Många småbarnsföräldrar vill vara hemma

Vårdnadsbidraget är borta. Troligtvis dött och begravet. Men socialdemokraterna är nog rätt nöjda nu. De drev frågan om att stoppa föräldrastödet och fick också till en rejäl splittring inom alliansen. Kristdemokraterna anser att föräldrar som väljer att vara hemma ska få ekonomiskt stöd. Tack vare att KD fanns med i alliansregeringen var det en möjlighet under de åtta alliansåren och under förra året så fanns det kvar i rådande budget. Nu när socialdemokraterna fick igenom sin budget genom stöd av mp och v så begravdes detta stöd. Det är numera inte tillåtet att erbjuda vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget blev aldrig någon hit. Det var alldeles för lågt för att attrahera och uppnå det mål som kristdemokraterna har, nämligen att föräldrarna själva ska kunna göra aktiva val. Idag råder på nytt en stor orättvisa. De föräldrar som väljer att vårda sina barn får bära alla kostnader själva. Samhället bidrar med noll kronor. För de föräldrar som väljer den kommunala barnomsorgen sker en omfattande subvention. Barn som finns i förskolan stöttas alltså med ett stort bidrag från skattekollektivet.

Kristdemokraterna kommer troligtvis inte att återkomma med vårdnadsbidraget. Vi smider nu nya planer för att stärka familjer och förbereder ett paket av åtgärder som vi tror kommer att locka många att välja ett familjevänligt alternativ.

Vårdnadsbidraget var mycket strikt riktat och beloppet för lågt. Därför blev det inte så många som valde att använda det. Den sista månaden i Skövde kommun var det 38 personer som tog emot bidrag (gällde för 41 barn).

Varför ska man då kämpa för att samhället ska stötta föräldrar? För oss kristdemokrater är familjen en hjärtefråga. Vi menar att samhället byggs genom de nära och små gemenskaperna. Särskilt viktig är familjen och släkten. Trygga familjer är en viktig grund för ett tryggt och solidariskt samhälle. Det är i den lilla och nära gemenskapen som man får med sig de grundläggande värdena som bär under resten av livet. Vi menar att fostran är, i första hand, föräldrarnas ansvar.

Socialdemokraterna bygger på en annan ideologisk grund. Där har inte familjen det grundläggande ansvaret för barnens fostran och formandet av värdegrund. Det ska samhällets olika institutioner sköta, främst grundskolan, men helst ska också alla barn formas i en gemensam förskola.

Som företrädare för Sveriges familjeparti kommer jag att fortsätta kämpa för att samhället visar stöd till de föräldrar som valt att vara hemma under några år och vårda sina barn. Jag är övertygad om att tid tillsammans, mellan barn och föräldrar, i synnerhet under barnens första år, ger många positiva värden. Svenska föräldrar är värda att få stöd från samhället så att de har råd att vara hemma under några år. För det kommer KD att fortsätta kämpa.

Conny Brännberg (KD)

Vikten av kulturarvet - vårt gemensamma öppna rum

Inget parti kan ha monopol på det svenska kulturarvet. Inget parti kan äga rätten till den svenska flaggan. Retoriken inom politiken verkar mena att vi måste tala om det svenska och det genuina kulturarvet. Vi menar att mångfald har alltid rått och att kulturarvet tillhör oss alla. Tillsammans med Roland Utbult kommer vi framöver att lyfta fram viktiga delar av kristdemokraternas politik inom kultursektorn. Nedan finner du en artikel om kulturarvet som vi skickat till västsvenska medier.
 

Kulturarvet är vårt gemensamma öppna rum

Kulturarvet är ett sammanhållande kitt som förklarar mycket av det som sker i vår samtid och ger oss kontakt med tidigare generationer. Det har byggts med stora inslag av internationella kontakter och mångfald - men detta är en verklighet som Sverigedemokraterna inte tycks vilja se.

Debatten om kulturarvet har fått en förnyad aktualitet genom Sverigedemokraternas försök att definiera vårt gemensamma kulturarv på ett nytt sätt. De talar om det genuint svenska.

Kulturarvet kan beskrivas som ett gemensamt, allmänt och öppet rum. Det är mångsidigt och har inte minst formats genom tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper runt om i världen. Men också genom att många har kommit till Sverige och bidragit till att utveckla vårt samhälle. Därför går det inte att definiera vad som är genuint svenskt. 

Genom den svenska hembygdsrörelsen, som fyller 100 år i dag, och dess många verksamheter går det tydligt att se att kulturarvet har inhämtat influenser från många olika håll – och gör så även i dag. Den är oerhört viktig för att sprida kunskaper om det gemensamma svenska kulturarvet. För nyanlända kan därför besök vid hembygdsgårdar eller lokala museer vara en viktig introduktion till det svenska samhället.

Vi är stolta över vårt gemensamma kulturarv. Det ska bevaras, användas men också utvecklas. Kristdemokraterna vill aktivt vara med och lyfta fram det gemensamma kulturarvet.

Conny Brännberg (KD) regionpolitiker
Roland Utbult (KD) riksdagsledamot

Konsumenten har makt

I morse läste jag ett inlägg i SLA om att köpa lokalt producerad mjölk. Insändaren frågade om vem som har den verkliga makten. Självklart har vi som politiker stora möjligheter att påverka på en mängd olika sätt. Men jag tror ändå på att de stora förändringarna sker då konsumenten utövar sin makt. Den dag vi väljer att köpa en vara så kommer också den att finnas tillhands. Slutar vi att efterfråga något så försvinner det snart. Om man tror på en marknadsekonomi där balans ska råda mellan tillgång och efterfrågan så är det just konsumenten som har makten. Om balansen är skev kan marknaden på kort sikt ha ett övertag i form av t ex att man sätter ett överpris på varan. Om alla efterfrågar en viss produkt så kan det initialt vara så att ett högt pris råder, men efter ett tag har marknaden antingen erbjudit en annan produkt som är liknande eller också har produktionen ökat av den specifika varan och oftast då leder detta till en prissänkning.
Att utöva sin konsumentmakt gör man i butiken då man står vid hyllan. Om man nu vill ha närproducerade livsmedel så är det beteendet i butiken som avgör om vi kommer att ha närproducerade livsmedel om några år.
Utöva din makt!