Turismen klättrar på den politiska agendan

För några år sedan tog Västsvenska Turistrådet (jag är vice ordförande) ett initiativ och bjöd in landets regionala turistorganisationer för samtal vilket resulterade i att vi bildade Nätverket för Regional Turism. Vi har träffar ett par gånger per år och tar del av varandras insikter och utmaningar.

Turismen är en av Sveriges basnäringar men kan bli ändå större. Möjligheterna att skapa nya jobb är goda och Sverige har så många tillgångar att en ökad turism är en realitet.

Det är mycket intressant att se att allt fler politiker intresserar sig för dessa frågor. De klättrar allt högre på den politiska dagordningen. För några år sedan var den kommunala turismen ofta långt borta från kommunstyrelserna, men allt fler kommuner ser detta som en viktig strategisk fråga. Den lever alltså på den högsta politiska nivån i många kommuner. Det tyder på att den alltmer betraktas som en näringspolitisk fråga och det bådar gott inför framtiden.

Vi är några kristdemokrater som arbetar tillsammans med att "lyfta turismen". Detta resulterade bland annat i att ledaren för vår tidning, Kristdemokraten, ägnades åt turism. Läs gärna den artikeln.

Besök på riksdagenBilden är tagen vid ett besök i riksdagshuset då vi mötte några av våra företrädare i näringsutskottet. På bilden Lennart Sacrédeus, riksdagsledamotr, Lars Eklund, representant för turism i Östergötland, Birgitta Sacrédeus, representant för turism i Dalarna, jag som representant för turism i västsverige och Eva Johnsson, riksdagsledamot.
Turism, besöksnäring, Kristdemokraterna

Sten Ullman brinner inte - men sprider värme

Skövde är sig inte längre likt. Staden flödar av ljus och ljusinstallationer. Just när höstmörkret är som tätast tränger tusentals ljus igenom och sprider värme. Engagerade näringsidkare har i samspel med Skövde kommun åter satsat på att skapa en ljusfestival. Fasader är belysta på många spännande sätt och överallt finns träd som liksom tronar i mörkret. Mängder av kreativa ljusinstallationer finns lite överallt i centrum.

Julbock på Hertig Johans Torg

Ett väldigt trevligt initiativ har tagits av företaget Paroc som skapat en bock, benämnd Sten Ullman. Den reser sig på Hertig Johans Torg i centrala Skövde och sprider värme i kölden. Någon risk för att den ska brinna ner finns inte eftersom den är gjord av stenull.

Alla som medverkat till ljusmanifestationerna ska ha en stor eloge. Att ha engagerade fastighetsägare och näringsidkare är en oersättlig tillgång för en kommun. Ett särskilt tack till Christer Rapp för ett stort engagemang för att glädja skövdeborna och tillresande.

 

Kultur som omdaningskraft

I nordöstra England har en kraftig omdaning av samhället skett de senaste 20 åren. De kallar det för "regeneration" och handlar om hur kulturen använts som den kraft som omskapar samhället. Då skeppsvarven lagts ner och kolindustrin upphört konstaterade man att då inte längre "Coal is king" att man var tvungen att skapa något nytt.

På 20 år har denna del av England blivit ett av världens mest intressanta områden för "Creativa Industries". Kultur och kreativitet skapar tusentals arbetstillfällen och de kreativa näringar tillför en högre andel till BNP i denna del av världen än någon annanstans.

Det som utmärker området är att "public and private sector" arbetar tätt tillsammans, samtidigt som ett antal eldsjälar har fått stort utrymme för att förverkliga sina idéer.

Några ikoner, Baltic och SAGE Music center, står som dragare, men framför allt är det ett mycket stort antal småföretag som utvecklats, samtliga med kreativitet som gemensam nämnare.

Intressant att notera är också att Newcastle och Gateshead arbetar väldigt nära varandra. Två städer som träder upp tillsammans och nu verkar för att ytterligare stärka klustret i nordöstra England.

Jag har haft förmånen att få vara på en lärresa i området och tar nu med mig mängder av erfarenheter hem till vår situation i Västra Götaland.

I Skaraborg arbetar vi med ett projekt som heter Städer Som Sticker Ut (www.sssu.se) och som ingår i ett nätverk med kopplingar till Newcastle som heter Creative Cities Challenge (http://www.creative-city-challenge.net/) . Ska bli spännande att följa kulturens omdanande kraft i vårt område.

Eget val (kundval) på gång i Skövde

2005 lämnade jag en motion (förslag) till Kommunfullmäktige om att införa Eget val i Skövde. Detta innebär att en person som fått hemtjänst beviljad kan själv avgöra vem som ska utföra tjänsten. Ofta kallas detta för kundval. Acko Ankarberg Johansson, kristdemokratisk kommunstyrelseordförande i Jönköping, fick uppgiften att utreda ett vårdvalssystem. Riksdagen beslutade i enlighet med hennes förslag och LOV (Lagen om Valfrihetssystem) skapades.

Den ger entreprenörer möjlighet att erbjuda sina tjänster. Kommunen tar fram en kravbok och alla företag som uppfyller kraven får vara med och erbjuda sina tjänster.

Vid nästa kommunfullmäktige kommer min motion att behandlas. Den föreslås bli antagen och därmed är Eget Val (kundval) infört i Skövde.

Det gamla ordspråket verkar gälla: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. (Men att utreda en fråga i fyra år är väl tålamodsprövande, särskilt då kristdemokraterna ingår i majoritetsstyret)