Billingen - västsveriges stora framtida besöksmål

 
I går hade kommunfullmäktige i Skövde bjudit in tre experter för att berätta om möjliga utvecklingsplaner för Billingens fritidsområde. Bengt Ringqvist, som är affärsjurist, presenterade den avsiktsförklaring som finns skissad mellan Skövde kommun och Hotell Billingehus. Mattias Fritiof, från WSP analys & strategi gick igenom de ekonomiska effekter som en stor satsning på besöksnäringen kan innebära. Eftersom det varit många frågor kring det juridiska hade professor Olle Lundin, som är expert på förvaltningsrätt, gjort ett rättsutlåtande.
Samtliga tre sa att satsningen är laglig, möjlig att genomföra i enlighet med lagar och EU-rätt, och ger stora ekonomiska effekter.
Nu ska ledamöterna fundera kring detta och beslut om en färdriktning för området ska tas i april. Det är många som har ifrågasatt lagligheten i affären, men de frågetecknen blev nog helt uträtade igår. Däremot om affären är lämplig och ekonomiskt försvarbar är frågor som återstår för de politiska partierna att besvara. För oss i alliansen är det grönt ljus. Som kristdemokrat har jag gått till val flera gånger på frågan och vi menar att en satsning på Billingen stärker kraftigt kommunens attraktivitet.
 
Bilden ovan är tagen i ett av vindskydden vid Hållsdammen där jag och Charlie, mitt fyraåriga barnbarn, åt donuts och drack Oboy en kall vinterdag. Området är fantastiskt för både idrottare och de som vill ägna sig åt friulfutsliv. Ute på Blängs mosse råder en tystnad och omgivningen gör att man nästan tror att man är i de svenska fjällen. Rätt satsat och rätt marknadsfört har Billingen potential att bli Västsveriges starkaste besöksmål. Men som politiker är vi medborgarnas företrädare. Om våra medborgare tydligt visar att de inte vill så måste vi ta hänsyn till detta. Men just nu upplever vi stöd i frågan och är beredda att ta steget vidare.
 

Det är ledarskap som saknas

Var finns ledarna? De som är beredda att gå före? De som pekar ut vägen? De som har förmåga att ta lead? Självklart finns de, men i proportion till alla de som vill göra olika samhällsinsatser, är ledarna få. En av föreningssveriges största utmaningar är att få ledare att ta ansvar för utvecklingen av föreningen.
Vid ett möte med kunniga inom svensk fotboll berättade de om tjejers och killars stora intresse för att spela fotboll. Nästan inga klubbar har problem att engagera fotbollsskolor och träningar. Tränande ledare finns det också gott om, särskilt föräldrar som vill engagera sig i sina barns fritidsintresse. Utmaningen ligger i att rekrytera funktionärer till ledningen för klubben. Två uppdrag verkar särskilt svårt, ordförande och kassör. Att vara ordförande för en sportklubb är att få stå i rampljuset, att också vara problemlösare, men framför allt ett stort ansvar att engagera frivilligarbete. Men då man får en ordförande som går före och utvecklar så brukar många människor sluta upp och satsa. Ofta ligger en förenings styrka i lagets gemensamma utveckling, men för att få ihop ett lag behövs också den ytterste ledaren.
Många föreningar vänder sig till redan aktiva personer. En del säger att en valberedning får bäst napp om den söker bland redan aktiva funktionärer. Men vi borde dela på uppdragen så att ingen bränner ut sig på sitt ideella ledarskap.
Att hitta morgondagens ledare är en stor utmaning. I varje förening borde det finnas ett "program" för att tillvarata unga intressen och då man ser ett ledarskapsämne så bör denna person ges möjlighet att tränas i sitt ledarskap. Men tyvärr sitter många av oss, som idag är ledare, kvar på våra poster och hindrar en förnyelse. I några sammanhang, t ex inom Miljöpartiet, får politiker inte vara verksamma mer än några mandatperioder. Jag delar nog inte den uppfattningen att man ska bytas ut med automatik, men kraven blir stora på organisationen att alltid söka efter morgondagens nya ledare.
Ledarskap handlar om att skapa ledare. Det är alltid en process och en vis ledare söker alltid sin efterträdare.

Intresset för design ökar

Det finns ett stort intresse för designfrågor i Västra Götalandsregionen. Området är brett men har alltid en kärna av kreativitet och nytänkande. En designer tar till sig utmaningar och kan ha både nyttoaspekter och gestaltning av livsmiljöer framför sig.
Som ordförande för Kulturnämnden möter jag många intressanta människor och strävar efter att regelbundet genomföra verksamhetsbesök.
Ett område som ingår i mitt politiska ansvar är utvecklingen av regionens museer. Det operativa uppdraget ligger på förvaltningen för Natur- och Kulturarv, Västarvet, men också kommunerna är involverade i detta.
I Borås finns Textilmuseet, i Lidköping Rörstrandmuseet och i Göteborg Röhsska museet. Alla tre har design i fokus och besök på dessa institutioner är berikande. Nu spånar vi kring hur designområdet kan utvecklas.
Bilden är tagen på Röhsska Museet i Göteborg. Där pågår just nu en utställning med verk av Lisa Larsson. Lotta Karlsson som är vice ordförande för Kulturnämnden och jag fick en personlig guidning av Love Jönsson, som är intendent på museet.
 
Det kommunala självstyret är starkt i Sverige. Det som kommunerna äger ansvarar de också för. Samtidigt så har regionen möjlighet till att samordna aktiviteter. I Västra Götaland har vi devisen "kommunernas region" och som kulturansvarig har vi möjlighet att samordna många verksamheter, utan att göra avkall på det kommunala självstyret. Just nu funderar vi kring utvecklingen av design och alla inspel är välkomna.
 

En värdegrund som håller

Den klassiska berättelsen om värdegrunden hämtas från en berättelse som Jesus skildrade. En man byggde sitt hus på en stadig grund. Den andre byggde på lös sand. Båda huskropparna var nog rätt identiska men grunden avgjorde den långsiktiga hållbarheten. Byggnaden som var förankrad i den stadiga berggrunden stod pall då vind och regn, storm och vindbyar, skakade och utmanade. Huset på sanden höll inte.
Metaforen kan överföras till politiken. Det är partiets ideologi som är grunden. Den värdegrund som kristdemokraterna bygger sin politik ovanpå, den kristna idén om alla människors lika värde, har hållt i över två tusen år, och jag tror att den håller för både storm och ruggigt regn.
Jag har valt kristdemokratin därför att ideologin är heltäckande och ger ett unikt alternativ i svensk politik. En grund som håller långsiktigt.

Flyktingar utmanar vår värdegrund

Värna asylrätten. En självklarhet. Sverige ska ställa upp för den som av någon anledning blivit förföljd i sitt hemland. Under de senaste åren har jag mött många människor som tvingas att fly från sina familjer, bostäder, arbete, ägodelar, dvs de har lämnat allt, för att söka sig till vårt land. Deras uppoffringar är enorma men några alternativ har de inte kunnat se. Att stanna kvar var ingen option. Det enda hoppat var flykten som i sig är en enorm påfrestan.
Många kom till Sverige förra året. Några säger för många, andra säger att vi kan ta emot fler. Än så länge har inte myndigheterna öppnat upp för ekonomiska ersättningar till de som öppnar sina privata bostäder för flyktingar. Där finns tusentals bäddar att erbjuda, men i dag ska Migrationsverket hyra boendeanläggningar och där ska anläggningar drivas.
Men läget är ansträngt och regeringen har känt sig nödgad att vidta åtgärder som vållar splittring. Jag tror att varken socialdemokrater eller miljöpartister egentligen vill begränsa asylmöjligheterna i Sverige, men har som ledning för landet tvingats till detta.
Det är i dessa svåra tider som en värdegrund är viktigt. De värden som ett politiskt parti bygger på måste hålla över tid. Att vända kappan efter vinden, att vara en politisk dagslända, innebär att man på kort sikt kan vara framgångsrik men kanske förlorar sin själv. Man kan ställa frågan: "vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men går miste om sig själv" och överföra den till politiken. Om vi vill behålla vår egen bekvämlighet, inte påverkas av omvärldens faktorer, leva i vår egen värld, då kan man t ex stänga gränserna och låta nationalstaten vara omgärdad med stängsel. Retoriken blir "Här bor vi - Där bord om andra" och så pekar man över gränsen,
Om man tror på solidaritet, ansvar för sin medmänniska, något slags syskonskap globalt, då måste man också säga "välkommen hit".
Göran Hägglund analyserade situation för några år sedan, långt innan vi talade om flyktingkris, med "vi har släppt in dem i Sverige men inte in i vårt samhälle", dvs han pekade på segregation och utebliven integration.
För mig som kristdemokrat är värdegrunden avgörande. Att tumma på asylrätten, att stänga gränser, att mota bort främlingen, är inte förenlig med de värden som jag arbetar för. Sen inser jag, självklart, utsattheten, i den situation som råder med 60 miljoner flyktingar i världen. Men i dag tar vi inte ens emot de 2% som kommer till Europa med öppna famnar. Snarare handlar det om att stoppa dem under sin flykt.
Solidaritet är ett nyckelord!

Mer än ett Vinterland

Under flera valrörelser har Kristdemokraterna lyft fram Billingen som ett utvecklingsområde. Vi talade först om Skövde Vinterland och såg parallellen med Skara Sommarland. De två årstiderna skulle komplettera varandra och de två städerna skulle kunna samspela.
Övriga allianspartier har hakat på och vid förra valrörelsen talade vi gemensamt om en utveckling. Det skrev då in i planen för denna mandatperiod.
Nu arbetar vi intensivt med frågan och det finns många synpunkter. Vår idé är att utveckla friluftsområdet Billingen året runt och alltså även inkludera barmarkssäsongen.
Nu pågår dagliga samtal och vi hoppas att under april kunna lämna ett konkret förslag till kommunfullmäktige. De fyra allianspartierna är överens om en stor satsning och vi hoppas att oppositionen ska ansluta sig och att vi gemensamt kan utveckla området.
Idag kom det åter ett snöfall över staden och det gör att spåren fräschas upp och säkert kommer tusentals personer att vara på berget under helgen. Vi ser ett stort intresse för fritidsområdet och drömmer om att kunna erbjuda ändå bättre anläggning för fler personer.
 
 

RSS 2.0