Låt studielån bli studielön

Många som satsat på en högre utbildning känner att det svidar rejält i plånboken varje gång som CSN ska ha tillbaka av det lån som en gång var förutsättningen för att de flesta av oss överhuvudtaget kunde studera.

Införandet av en studielön tycker jag skulle vara regeringens nya satsning. Se till att alla som vill gå en högre utbildning får en ersättning för detta. Under de produktiva åren kommer ju statskassan att få igen dessa pengar via skattsedeln. Dagens system med ett lån som också innebär stora administrativa kostnader borde kunna ersättas med nya "belöningssystem". Den studiesociala kommittén kommer snart med sina förslag och då hoppas jag att studielön ska kunna vara ett nytt begrepp.


Voltaire och Jesus vid matbordet

Det är lättare att skriva en artikel då den redan är publicerad. Då laget går igenom matchen kan man konstatera att man kunde gjort annorlunda passningar. Då man reflekterar över livet så kan man konstatera att mycket kunde gjorts annorlunda.

Som förälder har man all anledning att fundera över vilka bilder och förebilder man gett sina barn. Förhoppningen är att ens sämre sidor kan föranleda att ens barn aktivt väljer att inte gå i dessa fotspår, medan man hoppas att de positiva bilderna har sått frön som kan växa upp som goda plantor i barnens liv.

Som kristen funderar man över om man levt föredömligt för sina barn. Ambitionen att Jesus ska finnas vid samtalen vid matbordet har alltid funnits och Luthers bordssamtal har inspirerat mig. Det har blivit så, åtminstone i vår familj, att det är runt matbordet som de viktigaste samtalen hållits. Tyvärr finns det inte så många andra tillfällen då familjen möts. När barnen var små så var frukostbordet samlingsplatsen. Senare blev det middagen och nu då de vuxna barnen återvänder blir det "festbordet".

Jag har alltid strävat efter att "Voltaire ska vara med vid diskussionerna". Nu är jag ingen anhängar av hans humanistiska idéer egentligen, men det citat som jag oftast citerat kommer från honom: "Jag delar inte er åsikt, men jag är beredd att gå i döden för att försvara er rätt att hävda den." Som förälder har det kännts angeläget att ha dessa ledord då man samtalar med sina barn.

Om jag lyckats kan endast mina barn avgöra.

Varför tänder man eld på en mataffär?

Jag lever i en stad där det varit flera bränder. För några år sedan var det någon (eller några) som brände ned tre av våra förskolor. I slutet av förra året brann också ett kvarter ned i centrum. Den skräck som spred sig är nästa obeskrivbar.

Nu är det någon som ger sig på mataffärer. Det sprider sig en hemsk känsla av otrygghet då denna typ av attacker sker. Vi säger att vi ska nedrusta försvaret för vi har inte någon yttre fiende, men samtidigt har vi inre attacker på vår välfärd, och inte minst på trygghetsfrågorna. Därför blir det också satsningar på en ökad övervakning, vilket i sin tur leder till att den personliga friheten begränsas.

För min del gör det inget att det finns övervakningskameror på offentliga platser. Det skapar trygghet. Jag vet att om något övergrepp sker så är sannolikheten stor att gärningsmannen har fastnat på bild. Jag avstår gärna min "frihet" och blir fotad om det kan hjälpa till att finna en brottsling.

Kristdemokraterna har drivit krav på en civilkuragelag. Jag är inte någon större anhängare av en massa lagar, men idén med ett ökat civilkurage är att vi måste bry oss mer om varandra.

Det gäller att reagera. Att vara vaken och se till att inget "brottsligt" förekommer.

För att få stopp på otryggheten måste vi hjälpas åt. Hellre en signal för mycket till polisen än ingen alls.

Ska man rösta mot sin egen övertygelse?

Hur ska man hantera en omröstning som politiker om man inte delar sitt partis linje? Frågan blossar upp titt som tätt och nu senast i samband med omröstningen av IPRED. En av de som valde att inte överhuvudtaget delta i omröstningen är Staffan Appelroos. Fegt eller modigt?

Diskussionen var densamma inför FRA-debatten. De som avvek från den officiella partilinjen betraktades ena stunden som hjältar och andra som förrädare.

Hur ska man hantera dessa frågor som förtroendevald? Jag anser att man i första hand är ansvarig inför sina väljare och i andra hand inför sitt parti. Men samtidigt måste man ha sitt partis förtroende för att överhuvudtaget kunna vara valbar. Som förtroendevald hamnar man lite i ett moment 22. Röstar jag efter min egen övertygelse och går emot "mina egna" kanske jag förlorar det förtroende som är nödvändigt för att få vara med i framtiden? Å andra sidan om jag röstar mot min egen övertygelse är jag knappast trovärdig alls.

Samtidigt måste väljarna kunna lita på att den som står på en lista för partiets talan, att man delar de värden som är partiets fundament. Samtidigt så är det nog få partimedlemmar som köper alla ställningstagande som ett parti gör. Mångfald inom ett parti är också viktigt för att attrahera en mångfald av väljarkåren.

Frågan är intressant och behöver diskuteras? Ska den inre rösten avgöra på vilken knapp man trycker eller ska det vara ett rent utförande på ett kommande från gruppledaren?  

Representativ demokrati bygger på att väljaren överlåter rätten att fatta beslut till en folkvald. Men vem avgör om denne fattar "rätt" beslut?

Alla bilder på nya Saab!

Alla nya Saab-bilar, både de som snart finns i produktion och de nya konceptbilarna finns i min dator. Ätminstone fanns. I går var Saabs VD Jan-Åke Jonsson på besök hos oss i regionstyrelsen i Västra Götaland och berättade om företagets nya affärsplan. Dagen innan hade han gått igenom den med Maud Olofsson och Sven Otto Littorin. På grund av ett datorstrul i sessionssalen fixade jag att VDn kunde visa sina bilder via min dator. Därmed fanns alla bilder på fordonen på min hårddisk.

Jan-Åkes presentation var för övrigt en otrolig uppvisning i ledarskap. Som företrädare för ett företag som "blöder kraftigt" visade han inte bara förmåga att leda företaget igenom dagens kris, men framför allt målade han en bild av den framtida satsningen på morgondagens Saab-bilar. Med en vision om det nya miljötänket och det redan starka varumärket pekade han på affärsplanens möjlighet att erövra nya marknadsandel på en av världens mest utsatta marknader. Han "darrade inte på manschetten" en enda gång om produkten, utan gav oss intrycket av att vi begår ett stort misstag om vi inte alla kör Saab. Det sägs att i kris prövas ledarskap och om VDn skapar denna framtidstro bland sina anställda och kunder så kommer Saab att räddas.

Vad gjorde jag då med bilderna? Skickade dem till motorjournalisterna som skulla sätta semlan i halsen av pur glädje över att vara de första som fick publicera bilderna? Nej då, jag lovade att radera filen, vilket jag också gjort.

Bryssel nästa!

Idag var det en inspirerande utbildningsdag för Kristdemokraternas Europaparlamentskandidater. Nu är fokus riktad mot valet den 7 juni. Under dagen har vi mött duktiga föreläsare som belyst olika aspekter av Kristdemokraternas EU-politik och hur man lägger upp en valkampanj.

Några korta tankar efter att ha matats med massor av tankar:

Kristdemokraterna behövs i Bryssel

För barnens skull
- Ska vi ge våra barn och barnbarn en bättre värld så har vi massor med arbete att göra. Om vi inte med gemensamma medel får stopp på klimathotet så har vi knappast en värld att lämna vidare. Ett exempel från dagen: Om isen på Grönland smälter höjs havsvattennivån drastiskt och ett antal av världsstäderna dränks.

För miljöns skull
- Miljö handlar inte bara om de stora klimatfrågorna utan också hur vi lever bor och reser. Den mänskliga kroppen utsätts ofrivilligt med negativ påverkan genom miljöutsläpp, men tyvärr så orsakar också bruket och missbruket av alkohol, tobak och narkotika stora skador. En av Kristdemokraternas viktigaste EU-frågor handlar om alkoholpolitiken Vi måste få ett narkotikafritt samhälle och minimera bruket av alkohol.

För trygghetens skull
Alla längtar efter trygghet. Det finns så mycket av oro och problem och folk längtar efter lösningar. Kristdemokraterna vill driva rätts- och säkerhetsfrågor. Man måste kunna känna trygghet i att vistas ute bland andra människor och det är sjukt att vi måste låsa in oss i våra hem och utrusta dem med en massa larm osv. Vi behöver varandra för att skapa trygghet., men vi behöver också fler poliser.

Vi reste från utbildningsdagen i Stockholm, inspirerade och utmanade. Nu kommer vi att ge järnet för att Ella Bohlin och förhoppningsvis fler svenska kristdemokraterna får chansen att påverka Europas framtid. 

Gör en resa till Skövde och upplev inspirerande konst

Ikoner i förvandling - Ludmila Pawlowskas - internationella utställning finns nu på plats i Skövde. En resa till S:ta Helena Kyrka och Kyrkans Hus kan varmt rekommenderas. Ludmilas nyskapande teknik och uttryck är inspirerat av det klassiska ikonmåleriet och har rönt stor uppmärksamhet. Under de senaste åren har en rad utställningar genomförts i kyrkorum och nu har turen kommit till centralorten i Skaraborg.

Närmare 90 verk finns att inspireras av under utställningen i Skövde.

Stor oro i Västsverige för bilindustrin

Många västsvenskar är oroade över krisen inom industrin. Tusentals jobb står på spel och redan har varslen duggat tätt.

Hur ska frågan hanteras? Är det ägarnas ansvar eller svenska statens? Vem ska göra vad?

Dilemmat för regeringen är att både Saab och Volvo har vikande marknader. Regeringen anser inte att den ska agera utifrån ett ägarperspektiv och därmed riskera skattebetalarnas pengar. Det resonemanget köper nog de flesta. Men om bolagen inte kan överleva, blir det massarbetslöshet och då kommer staten, regionerna och kommunerna att tvingas agera och då är det återingen skattemedel som satsas.

Samtidigt måste vi konstatera att "sanningen" har kommit ikapp oss. Vi har alla vetat att personbilar är miljöskadande och att oljan är en ändlig tillgång. Varför har vi inte tidigare drivit kravet om miljöanpassning?

Idag spekuleras om "de tre stora", Ford, GM och Chrysler, befinner sig i slutstadiet av sitt imperium? Asiaterna har satsat på mindre fordon, alternativa bränslen, men samtidigt komfort och kvalité. Ska mäktiga USA bekänna sig utkonkurrerade av de nya asiatiska utmaningarna, som egentligen inte alls är nya, men det verkar som om många besutsfattare hargjrt som strutsen, stoppat huvudet i sanden och trott sig undvika de nya vindar som blåser.

Det stora dilemmat är att både Saab och Volvo har produkter, om några år, som står sig väl i den internationella konkurrensen. De har satsat miljarder i forskning och utveckling och står väl rustade med nya modeller. Men hur ska de kunna "övervintra"?

Vi väntar på besked om industrins framtid.

Ska fildelning tillåtas?

Debatten om fildelningens vara eller inte vara rasar vidare. Internationella medier riktar uppmärksamhet mot Sverige och den nu pågående rättegången mot Pirate Bay. De åtalade anser att det är ett "politiskt skådespel". Film- och skivindsutrins förespråkare talar om "moderna pirater" som rövar annans egendom.

Hur ska man ställa sig i frågan kring fildelning? Det är uppenbart att immaterialrätten ger upphovsrättsinnehavaren den ekonomiska rätten till sitt verk. Den som önskar ta del av verket ska betala för det. Strikt juridiskt så sker ett brott då någon mångfaldigar en annans verk och tjänar pengar på det utan att det gynnar den som skapat verket. Det verkar som att de flesta köper detta resonemang.

Däremot när det handlar om "kopia för eget bruk" så går åsikterna isär. Den som köpt en skiva eller film anser sig ha rätten att kopiera den till ett annat medium, men också låna ut den till någon annan. Däremot ska man inte ta betalt för "lånet". Förespråkarna för fildelning menar att det inte handlar om att bryta mot upphovsrätten då man lånar ut något man själv införskaffat. Problemet blir större då man "lånar" ut sådant som man själv har fått "låna".

Så har jag uppfattat debatten rent allmänt. De politiska ungdomsförbunden har haft olika åsikter i frågan. Även KDU har nu tagit ställning och är för fri fildelning. Jag vet att det legat mycket resonemang bakom beslutetoch att det finns en hög moralisk diskussion inom KDU. Även de unga kristdemokraterna ställer sig nu bakom fildelningen.

Då måste man fråga sig: Är detta en generationsfråga? Är det så att vi som är medelålders eller äldre, helt enkelt inte förstår oss på den nya tekniken och ödmjukt måste konstatera att "vår väg" inte håller? Eller är det så att den unga generationen saknar insikt och leder debatten på fel spår?

Nu riktar jag en konkret fråga, delvis för min egen skull (jag inser att jag måste ta ställning till frågan) och önskar få respons på den:

Vilka är argumenten för att tillåta fildening?


Pirate Bay, Fildelning, Kristdemokraterna, KDU, Media, Politik

Göran Hägglund dök upp på kontoret

Det är inte varje dag som Sveriges socialminister och Kristdemokraternas partiledare dyker upp på jobbet. I samband med en lunch som Monica Selin, vår gruppledare, förtjänstfullt ordnat med regionledningen, passade Göran Hägglund på att hälsa på. Vår politiske sekreterare Michael Kihlström, var under förra året "utlånad" till Göran och arbetade då som politisk sakkunnig på Socialdepartementet. Dessutom hade vi tårtkalas på kontoret idag. Vi firade att Benny Strandberg inte bara varit på semester två veckor och kommit hem brunbränd utan dessutom... (det kanske han ska berätta själv).

Göran Hägglund och Hannah Ekeroos tillbringade måndagen i Västra Götaland och hann med flera besök. Monica hade ordnat så att regionledningen, med Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande, fick äta lunch med Göran. Det var ett bra initiatv och resultatet blev lyckat på många sätt.

Göran Hägglund på besök
Här är några av mina "arbetskamrater", Benny Strandberg, Monica Selin, Jag själv (Conny Brännberg) och Michael Kihlström tillsammans med Göran Hägglund på residenset i Vänersborg där vi har vårt kontor.

En strålande vinterdag i Skövde

Det känns skönt att få vakna till en solstrålande vit vinterdag. Åtminstone lite snö på marken och termometern nedåt -10 grader. Klimatförändringarna gör sig påminda och förra säsongen hade vi inga skiddagar i Skövde. Nu sprutas det snö och många gläds i backarna och spåren. Billingen är en fantastisk tillgång. I Skövde spekuleraras det kring utbyggd och inbyggd slalombacke, skidtunnel och utveckling av spåren. Skara har Sommarland och kanske kan Skövde få Vinterland.

Jag har mött företrädare för turismen i Alperna som är oerhört oroade inför framtiden. Vintersäsongen blir kortare och de måste satsa på andra säsonger för att kunna överleva. Likadant med "sol- och bad-turismen" runt Medelhavet. Värmen kommer att bli så hög att de befararar att hettan kommer att driva bort turisterna. De svenska turistiska produkterna kommer att kunna bli ett verkligt alternativ. Redan idag är turismen större än personbilsexporten om man räknar i det direkta exportvärdet.

Att få vakna till en dag då solen reflekteras i snökristallerna, då isarna lockar ut tusentals personer och det knastrar under fötterna då man vandrar i snön är helt enkelt "gôtt".

Skövde, turism, klimat

Show me heaven

Jag tillhör den minoritet som inte bryr sig särskilt om melodifestivalen. Fast ikväll blir man stolt över sin hembygd och våra framstående musikskapare. Thomas G:son och Kalle Kindbom är något av nationens schlagerkungar och att de har rötterna i myllan i Skövde gör oss skövdebor stolta. Att Lili & Susie gör "comeback" har ju också intresserat media starkt de senaste dagarna.

Så ikväll sitter nog även jag framför TVn och hoppas på framgång för SHOW ME HEAVEN.

Melodifestivalen, Schlager, Skövde

Gör skillnad för en medmänniska - planera för Alla Hjärtans Dag

SMS-hälsningar, elektroniska vykort, telefonsamtal, traditionella vykort, blogghälsningar och personliga möten kommer säkert att slå nya rekord i morgon då många vill skicka en "Valentinshälsning".
 
Alla Hjärtans Dag blir bara större och större. I dag gäller det att planera så att man inte missar chansen att få göra någon medmänniska glad. Numera är det inte bara den man har kär som man kan skicka en hälsning till, utan Alla Hjärtans Dag har blivit en dag då man kan uppmuntra en medmänniska.

Men det finns också de som inte får någon "uppvaktning". 68 procent av Sveriges unga tjejer känner sig utanför på Alla Hjärtans Dag, enligt en undersökning som Friends gjort. (Dagen)

Fundera idag så här: Vem skulle jag kunna skicka en hälsning till imorgon som inte alls förväntar sig det? Någon som du inte haft kontakt med på länge? Någon som du vet inte har så många vänner?

Ensamheten känns alltid större då man befinner sig nära andra människor men då ingen talar eller bryr sig om en.

I morgon kan du göra skilnad för någon medmänniska. Planera för det idag.

Har du några bra "Alla Hjärtans Dag"-tips? Skicka gärna dem! Beskriv hur du gör någon medmänniska glad!

Alla Hjärtans Dag, St Valentine,

Nytt ord har myntats: Kultura

När Kulturutredningen idag presenterat sitt Förnyelseprogram för Kulturpolitiken (SOU 2009:16) myntades ett nytt ord. Birgitta Englin, ledamot av utredningen talade om att fler vill KULTURA.  Nu drar vi också igång en stor kulturpolitisk debatt. Vilken roll ska kulturpolitiken spela i framtidens samhälle?


Hela utredningen är en "tegelsten" på närmare 900 sidor i tre volymer.

Det övergripande målet för kulturpolitiken föreslås som

Vårt förslag:

Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är till-gängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor.


- Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och ansvarsområden, arbeta för

att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel,

-  att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum,

-  att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas,

-  att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveck-ling,

-  att information och kunskaper görs tillgängliga och för-medlas.

Målen bör vara vägledande för offentlig kulturpolitik även utan-för det statliga området.

För mig som regional kulturpolitiker känns det också spännande att regioner (landsting) får ett ökat ansvar. Utredningen kallar detta för portföljmodellen. Tillsammans kan vi utforma en nationell kulturpolitik.

Jag har också haft förmånen att ha varit representant för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i en refensgrupp och mött utredningen vid ett antal tillfällen. Känns bra att utredningen har varit öppen för våra synpunkten.

Låt oss både "kultura" och diskutera kulturpolitikens roll i samhället.

kultur, kulturpolitik, kulturutredningen, Kristdemokraterna, DN, SvD, Expressen,


"Med ett stänk av vansinne - kulturen erövrar Gullspång

Kultur kan förändra ettt samhälle. Dagens Samhälle har en intressant artikel kring detta baserat på vad sm sker i Gullspång. Staffan Hjalmarsson, ung samtidskonstnär, röjer i samhället och har skapat en egen modell "Gullspångsmodellen" som visar hur kulturen kan vara en förändrande kraft. Kulturnämnden i Västra Götaland har varit med och stöttat processen och då Staffan var med vid senaste mötet och delgav sina intryck och erfarenheter fick han en rungande applåd av politikerna. Bara det säger en hel del.
Visst kan det verka galet och de säger själva att det är "ett stänk av vansinne", men Gullspång håller på att lyfta sig. Och det sker med kulturen som redskap. Ska bli intressant att följa utvecklingen.

Kultur, Staffan Hjalmarsson, Gullspång,

Rekordlåg ränta skapar möjligheter

Beslutet att ytterligare sänka reporäntan kommer att stimulera ekonomin. En finansminister som håller i pengarna och en riksbankschef som hanterar ränteläget bådar gott. Hushållens konsumtion kommer att stimuleras. Nu gäller det bara att se upp så att det inte blir en ökad inflation.

Ska statsministern uttala välsignelse?

Många bloggare rasar idag åt förslaget att Fredrik Reinfeldt ska avsluta sina tal med "Gud välsigne Sverige". Jag har förståelse för detta, men anser självklart att det är bättre att man välsignar än att man förbannar.

Men att påtvinga en person att ge sken av att vara gudfruktig eller rent av kristen känns helt fel. Den som upplever att det känns naturligt att uttala en välsignelse kan och gör det säkert redan idag. Men att införa en sådan regel för någon annan känns helt främmande för mig.

Däremot uppskattar jag att enskilda politiker för fram sina idéer. Däremot är det många som kommenterat nedan artiklar i sina bloggar och uppfattat att detta är ett förslag från Kristdemokraterna. Jag ser det snarare som ett förslag från en enskild ledamot av partiet, men inte något som partiet uttalat.

Jag uttalar gärna välsignelser men väljer noga tillfällena för att göra det. För Barack Obama verkar det helt OK och det verkar som att de flesta köper detta. Det är naturligt för honom, men knappast något som andra kan säga åt honom att göra.

DN, SvD, Dagen, Radio Sjuhärad, Aftonbladet


Kan man vara kristen OCH politiker?

Alexander Bard, självutnämnd som Folkpartiets nye chefsideolog är på krigsstigen. Denna gång mot kristna politiker inom sitt parti. Enligt tidningen Dagen så menar han att "gamla inskränkta kristna moralväljare" hör bättre hemma inom andra partier och att det som i lagstiftningen baseras på kristna värden ska ersättas med "universella sanningar".

Alexander Bard brukar dra till sig uppmärksamhet och hans nästa arena är inom politiken. Nätverkerket Liberati har redan fått uppmärksamhet och nu verkar det som att en "rensning" av frisinnade är strategin.

Detta leder till en intressant fråga, nämligen vad baseras politik på? Kan man vara kristen och politiker? Kan en kristen etik utgöra basen för en politisk ideologi?

Enligt Bard så är svaret nej, men enligt miljoner kristdemokrater runt om i världen så är svaret ett rungande JA. Däremot ska man inte blanda kristen tro med det politiska hantverket, dvs det finns frågor som hör hemma inom samfundens hägn, men inte inom den politiska lagstiftningens område. Politiken ska t ex garantera yttrande- och religionsfrihet, men inte peka ut den ena uppfattningen som norm. I det avseendet är Bard rätt.

Han menar också, enligt tidningen Dagen, att "Idén om Sverige som ett kristet land är fullständigt förlegat." Det tycker knappast de miljoner svenskar som regelbundet går till kyrkan. Som kristna och som församlingsmedlemmar utgör de en stark påverkansfaktor i samhället; "ljus och salt" med bibliska beskrivningar. Deras önskan är att "smitta" av sig av sin kristna tro. Däremot att lagstifta så att den enes värderingar utgör lag, är inte önskvärt. I den meningen kan man hålla med Bard.

Det ska bli intressant att följa Alexander Bards iver att "sanera" Folkpartiet. Kanske det blir som med Christer Sturmark; Ju mer han propagerar för humanismen desto större intresse för kristen tro. Någon har sagt att den som mest inspirerat till att söka de bibliska sanningarna under senare är är ateisten Sturmark. En intressant observation. 


Jag - ordförande - igen

I fredags hade vi vårt årsmöte med Kristdemokraternas lokalavdelning i Skövde. Vår duktige ordförande Olle Forseland avböjde omval. Han har gjort ett mycket bra jobb och har alla förutsättningar att utveckla vårt arbete, men tyvärr var han inte övertalningsbar. Han är dock kvar som vice ordförande och årsmötet valde mig som ordförande för avdelningen det kommande verksamhet. Eftersom jag också är gruppledare så är det inte något som hägrar för mig, men partiet behövde en ordförande och på den vägen är det. Nu är jag tacksam för alla goda tips avseende aktiviteter, verksamhet och nytänkande. Skicka gärna goda idéer!

Värdegrund - och sen?

Vi talar ofta om vår värdegrund. Med detta menar vi det fundament, den bas som vi bygger våra värden på. Om vi saknar en stabil grund så blir bygget ovanpå bräckligt. "En vis man bygger sitt hus på klippan och inte på lös sand". Det är bra att vi har fokus på värdegrunden, men sen då? Vad är det för värden som vi tillför grunden? Vi behöver rannsaka oss, ifrågasätta om våra beteenden och livsstilar verkligen är värden som adderar kvalite´?

Vi talar numera ofta om tre aspekter av hållbar utveckling i vår värdegrund: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala hållbara utvecklingen.

Det är lätt att anse att vi har en värdegrund baserad på att "vi ärver jorden från våra föräldrar och lånar den av våra barn" och uttrycker goda ansatser kring miljö- och klimathoten. Men om vi sedan förbrukar jordens ändliga tillgångar, om vi lever ett "slit- och slängliv", om vi smutsar ner våra vatten, förpestar vår luft och ödelägger våra ekosystem - kan vi då nöja oss med att säga att vi har en god värdegrund.

Det är dags att gå vidare från värdegrunden och börja fokusera på välfärdsbyggets förutsättningar för att överleva. Det pekar just nu bara i en riktning - vi måste ställa om våra liv och livsstilar. Det är dags för CHANGE.

Kristdemokraterna, värdegrund, miljö, klimat, hållbar utveckling

Turism - Sveriges nya basnäring

Turistnäringen är på frammarsch. Jag har varit några dagar på Nutek i Stockholm med Nätverket för Regional Turism. Det råder stor optimism och framtidstro i branschen. Förra året var ännu ett framgångsår räknat i antal besökare, pengar som omsattes och etableringar. Det strömmar in kapital till Sverige för byggande av nya anläggningar. Turistnäringens andel av Sveriges totala export är t ex högre än Sveriges samlade personbilsexport. Något man knappast hör i debatten då man kräver "mer pengar till bilindustrin" för att rädda den.

Turismen är en viktig basnäring i Sverige och ökar starkt. Det finns en jättechans för Sverige att stärka sin position som ett turistland.

En trolig trend är "mindre lyx men mera mys" när vi väljer reseanledningar. Vårt natur- och kulturliv är något vi kan vara stolta över.

Högre arvoden för politiker?

Debatten om politikers arvoden rasar vidare. Flera politiker anser att de har för låg ersättning, vilket bland annat uttrycks i GT.se. För många väljare framstår dessa krav som kränkande med tanke på att de själva inte får vardagens ekonomi att gå ihop. Tanken med en förtroendevald är att denne är en "vanlig medborgare" som under en tid lämnar sitt arbete för att kunna tjäna samhället i ett förtroendeuppdrag. Att man ska ha ersättning är det nog ingen som nekar, men frågan är om man ska kunna tjäna mer som politiker än vad man gör i sitt eget yrke. Dagens Samhälle har listat vad KS-O (kommunstyrelsens ordförande) tjänar.

För en tid sedan försökte man att höja politikernas arvoden i Västra Götaland samtidigt som sjuksköterskorna kämpade för att höja sin lön. Förslaget om att ge sig själva ett rejält lönelyft drogs då tillbaka. Ett klokt beslut.

Är det tanken på att tjäna pengar som driver en person att åta sig förtroendeuppdrag så är mitt råd: Engagera dig inte. Det måste finnas en annan inre drivkraft för att vara med i politiken. Om lönen är det viktiga så är det ju inte medmänniskornas situation som sporrar till engagemang. Tyvärr verkar girighet vara inne just nu. En som talar klartext är Barack Obama. Att våga uttala sig om direktörslönerna är modigt.


Får man dricka sprit på arbetstid?

Det är svårt att samtala om alkohol i Sverige, eller rättare sagt samtala om ett liv utan alkohol. I går ställde jag en fråga i Regionfullmäktige (Västra Götalandsregionens parlament) till ordföranden för det regionägda filmbolaget. Detta med anledning av en tidiningsartikel i Bohusläningen Dyra viner och avec hos filmbolaget.

Jag är nykterist och

- tycker inte att man ska bjuda på alkohol med skattebetalarnas pengar.

- representation ska vara alkoholfri.

- att politiker och tjänstemän vid offentliga myndigheter ska vara förebilder

- att den svenska alkoholkonsumtionen ska minska.

- att inga nyktra alkoholister eller andra personer med svaghet för alkohol ska behöva "tvingas" att vistas i alkoholrelaterade miljöer

- att man inte ska dricka alkohol i samband med sitt arbete

- att ingen ska tillåtas dricka alkohol under arbetstid

Med denna typ av åsikter betraktas jag som "udda" och ofta får jag gliringar och negativa bemötanden. Om jag säger "jag kör" och därmed tackar nej till alkohol så möts jag av respekt. Men om jag säger att jag är nykterist så blir det ett helt annat bemötande.

Ibland händer det att då jag begär ett alkoholfritt alternativ så ställer man en mineralvattensflaska demonstrativt på bordet. Jag förstår att man inte tjänar lika mycket pengar på mg, men jag vill bli behandlad med respekt för mitt ställningstagande.

I dag har jag haft flera samtal med anledning av min fråga kring vilka regler som ska vara tillåtna i regionen. Jag förstår att frågan om alkoholens vara eller inte vara är en "het potatis".

alkohol, alkoholpolitik, Nykterhetsrörelsen Bousläningen

Flytta Göteborg till Skövde!

Dagens stora diskussion är uttalandet från kommunalrådet som vill flytta Göteborg till Skövde. Som skövdebo kan man inte annat än säga: Välkomna alla göteborgare.

Nu är det visserligen ett skämt, men ändå med en allvarlig underton. Hon syftar på en rapport som visar att havsnivån kan höjas med två meter: konsekvensen är att Göteborg dränks. Det är mot denna bakgrund som Kia Andreasson, miljöpartistiskt kommunalråd uttalar sig. Klimathotet är en realitiet. Om vi inte vidtar drastiska livsförändringar kommer många av världens största städer som idag ligger vid vattnet kommer framöver att ligga under vattnet,

GT, Skövde, Klimat

RSS 2.0