Ett gott nytt 2009!

Jag vill tillönska alla läsare ett Riktigt Gott Nytt 2009.
Tre nyårsönskningar vill jag dela:
* Att alla barn ska få äta sig mätta
* Att krig ersätts med fred
* Att gemenskap och glädje ska få råda 2009

Det bästa man kan tillönska varandra är Guds rika välsignelse!

Bildning eller utbildning?

En intressant debatt har uppstått efter att DN publicerat en artikel kring den kommande amerikanska regeringen. Barack Obama har valt att omge sig med ett gäng skarpa hjärnor. Det är i alla fall en slutsats som man dra av artikeln. Samtliga medlemmar av Obamas kabinett har minst en akademisk grundexamen. Dessutom finns det både doktorer och en Nobelprisvinnare i gänget. Jämförelsen med den svenska regeringen blir då uppenbar och där konstateras att fyra av tio saknar akademisk examen. Vilken slutsats kan man dra av detta? Är det viktigt att politiker har en formell utbildning eller att de har lärt sig det politiska hantverket genom "in house practice"? Självklart är det bra med utbildning och i jämförelse med tidigare regeringar så är nog vår nuvarande regering minst lika utbildad. Samtidigt så är det skillnad på utbildning och bildning. Någon har definierat bildning som "det man har kvar då man glömt allt det man har lärt sig". Jag har under årens lopp mött många "outbildade" politiker, men de har verkligen varit bildade och kompetenta att hantera sina uppdrag. Det gör att man måste närma sig frågan om kraven på politikers utbildningsnivå med stor ödmjukhet. Många av dagens ledande politiker, i såväl regering, som landsting/regioner och kommuner, har "gått den långa vägen" och besitter en mycket stor kunskap även om de saknar formella akademiska kunskaper. Utbildning lönar sig alltid i längden och att tillbringa några år på ett lärosäte ger alltid värdefulla erfarenheter även om man inte direkt tillämpar de vunna rönen i sitt arbete. Regeringen kommer, enligt en arbetsgrupp, att lägga fram förslag till nytt studiestöd. Det är välkommet. Helst skulle jag vilja se en studielön. Visserligen utbildar man sig för sin egen del, men samtidigt så behöver vi utbildade människor och att få betalt för utbildningen skulle säkert bli en hög kostnad kortsiktigt, men på sikt säkra Sveriges intäkter och på så sätt blir det en lönsam affär. Win - Win ska man säga nuförtiden. Några intressanta bloggar kring Obamas kabinett är KSF-bloggen och Kalles Blogg.

Rätten att själv bestämma sin pensionsålder

När är rätt tid att gå i pension? Vem är bäst på att avgöra det? Kristdemokraterna menar att den äldre själv ska få ett större inflytande över tidpunkten för sin pension. Äldreminister Maria Larsson skriver på DN Debatt och menar att alla äldre bör ha rätt till deltid från 61 år och få arbeta kvar tills 72-årsdagen, men att det är individen själv som avgör tidpunkten. Detta är en god tanke. Dessutom föreslås åtgärder som också gör att det lönar sig att stanna kvar och arbeta några år till. Demografin pekar på arbetskraftsbrist i framtiden och då är det välkommet att fler arbetar kvar så länge de själva önskar. Att tvinga en person att lämna sin arbetsplats vid 67 års ålder kan t o m verka diskriminerande. Den som säger; "jag vill och kan arbeta efter 67 år" bör också få det.

Lite sifferfakta inför Europaparlamentsvalet

Vi kristdemokrater laddar nu för Europaparlamentsvalet. Den 7 juni 2009 ska vi samlas kring valurnorna igen. Om du är intresserad av siffror kring förra Europaparlamentsvalet (2004) så finns det en hel del att hämta på www.val.se.
Förra gången röstade totalt  totalt 37,9% av svenskarna. Det tycker jag är alldeles för lågt. Kristdemokraterna fick totalt 5,68%, vilket var 142704 röster. I min hemstad Skövde röstade totalt 1032 personer på vårt parti. Inför 2009 års val gäller det att mobilisera röster. Varje röst har stor betydelse. För att bli personvald måste man ha 5% av partiets röster. Inför 2009 bör kristdemokraterna få minst två parlamentariker. Den 16 januari ska partiet fastställa sin lista och på förslag som toppnamn är Ella Bohlin.

Kristdemokraterna, Ella Bohlin, Europaparlamentsvalet