det känns mycket bra.

Men det återstår hårt arbete. Jag kommer att försöka att vara ute så mycket som möjligt de kommande veckorna och prata med väljare. Ambitionen är att Kristdemokraterna i Skaraborg ska ha tre mandat efter valet.

Din röst är lika viktig nu

Det börjar dra ihop sig till valrörelse. I Borås har valnämnden satt upp sina första informationstavlor. (Radio Sjuhärad). Texten är "Din röst är lika viktig nu". Den 5 maj så öppnar förtida röstningen och nu är valsedlar och informationsfoldrar på gång.

Vi uppmanar alla som bor i Västra Götaland att använda sin demokratiska rättighet och rösta!

Frimodigt säger jag också: Ge din röst till Kristdemokraterna!

Glimtar från regionfullmäktiges sista möte

I tisdags var det sista gången som regionfullmäktige hade möte. I alla fall nuvarande fullmäktige. Den 15 maj blir det omval och nya politiker ska utses. Jag har haft förmånen sedan valet 2010 att få vara 1:e vice ordförande i Regionfullmäktige.
Presidiet har bestått av Kjell Nordström, Conny Brännberg och Joakim Larsson. Elisabet Eriksson är sekreterare. Det har varit ett intressant och ansvarsfullt uppdrag och får jag möjligheten så ställer jag gärna upp igen.Det är 149 ledamöter i regionfullmäktige och så här ser de ut från min plats. Socialdemokraterna som är största parti sitt till höger i bild och moderaterna till vänster.Kristdemokraterna är aktiva i talarstolen och jag knäppte en bild på min partikamrat då han talade i en fråga där vi hade en helt annan uppfattning än vänsterpartiet. Det handlade om bemanningsföretag i vården.

 

 

 


Det behövs varma vindar i politiken

Jag är oroad över de vindar som blåser inom politiken. Istället för att möta t ex flyktingar med värme och gemenskap möts de av kyla och hamnar ofta i ett utanförskap. Den som saknar tak över huvudet får ibland höra att denne får skylla sig själv. Många klyftor ökar i samhället och samtidigt som många får det bättre kämpar många också för den dagliga kampen.

Solididaritet och medmänsklighet har varit viktiga ledord i politiken. Jag har valt att delta i byggandet av Sverige genom engagemang i Kristdemokraterna, ett parti som har sin utgångspunkt i den kristna etiken.

Denna typ av tankar föranledde mig att skriva ett inlägg i tidningen Dagen. Artikeln visar på några av mina tankar om den kristna etiken i politiken.

Trygghet med bussen

Skövde Nyheter har återuppstått. Jag hade förmånen under några år att arbeta på redaktionen, men sedan en tid har tidningen varit nedlagd. Nu har Västgötatidningar bestämt sig för att ge ut den på nytt. I det första numret så valde de att ta in en insändare som jag skrev inför debatterna om en motion som Monica Selin lämnat till regionfullmäktige. Så här löd den:

Trygghet med bussen

Kristdemokraterna har presenterat många idéer i regionen om kollektivtrafiken. Vi vill ha ett enklare och begripligare biljettsystem. Idén om kulturpass, att kombinera resor och kultur, är på gång och vi vill utveckla fritidskortet att gälla upp till 24 år. Det senaste är att vi föreslår nattstopp. I samråd med chauffören ska man på nätterna kunna välja att gå av mellan ordinarie hållplatser. Det tror vi kan skapa ökad trygghet för många. Vi kommer att kämpa för utvecklingen av kollektivtrafiken.

Conny Brännberg (KD)

Kandidat i omvalet 15 maj


Omvalet i Västra Götaland speglas i medierna

De politiska partierna har ett stort ansvar inför omvalet i Västra Götaland. Demokratin bygger på att vi röstar. Därför är valdeltgandet väldigt angeläget. Skulle det bli få som röstar så blir det risk för att något parti lyckats mobilisera sina väljare och därmed får det partiet en högre andel än vad det egentligen har stöd hos folket.
Men även medierna har ett stort ansvar att belysa frågorna. Det är väldigt bra att Sveriges Radio har startat en särskild hemsida för detta. Läs mer på omvalet i regionen.

Digitaliseringen av biografer tidigareläggs

Enligt GP finns det besked i vårproppen om en tidigareläggning av digitaliseringen av biografer. Regeringen har tidigare sagt att pengar ska finnas från 2012, men eftersom den digitala utvecklingen går oerhört snabbt så tidigareläggs en del av pengarna.

Svenska biografer står inför ännu en stor förvandling. Den digitala tekniken tar över. Mycket av filmdistributionen sker digitalt och den som inte kan ta emot digitala filmer riskerar att slås ut. Samtidigt så blir också biograferna användbara lokaler i helt andra sammanhang. Sedan några år tillbaka har många människor följt Metropolitans operaföreställningar via biofåtöljerna.

Det är bra att kulturministern lyssnat till de många behoven.

50 år sedan första människan var i rymden

Idag är det 50 år sedan den första människans vistelse i rymden. Jurij Gagarin blev världskändis när han som första människa färdades i rymden och klarade ett varv runt jorden. För Sovjetunionen var det en fjäder i hatten att ha varit först och deras kosmonaut blev en symbol för försprånget i rymdkapplöpningen. Den 12 april 1961 skrevs in i historieböckerna som en speciell dag.

Regeringen satsar på tillväxt i hela landet

Snart kommer regeringens vårproposition, men varje dag presenteras delar av den. Idag skriver alliansens partiledare (DN) om fem åtgärder som planeras och som troligtvis blir fullständigt presenterade i samband med höstens budgetproposition.
De fem punkterna är:
1. Fler i arbete
2. Ett robust finansiellt system
3. Ett högklassigt utbildningssystem
4. Välfärd med hög kvalitet
5. Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige

Det är glädjande att våra krav på landsbygdsfrågorna kommer i fokus. Under ett antal år har Kristdemokraterna varit det parti som värnat om att hela landet ska leva. Vi har haft fokus på landsbygdsfrågorna och nu nämner partiledarna vikten av detta. 

"Sverige ska dra nytta av energiomställningen inom de gröna näringarna och människors intresse för turism, lokalproducerad mat och upplevelser i naturen. God tillgänglighet till service samt digital och fysisk infrastruktur är viktiga beståndsdelar för hållbar tillväxt i hela Sverige."

Det blir spännande att se vad som kommer i den s k VÅPen 15 april.


Inlägg om sjukförsäkringen

I lördags hade jag detta debattinlägg publicerat i SLA. Jag har skrivit ett antal artiklar kring sjukförsäkringen. Det har varit en fråga som vi arbetat hårt med inom kristdemokratin. I spetsen för arbetet har Emma Henriksson stått. Idag kom beskedet från regeringen. Det blir förändringar.

Så här löd mitt inlägg:

KD vill förändra sjukskrivningsreglerna

Den som är sjuk och inte kan arbeta ska få ersättning via våra trygghetssystem. Detta är vi helt överens om. Samtidigt kan vi konstatera att de nya reglerna kring sjukförsäkringen gör att en del personer blir utan ersättning. VI kan inte acceptera att en sjuk person får ytterligare bördor över sig. De allra flesta som diskuterar reformen anser att den har haft mycket positivt med sig, men det finns också brister. Det är dessa som måste rättas till. Kristdemokraterna har haft en arbetsgrupp som letts av riksdagsledamoten Emma Henriksson. De har nu tagit fram en rapport som visar på de krav som KD ställer på regeringen. Emma har också tidigare skrivit i SLA om behovet av förändringar. Syftet med reformeringen är att det skapas drivkrafter för en aktivare sjukskrivningsprocess samtidigt som de med allvarliga sjukdomar ska kunna känna sig trygga med sin försörjning. Riskerna för långa sjukskrivningar och därav utanförskap ska motverkas. 

Reglerna måste mjukas upp. Det måste bli en möjlighet att förlänga sjukskrivningen så att ingen person blir utförsäkrad. Ett samhälle som bygger på solidaritet som en viktig princip kan aldrig acceptera att en sjuk person tvingas att bli arbetssökande. 

Idén med att man ska pröva arbetsförmågan är riktig. Under den socialdemokratiska regeringens tid var det ändå värre där personer kunde vara sjukskrivna under många år utan att någon verkade bry sig om deras situation. Det är nu ändrat, men ändå blir det så att personer hamnar i besvärliga situationer. Ett annat krav som ställs är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte tolkar bestämmelser på olika sätt som gör att en sjuk hamnar mellan stolarna.

Svenska Kyrkan har tagit initiativ till det sk Påskuppropet och i veckan överlämnade biskop Erik Aurelius närmare 6000 namnunderskrifter till företrädare för alliansregeringen. Utöver detta har Sveriges Kristna råd skrivit brev och mängder av privatpersoner har reagerat på olika sätt. 

Kristdemokraterna sätter blåslampan på regeringen och kräver åtgärder. Vi gick till val på att skapa ett mänskligare samhälle. Det innebär att vi aktivt verkar för att den som är sjuk ska få stöd och vård. Ingen ska ställas utanför trygghetssystemen.  

Kristdemokraterna medverkade aktivt i att genomföra en viktig reform, men nu konstaterar vi att allting inte blev bra. Vi bryr oss om de sjuka. Därför kräver vi förändringar. Nu. 

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker 


Framgång för KD i regeringen om sjukförsäkringen

Det har varit en intensiv debatt om sjukförsäkringen den senaste tiden. Kristdemokraternas företrädare i socialutskottet, Emma Henriksson, har medverkat i många medier och krävt förändringar kring reglerna för sjukförsäkringen.
Idag skriver alliansens företrädare på DN debatt att förändringar ska ske. Uppmjukning av regler och förändring av undantagen ska ske. Budskapet är att ingen som är svårt sjuk ska tvingas till arbete.
För Kristdemokraterna har detta varit en viktig fråga. Eftersom vi ingår i regeringen vill vi helst inte komma med kritik, men i detta fall har det varit nödvändigt. Detta visar också att det gör skillnad att kristdemokraterna finns med i regeringen.

DN,

Skaraborgs toppkandidater laddar för omvalet


Nu är vi igång med planeringen för valet. Den 15 maj ska 1,2 miljoner väljare rösta på nytt i region-fullmäktigevalet. Kristdemokraterna kämpar för fler vårdplatser, satsning på sjukhusmat och en väl utbyggd kollektivtrafik.

I förra valet fick vi stöd av många i Skaraborg. Nu ber vi om ett förnyat förtroende.

På bilden ser du oss fem som är Skaraborgs toppkandidater i valet.

Valsedelns fem första namn är:

1. Conny Brännberg, Skövde
2. Eva-Lott Gram, Hjo
3. Dan Hovskär, Falköping
4. Elin Liljebäck Nilsson, Falköping
5. Tommy Larsson, Ldiköping

Omval i Västra Götaland

Nu börjar alltfler medier att skriva om omvalet som ska ske den 15 maj i Västra Götaland. Det är bra att många engagerar sig för det behöver bli ett stort valdeltagande. Alla partier kommer att uppmuntra väljarna att ta sitt demokratiska ansvar och delta i valet. Om de inte gör det så kommer kanske vissa partier att gynnas på grund av ett lågt valdeltagande. Idag skriver Sveriges Radio om att kampanjandet har börjat och har också en särskild samlingssida inför regionvalet 2011.

Sveriges Radio

Hemslöjden vinner terräng

Nästa år firar Svensk Hemslöjd 100 år. Men den stora hemslöjdsrörelsen i Sverige är ingen gamling som gjort sitt. Tvärtom tar sig den unga generation an hemslöjden med förnyat intresse. DIY som begrepp och livsstil får ett allt större gemenslag. Do It Yourself är med i en våg som sveper över hela världen och handlar om det som man gör själv, det närodlade och det som man själv kan vara med och skapa, men framförallt överblicka. Barn och ungdomar som är uppvuxna med elektronik och digitala verktyg älskar att få skapa med sina händer. I min hemstad Skövde finns två intressanta och färska exempel på detta. På Högskolan i Skövde samlas studenterna till Stickakademin. Stickning och samtal. Låter som gammaldags syjuntor men attraherar dagens akademiker. Det senaste är inbjudan till Slöjdklubben som vid sin första samling lockade många barn. Detta är spännande och tyder på att hemslöjden går en spännande framtid till mötes. När kombinationen av design, kvalitativa material och tekniker som man själv behärskar möts så uppstår kreativa möten. Sådant är bra både för individen och samhället i stort.

Radioleaks - för känslig information

Medierna har flera uppgifter, bland annat, att granska makten och makthavarna. Sveriges Radio har startat en tjänst som heter Radioleaks. Tanken är att man där ska kunna lämna tips och idéer som journalisterna kan ta sig an. Whistleblowers är viktiga men för den som sitter inne med känslig information måste man kunna lita på att medierna skyddar en. Till stora delar handlar detta om förtroende. Dels måste källan känna trygghet vid kontakten med redaktionen, sedan måste redaktionen hantera materialet på ett förtroendeingivande sätt. Tyvärr upplever en del anställda att de inte får kontakta medierna. Detta är ett otyg och yttrandefriheten måste värnas i alla lägen. Det är ingen som gillar en skandal, men om ingen avslöjar det som är fel och ruttet så kommer det att fortsätta. Därför är det bra att medierna utövar en granskande roll.

Läs mer om Radioleaks på Sveriges Radios hemsida.

Över 5000 har sett vår valfilm

Inför höstens val skapade Kristdemokraterna i Skaraborg en valfilm. Den visades på lite olika ställen men finns kvar på YouTube. Över 5000 personer har sett filmen. Nu är det snart dags för ett omval i Västra Götalandsregionen och vi hoppas att våra "gamla" filmer kan komma till användning igen.

Vill du se den korta valfilmen? Klicka här.

Vill du den lite längre film som gjordes vid mitt torp där jag förklarar varför jag vill vara med i politiken? Klicka här.

Nu är valsedlarna till omvalet klara

Den 15 maj har vi omval till Västra Götalandsregionen. Jag har förmånen att åter få toppa Kristdemokraternas lista till regionfullmäktige. Jag fick ett väldigt starkt stöd i höstas och nu återkommer vi till väljarna och ber om ett nytt förtroende. Vår ambition är att vi ska ta tre mandat från Skaraborg. Du kan hjälpa oss med detta genom att välja en kristdemokratisk valsedel.

Solidaritet och medmänsklighet behövs

Vi är överens om många värden i Sverige. Att ta hand om varandra och ställa upp för sin medmänniska är en självklarhet. Eller rättare sagt, har varit en självklarhet. Jag tycker att det börjar blås kyliga vindar i vårt land där man alltmer börjar tala om att var och en måste ta ansvar för sig själv. Det är i och för sig en riktig tanke, men den bygger på att var och en klarar detta. I vissa situationer i livet kan man råka ut för sådant som gör att man behöver andras stöd. Därför har vi varit överens om solidaritetstanken. Den som har ett behov ska kunna vända sig till företrädade i samhället och få hjälp. Detta anser jag viktigt att värna. Vi måste ta hand om varandra, stötta den som råkat illa ut, eller se till att den som är sjuk ska få behandling oavsett sin egen betalningsförmåga. Detta är värden som jag värnar. Kristdemokraterna vill bygga ett samhälle som är mänskligt, dvs ett samhälle där vi trivs och tar hand om varandra. Devisen ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, beskriver detta på ett bra sätt. Kristdemokraterna behövs i svensk politik och därför verkar jag för ett mänskligare Sverige.

Unga tror på familjen

En ny trend är på gång bland de unga. Farval till singelliv och välkommen till vovve, villa och volvo. Åtminstone om man läser tidningen Kupé som finns ombord på SJs tåg. De har en intressant artikel om de nya trenderna som visar att många unga vänder tillbaka till familjen som basen i livet. Thomas Fûrth, en av Sveriges trendexperter, nu verksam på Kairos Future, menar:
- 90-talisterna har en mörk syn på samhällets framtid och ser höga odds vad gäller att det ska bli bättre. Då blir den lilla världen en försvars- och överlevnadsstrategi. Man satsar på den egna nära framtiden, det stora världen tror man sig inte kunna påverka.

Det är en intressant trend. Som kristdemokrat argumenterar jag ständigt för att man bygger samhället genom familjen. Den lilla och nära gemenskapen är grunden. I familjen lär vi oss solidaritet och omsorg. Om små barn får växa upp i kärleksfulla relationer där man bryr sig om varandra är det något man tar med sig i livet. Men kanske är det också tvärtom. Många av de som idag är i åldrar för att bilda familj minns stress och jäkt för att hinna till dagis och såg sina föräldrar ha svårt för att få livspusslet att fungera. Därför väljer de idag en annan livsstil. De satsar på sina barn och ser till att familjerna får tid tillsammans.

När jag läser sådana här artiklar som i Kupé stärks jag i min övertygelse att kristdemokraternas politik ligger rätt i tiden.

Valrörelsen är igång igen

Den 15 maj ska 1,2 miljoner väljare i Västra Götaland gå till valurnorna igen. Regionvalet måste göras om. För oss som är regionpolitiker innebär det att vi på nytt drar på oss kampanjkläderna och ger oss ut i en ny valrörelse. Idag inledde Kristdemokraterna i Skaraborg sin valrörelse genom att vara i Nossebro och medverka vid Leva&Bo-mässan. Vår partikamrat Gunilla Hermansson tog emot och under dagen har flera av oss pratat med väljare och uppmuntrat dem att rösta i omvalet. Mässan som drog mängder av människor pågår även under söndagen. Vi kommer att försöka ta alla tillfällen i akt och vara ute och träffa väljare. Vi har ju inga kampanjkassor och kan annonsera utan det handlar nu om personliga möten. Idag har jag mött många positiva reaktioner, men också fått höra en hel del om de problem som finns inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Det är väldigt spännande, ocn en stor förmån, att få höra olika berättelser. Efter att ha lyssnat till många i Nossebro är jag övertygad om att vi kristdemokrater har mycket att göra i regionen. Därför ber vi om ett förnyat stöd så att vi kan genomföra vår politik. Mycket är bra, men det behövs många förändringar, inte minst handlar det om ledarskap.

Gillar du aprilskämt?

Dagens snackis på jobbet har nog varit om man har gått på något aprilskämt. För den som är intresserad att ta del av vad som sagts så finns det en hemsida som gör att man lätt drar på smilbanden. Läs minst 150 skämt på
http://www.aprilskamt.se/

RSS 2.0