Hela landet ska leva

 
Hela landet ska leva! Det låter som en självklarhet, men ibland känns politikernas snack som ett hån mot landsbygden. Normen heter urbanisering och många utgår i sin vardagsbeskrivning från situationen i den stora staden. När man hör en rikspolitiker tala om att fler ska åka kollektivt, så utgår man från att alla kan göra det. För stora delar av Sverige finns det ingen kollektivtrafik alls. När man hör att cykeln ska användas till och från jobbet utgår man från en verklighet som många inte kan identifiera sig med. Regeringens satsning på miljöfrämjande insatser handlar om att man ska få premie för inköp av en elcykel, men detta är åter ett uttryck för stadens invånare. Att arbetspendla flera mil är en vanlig situation för många. När sedan bensinskatten höjs, trots politiska försäkringar att den inte skulle höjas, så drabbar det åter de som bor på landsbygden. Att få livspusslet att hänga ihop för många barnfamiljer utanför den stora staden kan ske genom att man har bil. Utan den fungerar inte landsbygden. Många väljer att bo utanför städerna och det borde finnas ett politiskt stöd för detta. En fråga som ofta lyfts är t ex reseavdrag för den som skjutsar sina barn till träning eller kulturskolan. Många talar om jämlikhet och att vi ska ha liknande förutsättningar över hela landet. Tyvärr är det oftast i valtider som man hör sådant och mellan valen så är det ett kraftfullt fokus på den stora staden. Detta måste ändras!
 

Mighty oaks

 
Vid årets kulturting talade Stella Hall från North East England om succén kring "Festival of Thrift". Det började i liten skala men samlar nu mängder av hantverkare, makers, konstnärer, artister och rejält med besökare. Hennes Point var "Mighty oaks from little acorns grow" och menade att allt börjar med en idé och i det lilla. Hon berättade om hur tankarna om en happening inleddes och hur det idag har utvecklas till att vara ett stort event i North humberland.
Idiomet fastnade hos mig. Vi brukar ofta prata om frön och att fröna måste hamna i den goda jorden. När jag var vid stugan på Torsö i helgen gick jag för att plocka liljekonvalj under de stora ekarna. Alldeles vid vår tomt tronar några stora ekar. De är väldiga och är verkligen mäktiga. Då påmindes jag om Stellas ord om att även den största eken börjar med ett litet ekollon.
 

Kulturting om konstnärers villkor

 
I fokus för årets kulturting stod konstnärerna. Vi hade bestämt oss att denna gång bjuda in konstnärer i Västra Götaland och ha en konferens där vi lyssnade till deras erfarenheter och tankar. Regeringens utredare, Ann-Christin Nykvist, var huvudtalare och gick igenom den konstnärspolitiska utredningen. Den kommer snart för remiss och då har vi en hel del att kommentera. Den kartläggning av ekonomi som presenterades visade att många av våra konstnärer tjänar under 20 000 kr i månaden.
Dagen bestod av mängder av samtal. Dels var det några konstnärer som deltog via filmer där de beskrev sin situation. I andra fall var det samtal på scen, men det ordnades också "öga mot öga"-samtal där en politiker satt vid ett bord omgiven av konstnärer. Många samtal skedde också vid fikastunderna. Vi hade också sett till att alla konstnärer kunde ladda ned sin biljett så att de inte hade några utlägg alls för dagen.
Som ordförande för kulturnämnden har jag haft förmånen att, tillsammans med mina kulturpolitiska kollegor, lyfta fram flera olika områden under denna mandatperiod. När jag reser runt i Sverige är det många som berättar att de uppmärksammat vad vi gjort. Det är uppmuntrande. Det finns en enorm kreativitet bland konstnärerna i Västra Götaland. Nästa vecka ska vi dela ut stipendier och det är alltid en högtid. Våra satsningar på ersättningar vid utställningar (MU-avtalet) har också fått uppmärksamhet liksom de satsningar som vi gjort på kollektivverkstäder. Man kan räkna lite olika hur många konstnärer som finns i vår region. Enligt Konstnärsnämnden så är det 4617 personer som statistiskt faller under de olika konstnärliga yrkesområdena. Vår egen statistikavdelning visar att siffran är något högre, men oavsett det exakta antalet så har vi många kreativa yrkesverksamma personer som bidrar till det goda livets genomförande. Konst har en viktig roll i vårt samhälle.

Nätverket för Regional Turism utvecklas

 

2006 tog vi från Turistrådet Västsverige ett initiativ att bilda ett Nätverk för Regional Turism. Under årens lopp har nätverket utvecklas och är nu en etablerad part som företrädare för de regionala turistorganisationerna runt om i Sverige. De olika regionerna/landstingen har olika sätt att organisera besöksnäringen men alla har gemensamma frågeställningar. Därför är det oerhört berikande och inspirerande att ta del av varandras erfarenheter, men också å nya kunskaper. Denna gång då nätverket träffades var vi två dagar i Göteborg och många västsvenska företag som är involverade i branschen deltog. Bland annat fick vi en presentation av den stora satsning på besöksnäring som Göteborgs Stad gör i samband med satsningen på Liseberg, Stena presenterade hur de verkar för att främja miljön som en av de stora transportörerna av besökare. Likaså fick vi en presentation av Landvetter som arbetar med att bli Sveriges miljövänligaste flygplats. Nevs som tillverkar el-bilar gav också sina perspektiv på de förändringar som är på gång. Flera statliga myndigheter och bolag medverkade också och gav aktuell information. Nätverket är till för både förtroendevalda och chefstjänstepersoner. Jag har haft ett stort engagemang i detta nätverk sedan starten och är nu beredd att ta ytterligare steg i att involvera fler politiker i detta. Några av dessa tankar samtalade vi om i den politiska grupperingen under vårmötet. Bilden ovan är från ett samtal med de förtroendevalda i nätverket.