Kulturting om konstnärers villkor

 
I fokus för årets kulturting stod konstnärerna. Vi hade bestämt oss att denna gång bjuda in konstnärer i Västra Götaland och ha en konferens där vi lyssnade till deras erfarenheter och tankar. Regeringens utredare, Ann-Christin Nykvist, var huvudtalare och gick igenom den konstnärspolitiska utredningen. Den kommer snart för remiss och då har vi en hel del att kommentera. Den kartläggning av ekonomi som presenterades visade att många av våra konstnärer tjänar under 20 000 kr i månaden.
Dagen bestod av mängder av samtal. Dels var det några konstnärer som deltog via filmer där de beskrev sin situation. I andra fall var det samtal på scen, men det ordnades också "öga mot öga"-samtal där en politiker satt vid ett bord omgiven av konstnärer. Många samtal skedde också vid fikastunderna. Vi hade också sett till att alla konstnärer kunde ladda ned sin biljett så att de inte hade några utlägg alls för dagen.
Som ordförande för kulturnämnden har jag haft förmånen att, tillsammans med mina kulturpolitiska kollegor, lyfta fram flera olika områden under denna mandatperiod. När jag reser runt i Sverige är det många som berättar att de uppmärksammat vad vi gjort. Det är uppmuntrande. Det finns en enorm kreativitet bland konstnärerna i Västra Götaland. Nästa vecka ska vi dela ut stipendier och det är alltid en högtid. Våra satsningar på ersättningar vid utställningar (MU-avtalet) har också fått uppmärksamhet liksom de satsningar som vi gjort på kollektivverkstäder. Man kan räkna lite olika hur många konstnärer som finns i vår region. Enligt Konstnärsnämnden så är det 4617 personer som statistiskt faller under de olika konstnärliga yrkesområdena. Vår egen statistikavdelning visar att siffran är något högre, men oavsett det exakta antalet så har vi många kreativa yrkesverksamma personer som bidrar till det goda livets genomförande. Konst har en viktig roll i vårt samhälle.

Nätverket för Regional Turism utvecklas

 

2006 tog vi från Turistrådet Västsverige ett initiativ att bilda ett Nätverk för Regional Turism. Under årens lopp har nätverket utvecklas och är nu en etablerad part som företrädare för de regionala turistorganisationerna runt om i Sverige. De olika regionerna/landstingen har olika sätt att organisera besöksnäringen men alla har gemensamma frågeställningar. Därför är det oerhört berikande och inspirerande att ta del av varandras erfarenheter, men också å nya kunskaper. Denna gång då nätverket träffades var vi två dagar i Göteborg och många västsvenska företag som är involverade i branschen deltog. Bland annat fick vi en presentation av den stora satsning på besöksnäring som Göteborgs Stad gör i samband med satsningen på Liseberg, Stena presenterade hur de verkar för att främja miljön som en av de stora transportörerna av besökare. Likaså fick vi en presentation av Landvetter som arbetar med att bli Sveriges miljövänligaste flygplats. Nevs som tillverkar el-bilar gav också sina perspektiv på de förändringar som är på gång. Flera statliga myndigheter och bolag medverkade också och gav aktuell information. Nätverket är till för både förtroendevalda och chefstjänstepersoner. Jag har haft ett stort engagemang i detta nätverk sedan starten och är nu beredd att ta ytterligare steg i att involvera fler politiker i detta. Några av dessa tankar samtalade vi om i den politiska grupperingen under vårmötet. Bilden ovan är från ett samtal med de förtroendevalda i nätverket.

 

Intresset för vandring ökar

 
Intresset för vandring ökar stort. Av den anledningen ordnades ett välbesökt möte hos länsstyrelsen i samverkan med Turistrådet Västsverige och Västarvet. Hörsalen hos länsstyrelsen i Göteborg var fullsatt och ett stort antal personer som arbetar med ledutveckling. Jag avslutade dagen och talade om vikten av att vi arbetar långsiktigt, i nära samverkan men också att vi i första hand talar om leder. Begreppet led skulle jag vilja användas som ett samlande namn. Vissa vill tala om vandringsleder, andra om joggningsleder, eller cykelleder, ridleder, kanotleder, kanallleder osv. Det finns en kärna av led-begreppet som alla delar. Leden är fysisk, den ska finnas väl skyltad, alltid markägare involverad och det behövs en massa geodata.
Mitt förslag är att länsstyrelsen, Regionen och Kommunerna krokar arm och gör Västra Götaland till Sverige bästa ledregion. Jag ser gärna att vi välkomnar många till vår fantastiska natur och kultur och gärna gör det "slow"
 

Vi finns ute i vimlet

 
Den här mandatperioden har Kristdemokraterna legat lågt i de flesta opinionsundersökningar. En av anledningarna är att väljarna inte känner till vår politik. Nu finns olika mätare i form av valkompasser. Många som tar dem blir överraskade då de visar sig ha kristdemokratiska sympatier. Vår syn på Familjen, som samhällets främsta och viktigaste byggsten, våra krav på att familjer ska kunna återförenas efter flykt, omställningen av vården, äldrepolitiken där vi vill minska skatten, företagande där vi vill verka för småföretagare och kombinationen av egenansvar och samhällsgemenskap. som är några av våra områden, är sådant som många ställer upp på. Därför försöker vi nu att berätta om vår politik. Vi använder rörliga bild på sociala medier, skriver debattartiklar och finns på gator och torg. Under maj månad är vi runt i de skaraborgska kommunerna och delar ut material och berättar om vår politik. Så kul att många är intresserade och vill samtala med oss. Vi delar också ut material i brevlådor så att man i lugn och ro ska kunna läsa om vår politik därhemma.