Göran Hägglund i stan

Göran Hägglund har varit på rundresa i Skaraborg. För Skövdes del blev det ett besök på Högskolan där vi samtalade om Avancerade Specialistsjuksköterskor. I Sverige har det varit en trög process att få igång denna nya yrkesroll för vidareutbildade sjuksköterskor. Det lär finnas över 140 000 Nurse Practitioner i USA. Lärare, programansvariga, studenter och yrkesverksamma NP berättade för socialministern om alla de fördelar som finns med denna funktion och gav goda argument varför regelverken bör förändras så att tillgängligheten till vården kan öka. Kruxet handlar om rätten till förskrivning av läkemedel och nu fick Göran Hägglund och hans medarbetare med sig många tankar från besöket i Skövde. Kanske leder detta besök till en stor förändring inom hälso- och sjukvården?

Vårdnadsbidrag - Äntligen

Nu är det klart att det blir lagligt att ge vårdnadsbidrag. Låter ju helt sjukt att det tidigare varit olagligt, men så är fallet. I dag har riksdagen fattat beslutet och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund bjöd på tårtkalas i Stockholm. Detta är en viktig valfrihetsreform. Idag får föräldrarna som väljer att vara hemma och vårda sina barn NOLL kronor. Men den som väljer att anlita den kommunala barnomsorgen gör det via kommunala subventioner med tusentals kronor i månaden. Helst hade vi sett ett högre belopp än den 3.000 som nu blir fallet, men det är i alla fall en början. Kristdemokraterna gör skillnad i riksdag och regering. Barnfamiljer får chansen till mer tid med sina barn. Barnen är vinnarna.

Mediekunskap - nytt ämne för alla

Gör mediekunskap till ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Vi tillbringar mer tid i mediernas värld än vad vi tillbringar på vårt arbete. Varje dag, under hela livet, flödar mängder av budskap in i vår sinnesvärld. Många för att påverka oss till olika beteenden, t ex att köpa en viss vara. Medierna har en egen dramaturgi, eget språk och ingår i system som man behöver lära sig och därmed förstå deras betingelser. En hel del av den påverkan som medierna utövar är negativ, men de är också en förutsättning för det demokratiska samtalet och är därmed oundgängliga för den fria debatten. Mediekunskap borde vara ett obligatoriskt ämne för alla på gymnasiet.

Inspirerande att vara politiker

Det är oerhört inspirerande att vara förtroendevald. Att vara politiker innebär att ständigt få ta del av nya kunskaper, möta människor och få bidra till att förändra samhället. Min ambiton som poitiker är att ha ledstjärnan att "skapa ett medmänskligare samhälle". Dagens uppgift har varit att arbeta med budgeten i Västra Götalands för 2008 och de kommande åren därefter. Det är en väldig utmaning att på några sidor teckna ned det som man vill åstadkomma de närmaste åren. Dessa texter kan, om de får stöd i regionfullmäktige, leda till att tusentals västra götalänningar får en bättre tillvaro. Politik är att vilja och våga ha visioner. Jag är med i ett parti som både vill och vågar.