Ett Gott Nytt År

Med dessa rader vill jag säga ett stort tack för 2012, samtidigt som jag ser fram emot 2013. Att få vara förtroendevald är stort och på många sätt ett hedrande uppdrag. Förtroende tar ofta lång tid att bygga upp men kan förloras omgående. I Skövde har vi ett gott samarbete mellan de politiska partierna och när vi blickar framåt så är det många satsningar som finns på önskelistan. Vi har nu passerat 52 000 invånare och vi satsar mot 60 000. Men då måste fler bostäder bygggas. Det är alltid diskussion kring var nya områden ska etableras och särskilt har detta skett kring etableringen av bostäder i Aspö-Karstorp. Nu har kommunfullmäktige bestämt sig och planerna på en ny och annorlunda stadsdel förbereds. Träteknik och lågenergihus och stort fokus på ekologi ska prägla vår nya stadsdel. Säkert kommer detta att väcka stor uppmärksamhet.
På årets sista dag utropades också årets skövdebo. 2012 är det vår egen låtkung Thomas G:son som får ståta med en ny titel. Genom att vinna Eurovision Song Contest och därmed placera Skövde på kartan så har vi en stark ambassadör för vårt varumärke.
Ska bli spännaden att se vad 2013 kommer att medföra! 

David Lega -populärast politiker i Göteborg

David Lega är van vid utmärkelser. Att vara världsmästare är en enorm prestation. Men frågan är om inte SOM-undersökningen om populära politiker innebär en framgång som matchar VM-titeln. David Lega blev kommunalråd i Göteborg och därefter andre vice ordförande för Kristdemokraterna i Sverige. Han har fått en öppen famn inom Kristdemokratin och är en av våra ledargestalter.
Men nu har även göteborgarna anammat honom på ett sätt som saknar motprestation hos någon annan politiker i västsverige. När Göteborgs Universitet gör en vetenskaplig undersökning så kontaterar de att David Lega är den mest populäre lokalpolitikern i Göteborg.
Göteborg är av tradition ett starkt socialdemokratiskt fäste. Under många år har Göran Johansson dominerat lokalpolitiken, men nu verkar det som att alliansens företrädare går hem bland väljare. Det är ett välkommet besked nu i halvlek av mandatperioden.
 
Så här ser listan ut bland de mest populära gruppledarna
 
popularitet, gruppledare
1. David Lega (kd)
2. Anneli Hulthén (s)
3. Jonas Ransgård (m)
4. Helene Odenljung (fp)
5. Mats Pilhem (v) och Theo Papaioannou (vägvalet)
6. Kia Andreasson (mp)
7. Mikael Jansson (sd)
 
eller

81 130 namnunderskrifter lämnade till regeringen

Det blev en rejäl mängd med namnunderskrifter i det s k Adventsuppropet som överlämnades till skolminister Jan Björklund. Intiativet som tidningen Dagen tog för några veckor har fått ett starkt stöd. Kraven på att skollagen ska ändras och att det ska vara möjligt att ta del av det kristna kulturarvet i samband med advent eller skolavslutningar har starkt stöd.
Nu har regeringen denna utmaning att förändra skollagen så att det ska bli möjligt och inte kunna tolkas som, vissa gör idag, att det finns ett förbud mot kristna inslag.